FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ZÁŘÍ

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ZÁŘÍ

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; v úterý svátek Povýšení svatého Kříže; ve středu památka Panny Marie Bolestné, ve čtvrtek památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Zítra – v pondělí 13. září – proběhne v naší farnosti adorační den a zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce. Od 14:00 h bude vystavena Nejsvětější Svátost, v 17:30 h před večerní mší svatou moderovaná eucharistická adorace a svátostné požehnání. Prosím adorující, aby se po půlhodinových intervalech zapsali na seznam, který najdou pod kůrem.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

VE ČTVRTEK A V NEDĚLI V 10:30 H NEBUDE MŠE SVATÁ !!!

 

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ, PŘÍPRAVĚ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ A KŘTU DOSPĚLÝCH 

Přihlašovat se můžete v sakristii kostela.

KALENDÁŘE NA PODPORU STAVBY KOSTELA V BRNĚ-LÍŠNI

V sakristii kostela je možné zakoupit Kalendáře pro rok 2022 s názvem „Bůh nechce smutné tváře…“ Cena kalendáře je 70,- Kč a jeho koupí podpoříte stavbu nového kostela v Brně-Líšni. Na stavbu kostela je možné přispět také na bankovní účet 6005005369/0800. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Více informací o stavbě nového kostela a farnosti na https://www.farnostnovalisen.cz/.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. září 2021

 

Neděle

12. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. září

18:00

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Za + Marii Gronátovou

+ maminku a duše v očistci

Úterý

14. září

7:00

Za + manžela Marka a jeho + tatínka Blažeje Krista, duše v očistci a ochranu Panny Marie

pro živé rodiny

Středa

15. září

18:00

Za + rodiče Potockých a Ptáčkovy a + děti

Čtvrtek

16. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

17. září

18:00

Za + Jana Kosára

Sobota

18. září

7:00

Za + Martina Žajglu

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

 

  1. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz
Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply