Farní ohlášky 24. – 31. ledna 2021

Farní ohlášky 24. – 31. ledna 2021

Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí. Tuto neděli papež František vyhlásil za neděli Božího Slova. Čerpejme z Božího Slova v našich rodinách zvlášť v této nelehké době, kdy se o nedělích nemůžeme všichni fyzicky účastnit mše svaté. V pondělí je svátek Obrácení svatého Pavla, kterým tradičně vrcholí Týden společných modliteb za jednotu křesťanů. V úterý je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Maximální počet účastníků na bohoslužbách se nemění (max 25 osob), na nedělní mše svaté je i nadále potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Tento týden mimořádně nebude večerní mše svatá ve středu a ranní mše svaté ve čtvrtek a v sobotu. V případě potřeby zaopatření či pohřbu kontaktujte prosím otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy na telefonním čísle 733 741 473.

V sobotu 30. ledna od 9.00 h proběhne úklid betléma, bližší informace u pana kostelníka v sakristii.

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. Ta letos proběhla netradičním způsobem. Svým příspěvkem jste pomohli diecézní charitě, pro kterou je Tříkrálová sbírka stěžejním příjmem. Takto jste zároveň podali pomocnou ruku velikému množství těch, kteří nemají takové štěstí jako většina z nás a naši pomoc potřebují. Upřímné Pán Bůh zaplať!

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA PRO ZÁJEMCE O SLUŽEBNÉ KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

 Počínaje tímto týdnem se obnovují pravidelné služby úklidu kostela.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

24. – 31. ledna 2021

Neděle

24. ledna

7:30

Za rodinu Mrkvičkovou, Slezákovou a Vojtovou

9:00

Za Martu Peňázovou a živé a + členy rodiny Peňázovy a Švecovy (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

Pondělí

25. ledna

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Matulovu a Pohankovu

Úterý

26. ledna

7:00

Za + manžela a za celou živou a + rodinu Zdražilovu

Pátek

29. ledna

18:00

Za zdraví a Boží pomoc u příležitosti narozenin

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balázsovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

O. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply