FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVENCE

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V sobotu je svátek svaté Marie Magdalény. V pondělí se začínáme modlit novénu ke svaté Anně. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí, která je zároveň Dnem prarodičů a seniorů.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Samuela Lešundáka (†94) z Nového Města na Moravě.

ŽEHNÁNÍ ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA V MARŠOVICÍCH

Příští sobotu 22. července srdečně zveme do Maršovic, kde v 15:00 h u místní kapličky u slavnostní mše svaté požehnáme nový zvon a hasičské auto. Podrobný program slavnosti najdete na plakátku ve vývěsce.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA   

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu (i případného jiného termínu) kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

POUŤ NA TURZOVKU A DO MEDJUGORJE  

Zveme na pouť na Turzovku (3. září 2023) a do Medjugorje (14. – 19. listopadu 2023). Náhradníci se můžou stále hlásit na pouť do Lurd a La Salette (11. – 19. září 2023). Přihlášky a informace u Václava Šustra, email: vaclav.sustr@post.cz, tel.: 777 640 961.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. července 2023

 

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

Úterý

18. července

7:00

Za dar vzájemné lásky v manželství

14:30

Kostelíček: Za † Samuela Lešundáka (pohřební)

Středa

19. července

18:00

Za živou a † rodinu Chocholáčovu

Čtvrtek

20. července

7:00

Za živou a † rodinu Fialovu, za dary Ducha Svatého pro živou rodinu a za duše v očistci

Pátek

21. července

18:00

Za kněze, za nemocné kněze a nová kněžská povolání

Sobota

22. července

7:00

Za živou a † rodinu Štorkovu z Pohledce, rodinu Markovu z Radňovic a † Josefu Fuksovou z Radňovic

15:00

MARŠOVICE

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM NOVÉHO ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA (Za živé a † obyvatele Maršovic)

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Švandovy a + sourozence z obou stran

9:00

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply