FARNÍ OHLÁŠKY 28. března – 5. dubna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 28. března – 5. dubna 2021

Dnes slavíme Květnou neděli, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

Ratolesti se dnes přede mší svatou nerozdávají, věřící si přináší vlastní, které jim budou požehnány na začátku každé mše svaté, přičemž zůstávají na svých místech. Omezené množství požehnaných ratolestí bude k dispozici u východu z kostela po mši svaté v 9:00. Ratolesti vám rád požehnám také individuálně.

V zadní části kostela si v čase podávání svatého přijímání (tj. mezi 9:55 – 10:25) můžete vyzvednout vaše požehnané domácí paškálky. Rozsvítit je můžeme společně v našich domácnostech u rodinné bohoslužby (příp. sledování přenosu) o Vigilii Zmrtvýchvstání Páně (tedy na Bílou Sobotu večer).

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Využijte této možnosti zvlášť v pondělí, kdy budou k dispozici 4 kněží. Zpovídat se bude na farním dvoře (resp. Baroku) a v sakristii farního kostela (vchodem zvenku), tedy stejně jako před Vánocemi, a to za přísného dodržování všech hygienických opatření (respirátor FFP2, rozestupy, dezinfekce). Většinu nemocných jsem se svátostmi již navštívil, případné další zájemce prosím přihlaste. Od pondělí do středy jsou mše svaté pouze večer v 18:00.

Na všechny bohoslužby od Zeleného čtvrtka (ráno i večer) až po Velikonoční pondělí (včetně) je nutná on-line rezervace. Ti, kteří se nemůžou zúčastnit bohoslužeb osobně, můžou sledovat jejich přenosy prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Doporučuji zvolit tu bohoslužbu, které předsedá diecézní biskup. Nabídku rozhlasových, televizních a on-line přenosů (včetně těch s našimi biskupy Vojtěchem a Pavlem) najdete na vývěsce a na webu farnosti. Nezapomínejme, že žádný přenos osobní účast na slavení eucharistie zcela nenahradí, a proto se zároveň sjednocujme ve společné modlitbě a rodinných bohoslužbách v našich domácnostech. Zvlášť je doporučována denní modlitba církve (tzv. breviáře). Automaticky vygenerované texty těchto modliteb najdete na www.breviar.cz .

Úklid kostela proběhne ve čtvrtek od 8:00 hod. Službu má novoměstská skupina.

NA ZELENÝ ČTVRTEK po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod.

NA VELKÝ PÁTEK po obřadech Památky umučení Páně bude možné přistoupit individuálně k svatému přijímání a k uctění svatého kříže, a to v čase od 16:30 do 19:00 hod. Z hygienických důvodů kříž ani letos neuctíváme políbením, ale pouze hlubokou úklonou.

NA BÍLOU SOBOTU bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 hod. Během všech soukromých pobožností prosím dodržujte bezpečnostní opatření, zvláště pak potřebné rozestupy! Pro Velikonoční vigilii ve 20:30 platí výjimka ze zákazu nočního vycházení (návrat do místa bydliště).

VELIKONOČNÍ NEDĚLE – Tradiční svěcení velikonočních beránků letos proběhne ve zpřísněném hygienickém režimu. Důkladně zabalené a podepsané beránky přineste do kostela v pátek a v sobotu. Požehnány budou v neděli před první mší svatou v 7:30 a vyzvednout si je můžete v zadní části kostela v čase podávání svatého přijímání (mezi 9:55 – 10:25 a mezi cca 11:30 – 12:00).

V rodinách si v tento den žehnáme velikonoční pokrmy. Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Text žehnací modlitby je následovný:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. 

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ bude jen jedna mše svatá, ráno v 8.00 hod (na rezervaci).

Otec Vojtěch Libra, který nyní působí jako kaplan v Moravských Budějovicích, se na nás obrací s následující prosbou:

Milí přátelé,

prosíme, podpořte kostel v Blížkovicích v hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Máme tak možnost získat výhru od odborné komise až ve výši 150.000 Kč a cenu veřejnosti ve výši 60.000 Kč. Pošlete tedy případně svůj hlas formou sms ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599. Hlasovat je možné z každého telefonního čísla jen jednou. Díky moc předem. Více najdete na stránkách Jihomoravského kraje zde

O. Vojtěch Libra

 

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

28. března – 5. dubna 2021

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného *

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

29. března

18:00

Za + Jiřího Šustra a + rodiče a živou a + rodinu Šustrovu

Úterý

30. března

18:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

31. března

18:00

Za milost obrácení, dar víry a všechny ostatní přijaté dary

ZELENÝ ČTVRTEK

1. dubna

 

7:00

Za biskupy Vojtěcha a Pavla a kněze brněnské diecéze *

(Nutná rezervace)

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ *

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

2. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos)

BÍLÁ SOBOTA

3. dubna

20:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELIKONOČNÍ

NEDĚLE

4. dubna

 

 

7:30

Za + p. děkana Jana Daňka *

9:00

Za + Františka Sýkoru, sestru, rodiče, manžele Caltovi a Stejskalovi * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid *

Po skončení možnost svatého přijímání do 12:00 h.

Pondělí

5. dubna

8:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ*

Za + Petra Barana (Nutná rezervace)

Úterý

6. dubna

7:00

Úmysl volný

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply