Farní ohlášky 5. – 12. března 2023

Farní ohlášky 5. – 12. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 2. postní. Příští neděle je 3. postní.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY   

Dnes v 15:00 h. Vede společenství modliteb otců. V pátek je křížová cesta v 17:30 h pod vedením ministrantů. Příští neděli zveme na ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům s bratry evangelíky. Začátek v 15:00 h u evangelického hřbitova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Vzhledem k setkání kněží moravských diecézí na Velehradě nebude v úterý mimořádně mše svatá ani výuka náboženství na II. stupni ZŠ.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023

Prosíme o podporu (hlasováním i sdílením) restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina– Cena Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. do 31. března ZDE.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI  

Postní duchovní obnova v naší farnosti proběhne 21. – 25. března. Misijní jarmark bude letos 7. května a První svaté přijímání 21. května.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. března 2023

 

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Úterý

7. března

V tento den mimořádně není mše svatá!!!

Středa

8. března

18:00

Za † Antona a Emílii Moncmanovy, † Jána a Angelu  Bošnákovy a † Annu Cáderovú

Čtvrtek

9. března

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagra

Pátek

10. března

18:00

Na poděkování za naše rodiče a předky, za zemřelé a za Boží požehnání pro živé

Sobota

11. března

7:00

Za † Ludmilu Špačkovu a † švagra Jaroslava a jejich † rodiny

Neděle

12. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Zdeňka Slámu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply