FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. PROSINCE 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme druhou adventní neděli. Po mši svaté zveme na pastorační centrum, kde celé dopoledne probíhá adventní misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl. Farní kavárna dnes nebude. V úterý je památka Panny Marie Guadaloupské, ve středu památka svaté Lucie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Jana od Kříže, kněze. Příští neděle je třetí adventní.

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ PŘI SVÍČKÁCH   

Úterní a čtvrteční ranní mše svaté jsou rorátní, při svíčkách, a tak začínají již v 6:30, sobotní jsou beze změny.

KONCERT SCHOLIČKY (NEJEN) PRO RADOST

Naše novoměstská scholička připravila pro všechny, kdo chtějí v adventní době přispět na dobrou věc, ADVENTNÍ KONCERT PRO RADOST. Uskuteční se příští neděli 17. prosince od 16:00 ve farním kostele. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na nákup vodní postele pro klienty denního stacionáře Zdislava.

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA A UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ NEMOCNÝM A SENIORŮM

Proběhne v úterý dopoledne v denním stacionáři Zdislava (se mší svatou v 10:00), v úterý odpoledne v DSS na Žďárské ulici (mše svatá v 16:00). Návštěva nemocných v domácnostech bude v pátek dopoledne. Prosíme o nahlášení zájemců u o. Mira. Zpovědníci z okolitých farností budou k předvánoční svátosti smíření k dispozici v předvánočním týdnu (pondělí až středa, tj. 18. – 20. prosince od 15:30 do 18:00).

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

SCHŮZKA FLORISTEK

Setkání nově vytvořených floristických skupinek ohledně květinové výzdoby kostela bude ve čtvrtek v 17:00 na faře.

STAVĚNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A BETLÉMA V KOSTELE  

Letos (kvůli zkrácené adventní době) stavění proběhne již příští sobotu 16. prosince po ranní mši svaté (od 8:00). Děkujeme za každou podanou ruku.

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA  

Příští neděli 17. prosince bude během celého dopoledne možnost zakoupit si na farním dvoře náboženskou literaturu od knihkupectví Novák.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

10. prosince

DRUHÁ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za † Miloše Sáblíka

10:30

Za dar uzdravení, naděje, síly a pokoje pro nemocnou maminku

Úterý

12. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za víru mladých lidí)

Středa

13. prosince

18:00

Za † Milana Siváka u příležitosti nedožitých 70. narozenin

Čtvrtek

14. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za † rodiče Švandovy, † sourozence Švandovy a Pustinovy)

Pátek

15. prosince

18:00

Za † Josefa a Marie Plockovy a † rodiče

Sobota

16. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za vytrvalost a stálost ve službě kněží)

Neděle

17. prosince

TŘETÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Vlastu Horňasovou, živou a † rodinu

9:00

Za † rodiče Kuncovy, † sourozence Jůdovy a † rodinu Jůdovu a Svatoňovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply