FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. LEDNA 2022

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. Ve čtvrtek je Slavnost Zjevení Páně. Příští neděle je Svátek Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. V tento den budou v naší farnosti křty dvou dětí.

MŠE SVATÉ V PONDĚLÍ OD 1. LEDNA

S platností od 1. ledna 2022 NEBUDOU (s výjimkou slavností a zasvěcených svátků) PONDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÉ V 18:00 H. Časový harmonogram ostatních bohoslužeb ve farnosti zůstává nezměněný.  

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ   

Ve čtvrtek bude mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně v 18:00 h. Ranní mše svatá v 7:00 proto v tento den nebude.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Příští sobotu 8. ledna 2022 proběhne v rámci platných protiepidemických pravidel tradiční Tříkrálová sbírka. I nadále pro ni hledáme koledníky a vedoucí skupinek (tj. děti a dospělé nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Sraz koledníků bude v sobotu v 8:00 h na faře.

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ

Činnost žďárské diecézní charity můžete podpořit bezpečně také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do kasiček k tomu určených. Ty se nacházejí v Drogerii Teta, v lékárně Dr. Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu a ve Zdravěnce Drahuška. Jedna z kasiček je umístněná také v kostele v prostoru pod kůrem (tam, kde bývá k dispozici Katolický týdeník a jiné tiskoviny). V týdnu přibydou další dvě kasičky: v prodejně COOP (pod nemocnicí) a v lékárně v areálu nemocnice. Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům sbírky se uskuteční (dá-li Pán a protiepidemická opatření) v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h ve farním kostele svaté Kunhuty.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. ledna 2022

 

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Úterý

4. ledna

7:00

Za + Františka Malého a + sestry Marii a Jiřinu

Středa

5. ledna

18:00

Za + rodiče Slámovy a + syny Františka a Jiřího

Čtvrtek

6. ledna

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

18:00

Za + Josefa Košíka a + rodiče

Pátek

7. ledna

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, + vnučku, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

8. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply