FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. ČERVNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. ČERVNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 9. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. V pondělí je památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků; ve středu památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka; v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Doroty Wolkerové.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Budou jako obvykle. Úterní mše svatá je v latinském jazyce, v úterý bude mše svatá také v 16:00 na penzionu. Ve středu v 19:00 bude na faře biblická hodina.

PRVNÍ PÁTEK   

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 k dispozici ke svátosti smíření P. František Koukal. Ke svátosti smíření je možné přistoupit i v týdnu před každou mší svatou, případně i po ní. V úterý odpoledne navštívím nemocné na penzionu a v pátek dopoledne nemocné v domácnostech. V pátek je zároveň Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše svatá z důvodu Noci kostelů začne již v 17:00, tichá adorace proto bude už od 16:00 a moderovaná od 16:30.

NOC KOSTELŮ 2024  

V pátek 7. června srdečně zveme na další ročník Noci kostelů. Ta bude slavnostně zahájena v 18:00 v evangelickém kostele. Těšit se můžete na prezentaci další zajímavosti našeho kostelního mobiliáře – běžně nepřístupných cechovních postavníků z 18. století anebo na výstavu historických bohoslužebních předmětů na Kostelíčku. V evangelickém kostele proběhne koncert klavíristy Dana Juna, lukostřelecký turnaj a komentované prohlídky parku u evangelického kostela. Zde bude rovněž nabídka občerstvení a možnost zakoupit produkty Fairtrade Obchůdku Jednoho světa.  Program pro děti v okolí farního kostela připravuje Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou. Noc kostelů vyvrcholí varhanním rozjímáním u svíček ve farním kostele od 21:30 a následně bude ve 22:30 zakončena požehnáním a vysláním v parku na náměstí.

VEČER CHVAL A ROZLUČKA  

Jáhen Jiří se s naší farností rozloučí příští neděli 9. června u dopoledních bohoslužeb a od 17:00 modlitbou chval, kterou povede se společenstvím Live 4G. Po chválách jste srdečně zváni k neformálnímu setkání a pohoštění na farním dvoře!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 15. června ve 12:00 uzavřou v našem kostele svátostné manželství Pavol Kantor z Prešova (SK) a Sabina Dvořáková z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

PODĚKOVÁNÍ 

Veliké poděkování patří všem těm, kteří se postarali o důstojný průběh nedělního prvního svatého přijímání: jáhnu Jiřímu, Lucce Dvořákové, Lucce Šustrové, panu Jiřímu Přichystalovi a Markovi Přichystalovi za focení, scholičce za hudební doprovod a také rodičům za trpělivost a výchovu dětí ve víře. Martinu Šustrovi děkujeme za pomoc se zahradní slavností pro rodiny prvopřijímajících dětí, s organizací splavování Sázavy s ministranty a jejich tatínky a Josefu Dvořákovi za víkendový catering.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. června 2024

 

Neděle

2. června

9. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně není!

9:00

Za † členy rodiny Haukovy

Mše svatá v 10:30 mimořádně není!

Úterý

4. června

7:00

LATINSKÁ

Za obyvatele nového města zesnulé v květnu

16:00

Mše svatá na penzionu na Žďárské

Středa

5. června

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

6. června

7:00

Za † rodiče Švandovy, † sourozence z obou stran a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Pátek NOC KOSTELŮ

7. června

17:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ (Za Boží lid)

Sobota

8. června

7:00

Za živé a † obyvatele Pohledce

Neděle

9. června

10. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Miroslavu a Františka Šanderu, † rodiče, na poděkování Bohu a Panny Marie za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply