FARNÍ OHLÁŠKY 30. května – 6. června 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 30. května – 6. června 2021

Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je Svátek Navštívení Panny Marie, v úterý památka svatého Justina, mučedníka, ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně, v sobotu památka svatého Bonifáce. Pátek je první v měsíci. Neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí.

SBÍRKA NA CHARITU

Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 39.531,- Kč. Pán Bůh odplať vaši štědrost!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude poslední májová pobožnost u kapličky ve Studnicích. V případě pěkného počasí vyjdeme od fary pěšky ve 12:45 h (vzdálenost 5,5 km).

NÁBOŽENSTVÍ NA II. STUPNI ZŠ A NA GYMNÁZIU

Vzhledem k aktuálně nastaveným preventivním opatřením bude výuka na druhém stupni ZŠ probíhat ve čtvrtek 13:15-13:45 (6. ročník) a 13:45-14:15 (8. ročník); na gymnáziu rovněž ve čtvrtek v čase 14:40 – 15:25. S rodiči žáků 5., 7. a 9. ročníku ZŠ, kteří by měli o výuku náboženství zájem, je možné domluvit se individuálně.

ČTVRTEK: SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ   

Ke svátosti smíření je možné přistoupit během celého týdne, ve čtvrtek v čase 15:30 – 17:00 bude zpovídat o. Koukal. Od 17:00 do 17:55 bude v kostele možnost tiché adorace. Po mši svaté v 18:00 ze Slavnosti Těla a Krve Páně bude eucharistické požehnání Novému Městu a následná poklona před Nejsvětější Svátostí. Ranní mše svatá ve čtvrtek nebude.

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 2.103 km a nacházíme se několik kilometrů nad francouzským městem Toulouse.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 5. června 2021 hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Martin Polnický z Pohledce a Ilona Komínková z Jiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

INTENCE MŠÍ SVATÝCH

Od úterý 1. června je možné zapisovat úmysly na 2. půlletí 2021. Úmysly je možné zapsat po mši svaté osobně na faře, telefonicky či e-mailem.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. května – 6. června 2021

 

 

Neděle

30. května

 

7:30

Za obrácení manžela

9:00

Za + Ladislava Kromíchala k nedožitým 100. narozeninám, za + manželku Dagmar a rodinu Loubovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

31. května

18:00

Na úmysl celebranta

Úterý

1. června

7:00

Za živé a + rodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

2. června

18:00

Za + Jana Ondráčka

Čtvrtek

3. června

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Za + Jiřího Malého)

Pátek

4. června

14:00

Za + Janu Havelkovou (na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

5. června

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

6. června

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, rodiče, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu

9:00

Za + Františka a Marii Olišarovy, za + sourozence a + manžele Benešovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply