FARNÍ OHLÁŠKY 7. – 14. DUBNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 7. – 14. DUBNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je druhou velikonoční, která je nazývána také nedělí Božího milosrdenství. Sbírka v našem kostele příští neděli bude na potřeby charity. V pondělí je Slavnost Zvěstování Páně, ve čtvrtek památka svatého Stanislava, biskupa a mučedníka. Příští neděle je třetí velikonoční.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH   

Dnes (neděle 7. dubna) srdečně zveme do Slavkovic na pouť při svátku Božího milosrdenství. Tento den budou ve Slavkovicích tři mše svaté. V 10:30 bude sloužit mši svatou Max Kašparů, v 15:00 Mons. Tadeusz Wojda, arcibiskup gdaňský a předseda Polské biskupské konference, v 19:00 otcové pallotini. Od 9:00 do 19:00 bude příležitost ke svátosti smíření. Sbírky během mší svatých budou určené na nákup pozemku pod křížovou cestou ve Slavkovicích.  K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání.

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKCE V TOMTO TÝDNU

Dnes není mše svatá v 10:30! V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mimořádně mše svatá večer v 19:00!!! Jinak jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý je ranní mše svatá v latině. Ve středu biblická hodina v 19:00 na faře. Připomínáme pravidelné setkávání maminek s dětmi na Orlovně na Soškově ulici vždy v pátek od 8:30.

POSTNÍ ALMUŽNA – KASIČKY 

V sakristii je v průběhu nadcházejícího týdne až do neděle 14. dubna možné rovněž odevzdávat kasičky postní almužny. Výtěžek bude použit na podporu Charitativní záchranné sítě, která pomáhá lidem v nouzi a těm, kteří byli zasaženi mimořádnou událostí.

SETKÁNÍ ORGANIZÁTORŮ DĚKANÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Zveme všechny mladé lidi, kteří jsou ochotni s organizací setkání mládeže žďárského děkanství, které proběhne v Novém Městě v sobotu 4. května. První schůzka se uskuteční v úterý 9. dubna v 19:00 na faře. Ti, kteří v úterý nemůžete, dejte o sobě vědět!

ZASEDÁNÍ NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY  

Ve čtvrtek od 19:00 na faře.

POUŤ DO ADAMOVA, KŘTIN, SLOUPU A BLANSKA

Na státní svátek ve středu 8. května připravujeme jednodenní pouť do Moravského Krasu. Odjezd v 7:00 od Billy, návrat kolem 17:00. Cena 200,- Kč (dospělí), 150,- Kč (děti a studenti). Zájemci se můžou zapisovat do archů v sakristii kostela.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 20. dubna ve 12:00 chtějí ve farním kostele uzavřít sňatek Jaroslav Tůma z Nového Města na Moravě a Denisa Ölveczká z Nových Zámků.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Librová a Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. dubna

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou † rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Pondělí

8. dubna

19:00!

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Úterý

9. dubna

7:00

Za živou a † rodinu Procházkovu a † Mirku Veselskou

Středa

10. dubna

18:00

Za † Marii Kabrdovu a živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

11. dubna

7:00

Za nenarozené děti a jejich rodiče

Pátek

12. dubna

18:00

Na poděkování za životní výročí a Boží ochranu do dalších let

Sobota

13. dubna

7:00

Za všechny zaměstnance novoměstských škol a školek

Neděle

14. dubna

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Františka Sýkoru, za celou živou rodinu a za † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Dobroslava Nováka a živou a † rodinu Novákovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply