Farní ohlášky 8. – 15. května 2022

Farní ohlášky 8. – 15. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní čtvrtá velikonoční neděle je zároveň Nedělí Dobrého Pastýře. V pátek je památka Panny Marie Fatimské, v sobotu svátek svatého Matěje, apoštola. Příští neděle je pátá velikonoční.

V týdnu budou mše svaté jako obvykle, ve středu v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Aleše Chocholáče (*1938), v pátek ve 12:00 h na témže místě pohřební mše svatá za + Františka Kučeru (*1934) V pátek u večerní mše svaté bude možné přijmout svátost nemocných. V neděli po poslední mši svaté přijme svátost křtu Mia Smržová.

NOVOMĚSTSKÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Srdečně zveme na novoměstskou pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu v sobotu 14. května. Pěší poutníci vyjdou od kostela svaté Kunhuty v Novém Městě ve 13:00 h, mše svatá na Zelené Hoře začíná v 17:00 h. Hlavním celebrantem je p. Václav Hejč z Křižanova, bohoslužbu doprovodí sbor z Nového Města na Moravě. Kompletní program pouti najdete na plakátku ve vývěsce a na webu farnosti.

MÁJOVÁ POBOŽNOST  

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Maršovicích. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky v Petrovicích.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY   

Připomínáme dnešní (8. 5.) koncert duchovní hudby v 18:00 h v kostele svaté Kunhuty. Koncert pořádá AKVARTETO ve spolupráci s farností a městem. Zazní skladby J.S. Bacha, G. F. Händela, B. M. Černohorského, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a F. Schuberta. Vstupné je dobrovolné.

BIŘMOVANCI  

Přípravné setkání biřmovanců v pátek po večerní mši svaté.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem mladým z naší farnosti, kteří se účastnili sobotního setkání mládeže Žďárského děkanátu, zvlášť organizátorům Ondrovi Smetanovi a Martině Trödlerové, která měla na zdárném průběhu setkání největší podíl.

POUŤ DO BLATNICE A KNĚŽDUBU  

Farnost Radešínská Svratka zve na pouť nejen starších na poutní místo Blatnice pod Svatým Antonínkem, do Kněždubu k hrobu P. Jindřicha Petruchy a do kostela Panny Marie Růžencové v obci Louka v pondělí 30. května 2022. Bližší informace na vývěsce.

FARNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVATÝMI CYRILEM A METODĚJEM  

Ve farním putování z Nového Města do Soluně máme za sebou 499 kilometrů a momentálně se nacházíme někde mezi Terchovou a Budapeští, nejspíš někde u Trnavy 😉

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

8. května

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka

9:00

Za + Marii Kabrdovu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

10:30

Za + Libuši a Bohumíra Lukáškovi a celou živou a + rodinu Lukáškovu

Úterý

10. května

7:00

Za nemocné osoby

Středa

11. května

15:00

Za + Aleše Chocholáče (kostelíček – pohřební)

18:00

Za + pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

Čtvrtek

12. května

7:00

Za + rodiče Synkovy, živou a + rodinu Synkovu

Pátek

13. května

12:00

Za + Františka Kučeru (kostelíček – pohřební)

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

14. května

7:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou živou a + rodinu

17:00

ZELENÁ HORA – Novoměstská farní pouť ke svatému Janu Nepomuckému

Neděle

15. května

V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + p. faráře Karla Fialu (30. výročí úmrtí), za + P. Jaroslava Svobodu a všechny kněze a řeholníky

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply