Archive 30.1.2021

FARNÍ OHLÁŠKY 31. ledna – 7. února 2021

Dnes slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, ve středu památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, v pátek památka svaté Agáty, panny a mučednice, v sobotu památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Děkuji všem, kdo pomáhali s úklidem betléma a zbylé vánoční výzdoby.

I nadále platí maximální počet 25 účastníků bohoslužby. Na každou nedělní mši svatou a v tomto týdnu také na Hromnice (tj. v úterý 2. února v 18:00 večer!!!) a svátek svatého Blažeje (tj. středa 3. února v 18:00) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii, resp. na faře).

Hromniční svíčky k požehnání můžete přinést podepsané do sakristie (případně na faru) a vyzvednout si je pak v kostele během týdne (tedy stejným způsobem jako tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu). Ve středu se svatoblažejské požehnání u mše svaté budě udělovat pouze hromadně, po mši svaté také případným zájemcům před kostelem.

Vzhledem k pandemii koronaviru covid-19 se letos nebude konat setkání řeholníků, řeholnic a ostatních osob zasvěceného života brněnské diecéze. Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny řeholníky a řeholnice, aby své sliby obnovili ve svých komunitách a spojili se v modlitbě. V úterý 2. února 2021 v 9 hodin bude za všechny řeholníky obětovat mši svatou.

Vzhledem k závažné epidemiologické situaci tento měsíc prozatím neproběhnou pravidelné návštěvy nemocných.

Tento pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 na baroku zpovídat otec František Koukal z Obyčtova. Již během týdne lze přistoupit ke svátosti smíření také po kterékoliv mši svaté. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

Službu úklidu kostela má tento týden novoměstská skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

31. ledna – 7. února 2021

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balászovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pondělí

1. února

18:00

Na úmysl

Úterý

2. února

18:00

za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

(potřebná místenka)

Středa

3. února

18:00

Úmysl prozatím neobsazený

(potřebná místenka)

Čtvrtek

4. února

7:00

Za Boží lid

Pátek

5. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu

Sobota

6. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Na každou nedělní mši svatou a na Hromnice (úterý 2. února) a na památku svatého Blažeje (středa 3. února) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Farní ohlášky 24. – 31. ledna 2021

Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí. Tuto neděli papež František vyhlásil za neděli Božího Slova. Čerpejme z Božího Slova v našich rodinách zvlášť v této nelehké době, kdy se o nedělích nemůžeme všichni fyzicky účastnit mše svaté. V pondělí je svátek Obrácení svatého Pavla, kterým tradičně vrcholí Týden společných modliteb za jednotu křesťanů. V úterý je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Maximální počet účastníků na bohoslužbách se nemění (max 25 osob), na nedělní mše svaté je i nadále potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Tento týden mimořádně nebude večerní mše svatá ve středu a ranní mše svaté ve čtvrtek a v sobotu. V případě potřeby zaopatření či pohřbu kontaktujte prosím otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy na telefonním čísle 733 741 473.

V sobotu 30. ledna od 9.00 h proběhne úklid betléma, bližší informace u pana kostelníka v sakristii.

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. Ta letos proběhla netradičním způsobem. Svým příspěvkem jste pomohli diecézní charitě, pro kterou je Tříkrálová sbírka stěžejním příjmem. Takto jste zároveň podali pomocnou ruku velikému množství těch, kteří nemají takové štěstí jako většina z nás a naši pomoc potřebují. Upřímné Pán Bůh zaplať!

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA PRO ZÁJEMCE O SLUŽEBNÉ KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

 Počínaje tímto týdnem se obnovují pravidelné služby úklidu kostela.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

24. – 31. ledna 2021

Neděle

24. ledna

7:30

Za rodinu Mrkvičkovou, Slezákovou a Vojtovou

9:00

Za Martu Peňázovou a živé a + členy rodiny Peňázovy a Švecovy (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

Pondělí

25. ledna

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Matulovu a Pohankovu

Úterý

26. ledna

7:00

Za + manžela a za celou živou a + rodinu Zdražilovu

Pátek

29. ledna

18:00

Za zdraví a Boží pomoc u příležitosti narozenin

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balázsovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

O. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

Farní ohlášky 17. – 24. ledna 2020

Dnes slavíme 2. neděli v liturgickém mezidobí, v pondělí je památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů, ve čtvrtek památka svaté Anežky Římské, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Zítřkem vstupujeme do Týdne společných modliteb za jednotu křesťanů. Před každou mší svatou se modlíme u obrazu Velehradského palladia – Panny Marie Matky Jednoty křesťanů. Ekumenická bohoslužba, která byla původně na tento týden plánována, se přesouvá na jiný vhodnější termín.

Ještě do příští neděle 24. ledna je možnost přispět do Tříkrálové sbírky na číslo účtu 66008822/0800 (variabilní symbol 77706800), případně do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Kromě kasičky umístněné v prostoru pod kůrem a v Informačním centru najdete kasičky také v prodejně COOP (Žďárská 67), v nemocnici (pavilon 13 – nemocniční lékárna ve spodní části nemocnice), v drogerii TETA (Komenského náměstí 999), ve Zdravěnce Drahuška (Vratislavovo nám. 13) a v prodejně G-květiny a dárkové zboží (Vratislavovo nám. 10). Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Tento týden již farní úřad začíná fungovat v normálním režimu, pravidla pro účast na bohoslužbách zůstávají beze změny.

I nadále se hledá nová posila do kostelnické služby. Případné zájemce prosím, aby se hlásili přímo u mě, případně v sakristii. Děkuji všem za pomoc při snímání vánočních stromků a při úklidu sněhu kolem kostela a fary.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

17. – 24. ledna 2021

 

Neděle

17. ledna

7:30

Za rodinu Bukáčkovku a Peringerovu *

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu * (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

18. ledna

18:00

Za zdraví a Boží pomoc k narozeninám

Úterý

19. ledna

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. ledna

18:00

Poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Čtvrtek

21. ledna

7:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Pátek

22. ledna

18:00

Za + paní Havlovou

Sobota

23. ledna

7:00

Za + Jaroslava Pohanku, celou živou a + rodinu a + rodiče Košíkovy

Neděle

24. ledna

7:30

Za rodinu Mrkvičkovou, Slezákovou a Vojtovou*

9:00

Za Martu Peňázovou a živé a + členy rodiny Peňázovy a Švecovy * (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na nedělní bohoslužby je vstup možný pouze s místenkou, kterou si lze vyzvednout v sakristii kostela (vstupem zvenku). Prosím, buďme ohleduplní a dejme možnost účastnit se mše svaté i druhým.  

 

O. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

Mimořádná změna (bohoslužby slova)

Dnes v 10:30 h a v neděli v 10:30 h proběhne v kostele pouze bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání. Vstup je na místenky. Všechny ostatní bohoslužby zůstávají v platnosti. Otec Miro bude mši svatou na daný úmysl sloužit ve stanoveném čase soukromě na faře.

Vzhledem k tomu, že jde o změnu nečekanou a skutečnosti, že bohoslužba slova je podstatně kratší než mše svatá, mnozí z Vás už nedostali možnost přistoupit po jejím skončení ke svatému přijímání.

Přistoupit ke svatému přijímání lze ještě dnes po skončení mimořádné mše svaté v 18:00 h a pak v neděli 3. a 10. ledna po skončení mše svaté v 9:00 (tedy cca do 10:15 h). 

Za případné vzniklé komplikace se omlouvám.

o. Miroslav Kulifaj, administrátor