Farní ohlášky 29. ledna – 5. února 2022

Farní ohlášky 29. ledna – 5. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 4. v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Jana Boska, kněze; ve čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), v pátek památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Amélie Gálové, Elišky Široké a Štěpána Ondřejky.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a samotného průběhu farního plesu: všem organizátorům za hodiny práce, mládeži za program, sponzorům za ceny do soutěže. Zvláštní poděkování patří p. Josefu Dvořákovi za koordinaci celé akce a vám všem za krásné společenství, které jsme spolu mohli vytvořit.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Neumannové (*1946) z Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek na Hromnice bude mše svatá s žehnáním hromničních svící pouze večer v 18:00 h. Od 15:30 h bude v tento den rovněž možné přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal). Pátek je první v měsíci, program bude jako obvykle (návštěvy nemocných + adorace). U večerní mše svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ ŽĎÁRSKÉHO A VELKOMEZIŘÍČSKÉHO DĚKANÁTU

Zveme katechety, učitele náboženství a všechny věřící pedagogy na společné setkání příští sobotu 4. března od 9:00 h do kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Program a témata přednášek najdete na vývěsce a farním webu. Setkání ukončí mše svatá ve farním kostele ve 12:00 h.

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY

Všem manželským párům, které chtějí zainvestovat a zapracovat na svém vztahu, je určen kurz Manželské večery, který se bude konat od února do dubna 2023 v kulturním domě v Nové Vsi. Určen je jak pro věřící, tak i pro ty, kdo se za věřící nepokládají a pro páry, které spolu žijí mimo manželství. Bližší informace na plakátcích ve vývěsce a farním webu.

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ SDM V LISABONU 

V úterý v 18:00 h bude na faře první setkání zájemců o účast na Celosvětovém setkání mládeže v Lisabonu v srpnu 2023. Kdo chce, může se ještě přidat. Registrovat se může mládež ve věku 15–30 let. Plánujeme se zúčastnit hlavního programu v týdnu 1. – 6. 8. 2023.

LECTIO DIVINA 

Ve středu od 19:00 h na faře.

FARNÍ PLES V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE   

Příští sobotu 4. února od 19:30 h v KD.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. ledna – 5. února 2023

 

Neděle

29. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a + sourozence

9:00

Na poděkování za 40 let života

10:30

Za Boží lid

Úterý

31. ledna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města + v lednu

14:30

Kostelíček: Za + Marii Neumannovou (pohřební)

Středa

1. února

18:00

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodových, Zelených a + vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

2. února

18:00

HROMNICE

(žehnání hromniček, úmysl: Za Boží lid)

Pátek

3. února

18:00

PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE

Za + Ivana Hudáka

Sobota

4. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

12:00

Za katechety a křesťanské pedagogy děkanátů ZD a VM

Neděle

5. února

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za +Blažeje Pelána a rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za + Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply