FARNÍ OHLÁŠKY 26. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 26. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pondělí je památka svatého Vincence z Paula, kněze; v úterý Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; ve středu svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; ve čtvrtek památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve, v pátek památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; v sobotu památka svatých andělů strážných. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA  

V úterý na Slavnost svatého Václava bude mše svatá ráno v 8:00 h.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou dnes v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Jako obvykle bude možné během mše svaté přistoupit ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni!

PRVNÍ PÁTEK

V pátek bude od 17:00 h v kostele obvyklý program (eucharistická adorace a požehnání). Ke svátosti smíření bude možné přistoupit v týdnu před (i po) mši svaté. Ve čtvrtek od 15:30 h do 17:00 zpovídá P. Jiří Paleček.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začne v prvním říjnovém týdnu (t. j. od 4. října). Rozvrhy, které se momentálně dolaďují, budou zveřejněny v tomto týdnu na webových stránkách farnosti a také ve farních ohláškách a na nástěnce.

MODLITBA ZA NOVÉHO BISKUPA   

Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny k modlitbě za svého nástupce na brněnském biskupském stolci.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 2 října 2021 uzavřou ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. září – 3. října 2021

 

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Pondělí

27. září

18:00

Na poděkování za 88 let života

Úterý

28. září

8:00

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA (Za národ)

Středa

29. září

18:00

Za živou a + rodinu Močubovu a Ježovu

Čtvrtek

30. září

8:30

REKOLEKČNÍ MŠE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Pátek

1. října

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

2. října

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha Krejčího, + rodiče Annu a Josefa,

+ sestru Marii a za duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply