FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVNA – 7. ČERVENCE

FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVNA – 7. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest čtyř dětí: Matkéty Hořínkové ze Slavkovic, Natálie Sadecké z Nové Vsi, Šimona Zídka a Gabriela Štipla z Nového Města na Moravě. Dnes nebude farní kavárna. Úterní mše svatá v 7:00 je v latinském jazyce. Ve středu je svátek svatého Tomáše, apoštola; ve čtvrtek památka svatého Prokopa, opata; v pátek slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude ráno v 8:00, večerní mše svatá v pátek nebude. V sobotu je památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je čtrnáctá v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ  

Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili sobotní brigády při vyklízení farní půdy.

Také bych chtěl srdečně poděkovat Lucce Šustrové a Ivoně Laštovičkové za vedení a přednášení u vstupů do škol s názvem „Kostel všemi smysly“, za veškerou přípravu materiálů a komunikaci se školou. Vstupy vzbudili mimořádně pozitivní ohlasy a pro veliký úspěch u žáků i učitelů jich bylo potřeba ještě několik přidat. Mnoho dětí se tak díky vstupům do škol vůbec poprvé v životě podívalo do kostela. Veliký dík patří také Pavlíně Trödlerové, která přednášející jistila spolu se svým miminkem duchovně (modlitbou), kostelníkům za zpřístupňování kostela, panu Harvánkovi za provedení a výklad o kostele, jáhnu Jirkovi za zprostředkování a uvedení programu do škol a v neposlední řadě  vám všem – návštěvníkům bohoslužeb – za toleranci všech rekvizit v kostele v uplynulých dvou týdnech.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

Ve středu 3. července v 15:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá za † P. Františka Křídla (*1952) z Jiříkovic.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Mimořádně ve čtvrtek 4. července dopoledne, další návštěva nemocných bude až po prázdninách.

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ V SLAVKOVICÍCH

Každou první sobotu v měsíci od 19.00 hodin jste zváni k modlitbě za uzdravení v poutním kostele ve Slavkovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Službu má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. června – 7. července 2024

Neděle

30. června

13. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka, za živé a † členy rodiny Hudákovy a Kozákovy

Úterý

2. července

7:00

LATINSKÁ

(Za dar zdraví pro nemocnou osobu)

Středa

3. července

15:00

Kostelíček: Za † Františka Křídla (pohřební)

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

4. července

7:00

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

Pátek

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH YRILA A METODĚJE

(Na úmysl dárce)

Sobota

6. července

7:00

Za obyvatele Nového Města zemřelé v červnu

Neděle

7. července

14. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Zajíčkovu a Laštovičkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, správce farnosti | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply