Farní ohlášky 5. – 12. června 2022

Farní ohlášky 5. – 12. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí doba velikonoční. V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka svatého Barnabáše, apoštola. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.  

IV. KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

O nadcházejícím víkendu (10. – 12. června) se ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě uskuteční IV. Kongres o Božím milosrdenství. V PÁTEK A V SOBOTU NEBUDE VE FARNÍM KOSTELE MŠE SVATÁ! Připojíme se ke společnému eucharistickému slavení s otci biskupy v Slavkovicích v pátek v 16.00 h (celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, který zasvětí brněnskou diecézi Božímu milosrdenství) a v sobotu v 16:00 h (celebruje Adrian Galbas SAC). V neděli u mše svaté v 15:00 h zasvětí Mons. Jan Graubner Božímu milosrdenství Českou republiku. Prosíme ty, kteří do Slavkovic pojedou autem, aby volná místa nabídli nemotorizovaným farníkům. Přednášky kongresu proběhnou v novoměstském kulturním domě, všichni jste srdečně zváni! Z důvodu kongresu NEBUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI 12. ČERVNA TŘETÍ MŠE SVATÁ V 10:30 h!

NOC KOSTELŮ 2022

Ve spolupráci s bratry evangelíky také letos proběhne Noc kostelů. V pátek 10. června se v kostele svaté Kunhuty a evangelickém kostele můžete těšit na přednášku z historie farního mobiliáře, koncert velkého mužského pěveckého sboru, projekci filmu Raduga – Slavnost duhy s uvedením autora. Vystaven bude taký nejstarší svazek římskokatolické farní kroniky, který prošel odbornou opravou. Noc kostelů zakončí ve 22:00 h ekumenická bohoslužba, na kterou srdečně zveme. Program najdete na plakátcích a na farním webu.   

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2022  

Místa na farní pouť do Říma (25. – 30. října) se rychle zaplňují, proto s přihlášením zbytečně neotálejte. Pojede se autobusem, a kromě Říma navštívíme také Assisi, starobylé mariánské poutní místo Mentorella, klášter Montecassino, Bolsenu (působiště o. Miloše Chrásta) a jiné. V CM putování jsme na 1.389 km pěšky a 1.180 km na kole, tedy někde za Sarajevem.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 18. června 2022 hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Lukáš Jambor a Lucie Kloudová, oba z Pohledce.  Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. června 2022

Neděle

5. června

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Ivu Hájkovou

9:00

Za + Václava Louba, + syny Davida a Václava

10:30

Za Boží lid

Úterý

7. června

7:00

Za + Martu Mužátkovou

Středa

8. června

18:00

Za rodinu Benoni

Čtvrtek

9. června

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Cimbálnikovu

Pátek

10. června

Mše svatá nebude

16:00 h: MŠE SVATÁ VE SLAVKOVICÍCH

Hlavní celebrant: biskup Vojtěch Cikrle

22:00

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA NA ZÁVĚR NOCI KOSTELŮ

Sobota

11. června

Mše svatá nebude

16:00 h: MŠE SVATÁ VE SLAVKOVICÍCH

Hlavní celebrant: biskup Adrian Galbas

Neděle

12. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za + sourozence Judovi a + rodinu Judovu a Svatoňovu

9:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply