FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. LEDNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí – neděli Božího slova. Dnešní sbírka je určena na tisk bible (biblický apoštolát). Dnes mimořádně není farní kavárna, ale v čase 8:30 – 10:30 je na baroku poslední možnost vyzvednout si rezervované vstupenky na farní ples. Ve středu je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola; v pátek památka svatých Timoteje a Tita, biskupů. Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest tří dětí: Filipa Marka a Matyase Zeleného z Nového Města na Moravě a Robina Bratránka z Radňovic.

KONCERT NOVOCANTU   

Srdečně zveme na dnešní koncert mužského pěveckého sboru NOVOCANTUS v 17:00 ve farním kostele. Zazní „MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA“ od Josefa Schreiera.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

V úterý 23. ledna bude ve 14:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Vladimíra Strachoty (*1965) z Nového Města na Moravě. Bohoslužby v týdnu jinak jako obvykle. Lectio divina bude ve středu v 19:00.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU II   

Ve čtvrtek proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou. Program jako obvykle: v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Ranní mše svatá v Novém Městě v 7:00 zůstává.

FARNÍ PLES  

Příští sobotu 27. ledna se v kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskuteční II. společenský večer novoměstské farnosti. Začátek v 19:30.

VÍKENDOVKA PRO ŠKOLÁKY Z NÁBOŽENSTVÍ   

Připravujeme pro školáky, kteří chodí do náboženství – zvláště pak ty děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímáníFarní víkend. Proběhne v termínu 15. – 17. března 2024 na faře v Sulkovci. Přihlašování probíhá do 11. března online ZDE. Bližší informace podá vedoucí jáhen Jirka Dyčka (dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 3. února 2024 v 11:00 hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Kamil Kněžíček Prace (okr. Brno-venkov) a Marta Tulisová z Branišova. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. ledna 2024

 

Neděle

21. ledna

NEDĚLE „BOŽÍHO SLOVA“

7:30

Za † rodiče Sadeckých

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Miloslava Kabrdu a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Úterý

23. ledna

7:00

Na poděkování za 25 let společného života

14:00

Kostelíček: Za † Vladimíra Strachotu (pohřební)

Středa

24. ledna

18:00

Za uzdravení

Čtvrtek

25. ledna

7:00

Za Josefa Suchánka (†1930), Bohuslava Vodičku (†1936), Viléma Smejkala (†1940), Jindřicha Veselého (†1966) a Ladislava Slonka (†1966)

Pátek

26. ledna

18:00

Na poděkování za 70 let života

Sobota

27. ledna

7:00

Za pomoc Ducha Svatého v rozlišování

Neděle

28. ledna

ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti s rodinami

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply