FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ÚNORA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ÚNORA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 1. neděli postní. Dnes u mše svaté v 10:30 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně přijme biskup Pavel naši katechumenku Valerii mezi čekatele křtu, který přijme v našem farním kostele o velikonoční vigilii 30. března 2024. Po mši svaté zveme do farní kavárny a odpoledne v 15:00 k pobožnosti křížové cesty. Ve čtvrtek je svátek Stolce svatého apoštola Petra. Příští neděle je 2. postní. Po poslední mši svaté přijmou křest tři děti: Veronika Balabánová z Křídel, Jan Natanael Horváth z Nového Města na Moravě a Timothy Redman z Bristolu (UK).

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Výtěžek starobylé sbírky, jejíž kořeny sahají až do 8. století, je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Vasilem Popovičem (†87) z Nového Města na Moravě. Ve středu bude na témže místě v 15:00 pohřební mše svatá p. Jiřího Skalníka (†87) z Pohledce a ve čtvrtek rovněž v 15:00 pohřební mše svatá p. Jana Libry (†86) z Nového Města na Moravě.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

SETKÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý v 19:00 proběhne na faře setkání Pastorační rady farnosti. Ekonomická rada farnosti se sejde ve čtvrtek rovněž v 19:00 (!) na faře.

VEČER CHVAL

Příští neděli 25. února v 17:00 se ve farním kostele uskuteční večer chval. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě! Pobožnost křížové cesty v 15:00 proto příští neděli nebude.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY   

V pátek v 17:30 (přede mší svatou).

SPOLČO MLÁDEŽE   

Zveme všechny mladé na další spolčo v pátek 23. února. Začínáme tradičně mší svatou v 18:00 v kostele, následně pak spolčo na faře.

FORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ AKOLYTY

Proběhne v sobotu 24. února od 9:00 do 12:00 ve Velkém Meziříčí.

TVOŘENÍ PAŠKÁL(K)Ů   

V neděli 3. března od 16:00 proběhne na Orlovně ruční výroba velikonočních svící (paškálů) pro naše kostely a pro kostely spravované kněžími, kteří pochází z naší farnosti. Zároveň vyrobíme paškálky pro nemocné a starší lidi, které otec Miro navštíví před Velikonocemi a také pro naše domácnosti, které si můžete odnést domů. Požehnány budou odpálením od velikonočního ohně u velikonoční vigilie. Srdečně zveme tvořivé lidi všech věkových kategorií!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu má v tomto týdnu jiříkovická skupina.

 

SLOVO BISKUPA PAVLA OHLEDNĚ SYNODÁLNÍHO PROCESU

Milí přátelé,

synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.

Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.

Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému.

Váš biskup Pavel

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. února 2024

 

Neděle

18. února

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

20. února

7:00

Za živou a † rodinu Vokounovu, Černou, Benešovu, Kozákovu a Mikešovu a za Boží ochranu

Středa

21. února

15:00

Kostelíček: Za † Jiřího Skalníka (pohřební)

18:00

Za živou a † rodinu Novotnou a Horňasovu

Čtvrtek

22. února

7:00

Za † Marii Růžičkovou

15:00

Kostelíček: Za † Jana Libru (pohřební)

Pátek

23. února

18:00

Za † rodiče Svobodovy a Doležalovy

Sobota

24. února

7:00

za † Marii Bořilovou, sestry a Karla

Neděle

25. února

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Drdlovy a dceru Alenu

9:00

Za živou a † rodinu Štorkovu, Janů, Košíkovu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply