Farní ohlášky 30. října – 6. listopadu 2022

Farní ohlášky 30. října – 6. listopadu 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme výroční den posvěcení našeho farního kostela. V úterý je Slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zesnulé (Dušičky), v pátek památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h bude křest malého Vojtěcha Blažíčka.

SBÍRKA NA MISIE 

V minulou neděli se ve sbírce na misie vybralo 101.875,- Kč. Veliké poděkování Vám všem, kteří jste takto podpořili Papežská misijní díla v ČR.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED DUŠIČKAMI  

V pondělí od 15:00 h do 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření před dušičkovými svátky. Vedle svatého přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce a jakékoliv modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je to jedna z podmínek pro získání odpustků pro duše v očistci od 2. do 8. listopadu.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

V úterý o slavnosti Všech svatých bude pouze večerní mše svatá v 18:00 h.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZESNULÉ 

Ve středu v den vzpomínky na zesnulé mají kněží právo sloužit až tři mše svaté za zesnulé. V tento den bude mše svatá v 7:00 h ve farním kostele a v 16:00 h a v 18:00 h ve hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od středečního odpoledne do sobotního rána budou všechny mše svaté pouze na kostelíčku!!!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY 

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

POZDRAV Z ŘÍMA

Otec Miro spolu s poutníky zdraví z farní poutě do Věčného města a děkuje za všechny modlitby, kterými jste je na pouti provázeli a provádíte. Od pondělí bude pořádek bohoslužeb, farní kancelář i náboženství v běžném „provozu“.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. října – 6. listopadu 2022

 

Neděle

30. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple ve farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Úterý

1. listopadu

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

15:00

Mše svatá na Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ulici (Za zesnulé obyvatele domova)

18:00

(Za Boží lid)

Středa

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

7:00

Farní kostel: Za duše v očistci

16:00

Kostelíček! Za duše v očistci

18:00

Kostelíček! Za † p. děkana Jana Daňka

Čtvrtek

3. listopadu

7:00

Kostelíček! Za manžele Mrázkovy u příležitosti 60 let manželství a celou živou a † rodinu Mrázkovu a † dceru Janu

Pátek

4. listopadu

18:00

Kostelíček! Za † rodiče Kučerovy, syny a snachu Marii

Sobota

5. listopadu

7:00

Kostelíček! Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. listopadu

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu  

9:00

Za + Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

Za živé a † rodiny Jinkovy a Juránkovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply