Archive 30.11.2021

K výzvě arcibiskupa Jana Graubnera

Milí farníci,

výzva arcibiskupa Jana Graubnera z minulého týdne nezůstala ani v naší farnosti bez odezvy, a to jak pozitivní, tak negativní.

Arcibiskup v ní vyzval věřící, aby se pro dobro vlastní i druhých nechali očkovat. Osobně se s ním ztotožňuji a myslím, že v současné situaci proti covidu v rukou nemáme lepší nástroj než vakcinaci. Všichni víme, že nefunguje na sto procent. Já sám očkování doporučuji. Respektuji ale svědomí a svobodné rozhodnutí každého člověka, nikoho do očkování nenutím a nikdy nutit nebudu. Přesto si dovolím několik poznámek.

V první řadě ani arcibiskup Graubner k očkování ve své výzvě nikoho nenutí, pouze z autority pastýře prosí. Jde o osobní apel, ne o nátlak, který by v tom možná někdo rád viděl. Udělování svátostí nesmí být očkováním podmíněno, stejně tak účast na bohoslužbách. Někdo nechce, někdo nemůže, někdo se bojí …

Mnozí z vás nejspíš zaregistrovali i reakci na tuto výzvu, kterou je „Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“, který kromě jiného zpochybňuje morálnost vakcín tím, že se poukazuje na jejich přímé vazby s potratovým průmyslem. Jedná se o obvinění velice závažné.

V této souvislosti si ale dovolím citovat osobní svědectví mého přítele, molekulárního biologa a genetika, někdejšího vědeckého pracovníka Biofyzikálního ústavu Akademie věd v Brně a dnes katolického kněze, faráře v brněnském Žebětíně Jiřího Bůžka:

„Strašně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to má cenu (toto napsat) (…) Ale tváří v tvář prohlubujícím se příkopům, co se týká postojů k očkování mezi křesťany, jsem se přece jen rozhodl to napsat. Je to velmi osobní příběh z doby před dvaceti lety, kdy jsem stál před morálním dilematem ohledně výzkumu, který jsem prováděl na helsinské univerzitě. V naší laboratoři se pro výzkum buněčného cyklu a funkce proteinu p53 používala už před mým příchodem lidská buněčná linie WS1. (Pro neodborníky – je to tenká vrstvička nesmrtelných buněk zvaných fibroblasty, které se pěstují v inkubátoru v živném roztoku na Petriho misce a kultura se udržuje tak, že se několik buněk přenese do nové misky s čerstvým roztokem). A tak jsem s ní samozřejmě začal pracovat také. Po asi dvou letech, kdy už jsme měli dost výsledků k publikování, jsem zapátral po původu této buněčné linie – a zjistil jsem, že pochází z pokožky dvanáctitýdenního embrya ženského pohlaví; už nešlo zjistit, jestli embryo bylo spontánně potraceno nebo jestli potrat byl umělý.

Měl jsem s tím tenkrát velký problém. Mým tehdejším zpovědníkem byl otec Rudolf Larenz, bývalý jaderný fyzik a člen Opus Dei, který ve Finsku působí. Velmi pečlivě jsme to rozlišovali: otec Rudolf dokonce v té věci zavolal svému příteli lékaři a laickému členu OD do Německa. Nakonec jsem s čistým svědomím a s požehnáním otce Rudolfa práci dodělal i s touto buněčnou linií. Práce vyšla v roce 2002 a byla to má poslední, hned poté jsem šel studovat teologii a připravovat se ke kněžství.

Milí přátelé, kteří máte nějaký problém s morálními aspekty očkování proti covidu: Opus Dei je v rámci církve velmi konzervativní hnutí, takže asi nehrozí, že by v těchto otázkách byli jeho členové nějak laxní. Příběh vakcín proti covidu je velmi pravděpodobně naprosto analogický: pokud byly při jejich vývoji použity lidské buňky podobného původu jako WS1, byla to už x-tá generace pěstovaná po desetiletí v Petriho misce. Takže na své obavy klidně zapomeňte…

A mimochodem – podobný postup využívající kultivované lidské buňky byl zcela jistě použit při vývoji mnoha dalších vakcín a léčiv. Pokud byste chtěli být ve Vašem odmítání důslední, doporučuju udělat si seznam všech léků a očkování, které jste kdy v životě brali nebo dostali – a zapátrejte, jak byly vyvíjeny. Obávám se, že po dvou letech práce byste zjistili, že eticky zcela neposkvrněný způsob léčby jsou jen bylinky.“ (konec citátu)

„Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“ na první pohled působí jako seriózní a fundovaný text, ale již sarkastickým zpitvořením arcibiskupského erbu dvěmi překříženými injekcemi na úvodní stránce demaskuje jeho neprofesionálnost, absenci jakéhokoliv respektu k úřadu arcibiskupa, elementární slušnosti (a také vkusu), která jsou tak typické pro různé dezinformační a konspirační weby. Nemluvě o nepodloženosti některých tvrzení (co by ale bylo ale na jinou a delší diskuzi) hned druhou signatářkou otevřeného dopisu je v současnosti trestně stíhaná paní Soňa Peková, která kromě jiného ještě loni tvrdila, že koronavirus do Vánoc zmizí. Jak „zmizl“, všichni dobře víme.

Bratři a sestry, ani já nechci vnášet do již tak napjaté atmosféry v naší společnosti další rozdělení. Nikdo z vás není a nesmí být nucen dělat cokoliv, co není v souladu s jeho svědomím.

Je ale potřeba si dobře vybrat, komu budeme naslouchat. Jestli Svatému Otci, který o očkování mluví jako o „aktu lásky“, učitelskému úřadu církve, kongregacím, našim biskupům jako svým pastýřům, kteří morálnost použití vakcín potvrdili, naprosté většině odborníků, lékařů a zdravotníků, kteří jsou na rozdíl od nás stále v prvním linii boje s covidem. Anebo raději uvěříme různým povětšinou samozvaným odborníkům (častokrát z jiných oborů), různým videím s kosmetičkami vydávajícími se za zdravotnice, bojovníkům od monitorů a klávesnic a minimálně kontroverzním vědcům, jako je paní Peková?

Kéž Duch Svatý vede naše rozlišování tím správným směrem.

Přeji vám pokojnou a ve zdraví prožitou adventní dobu!

Miroslav Kulifaj, farní administrátor

Žehnací modlitba adventního věnce Anselma Grüna (kterou může pronést kdokoliv)

Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec
a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo.

Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

Požehnej těm, kteří jsou nemocní
a trpí sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.

Naplňuj svým požehnáním všechny naše blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci
a vůbec ve všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

(z knih Anselma Grüna „Jsi požehnáním“ a „Moje modlitební kniha“)

FARNÍ OHLÁŠKY 28. listopadu – 5. prosince

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je první adventní. U každé mše svaté požehnáme adventní věnce. Požehnat si je můžete i sami doma, žehnací modlitbu najdete na stránkách farnosti. V úterý je svátek svatého Ondřeje, apoštola; v pátek památka svatého Františka Xaverského, kněze. Pátek je zároveň první v měsíci. Příští neděle je druhá adventní.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

V pátek v 16:30 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

Přímo naváže na páteční mši v 18:00 h.

PRVNÍ PÁTEK

Páteční mši svaté bude od 17:00 h předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek bude zpovídat P. František Koukal a to od 15:30 do 17:00 h.

MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI   

Příští neděli (5. prosince 2021) v závěru mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h čeká všechny děti PŘEKVAPENÍ. (Malá nápověda pro rodiče: stačí se podívat do kalendáře, kdo má druhý den svátek 😉)

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ  

Ranní mše svaté v adventní době (úterky, čtvrtky a soboty) budou rorátní. Všichni jste srdečně zváni k jejich společnému slavení!

NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU POČETÍ PANNY MARIE   

Od zítřka (tj. pondělí 29. listopadu 2021) se budeme po skončení každé mše svaté modlit novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie, zvlášť za ukončení pandemie, za nemocné a oběti nemoci Covid-19.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ PŮLROK 2022  

Telefonicky či osobně v úředních hodinách farní kanceláře, po skončení mše svaté na faře (kromě neděl); e-mailem a sms-zprávou kdykoliv.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. listopadu – 5. prosince 2021

 

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení

v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Pondělí

29. listopadu

18:00

Za duše kněží v očistci

Úterý

30. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu, Zítkovu

a Cimbálnikovu

Středa

1. prosince

18:00

Za + Marii Starou, + manžela Stanislava a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Kučejovu a ochranu Matky Boží

Pátek

3. prosince

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. prosince

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

5. prosince

7:30

Za + Ladislava Mošnera, za živou a + rodinu Mošnerovovu a Zajíčkovu a duše v očistci

9:00

Za + Lubomíra Zdražila, za živou + rodinu Zdražilovu a Kratochvílovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. listopadu 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme neděli Krista Krále, poslední v uplynulém liturgickém roku. Po poslední mši svaté bude křest 5 dětí. V pondělí je památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve středu je památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; ve čtvrtek nezávazná památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle je první adventní. Na začátku každé mše svaté požehnáme adventní věnce.

SYNODA 2021–2023   

Ve středu v 18:45 h (tj. po večerní mši svaté) jste všichni srdečně zváni do farního kostela na setkání, u kterého bude představeno 10 diskusních témat synodu 2020–2021 a plán práce jednotlivých skupinek. Ti, kteří se chtějí aktivně zapojit do synodálního procesu, ve kterém má Boží lid možnost spolupodílet se na životě církve, budou se moci připojit se k již existujícím diskusním skupinkám. Farním moderátorem a koordinátorem diskusních skupinek je P. Josef Krupica (j.krupica@centrum.cz), na kterého se můžete s případnými dotazy obrátit.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Po skončení bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu.

NOVÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ  

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Pro ostatní akce (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

 

Neděle

21. listopadu

7:30

Za novou vládu

9:00

Za + Josefu Cíchovou a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a celou živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

22. listopadu

18:00

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku a Boží ochranu a pomoc

pro živou rodinu

Úterý

23. listopadu

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Středa

24. listopadu

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

25. listopadu

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za pokoj pro rodinu Pham a za + předky

Pátek

26. listopadu

18:00

Za + Martina Žajglu

Sobota

27. listopadu

7:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a živou a + rodinu Německých

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

VÝZVA PŘEDSEDY ČBK MONS. JANA GRAUBNERA

Bratři a sestry!

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

 Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá.

Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat.

Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

 Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

 Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

 + Jan Graubner, předseda ČBK

Farní ohlášky 14. – 21. listopadu 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice. Příští neděle je Nedělí Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest 5 dětí.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude v úterý v 17:00 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek v 18:45 h (tedy po skončení večerní mše svaté) ve farním kostele.

SETKÁNÍ OHLEDNĚ PASTORACE MLÁDĚŽE  

Otec Marek Husák, farář v Jimramově, byl k 1. listopadu 2021 oficiálně jmenován kaplanem pro mládež žďárského děkanátu. Příští sobotu 20. listopadu 2021 zve naše mladé, zvláště (ale nejen) ty, kteří vedou naše společenství mládeže (tj. scholu, scholičku, ministranty případně jiná společenství) k společnému setkání a diskuzi o možných společných aktivitách v rámci děkanátu. Ráno v 7:00 je možné účastnit se mše svaté ve farním kostele. V 8:00 bude na pastoračním centru (na „Baroku“) připravena snídaně a po ní bude následovat diskuze. V případě nenadálého zpřísnění protiepidemických opatření by setkání proběhlo on-line. Jste srdečně zváni!

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ   

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pastoračního asistenta v Diecézním centru mládeže. Bližší informace a požadavky vzadu na nástěnce a na webu DCM.

KALENDÁŘE SE ZAMYŠLENÍMI VOJTĚCHA KODETA A RADIA PROGLAS  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. listopadu 2021

 

Neděle

14. listopadu

7:30

Na úmysl Svatého Otce

9:00

 

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

15. listopadu

18:00

Za + Marii Kabrdovu a živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Úterý

16. listopadu

7:00

Za + Ladislava Holfeuera, + rodiče, + manžele Šedivých, + švagrovou Miladu a + Karla

Středa

17. listopadu

18:00

Za + Miloslava Mrázka, + manželku a sourozence, za Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

18. listopadu

7:00

Za + Jiřího Landori a Boží ochranu pro rodinu

Pátek

19. listopadu

18:00

Za + Jana Kosára

Sobota

20. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Palečkovu

Neděle

21. listopadu

7:30

Za novou vládu

9:00

Za + Josefu Cíchovou a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a celou živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

Farní ohlášky 7. – 14. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí večer je poslední mše svatá na kostelíčku. V úterý je svátek posvěcení Lateránské baziliky, ve středu památka svatého Lva Velikého, papeže; ve čtvrtek svatého Martina, biskupa; v pátek svatého Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

V pátek budu navštěvovat nemocné. Zájemci o návštěvu nemocného v domácnosti se můžou přihlásit v sakristii kostela.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných bude udělena hromadně v pátek u večerní mše svaté v 18:00 h.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. listopadu

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za ty, co se připravují na křest (katechumeny)

10:30

Za Boží lid

Pondělí

8. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK      

Za + rodiče Kučerovy a syny a snachu Marii a Boží pomoc a ochranu

Úterý

9. listopadu

7:00

Za rodinu Kamenských

Středa

10. listopadu

18:00

Za Josefa aAnnu Chlebečkovy a celou živou a + rodinu

Čtvrtek

11. listopadu

7:00

Na úmysl celebranta

Pátek

12. listopadu

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

13. listopadu

7:00

Za + Stanislava Starého, + manželku Marii a živou a + rodinu

Neděle

14. listopadu

7:30

Na úmysl Svatého Otce

9:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz