Home

Farní ohlášky 17. – 24. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 24.  neděli v liturgickém mezidobí. U mší svatých dnes děkujeme za letošní úrodu. Děkujeme všem, kteří jste poskytli plodiny k výzdobě kostela. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.  Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle. Ve středu je památka svatých Ondřeje Kim Tae-gŏna, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, tzv. korejských mučedníků; ve čtvrtek svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty, v sobotu památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze. Příští sobota je 25. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Matěje Solaře ze Zubří.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny!

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Ve čtvrtek 21. září proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, první v novém školním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní bude v 8:30 h mše svatá. Zároveň bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY A SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Zasedání pastorační rady farnosti bude ve středu 4. října v 19:00 h na faře. Týden nato (ve středu 11. října odpoledne) proběhne v kulturním domě v Novém Městě na Moravě setkání pastoračních rad farností žďárského a velkomeziříčského děkanátu.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. září 2023

 

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Úterý

19. září

7:00

Za živé a † rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

20. září

18:00

Jiřího Kučeru, rodiče, bratry a Marii Kučerovou

Čtvrtek

21. září

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za žďárský děkanát a jeho živé a † kněze

Pátek

22. září

18:00

Za živou a † rodinu Markovu a Horákovu

Sobota

23. září

7:00

Za † Petra Padalíka

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

24. září

25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Na poděkování za 40 let společného života

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 10. – 17. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 23.  neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka Jména Panny Marie; ve středu památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek svátek Povýšení svatého kříže; v pátek památka Panny Marie Bolestné, v sobotu památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI  

V pondělí 11. září je adorační den naší farnosti. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 15:00 h. Prosíme o zápis adorujících v půlhodinových intervalech. V 18:00 h začne moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, která bude zakončena svátostným požehnáním. Adorační den je zároveň dnem vzájemných modliteb farností za bohoslovce.

BOHOSLUŽBY SLOVA V TOMTO TÝDNU  

Z důvodu účasti o. Mira na poutním zájezdu ve Francii bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek v obvyklých časech místo mše svaté bohoslužba slova se svatým přijímáním

KONTAKT V PŘÍPADĚ POTŘEBY KNĚZE

V případě potřeby kněze v následujícím týdnu (zaopatřování) kontaktujte prosím o. Sylwestra (tel. 733 741 473), resp. o. Mariusze (tel. 730 584 839), pro případnou domluvu posledního rozloučení zase jáhna Jiřího (608 837 159).

MŠE SVATÉ NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU A VÝZDOBA KOSTELA  

Příští neděli 17. září budeme děkovat za úrodu našich polí, sadů a zahrad. Mše svaté budou pouze v 7:30 a v 9:00 h! Mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h mimořádně nebude! Prosíme ochotné zemědělce a zahrádkáře o zapůjčení různých plodin k výzdobě kostela. Pro domluvu kontaktujte p. Malou (tel. 607 991 958).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. září 2023

  

Neděle

10. září

23. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Karla Novotného a za živou a † rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

Pondělí

11. září

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

15:00 – 18:00

Tichá adorace před Nejsvětější Svátostí

18:00

Moderovaná adorace a svátostné požehnání

Úterý

12. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa

13. září

18:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Čtvrtek

14. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

15. září

18:00

Mše svatá    (Za † rodiče Šustáčkovy)

Sobota

16. září

7:00

Mše svatá    (Za † Ludmilu Špačkovu a † rodiče Špačkovy a Houdkovy)

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ZÁŘÍ 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté budeme žehnat žákům a studentům a vyprošovat dary Ducha Svatého do nového školního a akademického roku. Ve čtvrtek je památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka; ve čtvrtek svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ  

Přihlášky dětí do náboženství najdete pod kůrem u tiskovin a po vyplnění je můžete odevzdat v sakristii kostela, případně na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 9. září 2023 v 11:00 h hodlají v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě uzavřít církevní sňatek Martin Poul z Radostína nad Oslavou a Kristýna Benešová z Řečice. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. ZÁŘÍ 2023

 

Neděle

3. září

22. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Annu a Bohuslava Štarhovy

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

5. září

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

6. září

18:00

Za živou a † rodinu Remarovu a Dlabačovu

Čtvrtek

7. září

7:00

Za mír ve světě, v našich rodinách a v našich srdcích

Pátek

8. září

18:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Sobota

9. září

7:00

Na poděkování za dožitých 80 let s prosbu o požehnání do dalších dnů

Neděle

10. září

23. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Karla Novotného a za živou a † rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 27. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest čtyř dětí: Emy Jamborové, Petra Štarhy, Teodora Nováka a Veroniky Válkové. V pondělí je památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve; v úterý památka Umučení svatého Jana Křtitele. V pátek je světový den modliteb za péči o stvoření. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h uvítáme v naší farnosti jáhna Jiřího Dyčku. V pondělí v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jozefa Kolyveka (*1940) z Nového Města na Moravě.

KONEC PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU

Se začátkem školního roku končí prázdninový režim, takže v neděli opět přibyde mše svatá v 10:30 h zvlášť pro rodiny s dětmi. Výuka náboženství na základních školách a na gymnáziu, biblické hodiny a Lectio divina začnou až začátkem října.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU – ŽEHNÁNÍ AKTOVEK A ŠKOLNÍCH POTŘEB  

Příští neděli u mše svaté v 10:30 h budeme žehnat aktovky a školní potřeby a vyprosíme si Boží požehnání, pomoc a dary Ducha svatého do právě začínajícího školního roku.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ  

Přihlášky dětí do náboženství najdete pod kůrem u tiskovin a po vyplnění je můžete odevzdat v sakristii kostela, případně na faře. Rozvrh výuky bude upřesněn začátkem školního roku, ale v podstatě by se ve srovnání s předešlým rokem měnit neměl.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal). Ke svátostí smíření můžete přistoupit i v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek odpoledne navštívím nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, v pátek dopoledne navštívím nemocné v domácnostech. V pátek před večerní mší svatou bude obvyklý prvopáteční program (od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání).

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V PŘEDKLÁŠTEŘÍ  

Příští sobotu 2. září jste všichni – rodiny i jednotlivci – srdečně zváni na 19. diecézní pouť rodin do Předklášteří u Tišnova. Doprava individuálně po vlastní ose (autem, pěšky, na kole), případně společně vlakem s odjezdem ze stanice Nové Město na Moravě v 8:02 h (rychlíkem přes Žďár). Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v 11:00 h bude o. biskup Pavel Konzbul. Od 12:00 h je připraven bohatý duchovní a doprovodný program: vystoupení Horácké muziky, zábavný program pro děti a mládež, prohlídky pivovaru Vorkloster, Podhoráckého muzea a další. Návrat v odpoledních hodinách možný přímým vlakem Os 14908 (13:33 Tišnov → 14:55 NMnM) anebo R 980 Vysočina s přestupem ve Žďáru (14:48 Tišnov → 15:57 NMnM). Bližší informace na plakátu ve vývěsce a farním webu, případně u o. Mira.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 2. září 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 9. září 2023 v 11:00 h hodlají v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě
uzavřít církevní sňatek Martin Poul z Radostína nad Oslavou a Kristýna Benešová z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. srpna – 3. září 2023

  

Neděle

27. srpna

21. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Františka Laštovičku a živou a † rodinu Laštovičkovu a Košíkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

Pondělí

28. srpna

11:00

Kostelíček: Za † Jozefa Kolyveka (pohřební)

Úterý

29. srpna

7:00

 Volný úmysl

Středa

30. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Škarkovu

Čtvrtek

31. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

1. září

18:00

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ

(Za pomoc a dary Ducha svatého pro všechny žáky a studenty)

Sobota

2. září

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

3. září

22. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Annu a Bohuslava Štarhovy

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 20. neděli v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Pia X., papeže; v úterý památka Panny Marie Královny; ve čtvrtek svátek svatého Bartoloměje, apoštola. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest pěti dětí: Dominika Nováka, Emy Jamborové, Petra Štarhy, Teodora Nováka a Veroniky Válkové.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 26. srpna 2023 ve 13:00 h uzavřou v našem farním kostele manželství Martin Žák z Javorku a Eva Diešková z Dolného Kubína (SK).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

20. srpna

20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Strakovu a Mikešovu

9:00

Za manžele Veselých, jejich sourozence a jejich děti s rodinami

Úterý

22. srpna

7:00

Za dar víry a lásky k modlitbě a ke mši svaté pro naše rodiny

Středa

23. srpna

18:00

Za biskupa Josefa Nuzíka

Čtvrtek

24. srpna

7:00

Za Boží lid

Pátek

25. srpna

18:00

Za † Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Sobota

26. srpna

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a nová povolání k duchovnímu stavu

Neděle

27. srpna

21. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Františka Laštovičku a živou a † rodinu Laštovičkovu a Košíkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí, na kostelíčku se dnes v 10:30 h uskuteční tradiční pouť k Panně Marii Nanebevzaté. Ve 14:30 h budou na tom samém místě loretánská litanie a svátostné požehnání. Z pochopitelných důvodů dnes nebude v provozu farní kavárna. Sbírka dnešního dne je určena na stavbu kaple v Radňovicích. V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá proto bude večer v 18:00 h s žehnáním květů a bylin. Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ   

V pracovních dnech nadcházejícího týdne budou mše svaté slaveny pouze na kostelíčku!

V sobotu 19. srpna ranní mše svatá nebude!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Václavu Sloukovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (13. 8.) podpořili stavbu radňovické kaple.

NOVÝ JÁHEN V NAŠÍ FARNOSTI   

Začátkem září nastoupí do pastorace v naší farnosti posila – jáhen Jirka Dyčka, blanenský rodák, který doposud působil ve farnosti Velké Meziříčí. Ve farnosti jej uvítáme v neděli 3. září u mše svaté v 9:00 h.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA   

Letos mimořádně nevyjde farní časopis Kunhuta u příležitosti poutě, ale o týden později. Je to z důvodu konání Světových dnů mládeže v Lisabonu, kterých se někteří z nás účastnili, a které budou také jedním z ústředních témat srpnového vydání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 26. srpna 2023 ve 13:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Ing. Martin Žák z Javorku u Sněžného a Eva Diešková z Dolného Kubína (SK). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Z důvodu konání bohoslužeb na kostelíčku v tomto týdnu neproběhne pravidelný úklid farního kostela.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 27. srpna 2023

  

Neděle

13. srpna

19. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Farní kostel:

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti 

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé a † obyvatele našeho města a za uzdravení bratra po těžkém úrazu)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Úterý

15. srpna

18:00

Kostelíček:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (Za Boží lid)

Středa

16. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † rodiče Vlčkovy

Čtvrtek

17. srpna

7:00

Kostelíček:

Za dar víry a lásky k modlitbě a ke mši svaté pro naše rodiny

Pátek

18. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † Marii a Josefa Krejčových z Pohledce

Sobota

19. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Neděle

20. srpna

20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Strakovu a Mikešovu

9:00

Za manžele Veselých, jejich sourozence a jejich děti s rodinami

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme svátek Proměnění Páně. V úterý je památka svatého Dominika, kněze; ve středu svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve čtvrtek svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; v pátek památka svaté Kláry, panny. V sobotu v 11:00 bude křest malé Laury Janecké. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

POUŤ NA KOSTELÍČKU 

Příští neděli 13. srpna srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. Václav Slouk, probošt Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně a prezident diecézní charity. Ve farním kostele bude mše svatá pouze ráno v 7:30 h. Sbírka bude i letos určena na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 bude na Kostelíčku slavnostní požehnání. V den pouti nebude v provozu farní kavárna.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST 

Prosíme skupinu mužů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I letos děkujeme za každou další posilu, zvlášť z řad mladých. Sraz v sobotu 12. srpna v 17:00 h na Kostelíčku.  Veliké poděkování patří všem, kdo se účastnili čtvrtečního úklidu.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU   

Budou jako obvykle, kromě úterý, kdy ranní mše svatá v 7:00 nebude!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají ve farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. srpna – 13. srpna 2023

  

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Úterý

8. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Středa

9. srpna

18:00

Volný úmysl

Čtvrtek

10. srpna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

11. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Trödlerovu, Pálkovu a Horňasovu a na úmysl

Sobota

12. srpna

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. srpna

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé

a † obyvatele našeho města)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVENCE – 6. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera. V pondělí je památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze; v úterý památka svatého Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve; v pátek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze. Příští neděle je Svátek Proměnění Páně.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Príští neděli 6. srpna bude mimořádně pouze jedna mše svatá a to v 9:00 h!!!

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V LISABONU

V tomto týdnu proběhnou v portugalském Lisabonu Světové dny mládeže. Televize Noe přinese přímé přenosy a záznamy programu: přílet papeže Františka, oficiální program, přivítání s mladými, křížovou cestu, modlitbu růžence ve Fatimě, sobotní večerní vigilii, nedělní mši svatou, setkání s dobrovolníky a odlet Svatého otce. Živě se budou také vysílat dopolední katecheze a bohoslužby z českého národního centra, speciální studio s pozvanými hosty, nebo zpravodajství. Premiérově denně v 17.00 a vzápětí i sestřihy dopoledního vysílání. Jako obvykle z mládežnických setkání budou součástí pozdravy českých poutníků domů, denně v 8.00 hodin a v reprízách po celý den. Aktuální program najdete na https://www.tvnoe.cz/program.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu ráno jsou volné úmysly mší svatých, které lze dodatečně zapsat u kostelníků v sakristii. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pátek bude od 17:30 h možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí. Návštěvy nemocných v tomto týdnu nebudou.

ÚKLID KOSTELÍČKA K POUTI

Prosíme co nejvíc dobrovolníků o pomoc s úklidem na Kostelíčku k srpnové pouti. Úklid proběhne již tento týden, a to ve čtvrtek 3. srpna od 15:30 h. Vezměte si prosím s sebou kbelík, všechno ostatní bude k dispozici.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 5. srpna 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. července – 6. srpna 2023

 

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Úterý

1. srpna

7:00

Volný úmysl

Středa

2. srpna

18:00

Na poděkování na úmysl dárce

Čtvrtek

3. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

4. srpna

18:00

Za manžele Veselých

Sobota

5. srpna

7:00

 Volný úmysl

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní den je zároveň Dnem prarodičů a seniorů. V pondělí je památka svatého Šarbela Machlúfa, kněze; v úterý svátek svatého Jakuba, apoštola; ve středu památka svatého Jáchyma a Anny („spolupatronky“ farního kostela), ve čtvrtek památka svatého Gorazda a druhů; v sobotu památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K DNEŠNÍMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 

Dnes (tj. v neděli 23. července) je možné získat plnomocné odpustky pro prarodiče, seniory a všechny věřící za účast ve mši svaté za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky se udělují také věřícím, kteří v tento den věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích. Ta nejbližší se bude konat v sobotu 5. srpna 2023 (nikoliv tedy příští sobotu 29. července, jak bylo původně avizováno ve farním časopisu), a to se začátkem o hodinu později, tedy ve 20:00 h.  Od tohoto data budou děkovné adorace probíhat vždy v první sobotu v měsíci ve 20:00 h.

KONCERT V BOBROVÉ   

Městys Bobrová a farnost Bobrová srdečně zvou na koncert k výročí 300 let úmrtí Jana Blažeje Santiniho a 100 let narození bobrovského rodáka Miloše Kašpárka, a to příští neděli 30. července od 16:00 hodin do kostela svatých Petra a Pavla v Horní Bobrové. Na koncertě bude možnost zakoupit knihu „Obrazy s příběhy“.  Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. července 2023

  

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Švandovy a † sourozence z obou stran

9:00

Za uzdravení nemocné osoby

Úterý

25. července

7:00

Za milost dobré smrti pro těžce nemocnou

Středa

26. července

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

27. července

7:00

Za Boží lid

Pátek

28. července

18:00

Za nemocné

Sobota

29. července

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci červenci

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V sobotu je svátek svaté Marie Magdalény. V pondělí se začínáme modlit novénu ke svaté Anně. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí, která je zároveň Dnem prarodičů a seniorů.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Samuela Lešundáka (†94) z Nového Města na Moravě.

ŽEHNÁNÍ ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA V MARŠOVICÍCH

Příští sobotu 22. července srdečně zveme do Maršovic, kde v 15:00 h u místní kapličky u slavnostní mše svaté požehnáme nový zvon a hasičské auto. Podrobný program slavnosti najdete na plakátku ve vývěsce.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA   

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu (i případného jiného termínu) kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

POUŤ NA TURZOVKU A DO MEDJUGORJE  

Zveme na pouť na Turzovku (3. září 2023) a do Medjugorje (14. – 19. listopadu 2023). Náhradníci se můžou stále hlásit na pouť do Lurd a La Salette (11. – 19. září 2023). Přihlášky a informace u Václava Šustra, email: vaclav.sustr@post.cz, tel.: 777 640 961.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. července 2023

 

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

Úterý

18. července

7:00

Za dar vzájemné lásky v manželství

14:30

Kostelíček: Za † Samuela Lešundáka (pohřební)

Středa

19. července

18:00

Za živou a † rodinu Chocholáčovu

Čtvrtek

20. července

7:00

Za živou a † rodinu Fialovu, za dary Ducha Svatého pro živou rodinu a za duše v očistci

Pátek

21. července

18:00

Za kněze, za nemocné kněze a nová kněžská povolání

Sobota

22. července

7:00

Za živou a † rodinu Štorkovu z Pohledce, rodinu Markovu z Radňovic a † Josefu Fuksovou z Radňovic

15:00

MARŠOVICE

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM NOVÉHO ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA (Za živé a † obyvatele Maršovic)

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Švandovy a + sourozence z obou stran

9:00

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Bohoslužby v týdnu jako obvykle. V úterý je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; ve čtvrtek památka svatého Jindřicha, císaře; v pátek památka blahoslaveného Hroznaty, řeholníka; v sobotu svátek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ KAVÁRNA   

Ještě jednou děkujeme všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří se průběžně přihlašujete ke službě v nedělní farní kavárně. Dovolujeme si připomenout, že součástí služby není nutně pečení či příprava občerstvení. Nějaké cukroví je jistě vítáno, ovšem přinést ho sebou a nabídnout může kdokoliv, přičemž platí zásada: Co se přineslo, to se na místě sní, případně odnese domů 🙂 Přihlašování je i nadále možné on-line.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA 

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h (s výjimkou poutě 13. srpna 2023) možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu jiného vhodného termínu prohlídky kostela kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

NOVÝ DIECÉZNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE  

V úterý 4. července papež František jmenoval biskupa Martina Davida, dosavadního administrátora Diecéze ostravsko-opavské, novým sídlením biskupem téže diecéze. Po zesnulém biskupovi Františku Václavu Lobkowiczovi se tak stává v pořadí druhým biskupem nejmladší diecéze v zemi.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ TÁBOR NA BŘEZINĚ  

Včera se mnozí mladí z naší farnosti vrátili z farního tábora na Březině u Vlastějovic. Chtěl bych opět poděkovat svratecké farnosti, především hlavnímu vedoucímu Tomáši Mahelovi, hlavnímu kuchaři Vojtovi Polnickému a všem dalším dobrovolníkům v kuchyni, všem táborovým vedoucím ze svratecké i naší farnosti za skvělou organizaci letošního 24. ročníku tábora a všem účastníkům za vytvoření skvělého společenství!

POUŤ DO BYSTRÉHO U POLIČKY  

Farnost Bystré u Poličky i letos zve všechny mariánské ctitele na pouť k Panně Marii Karmelské, a to příští víkend 15. – 16. července 2023. Bližší informace na plakátcích ve vývěskách.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO

Zbylo ještě několik volných míst na říjnovou farní pouť na Slovensko. Zájemci se mohou přihlašovat na novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. července 2023

 

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

11. července

7:00

Poděkování za milost obrácení a dar víry, za dar života i rodiny

Středa

12. července

18:00

Za † Josefa Večeru a † syna Václava

Čtvrtek

13. července

7:00

Za Boží pomoc a vedení v těžké rodinné situaci

Pátek

14. července

18:00

Za † rodiče Štorkovy, Bartošovy a † Josefa Štorka

Sobota

15. července

7:00

Za Boží lid

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 2. – 9. července 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka z minulé neděle na bohoslovce a církevní školství vynesla 51.384,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost! V pondělí je svátek svatého Tomáše, apoštola; v úterý památka svatého Prokopa, opata; ve středu slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; ve čtvrtek památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ DEN  

Ve jménu celé farnosti bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se podíleli na přípravě Farního dne: přípravy farní zahrady a dvora, stolů a lavic, aktivit pro děti, za pečení cukroví a přípravu jiného občerstvení, za obsluhu v kavárně, při vydávání občerstvení až po následný úklid. Zvláštní poděkování patří Josefu Dvořákovi, Dáši Trödlerové a dalším z vás za perfektní catering 😉 A díky vám všem, co jste přišli, za vytvoření skvělé přátelské atmosféry.

FARNÍ KAVÁRNA   

Po mši svaté jste srdečně zváni na farní dvůr, resp. na baroko do „Farní kavárny“. Chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali s jejím zařizováním, Ottu Smetanovi za pomoc při výběru vybavení a jeho dopravě, Jaroslavu Maršálkovi za zapojení všeho potřebného zařízení, chlapům Trödlerovým (Jendovi, Vojtovi a synům) a Martinu Košíkovi za úpravy terénu pro nové venkovní sezení na farním dvoře, Marku Přichystalovi za zprovoznění rezervačního systému pro služby v kavárně na farních stránkách. Předem zároveň moc děkuji vám všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří jste ochotní se na této službě našemu farnímu společenství o jednotlivých nedělích podílet. Přihlašovat/odhlašovat se můžete na farním webu v sekci FARNÍ KAVÁRNA.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Úterní ranní mše svatá bude v latinském jazyce. V ten samý den v 15:00 h na kostelíčku pohřební mše svatá za † Františka Javorského (*1932) z Nového.   Úterní večerní slavnostní poutní mši svaté v 18:00 h v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou bude předsedat novoříšský opat Marian Rudolf Kosík OPraem. V oba státní svátky v tomto týdnu (tj. ve středu a ve čtvrtek) bude v našem kostele ranní mše svatá v 8:00 h!

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI   Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. V pátek dopoledne navštívím nemocné, večer od 17:30 h bude tichá adorace s požehnáním s Nejsvětější svátostí

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. července 2023

 

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

4. července

7:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

15:00

Kostelíček: Za † Františka Javorského (pohřební)

Středa

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE    Za † rodiče Cermanovy a † děti

Čtvrtek

6. července

8:00

DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

Za dar lásky a uzdravení vztahů v rodině

Pátek

7. července

18:00

Za † Josefa Vyorala, † rodiče Šustáčkovy a † rodiče Kápičkovy

Sobota

8. července

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 25. ČERVNA – 2. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a církevní školství. Ve středu je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve; ve čtvrtek slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ DEN  

Všichni jste srdečně zváni na dnešní farní den, který proběhne od 15:00 h na farním dvoře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 29. června na slavnost svatých Petra a Pavla proběhne mimořádná kněžská rekolekce. V 8:00 h začneme adorací před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 h bude mše svatá, u které poděkujeme za dlouholetou službu panu děkanu P. Vladimíru Záleskému, který odchází na nové působiště, a zároveň přivítáme nastávajícího žďárského děkana P. Marka Husáka, dosavadního administrátora ve farnostech Jimramov, Sulkovec a Dalečín. Opět bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ve čtvrtek večerní mše svatá nebude, protože mše svatá ve středu večer, která bude z vigilie slavnosti svatých Petra a Pavla, má čtvrteční platnost.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM   

Ve středu v 19:00 h bude na faře poslední Lectio divina v tomto školním roce. Příští nedělí začíná ve farnosti prázdninový režim. O nedělích budou pouze dvě mše svaté (v 7:30 h a v 9:00 h). V 10:30 h rodiny s dětmi můžou navštívit bohoslužby v blízkém okolí (Slavkovice, Sněžné). Během prázdnin nebudou středeční biblické hodiny ani Lectio divina.

OTEVŘENÍ FARNÍ KAVÁRNY  

Co ale od příští neděle 2. července přibyde, je možnost pravidelného setkávání se po nedělních bohoslužbách, a to V NOVĚ ZAŘÍZENÉ FARNÍ KAVÁRNĚ (v prostorách pastoračního centra a farního dvora). Zároveň prosíme co nejvíc rodin a skupin jednotlivců (vždy min. 2 osoby), které by si chod farní kavárny o jednotlivých nedělích vzali na starost. Nejedná se o nic složitého. Zapisování bude on-line přes odkaz na farním webu. Tam najdete také podrobné informace o tom, co služba farní kavárny obnáší. Čím větší počet zapojených rodin a skupin jednotlivců, tím menší frekvence „služeb“.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

TE DEUM NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Na páteční večerní mši svatou jsou zváni zvlášť všichni žáci a studenti. Poděkujeme u ní za dary Ducha Svatého v uplynulém školním i akademickém roku.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. června – 2. července 2023

 

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

Úterý

27. června

7:00

Za živé a † z rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

28. června

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI                  SVATÝCH PETRA  A PAVLA

Za † Karla Zídka, za živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Čtvrtek

29. června

8:30

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

(Za Boží lid a za obyvatele města † v červnu)

Pátek

30. června

18:00

TE DEUM (Poděkování za dary Ducha Svatého pro žáky a studenty v uplynulém školním roce)

Sobota

1. července

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 11. neděli v mezidobí. V Radňovicích je dnes poutní slavnost, mše svatá na návsi začíná v 10:30 h. V pondělí je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, kněze. V úterý v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. doktorky Věry Jinkové (†75) z Nového Města na Moravě. Ve středu je památka svatého Aloise Gonzagy, řeholníka; v sobotu slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Příští neděle je 12. v mezidobí, sbírka bude určena na bohoslovce a církevní školství.

FARNÍ DEN  

Příští neděli 25. června jste všichni srdečně zváni na farní den, který se uskuteční od 15:00 h na farním dvoře. Farní den bude před začínajícími prázdninami opět příležitostí k neformálnímu setkání. Pro děti budou připravené různé aktivity, soutěže a vědomostní kvíz. K dispozici bude také skákací hrad a na všechny čeká skvělé občerstvení

SVĚCENÍ OBNOVENÉ KAPLIČKY V JIŘÍKOVICÍCH  

Obec Jiříkovice zve v sobotu 24. června na posvěcení obnovené kapličky v centru obce. Mše svatá začne ve 14:15 h, po ní bude kladení věnců, průvod obcí a přátelské posezení v kulturním domě. 

PORTIMO SLAVÍ 25 LET   

Sociální služby Portimo, které již 25 let podávají pomocnou ruku tisícům dětí, mládeži, dospělým i seniorům v našem regionu, zvou na oslavu výročí založení, které se uskuteční příští sobotu 24. června na koupališti v Novém Městě na Moravě. Bližší informace o připravované akci a také možnosti přispět na provoz této obecně prospěšné společnosti najdete na plakátu ve vývěsce a také ZDE.

STÁVAT SE TVŮRCI POKOJE  

Jednou z odpovědí na synodální volání po prohloubení vztahů ve farních společenství je vzdělávací program pro leadery farních společenství „Tvůrci pokoje“. Cílem je posílit praktické kompetence v oblasti komunikace, řešení konfliktu, zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, ale i poskytnout základní vhled do ekleziologie a synodality. Více informací včetně přihlášek najdete na webu www.tvurcipokoje.cz

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí v našem farním kostele vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18.– 25. června 2023

 

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

Úterý

20. června

7:00

Za † rodiče Fialovy, Boží pomoc v nemoci dcery

15:00

Kostelíček: Za † MUDr. Věru Jinkovou (pohřební)

Středa

21. června

18:00

Za † a živou rodinu Horňasovu, Pálkovu, Trödlerovu a duše v očistci

Čtvrtek

22. června

7:00

Na poděkování za dar kněžství (4. výročí)

Pátek

23. června

18:00

Za † pana děkana Jana Daňka (3. výročí úmrtí)

Sobota

24. června

7:00

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Za † Josefa a Matildu Chalupovy, † Lubomíra Mošnera, zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu

14:15

JIŘÍKOVICE: ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY  Za živé a † obyvatele obce

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

 

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 10. neděli v mezidobí. U mše svaté v 10:30 h přijme poprvé svátost eucharistie Anetka Šajnerová. Po ní bude křest malé Rozálie Veselské. V úterý je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Víta, mučedníka; v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pátek v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá † Františka Šolce (*1944)

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří jste přispěli k důstojnému průběhu procesí na Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně, prvnímu v našem městě od roku 1968. Foto ze slavnosti a eucharistického průvodu najdete ZDE a také ZDE. Děkujeme dobrovolníkům za přípravu a zdobení oltářů, pomoc při organizaci liturgického průvodu i při následném úklidu. Zvláštní poděkování patří ministrantům za jejich premiérovou službu při jednom z nejnáročnějších liturgických slavení vůbec. Pán Ježíš říká: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10, 32) Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se svou účastí dosvědčili svou víru, příslušnost a úctu k Spasiteli v Nejsvětější Svátosti.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 17. června 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Vojtěch Rolinek a Martina Milušková, oba z Nového Města na Moravě. Týden poté, v sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí na tom samém místě vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH  

Srdečně zveme na pouť ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi do Radňovic, která začne příští neděli slavnostní mší svatou v 10:30 h na návsi. U mše svaté budeme prosit nejen za stavbu nové kaple, které vizualizace bude možné vzhlédnout, ale také za zdraví a Boží pomoc pro všechny obyvatele obce. Z důvodu pouti v Radňovicích nebude v neděli ve farním kostele mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ  

V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 h udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Tomáš Zámečník z farnosti Brno-Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek z farnosti Moravské Budějovice a Milan Pazdera z farnosti Křižanov. Provázejme novokněze a nové jáhny svými modlitbami a prosme také za nová povolání pro diecézi i celý svět!

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 17. června od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

Úterý

13. června

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

14. června

18:00

Za † Alenu a Vladimíra Blahovy a živou a † rodinu Blahovu

Čtvrtek

15. června

7:00

Na poděkování za rodinu Pham

 

Pátek

16. června

15:00

Kostelíček: Za † Františka Šolce (pohřební)

18:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Za živou a † rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Sobota

17. června

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka; v úterý památka svatého Norberta, biskupa; ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Rozálie Veselské. Sbírka na charitu minulou neděli vynesla 50.531,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří také všem, kteří jste se podíleli na přípravě, průběhu a také se sami zúčastnili na letošní Noci kostelů. Zvláštní poděkování patří společenství modliteb otců, schole a zpěvákům za přípravu a vedení závěrečné ekumenické modlitby chval v evangelickém kostele, p. Jaromíru Černému a Ladislavu Harvánkovi za výklad u prohlídek Černé kaple, všem kostelníkům a organizátorům.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve čtvrtek 8. června v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Pavla Sokolíčka (†70) z Nového Města na Moravě.

PROCESÍ O SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ   

Ve čtvrtek 8. června je Slavnost Božího těla. Po večerní mši svaté v 18:00 h vyjdeme v slavnostním eucharistickém průvodu do ulic města. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň prosíme o pomoc dobrovolníků (k přípravě oltářů, u procesí a při následném úklidu). Hlaste se prosím u otce Mira. Zvláště zveme rodiče a děti, které letos poprvé přistoupili k svatému přijímání a také ministranty. V případně nepříznivého počasí se slavnost uskuteční u bočních oltářů uvnitř farního kostela. Ve čtvrtek proto nebude ranní mše svatá!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý 6. června odpoledne navštívím nemocné na penzionu na Žďárské ulici, v pátek 9. června dopoledne zase ostatní nemocné, které pravidelně navštěvuji k prvním pátku.

INTENCE NA 2. POLOLETÍ 2023   

Je možné zadávat úmysly mší svatých na druhé pololetí 2023 a to osobně (nejlépe v úředních hodinách na faře), ale také e-mailem, sms zprávou či telefonicky.

POUŤ DO TŘEBÍČE A JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU 

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory ke společnému putování do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou. Pouť se uskuteční ve středu 21. června. Více informací najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. června 2023

 

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou

a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Úterý

6. června

7:00

Za † Františku a Michala Ondreičkových

Středa

7. června

18:00

Za † Jana Ondráčka

Čtvrtek

8. června

11:00

Kostelíček: Za † Pavla Sokolíčka (pohřební)

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Mše svatá s procesím ulicemi města

Pátek

9. června

18:00

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

Sobota

10. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 28. května – 4. června 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost seslání Ducha Svatého, kterou končí doba Velikonoční. Dnešní sbírka je na účely charity. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky.  V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý památka svaté Zdislavy; ve středu svátek Navštívení Panny Marie; ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v pátek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; v sobotu památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes se setkáme u poslední májové pobožnosti v 15:00 h u kapličky v Petrovicích. V 17:00 h jste zase srdečně zváni do Moravské galerie na Koncert mladých talentů. Vystoupí Magdaléna Sváčková, Ondřej Horňas, Šárka Blechová a Simona Mojžíšková.

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 h do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pravidelné návštěvy nemocných jsou přesunuty až na následující týden.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pondělí v 15:00 h bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Martou Lukešovou (†81) z Petrovic, v úterý v 15:00 h bude na tom samém místě pohřební mše svatá za p. Ladislava Pejchala (†77) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

NOC KOSTELŮ 2023

V pátek 2. června zveme společně s bratry evangelíky širokou veřejnost na Noc kostelů. Mottem letošního ročníku pod záštitou starosty města Michala Šmardy je citát z knihy Moudrosti: „Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost“ (Mdr 7, 30). Můžete se těšit na komentované prohlídky barokní freskové výzdoby v Černé kapli, lukostřelecký turnaj a vědomostní kvíz v parku u evangelického kostela či meditaci u varhan (s hudebním doprovodem Marka Peňáze). Letos se poprvé připojí taky hřbitovní kostelíček Nanebevzetí Panny Marie, kde bude každou celou hodinu (19:00, 20:00 a 21:00) krátká komentovaná prohlídka interiéru a souběžně tam bude probíhat výstava historického liturgického oblečení (nejen) pro pohřební liturgii. Noc kostelů vyvrcholí ve 22:30 h společnou EKUMENICKOU MODLITBOU CHVAL V EVANGELICKÉM KOSTELE pod vedením společenství Modliteb otců. Zpívá celý kostelvšichni jste srdečně zváni, abyste se připojili nejen ke společné modlitbě, ale také společnému zpěvu! Texty a noty písní jsou ke stažení ZDE. Podrobný program Noci kostelů je na plakátech a také na stránkách www.nockostelu.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu konání Noci kostelů v pátek 2. června bude večerní mše svatá již v 16:30 h!!!

JARNÍ POUŤ (NEJEN) STARŠÍCH 

V pondělí 5. června se uskuteční tradiční jarní pouť nejen starších farnosti Radešínská Svratka a okolí, tentokrát do Orlických hor na poutní místa Neratov, Králíky a Klášterec nad Orlicí. Přihlašujte se prosím na tel. 777 119 136. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

HLEDÁ SE NOVÝ KOLEGA/KOLEGYNĚ 

Národní centrum pro rodinu rozšiřuje tým a hledá nového kolegu nebo kolegyni, který by se chtěl podílet na dobrém díle v oblasti rodinné politiky, primární prevence rozpadu vztahů a spolupráci s našimi, církevními, centry pro rodinu v ČR. Bližší informace na farním webu.

S ŘEHOLNÍKY VE VYSOKÝCH TATRÁCH  

Stejně jako v minulých letech i letos milosrdní bratři pořádají pro mladé muže hledající své povolání výlet do Tater. Na programu budou vedle vysokohorské turistiky v krásné přírodě různé duchovní aktivity a samozřejmě možnost rozhovorů. Podrobnější informace a přihlášky: prevor@milosrdni.cz nebo volejte na číslo +420 608 745 700. Přihlašování do 11. června 2023. Bližší informace na webu biskupstvi.cz.

WEBINÁŘE CENAPu   

Centrum naděje a pomoci (CENAP), které pomáhá lidem žít bez poškozování zdraví a bez eticky sporných postupů, nabízí rodičům i prarodičům mladších školáků a předškoláků jednorázový on-line webinář s názvem „Jak mluvit s dětmi o sexu“. Snoubencům jsou určeny webináře „Umění komunikace“ a „O manželství a sexualitě“. Kompletní nabídka kurzů je na https://www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. května – 4. června 2023

 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

30. května

7:00

Za + Jarmilu a Oldřicha Krejčích a † Františka a Marii Cajzlových

15:00

Kostelíček: Za † Ladislava Pejchala (pohřební)

Středa

31. května

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

1. června

7:00

Na poděkování a prosbu za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pátek

2. června

!!! 16:30

Za duše v očistci

Sobota

3. června

7:00

Za živou a † rodinu Německých, Vlčkovu a Zídkovu

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | ☎  +420 776 620 578 |  www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. května

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou neděli velikonoční. V pondělí je Slavnost výročí posvěcení brněnské katedrály svatých Petra a Pavla, v pátek památka svatého Filipa Neriho, kněze. V neděli je Slavnost seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí doba velikonoční. V pátek bude křest dvou dětí: Dary a Daniela Hobzových, v neděli dalších dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky. Sbírka příští neděle je na charitativní účely.

POĎĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na dnešní slavnosti prvního svatého přijímání. Především všem katechetům z naší i okolitých farností, kteří děti na přijetí svátosti v uplynulém roce připravovali. Lidušce Malé děkujeme za krásnou květinovou výzdobu a přípravu pohoštění pro zahradní slavnost, Marušce Pham za přípravu skvělých čerstvých závitků, scholičce a jejím vedoucím za hudební doprovod mše svaté. Zvláštní poděkování patří Marku Přichystalovi za službu fotografa, paní Havlíčkové z Horácké tiskárny za zpracování fotografické památky, pánům Ludvíku Polnickému a Vítu Pohankovi za poskytnutí materiálu a výrobu nové dekorace pro dnešní i příští slavnosti prvního svatého přijímání – velkou bílou hostii pod oltářním stolem. Veliký dík kostelníkům, ministrantům, lektorům, novoměstské skupině za úklid kostela, a vám všem, kteří jste k důstojnému průběhu dnešní slavnosti přispěli.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Studnic. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky v Petrovicích.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět možnost přistoupit ke svátosti smíření.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ   

V pátek v 18:45 na faře.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ   

Příští sobotu 27. května představí využití biblických postaviček nejen při katechezi paní katechetka Jana Miškovská.  Setkání začíná v 9:00 h na žďárské faře u svatého Prokopa.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 27. května od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

PŘIHLÁŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023

Probíhá přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. červenceZvací dopis najdete ZDEFormulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května.

OSLAVY 30 LET ŽĎÁRSKĚ CHARITY  

Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou zve na páteční oslavy založení! Bližší info ZDE.

VOLNÉ MÍSTA VE HVĚZDIČCE  

V dětské křesťanské skupině s Montessori prvky Hvězdička ve Žďáru nad Sázavou se od září uvolnila tři místa. Více informací ZDE.

PLAVU ZA TEBOU   

Všichni single (svobodní, po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let) jsou zváni na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18:00 h v prostorách Duchovního centra u kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17:00 h jí bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz. Je potřebná registrace. Další informace na Facebooku, Instagramu a na webu brněnského biskupství.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. května 2023

 

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a † rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

23. května

7:00

Za ty, kteří nepoznali lásku Boží

Středa

24. května

18:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodových, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

25. května

8:30 !

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za duše kněží v očistci

Pátek

26. května

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

27. května

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci květnu 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 14. – 21. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany. Po mše svaté v 9:00 h bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. V úterý je svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech; ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. Zároveň v tento den začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého – svatodušní novéna. V sobotu je památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze. Příští neděle je sedmá velikonoční.

POĎĚKOVÁNÍ   

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 31.556,- Kč, tato částka již doputovala na místo určení, tedy na Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, která se již tradičně postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh jarmarku. Zároveň bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se účastnili čtvrtečního benefičního koncertu Horácké muziky pro nemocnou holčičku Emily a pomohli tak částkou 30.000,- Kč, které budou využity na podporu její rehabilitace. Zvlášť bych chtěl poděkovat paní Evě Havlíkové za samotný nápad a také organizaci benefičního koncertu.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

V úterý z důvodu účasti na povinném formačním setkání kněží mše svatá nebude!!! Slavnost Nanebevstoupení budeme slavit již vigilií ve středu večer v 18:00 (s platností pro následující den). Ve den slavnosti (tj. ve čtvrtek) bude mše svatá pouze ráno v 7:00 h.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude v naší farnosti příští neděli ve mši svaté v 10:30 h. K eucharistii letos poprvé přistoupí 21 dětí. K první svátosti smíření přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 18. května od 16:00 na baroku. Poté proběhne nácvik liturgie a zahradní slavnost pro prvopřijímající děti, jejich rodiče a sourozence. Ostatní rodinní příslušnici a všichni zájemci budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v pátek a to od 17:00 h do 18:00 h ve farním kostele.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Maršovic. Případní pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 14:00 h. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023 

Začalo přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. července. Zvací dopis najdete ZDE. Formulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května. Patronem letošního 24. ročníku je arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

OSLAVY 30 LET CHARITY   

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou srdečně zve na hlavní část oslav 30. výročí jejího vzniku, která se uskuteční v pátek 26. května 2023 na nádvoří zámku ve Žďáru nad Sázavou. V programu pátečních oslav jsou večerní koncerty v Pivovarském dvoře, na kterých vystoupí zpěvák Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, pražský disco-Balkán band Circus Brothers a funk folková formace Heblo z Ostravy. O spojení s místní komunitou se v odpoledním programu na prvním nádvoří žďárského zámku postarají Zelenohorští muzikanti, zámečtí hasiči a žďárští městští policisté s ukázkami činnosti a techniky. Pro návštěvníky oslav je dále připravena komentovaná prohlídka areálu zámku. V 17:00 h hodin bude v bazilice slavnostní mše svatá. Předprodej vstupenek na koncerty (do zpoplatněné zóny pro koncerty od 18:00 h) probíhá na pokladně a v online prodeji žďárského zámku a to do 25. května 2023. Cena vstupenky je 350,- Kč (500,- Kč na místě).

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. května 2023

 

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 dnes mimořádně nebude!!!

Úterý

16. května

Mše svatá dnes mimořádně nebude!!!

Středa

17. května

18:00

VIGILIE ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za † p. děkana Daňka a duše v očistci)

Čtvrtek

18. května

7:00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Pátek

19. května

18:00

Na poděkování za dar života, víry, manželství a rodiny

Sobota

20. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a †  rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V NEDĚLI 14. KVĚTNA Z DŮVODU KONÁNÍ POUTI VE ŽĎÁRU MIMOŘÁDNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI V 10:30 H!!! 

Kromě Žďáru můžete využít také bohoslužby v 10:30 h a v 17:00 h

v blízkých Slavkovicích (4,5 km) a v 10:30 h ve Sněžném (12 km).

Farní ohlášky 7. – 14. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme pátou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové. V sobotu je památka Panny Marie Fatimské. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. Účelová sbírka příští neděle je na pronásledované křesťany.

POUŤ NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI NA ZELENOU HORU 

Příští sobotu 13. května budeme společně s křižanovskou a heřmanovskou farností putovat ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou Horu. Pěší poutníci budou odcházet ve 14:00 h od fary. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté v 18:00 h na Zelené hoře bude P. Josef Pohanka, farář v Křižanově. Bohoslužbu hudebně doprovodí žďárský sbor z farnosti u svatého Prokopa. Pan děkan Vladimír Záleský a farnost Žďár nad Sázavou II zvou všechny na poutní slavnost i v následující den, tj. v neděli. Z tohoto důvodu mimořádně nebude příští neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h !!!

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Po každé dnešní mši svaté se v čase 8:30 – 12:30 h zastavte na farním dvoře na jarním misijním jarmarku! Pod zahradním průjezdem na farní dvůr Vám budou k dispozici vyřazené knižní tituly z farní knihovny. Ty si můžete zdarma (případně za dobrovolný příspěvek) rozebrat.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI  

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Jiříkovic. Pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 13:30 h. Příští neděli se setkáme u kapličky v Maršovicích.

BENEFIČNÍ KONCERT HORÁCKÉ MUZIKY PRO EMILY

Všechny srdečně zveme na benefiční Koncert pro Emily. Horácká muzika se v něm představí se svým pásmem „Pocta svatému Janu Nepomuckému“. Koncert se uskuteční v našem farním kostele ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:00 h. Výtěžek benefice půjde na nákup nového auta pro pětiletou Emily trpící dvěma vzácnými nevyléčitelnými diagnózami – spinální svalovou atrofií prvního typu a angelmanovým syndromem. Bližší informace o příběhu malé Emily ZDE.

POSTNÍ ALMUŽNA  V postničkách se v naší farnosti letos vysbíralo 2.706,- Kč. Pán Bůh zaplať za každou korunu, kterou jste podpořili místní charitní záchranní síť, kterou naše oblastní charita pomůže lidem v existenční nouzi.

BIBLICKÁ HODINA  

Jako obvykle ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. května 2023

 

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

Úterý

9. května

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

10. května

18:00

Za dary Ducha Svatého, za moudrost, odvahu a dar pokoje a jednoty pro všechny kněze

Čtvrtek

11. května

7:00

Za † pana děkana Jana Daňka a za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Pátek

12. května

18:00

Za † Marii Kabrdovou, živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Sobota

13. května

7:00

Za † P. Karla Fialu, † P. Jaroslava Svobodu a za všechny † kněze našeho děkanství

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 v tento den mimořádně nebude!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 30. dubna – 7. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme čtvrtou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest pěti dětí: Lenky Štempelové, Magdalény Pojerové, Emy Šimkové a Davida a Dominika Kršky. V pondělí je památka svatého Josefa – dělníka; v úterý památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; ve středu svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. V sobotu je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Jarní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 7. května 2023 v čase 8:30 – 12:30 h na farním dvoře. Výrobky, které chcete poskytnout k prodeji, přineste prosím na faru (na baroko) den předem, a to v sobotu 6. května 2023 mezi 15:00 a 17:00 h. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Blíží se mariánský měsíc květen a s ním májové pobožnosti u kapliček naší farnosti. Proběhnou jako obvykle vždy v neděli v 15:00 h s možností společného pěšího putování. První bude příští neděli 7. května v Jiříkovicích. Kalendář májových pobožností najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Možnost svátosti smíření bude ve čtvrtek od 15:30 h do 17:30 h a v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večerní program bude jako obvykle: od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

Začíná v pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. dubna – 7. května 2023

 

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

2. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých

Středa

3. května

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

4. května

7:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † Jiřinku Šedivou

Pátek

5. května

18:00

Za † rodiče Dítětovi a † tetu Věru

Sobota

6. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých a Košíkovu

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí neděli velikonoční. V pondělí je památka svatého Jiří, mučedníka; v úterý svátek svatého Marka, evangelisty; v sobotu svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je čtvrtá velikonoční. V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miroslava Bartoše (*1926) z Nového Města na Moravě. V neděli poslední mši svaté bude křest čtyř dětí: Lenky Štempelové, Emy Šimkové, Davida a Dominika Kršky.

SCHŮZKA K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM   

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na dnešní děkanátní přípravné setkání v 15:00 h na faře. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pro účast na setkání je nutné on line přihlášení zde. Registrovat se lze pouze do zítřka, tj. pondělí 24. dubna 2023!!!

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Kněžská rekolekce žďárského děkanátu v tomto týdnu mimořádně nebude v Novém Městě na Moravě, ale v Bystřici nad Pernštejnem. V 8:30 h budeme v tamním kostele svatého Vavřince děkovat za 30 let Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou. Proto ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě mimořádně nebude mše svatá ráno, ale až večer v 18:00 h.

TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ   

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání. Kromě modliteb v průběhu celého týdne bude ve čtvrtek od 15:30 tichá a od 17:30 moderovaná eucharistická adorace za nová kněžská a řeholní povolání. Rozpis je vzadu na stolku s obětními dary, prosím o zapsání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Zveme všechny katechety a katechetky a také všechny věřící pedagogy z naší farnosti na setkání katechetů žďárského děkanství, které se uskuteční příští sobotu 29. dubna od 9:00 h do 11:00 h v Dětské skupině Hvězdička na Libické ulici 1 ve Žďáře nad Sázavou. Program setkání na plakátcích ve vývěsce a na farním webu.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 29. dubna od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

Pro veliký zájem o farní pouť na Slovensko v termínu 27. – 29. října 2023 vypravujeme druhý autobus. Případní zájemci se tak můžou i nadále hlásit na adrese novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Librová a paní Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. dubna 2023

 

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. dubna

7:00

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru, † rodiče, † švagra a † synovce Josefa

Středa

26. dubna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

27. dubna

18:00 !!!

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Pátek

28. dubna

14:30

Kostelíček: Za † Miroslava Bartoše (*1926)

(pohřební)

 

18:00

Za živou a † rodinu Černých a Svobodovu

Sobota

29. dubna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci dubnu

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 16. – 23. dubna 2023

FOTO Z FARNÍHO PLESU

Jsou dispozici zde. Za fotografie děkujeme p. Petru Říhovi

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá neděle velikonoční (Neděle Božího milosrdenství). Zveme na pouť do Slavkovic. Hlavním celebrantem mše svaté ve Slavkovicích v 10:30 h bude P. Pavel Habrovec. Mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Dávid Tencer, OFM Cap., diecézní biskup islandského Reykjavíku. V pátek je připomínka svatého Konráda z Parzhamu, kterého relikvie máme ve farnosti. Příští neděle je třetí velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Z důvodu účasti na formačním setkání kněží nebude mimořádně v úterý mše svatá ani výuka náboženství na druhém stupni ZŠ.

LECTIO DIVINA

Ve středu v 19:00 h na faře.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO 

Také letos o podzimních prázdninách vypravíme třídenní farní pouť, tentokrát na Slovensko. V plánu je návštěva poutních míst (Skalky nad Váhom, kamenného sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov, Rajecké Lesné a Starých Hor) a měst Kremnice, Banské Bystrice, Nitry a Trnavy. Přihlašování výhradně e-mailem na novemesto@dieceze.cz, případně osobně na faře. Bližší informace budou již brzy na farním webu, případně u o. Mira.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM 

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na děkanátní přípravné setkání. Program se skládá z několika částí, který připravují jednotlivé děkanáty, proto je účast na tomto setkání velice důležitá. Sejdeme se příští neděli 23. dubna v 15:00 h na faře v Novém Městě na Moravě.

ÚKLID KOSTELA 

Tento týden má službu paní Mahlová a paní Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. dubna 2023

 

Neděle

16. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy a † dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Úterý

18. dubna

Mše svatá v tento den mimořádně není!

Středa

19. dubna

18:00

Za živou a † rodinu Dlabačovu a Remarovu

Čtvrtek

20. dubna

7:00

Za † Ludmilu a Josefa Janů

Pátek

21. dubna

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

22. dubna

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. DUBNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční, první den Velikonočního oktávu. U každé mše svaté budeme žehnat velikonoční beránky. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. V sobotu 15. dubna bude křest Mariána Grundzy a příští neděli 16. dubna Timoteje Zdražila.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Zítra na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h. Po zbytek týdne (až na neděli) budou bohoslužby v obvyklých časech.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

 POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou do Slavkovic na pouť o svátku Božího milosrdenství příští neděli 16. dubna. Podpořme svou účastí blízké poutní místo! Mše svatá v 10:30 h pro rodiny s dětmi proto v našem kostele příští neděli nebude! Hlavním celebrantem mše svaté ve Slavkovicích v 10:30 h bude P. Max Kašparů. Mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Dávid Tencer, OFM Cap., diecézní biskup islandského Reykjavíku. Bližší informace a kompletní program jsou na plakátku ve vývěsce.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v neděli bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření a to od 9.00 do 19.00 h.

PODĚKOVÁNÍ

Také letos z celého srdce děkuji za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků zvlášť kostelníkům, varhaníkům, schole a všem zpěvákům, letos zvlášť Marušce Německé a Magdě Trödlerové za přípravu a vedení liturgického doprovodu bohoslužeb, Martině Trödlerové a scholičce, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu kostela, paní Dáši Trödlerové za přípravu velikonočního čísla farního časopisu, všem ministrantům, lektorům a akolytům. Děkuji také všem společenstvím úklidu kostela a vám všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. dubna 2023

 

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

Úterý

11. dubna

7:00

Za mír ve světě, v rodinách a v srdcích

Středa

12. dubna

18:00

Za † rodiče Potockých, Ptáčkovy a jejich † děti

Čtvrtek

13. dubna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

14. dubna

18:00

Za † rodiče Kuncovy a živou a † rodinu Kuncovu

Sobota

15. dubna

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Neděle

16. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy a † dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Farní ohlášky 2. – 10. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Dnešní (2. 4.) křížovou cestu v 15:00 h vedou kostelníci. Na Velký pátek bude křížová cesta ve 13:00 h v Radňovicích. Příští neděli je Boží hod velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Ve nastávajícím svatém týdnu (pondělí až čtvrtek) budou pouze večerní mše svaté vždy v 18:00 h. Úterní mše svatá je v latinském jazyce. Kompletní program bohoslužeb ve svatému týdnu najdete na plakátku na nástěnkách.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí budou zpovídat 3, v úterý 5 a ve středu 4 kněží, prosím zohledněte tuto skutečnost při výběru dne přistoupení ke svaté zpovědi!

CO SE STALO S JEŽÍŠEM? 

Žďárské farnosti zvou na pašijovou hru pod názvem „Co se stalo s Ježíšem?“, která se po několikaleté pauze opět uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 20:00 h v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

MISSA CHRISMATIS 2022 V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Zveme ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály na Zelený čtvrtek ráno. Odjezd autobusu v 6:00 h ze zastávky u supermarketu BILLA. Po návratu bude ministrantská schůzka s nácvikem velikonoční liturgie.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM   

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž po obřadech až do 19:00 h. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 h. Sbírka u Božího hrobu je určena na pomoc pro Svatou zemi.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

3. dubna

18:00

Za † Petra Barana

Úterý

4. dubna

18:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

5. dubna

18:00

Za † a živou rodinu Pálkovu, Horňasovu a Trödlerovu a duše v očistci

ZELENÝ ČTVRTEK

6. dubna

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ (Za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

7. dubna

13:00

15:00

KŘÍŽOVÁ CESTA V RADŇOVICÍCH

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ (OBŘADY)

BÍLÁ SOBOTA

8. dubna

20:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 26. března – 2. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Petra Jana Holečka, Matěje Ptáčka a Matěje Josefa Koláře. Zveme na pobožnosti křížové cesty dnes a příští neděli v 15:00 h a v pátek v 17:30 h.  Příští neděle je Květnou nedělí, kterou vstupujeme do Svatého týdne.

SBÍRKA NA POMNĚNKU

Ve sbírce na dostavbu domova Pomněnka se minulý týden vybralo 107.281,- . Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH PŘED VELIKONOCEMI   

V úterý navštívím nemocné na penzionu. V pátek 31. března dopoledne navštívím nemocné se svátostí smíření před Velikonočními svátky. Laskavě prosím o jejich nahlášení.

ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý 28. března 2023 bude na faře v 18:00 h zasedání Ekonomické rady a poté v 19:00 h Pastorační rady.

ÚKLID OKOLÍ KOSTELA PŘED VELIKONOCEMI   

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu okolí kostela před velikonočními svátky příští sobotu 1. dubna od 9:30 h.

DUCHOVNÍ OBNOVA  

Otcové pallotini zvou na postní duchovní obnovu „Čiňte pokání a věřte evangeliu“, která se uskuteční dnes (tj. neděle 26. 3.), zítra a pozítří v kostelích v Radešínské Svratce, Olešné a Nové Vsi. Obnovu vede P. Artur Cierlicki, SAC. Program najdete na vývěsce a na farním webu.

MISSA CHRISMATIS V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE  

Zveme kluky ministranty do katedrály v Brně na Missu Chrismatis na Zelený čtvrtek. Zájemce hlaste prosím u o. Mira. Pravděpodobně bude vypraven autobus.   

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. března – 2. dubna 2023

 

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města † v březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý

28. března

7:00

Za † Arnošta Kopřivu a † Vlastu a Jaroslava Peckovy

Středa

29. března

18:00

Na poděkování za úspěšně složené zkoušky

Čtvrtek

30. března

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše očistci

Pátek

31. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Janu Německou a † rodiče Hermanovy

Sobota

1. dubna

7:00

Za † Josefa Svobodu, a živou a † rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz |  tel. 776 620 578

Farní ohlášky 19. – 26. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 4. postní, tzv. Laetare. Dnešní mimořádná sbírka poputuje na dostavbu Domova Pomněnka. Křížovou cestu v 15:00 h povede synodální skupinka. V pondělí je slavnost svatého Josefa, proto bude mimořádně večerní mše svatá v 18:00 h. V sobotu je Slavnost Zvěstování Páně, mše svatá bude v obvyklém čase v 7:00 h. Příští neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest malého Petra Jana Holečka, Matěje Josefa Koláře a Matěje Ptáčka.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Ve středu v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Kovářové, roz. Havlišové (*1928) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na večer chval s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí a to příští sobotu 25. března od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá diecézní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v Brně. Setkání nabízí zajímavé přednášky z psychologie a církevního práva, ale také možnost sdílení a duchovní podporu. Bližší informace a přihlášky ZDE.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023    I nadále prosíme o vaše hlasy pro restaurování sochy Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina. Hlasovat můžete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má petrovická skupina 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. března 2023

 

Neděle

19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

„LAETARE“

7:30

Za živou a † rodinu Německých

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu, Melicharovu a Zikmundovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Pondělí

20. března

18:00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Na úmysly společenství modliteb otců

Úterý

21. března

7:00

Za † Zdeňku a Jaroslava Bábíkovy

Středa

22. března

15:00

Kostelíček: Za † Marii Kovářovou (pohřební)

18:00

Za † a živou rodinu Novotnou a Horňasovu

Čtvrtek

23. března

7:00

Za živou a † rodinu Procházkovu a † Mirku Veselskou

Pátek

24. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Jozefa Vyorala, † rodiče a † bratra

Sobota

25. března

7:00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   

Za † rodiče Kučerovy, dceru Ludmilu a živou a † rodinu

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Ohlášky 12. – 19. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 3. postní. Dnešní křížová cesta s bratry evangelíky povede ke Třem křížům. Vyjdeme v 15:00 h z parkoviště u evangelického kostela hřbitova. Pondělí je výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 4. postní. Křížovou cestu v 15:00 h povede synodální skupinka.

SBÍRKA NA POMNĚNKU

Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na dostavbu Domova Pomněnka. Stavbu realizuje Diakonie ČCE. Bližší informace o sbírce, jejím využití i aktuálním stavu stavby najdete v přiloženém dopise zástupců Farního sboru ČCE v Novém Městě na Moravě.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023

I nadále prosíme o podporu restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. do 31. března ZDE.

VÝZVA VSTAŇ! 

Nejen účastníkům Světových dnů mládeže v Lisabonu je určena duchovní příprava Vstaň! Jejím cílem je vést mladé lidi k tomu, aby se připravovali na dobré prožití Světových dnů mládeže, které má být pro účastníky vyvrcholením této pouti, na kterou se vydávají již nyní. Příprava je rovněž pro mladé prostorem k duchovnímu růstu a skrze duchovní podněty se mohou učit hledat své osobní povolání. Bližší informace na www.svetovednymladeze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. března 2023

 

Neděle

12. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Zdeňka Slámu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý

14. března

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

15. března

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

16. března

7:00

Za † rodiny Tlustošovu, Hlavůňkovu a Krátkých

Pátek

17. března

17:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za † Jána Babeje

Sobota

18. března

7:00

Za † Josefa Jinka a rodiny Harvánkovy, Jinkovy a Ševelovy

Neděle

19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Německých

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu, Melicharovu a Zikmundovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

 

DOPIS ZÁSTUPCŮ SBORU ČCE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU SBÍRKOU 19. BŘEZNA 2023

 

V Novém Městě na Moravě 10. března 2023

Milé sestry, milí bratři, 

Rádi bychom vás informovali o aktuálním vývoji stavby Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě, na které náš sbor spolupracuje. Stavba Pomněnky začala v březnu 2022 a dokončená bude v únoru 2024. Jsme tedy za polovinou. Máme hotovou hrubou stavbu a dokončujeme rozvody elektřiny, vody, topení a vzduchotechniky. V průběhu jara letošního roku spustíme příjem žádostí o péči v Pomněnce. Koncem roku pak začneme přijímat první zaměstnance. Pomněnka bude sloužit lidem s demencí, především pak s Alzheimerovou nemocí. Kapacita domova bude 30 lůžek.

Pomněnku bychom rádi otevřeli co nejdříve po dokončení. Rozhodli jsme se tedy podpořit veřejnou sbírku na vybavení Domova Pomněnka takzvanou matchingovou výzvou. Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě proto uvolnil ze svých rezerv 1 milion korun. Za každou vaši darovanou korunu přidáme korunu naši, a to až do výše jednoho milionu korun. Peníze získané touto sbírku poskytneme na nákup nábytku, konkrétně: pečovatelská lůžka, antidekubitní matrace, křesla, stoly, židle, nábytek do kaple, vybavení společné koupelny a další. Drobní dárci se na stavbě a vybavení domova podílejí částkou 21 milionů korun. Na začátku března 2023 jsme již od nich na darech získali 9,8 milionů korun.

Orientační ceny vybavení:

Pečovatelské lůžko 35.000 Kč, antidekubitní matrace 8.000 Kč, noční stolek 7.000 Kč, jídelní židle 6.000 Kč, křeslo rozkládací 12.000 Kč, vanový zvedák 150.000 Kč.

Naši výzvu směřujeme do všech sborů Českobratrské církve evangelické v České republice. Vnímáme však velmi silně také podporu Římskokatolické farnosti v Novém Městě na Moravě. V roce 2022 jste nám umožnili prezentovat Pomněnku v rámci vašeho jarmarku, nebo jste nás podpořili sbírkou v rámci ekumenické bohoslužby. Proto se na vás obracíme i v letošním roce. Předně s prosbou o modlitbu za zdárné dokončení Domova Pomněnka. A také s žádostí o zapojení do naší dárcovské výzvy Milion pro Pomněnku.  

Naši dárcovskou výzvu ukončíme na Svatodušní neděli 28. května 2023. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Podrobnosti vám sdělí Petr Hladík, kurátor Farního sboru ČCE Nové Město na Moravě

Kontakt:

Petr Hladík, telefon: 602 730 793, e-mail: info@domovpomnenka.cz, www.domovpomnenka.cz

Za Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě

 

            Ondřej Ruml, farář                                                           Petr Hladík, kurátor

 

Farní ohlášky 5. – 12. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 2. postní. Příští neděle je 3. postní.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY   

Dnes v 15:00 h. Vede společenství modliteb otců. V pátek je křížová cesta v 17:30 h pod vedením ministrantů. Příští neděli zveme na ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům s bratry evangelíky. Začátek v 15:00 h u evangelického hřbitova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Vzhledem k setkání kněží moravských diecézí na Velehradě nebude v úterý mimořádně mše svatá ani výuka náboženství na II. stupni ZŠ.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023

Prosíme o podporu (hlasováním i sdílením) restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina– Cena Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. do 31. března ZDE.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI  

Postní duchovní obnova v naší farnosti proběhne 21. – 25. března. Misijní jarmark bude letos 7. května a První svaté přijímání 21. května.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. března 2023

 

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Úterý

7. března

V tento den mimořádně není mše svatá!!!

Středa

8. března

18:00

Za † Antona a Emílii Moncmanovy, † Jána a Angelu  Bošnákovy a † Annu Cáderovú

Čtvrtek

9. března

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagra

Pátek

10. března

18:00

Na poděkování za naše rodiče a předky, za zemřelé a za Boží požehnání pro živé

Sobota

11. března

7:00

Za † Ludmilu Špačkovu a † švagra Jaroslava a jejich † rodiny

Neděle

12. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Zdeňka Slámu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 26. února – 5. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 1. postní. Po poslední mši svaté bude křest Václava Krále z Jiříkovic. Mše svaté v týdnu budou jako obvykle, v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h také pobožnost křížové cesty. Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat o. Koukal, v pátek navštívím nemocné. V pátek je také liturgická připomínka svaté Kunhuty.  Příští neděle je 2. postní.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

Ve středu ve 12:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Josefa Valíka (*1943) z Nového Města na Moravě.

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA

V naší farnosti na pátek 3. března připadá titulární slavnost farního kostela svaté Kunhuty, která je za obvyklých podmínek spojena s úplnými odpustky. Podmínky jsou vyloučení zalíbení v hříchu (a to i lehkém), vykonání svátosti smíření (alespoň v blízké době), návštěva farního kostela, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. Jelikož se v naší farnosti jedná o SLAVNOST, nejsme v tento den vázáni půstem. Po mši svaté bude na pastoračním centru malé pohoštění, na které jste srdečně zváni. Opět prosím naše hospodyňky o jeho přípravu.

FARNÍ KANCELÁŘ 

Z důvodu služebního vycestování nebudu v úterý a ve čtvrtek dopoledne k zastižení ve farní kanceláři. V úterý rovněž nebude výuka náboženství na 2 stupni ZŠ a ve středu biblická hodina. V případě potřeby mě prosím kontaktujte telefonicky, případně e-mailem.

SETKÁNÍ KATECHETŮ 

Proběhne příští sobotu 4. března 2023 ve Žďáru na faře u svatého Prokopa (viz plakáty ve vývěskách).

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH A ASISTENTŮ FARNÍHO TÁBORA V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE  

Příští neděli 5. března ve 14:30 h bude v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce první setkání vedoucích a asistentů farního tábora. Začíná se pobožností křížové cesty. Tématem a patronem letošního 24. ročníku farního tábora bude olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Letos uplyne 100 let od jeho úmrtí.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. února – 5. března 2023

 

Neděle

26. února

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Boženu a Františka Svobodovy, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Lešundákovu, Müllerovu a Papcúnovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

28. února

7:00

Za † Davida Hotárka a Vladimíra Tlustoše

Středa

1. března

12:00

Kosetlíček: Za † Josefa Valíka (pohřební)

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

2. března

7:00

Za † spolužáky Pavla Vaculína, Vlastimila Kříže, Huberta Macha a Pavlínu roz.Jarošovou

Pátek

3. března

18:00

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA SVATÉ KUNHUTY 

Za † Bohuslava Běhounka a živou a † rodinu Běhounkovu

Sobota

4. března

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 19. – 26. února 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 7. v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka, tzv. Halíř svatého Petra, je určena do rukou Svatého Otce, který jej rozdělí dle aktuálních potřeb církve. Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu, kterým vstupujeme do postní doby. Příští neděle je tak první postní. Součástí půstu je také almužna. I letos jsou k dispozici postní kasičky, které si můžete vyzvednout vzadu u tiskovin. Je to jedna z možností, jak podpořit oblastní diecézní charitu.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Věru Svobodovou (*1968) z Nového Města a ve čtvrtek v 15:00 h pohřební mše svatá za + Ivetu Horváthovou (*1990) taky z Nového Města.

JARNÍ PRÁZDNINY

Tento týden jsou jarní prázdniny, proto nebude ani výuka náboženství a mimořádně ani středeční biblická hodina.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPEM PAVLEM V ŽAŘOŠICÍCH 13. KVĚTNA

Plánujeme vypravit autobus, prosíme o nahlášení zájemců o společnou dopravu u o. Mira, abychom věděli předběžný zájem.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE 

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá také letos Postní duchovní obnovu pro manžele, která se uskuteční ve dnech 24. až 25. února 2023 na Vranově u Brna. Téma obnovy je ,,My dva a čas“. Přednášejícími jsou manželé Helena a Josef Múčkovi z Brna. Přihlášení a bližší informace na stránkách www.crsp.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela v tomto týdnu mají p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. února 2023

 

Neděle

19. února

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Cáderovu, Trajlinkovu, Kulifajovu a Moravčíkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

21. února

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

14:00

Kostelíček:

Za + Věru Svobodovou (pohřební)

Středa

22. února

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA

Za živou a + rodinu Cajzlovu, Wasserbauerovu a Krejčích

Čtvrtek

23. února

7:00

Za živou a + rodinu Palečkovu

15:00

Kostelíček:

Za + Ivetu Horváthovou (pohřební)

Pátek

24. února

18:00

Za živou a + rodinu Kovářovu

Sobota

25. února

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci únoru

Neděle

26. února

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Boženu a Františka Svobodovy, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Lešundákovu, Müllerovu a Papcúnovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Je to starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají až do 8. století a výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve středu 8. února 2023 odešel na věčnost pan Miroslav Kamenský (*1938) z Radňovic. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v úzkém rodinném kruhu.

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek mimořádně proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení, který se bude konat příští sobotu 18. února od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

LIST BISKUPA PAVLA O POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ   

Milí přátelé,

v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března.

V modlitbě

biskup Pavel

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic „manažer stavebních investic v Brně“ a „manažer stavebních investic pro Jihlavsko“. Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou na nástěnce a na webu biskupství (www.biskupstvi.cz).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Librová a Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. února 2023

 

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. února

7:00

Za + rodiče Malých a syna Jiřího

Středa

15. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotnou, Bloudkovu a Horňasovu

Čtvrtek

16. února

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živé a zemřelé kněze naší diecéze

Pátek

17. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

18. února

7:00

Za duše kněží v očistci

Neděle

19. února

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Cáderovu, Trajlinkovu, Kulifajovu a Moravčíkovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 5. – 12. února 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Amélie Gálové, Elišky Široké a Štěpána Ondřejky. V pondělí je památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; v pátek památka svaté Scholastiky; v sobotu památka Panny Marie Lurdské. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Sobotní památka Panny Marie Lurdské je zároveň Světovým dnem nemocných. V této souvislosti budu v úterý od 14:00 h navštěvovat nemocné na penzionu na Žďárské ulici se svátostí nemocných. Mše svatá na penzionu bude v 16:00 h. Ve farním kostele bude udělována svátost nemocných všem zájemcům v sobotu u ranní mše svaté v 7:00 h.

VOLNÁ POZICE VRCHNÍ SESTRY/KOORDINÁTORA DOMÁCÍHO HOSPICE BARBORKA   

Zajímá vás oblast paliativní péče a chcete dělat práci, která je plná nových výzev? Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou hledá kolegu, resp. kolegyni na převzetí štafety ve vedení dobře fungujícího Domácího hospice Barborka. Bližší informace na nástěnce a webových stránkách charity.

POUŤ KE HROBU SVATÉ KUNHUTY 

Římskokatolická farnost svaté Kunhuty v Nedvědici zve na farní pouť k hrobu svaté Kunhuty do katedrály v Bamberku se zastávkou v Norimberku a to v sobotu a v neděli 24. – 25. června 2023 s duchovním doprovodem Mons. Jana Peňáze. Cena je 2.400,- Kč + € 44,- za ubytování. Kontakt na pořadatele pro přihlášení na nástěnce.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

MODLITBA ZA MÍR – MEDJUGORSKÝ DUCHOVNÍ VEČER 

Organizace Mary’s Meals Česká republika zve na Modlitbu za mír – Medjugorský duchovní večer, který se bude konat v sobotu 11. února 2023 od 16.00 h v kostele u minoritů v Brně.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. února 2023

  

Neděle

5. února

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána a rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za † Marii Olišarovou, † manžela Františka a † sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

7. února

7:00

Za † manžele Fuksovy a Fabíkovy

16:00

DSPS Žďárská (Za nemocné)

Středa

8. února

18:00

Za † Jiřího Kučeru

Čtvrtek

9. února

7:00

Za † rodiče Kuchtovy, za živou a † rodinu Kuchtovu

Pátek

10. února

18:00

Za † Marii a Josefa Krejčovy z Pohledce

Sobota

11. února

7:00

Za † Václava Okurku

(Mše svatá s udělováním svátosti nemocných)

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid

Farní ohlášky 29. ledna – 5. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 4. v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Jana Boska, kněze; ve čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), v pátek památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Amélie Gálové, Elišky Široké a Štěpána Ondřejky.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a samotného průběhu farního plesu: všem organizátorům za hodiny práce, mládeži za program, sponzorům za ceny do soutěže. Zvláštní poděkování patří p. Josefu Dvořákovi za koordinaci celé akce a vám všem za krásné společenství, které jsme spolu mohli vytvořit.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Neumannové (*1946) z Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek na Hromnice bude mše svatá s žehnáním hromničních svící pouze večer v 18:00 h. Od 15:30 h bude v tento den rovněž možné přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal). Pátek je první v měsíci, program bude jako obvykle (návštěvy nemocných + adorace). U večerní mše svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ ŽĎÁRSKÉHO A VELKOMEZIŘÍČSKÉHO DĚKANÁTU

Zveme katechety, učitele náboženství a všechny věřící pedagogy na společné setkání příští sobotu 4. března od 9:00 h do kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Program a témata přednášek najdete na vývěsce a farním webu. Setkání ukončí mše svatá ve farním kostele ve 12:00 h.

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY

Všem manželským párům, které chtějí zainvestovat a zapracovat na svém vztahu, je určen kurz Manželské večery, který se bude konat od února do dubna 2023 v kulturním domě v Nové Vsi. Určen je jak pro věřící, tak i pro ty, kdo se za věřící nepokládají a pro páry, které spolu žijí mimo manželství. Bližší informace na plakátcích ve vývěsce a farním webu.

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ SDM V LISABONU 

V úterý v 18:00 h bude na faře první setkání zájemců o účast na Celosvětovém setkání mládeže v Lisabonu v srpnu 2023. Kdo chce, může se ještě přidat. Registrovat se může mládež ve věku 15–30 let. Plánujeme se zúčastnit hlavního programu v týdnu 1. – 6. 8. 2023.

LECTIO DIVINA 

Ve středu od 19:00 h na faře.

FARNÍ PLES V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE   

Příští sobotu 4. února od 19:30 h v KD.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. ledna – 5. února 2023

 

Neděle

29. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a + sourozence

9:00

Na poděkování za 40 let života

10:30

Za Boží lid

Úterý

31. ledna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města + v lednu

14:30

Kostelíček: Za + Marii Neumannovou (pohřební)

Středa

1. února

18:00

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodových, Zelených a + vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

2. února

18:00

HROMNICE

(žehnání hromniček, úmysl: Za Boží lid)

Pátek

3. února

18:00

PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE

Za + Ivana Hudáka

Sobota

4. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

12:00

Za katechety a křesťanské pedagogy děkanátů ZD a VM

Neděle

5. února

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za +Blažeje Pelána a rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za + Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 22. – 29. ledna 2022 (aktualizované)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 3. v liturgickém mezidobí a je zároveň nedělí Božího slova. Dnešní sbírka půjde na tisk bible. V úterý je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek obrácení svatého Pavla, apoštola, ve čtvrtek památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, v sobotu památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

BIBLICKÁ HODINA 

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, první v tomto kalendářním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

SLOVO BISKUPA PAVLA KE 2. KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLEB

„V druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.“         

 Pavel Konzbul, diecézní biskup brněnský

SPOLEČENSKÝ VEČER NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI

V sobotu se v kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskuteční I. společenský večer novoměstské farnosti. Začátek je v 19:30 h.

VOLNÉ VSTUPENKY   

Na farní ples se nově uvolnilo několik málo vstupenek, které jsou k dispozici. Zájemci kontaktujte prosím p. Pavla Říhu (pavel.riha@centrum.cz, tel. 725784906).

SLADKÉ PEČIVO NA FARNÍ PLES 

Prosíme hospodyňky, které by byly ochotné napéct na ples sladké pečivo (nejlépe takové, které vydrží skladování i mimo lednici), aby je donesli do kulturního domu v sobotu dopoledne mezi 9.00 h – 10.00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. ledna 2023

 

Neděle

22. ledna

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

(Neděle Božího slova)

7:30

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu, Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Úterý

24. ledna

7:00

Za svaté kněze, řeholní a duchovní povolání

Středa

25. ledna

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

26. ledna

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

(Za živé a + věřící a kněze děkanátu a na úmysly koncelebrantů)

Pátek

27. ledna

18:00

Za + rodiče Čermákovy a jejich + děti

Sobota

28. ledna

7:00

Za + Aleše Hrdinu a na úmysl

Neděle

29. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a + sourozence

9:00

Na poděkování za 40 let života

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. LEDNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 2. v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Antonína, opata; ve středu památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; v sobotu památka svaté Anežky, panny a mučednice. V pátek ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Hrdinové (*1947) z Nového Města na Moravě. Příští neděle (3. v liturgickém mezidobí) je zároveň nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve Tříkrálové sbírce naši koledníci v Novém Městě a blízkém okolí vybrali krásných 312.606,- Kč. Pán Bůh ať odplatí všem těm, kteří se na ní podíleli, zvláště koledníkům, organizátorům a všem dárcům za to, že ani v této nelehké době jim není lhostejný osud těch, kteří neměli v životě tolik štěstí.

XVI. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT   

Poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky je dnešní (neděle 15. ledna) Tříkrálový koncert, který se po třech letech konečně uskuteční naživo v našem farním kostele v 17:00 h. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. Všichni jste srdečně zváni!

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

Od 18. ledna do 25. ledna 2023 se i naše farnost zapojí do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš proroka Izajáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo.“ (Iz 1,17). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  

V tomto týdnu se proto v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se letos uskuteční ve středu 18. ledna v 18:00 h v katolickém kostele. Po jejím skončení bude v 19:00 h na faře Lectio divina.

SBÍRKA SVÍČEK

Zbyly vám po adventu a vánočních svátcích nedohořené svíčky příp. vosk? Nevyhazujte je, ale přineste je v průběhu příštího týdne po kterékoliv mši svaté do sakristie. Poslouží k výrobě ohřívacích svíček pro Ukrajinu.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU 

Uskuteční se dnes večer (neděle 15. ledna) příští sobotu 21. ledna v 19:00 h na faře.

skuteční se dnes večer (neděle 15. ledna) v 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení, který se bude konat příští sobotu 21. ledna od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně zve na duchovní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 21. ledna v Brně na Petrově. Téma je „Svatý Augustin: ,Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem. Jak vidíme sami sebe a jak nás vidí Bůh. Vina, sebeúcta a Boží obraz.“ Přednáší ThLic. Petr Šikula, farář v Brně – Líšni. Bližší informace zde.

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM FRANTIŠKEM V LISABONU

Prosíme všechny mladé lidi, kteří zvažují účast na Světových dnech mládeže s papežem Františkem v Lisabonu 1. – 6. srpna 2023, aby se ozvali o. Mirovi pro eventuální společnou koordinaci. Bližší informace o setkání zde.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. ledna 2023

 

Neděle

15. ledna

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodinu Bukáčkovu a Peringerovu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

17. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Středa

18. ledna

18:00

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Čtvrtek

19. ledna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

20. ledna

14:00

Kostelíček: Za + Marii Hrdinovou (pohřební)

18:00

Poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Sobota

21. ledna

7:00

Za + pátera Jaroslava Svobodu

Neděle

22. ledna

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu, Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 8. – 15. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. Mše v týdnu budou jako obvykle. V pátek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miloše Lukeše (*1971) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

NOVOROČNÍ KONCERT

Srdečně zveme na Novoroční koncert mužského pěveckého sboru Novocantus a instrumentálního souboru Corpora Fidium Intenta, který se uskuteční ve farním kostele dnes v 17:00 h. Zazní Missa Pastoralis in C Bohemica Josefa Schreiera, vánoční skladby českých i zahraničních skladatelů, ale také písně lidové. Pod taktovkou Františka Ostrého se představí sólisté Iva Kružíková (mezzosoprán), Zdeněk Doležal (tenor) a Ondřej Loub (baryton). Vstupné je dobrovolné.

FARNÍ KANCELÁŘ 

Z důvodu mé účasti na kněžském formačním setkání nebudu v úterý v úředních hodinách k zastižení ve farní kanceláři. Kontaktovat mne během dne bude možné telefonicky.

BIBLICKÁ HODINA 

První biblická hodina v tomto roce bude ve středu v 19:00 h. Ještě před ní v cca 18:35 setkání organizátorů soutěže na farním plesu.

XVI. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Tříkrálový koncert, který je poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky, se uskuteční v našem farním kostele příští neděli 15. ledna 2023 od 17 hodin. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. Všichni jste srdečně zváni!

EXODUS 90

Pro všechny muže, kteří by rádi zapracovali na zvládnutí sebe sama, na osvobození se od malých závislostí, na posílení identity jako otce, manžela, muže podle Boží Vůle a rádi by tak prohloubili svůj duchovní život je určeno 90-denní duchovní cvičení Exodus 90. UPOZORNĚNÍ: Cvičení začíná již toto pondělí 9. ledna!!! Bližší informace najdete na stránkách https://www.exodus90.cz/.

CENY DO SOUTĚŽE NA FARNÍM SPOLEČENSKÉM VEČERU  

Společenský večer farnosti se blíží, a tak prosíme všechny dárce a sponzory, kteří by chtěli věnovat ceny do soutěže, aby je přinesli od středy do pátku, nejlépe v úředních hodinách (tj. 9:00 – 17:00 h) na faru.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. ledna 2023

 

Neděle

8. ledna

SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

7:30

Za † Jiřího Svobodu, † Karla Kince a † rodiče Kincovy a Svobodovy

9:00

Za Boží lid

10:30

Za dar víry pro děti a vnoučata a za Boží požehnání pro jejich rodiny

Úterý

10. ledna

7:00

Za † emeritního papeže Benedikta XVI.

Středa

11. ledna

18:00

Za † rodiče Pustinovy, + manžela Rostislava Pečka a + Josefa Pustinu

Čtvrtek

12. ledna

7:00

Za † manžele Prášilovi a rodinu Janíčkovu

Pátek

13. ledna

13:00

Kostelíček: Za † Miloše Lukeše (pohřební)

18:00

Za + rodiče Librovy a živou a + rodinu

Sobota

14. ledna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

15. ledna

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodinu Bukáčkovu a Peringerovu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 1. – 8. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Dnes je Slavnost Matky Boží Panny Marie, který je zároveň Světovým dnem modliteb za mír. V pondělí je památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve; v úterý památka Nejsvětějšího jména Ježíš, v pátek je Slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Příští neděli je Slavnost Křtu Páně, kterou končí doba vánoční.

POŘAD BOHOSLUŽEB   

Mše svaté v tomto týdnu budou jako obvykle. V úterý ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Jaroslavy Valíkové (*1945) z Nového Města na Moravě. Od nového roku budou jednou za čtvrt roku (každé první úterý trimestru, tj. 3. ledna, 4. dubna, 4. července a 3. října) ranní mše svaté obětovány za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání a budou slaveny v latinském jazyce.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

V sobotu 7. ledna 2023 se uskuteční tradiční tříkrálová sbírka. Sraz koledníků na farním dvoře v 8:30 h. Po skončení bude na baroku připraveno malé občerstvení. I letos naléhavě hledáme nové koledníky a vedoucí skupinek.  Všechny zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471.

NOVOROČNÍ KONCERT

Příští neděli v 17:00 h se ve farním kostele svaté Kunhuty uskuteční Novoroční koncert mužského pěveckého sboru Novocantus, který vystoupí společně s instrumentálním souborem Corpora Fidium Intenta. Zaznějí vánoční skladby českých i zahraničních skladatelů, ale také písně lidové. Program na najdete na plakátcích ve vývěskách. Jako sólisté se představí Iva Kružíková (mezzosoprán), Zdeněk Doležal (tenor) a Ondřej Loub (baryton). Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. ledna 2023

 

Neděle

1. ledna

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za + Dobroslava Nováka, živou a † rodinu Novákovu

Úterý

3. ledna

 

7:00

Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání (LATINSKÁ)

13:00

Kostelíček: Za † Jaroslavu Valíkovou (pohřební)

Středa

4. ledna

18:00

Za živou a † rodinu Sochorovu, Pospíšilovu, Kollerovu a † Ludvíka Lešku

Čtvrtek

5. ledna

7:00

Za † Františka a Michala Ondrejičkových

Pátek

6. ledna

18:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (Za Boží lid)

Sobota

7. ledna

7:00

Za koledníky tříkrálové sbírky a zaměstnance Oblastní charity

ve Žďáru nad Sázavou

Neděle

8. ledna

SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

7:30

Za † Jiřího Svobodu, † Karla Kince a † rodiče Kincovy a Svobodovy

9:00

Za Boží lid

10:30

Za dar víry pro děti a vnoučata a za Boží požehnání pro jejich rodiny

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 25. prosince 2022 – 1. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční. Zítra je svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka; v úterý svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; ve středu svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek svátek svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa; v sobotu je poslední den občanského roku, kdy děkujeme za uplynulý rok a prosíme o Boží pomoc do toho nového. Příští neděli je slavnost Matky Boží, Panny Marie.

POŘÁDEK BOHOSLUŽEB V TOMTO TÝDNU 

Zítra, tj. v pondělí na Štěpána budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. Ranní mše svaté v úterý a ve čtvrtek budou z důvodu zástupu mimořádně v 8:00 h (místo v 7:00 h). V sobotu (na „Silvestra“) bude od 16:00 h tichá adorace před Nejsvětější svátostí a po ní bude v 17:00 h mše svatá na poděkování za uplynulý rok a prosbu o Boží pomoc do roku příštího. (Ranní mše svatá proto nebude.) V neděli na slavnost Matky Boží budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. V případě potřeby kněze (zaopatření) od úterý do čtvrtku kontaktujte p. Sylwestra na Fryšavě (tel. 733 741 473).

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST 

Kostel bude k návštěvě a prohlídce betléma otevřen na Boží hod a na Štěpána, na Silvestra a na Nový rok vždy od 14:00 h do 16:00 h.

PODĚKOVÁNÍ   

Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení vánočních svátků: stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, scholičce a jejím vedoucím, ministrantům, akolytům, paní L. Malé za květinovou výzdobu. Veliké poděkování i letos patří smíšenému ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, zvláště pak sbormistryni p. Jarmile Vlčkové. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. prosince 2022 – 1. ledna 2023

 

Neděle

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila Novotného

9:00

Za společenství úklidu kostela

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. prosince

SVATÝ ŠTĚPÁN

7:30

Za pronásledované křesťany

9:00

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

Úterý

27. prosince

! 8:00

Za † Jaroslava Pohanku, † Josefa Košíka a † rodiče

Středa

28. prosince

18:00

Na poděkování za 71 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu, za živou a + rodinu Krupicovu a Nejedlých

Čtvrtek

29. prosince

! 8:00

a † rodiče Svobodovy a Doležalovy

Pátek

30. prosince

18:00

Za + manžela, † bratra, † sestru a † 2 švagry

Sobota

31. prosince

ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU

! 17:00

(Od 16:00 h do 17:00 tichá eucharistická adorace)

Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc a ochranu do nového roku

Neděle

1. ledna 2023

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za + Jaroslava Mošnera, za živou a + rodinu Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za + Dobroslava Nováka, živou a + rodinu Novákovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420776620578

Farní ohlášky 18. – 26. 12. 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je čtvrtá neděle adventní. Po každé mši svaté bude na Baroku možné využít knižní nabídky Knihkupectví Novák a také zakoupit vstupenky na farní společenský večer. V pondělí v 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Františka Cajzla (*1936). V sobotu je Štědrý den – Vigilie Narození Páně, v neděli Boží hod vánoční, příští pondělí svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ   

Ke svátosti smíření před vánočními svátky bude možné přistoupit v pondělí, úterý a ve středu vždy od 15:30 h do večerní mše svaté v 18:00 h. V pondělí budou k dispozici 2 zpovědníci, v úterý 6 a ve středu až 7 zpovědníků. Abyste se vyhnuli frontám před zpovědnicemi, k přijetí svátosti upřednostněte prosím úterý a středu. Nemocné budu se svátostmi navštěvovat v pondělí 19. prosince dopoledne. Prosím o nahlášení těch nemocných, u kterých se tak doposud nestalo. Ve čtvrtek odpoledne navštívím klienty Domova s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, kde bude mše svatá v 17:00 h.

LECTIO DIVINA

Poslední letošní Lectio divna v tomto roce bude ve středu od 19:00 h na faře.

ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA  

U poslední rorátní mše svaté v tomto roce ve čtvrtek v 6:50 h bude bohoslužba žehnání betlémského světla, které si následně můžete odnést do svých domovů. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY  

V sobotu na Štědrý den budou dvě mše svaté – první v 16:00 h (zvlášť pro rodiny s dětmi) a druhá půlnoční ve 22:30 h, ve které zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. V neděli na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako obvykle (v 7:30 h, 9:00 h a 10:30 h). V pondělí na svátek svatého Štěpána, budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. Prohlídka betléma bude možná v časech uvedených na plakátku ve vývěsce a farním webu.

NABÍDKA SPOLEČNÉHO ŠTĚDRÉHO VEČERA   

Pro všechny, kdo žijí sami a kdo by chtěli strávit Štědrý večer ve společenství, vznikla iniciativa, která by tyto lidi spojila u jednoho, případně více štědrovečerních stolů. Pro bližší informace kontaktujte p. Stanislava Močubu (tel. 608 883 145). Je také možnost přímo se zapsat v sakristii kostela, případně na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

18. prosince

ČTVRTÁ

ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za rodiny Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za všechny † z rodin Josefů Petrů z Radňovic s prosbou o Boží milost, hojnost Darů Ducha Svatého a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro jejich živé členy

10:30

Za † Jána a Jozefa Babejových

Pondělí

19. prosince

14:30

Kostelíček: Za † Františka Cajzla (pohřební)

18:00

Za † Petríka Barana

Úterý

20. prosince

18:00

Za † Petra Barana a † rodiče

Středa

21. prosince

18:00

Za † rodiče Starých a † syna Václava, za zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu Starých

Čtvrtek

22. prosince

6:50 !

Za lidi žijící v manželství a za ty, kdo své partnery hledají

(rorátní s žehnáním betlémského světla)

Pátek

23. prosince

18:00

Za † rodiče Nedvědovy, † vnučku a živou a † rodinu Fouskovu a Veselých

Sobota

24. prosince

ŠTĚDRÝ DEN

16:00

Za děti a mládež naší farnosti

22:30

Za varhaníky, hudebníky, scholičku a zpěváky ve farnosti

Neděle

25. prosince

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ)

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila Novotného

9:00

Za společenství úklidu kostela

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA, PRVNÍHO MUČEDNÍKA

7:30

Za pronásledované křesťany

9:00

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 11. – 18. prosince 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je třetí adventní neděle, tzv. Gaudete. V úterý je památka svaté Lucie, panny a mučednice; ve středu památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Ve středu ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Josefa Kunstmüllera (*1942) z Jiříkovic. Ranní mše svaté v úterý a ve čtvrtek (v 6:50 h) a v sobotu (v 7:00 h) jsou rorátní. Příští neděle je čtvrtá adventní.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl v ČR z minulé neděle vynesl 46.828,- Kč. Veliké poděkování všem, kteří jste se ho zúčastnili a pomohli tak dobré věci. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, jarmark každoročně připravuje.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER   

Pokračuje i dnes (neděle 11. 12.) a příští neděli (18. 12.). Vstupenky bude v tyto dny možné zakoupit po každé mši svaté v knihovně na baroku. Cena je 250,- Kč. Mimo tento čas je možné je rezervovat na listky@kunhuta.cz u p. Pavla Říhy (tel. 725 784 906).

FARNÍ KANCELÁŘ A VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ   

V úterý 13. prosince mimořádně nebude úřadovat farní kancelář a nebude ani výuka náboženství (4. – 5. ročník ZŠ).

BIBLICKÁ HODINA   

Bude ve středu od 19:00 h na faře.

STAVĚNÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ, BETLÉMU A VÁNOČNÍ VÝZDOBY 

Bude příští sobotu od 9:00 h. Předem děkuji všem, kteří se na těchto pracích každým rokem podílíte.

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ NOVÁK   

Příští neděli (18. 12.) bude po každé mši svaté bude na baroku (ve farním sále) možnost zakoupit (nejen) náboženskou literaturu a kalendáře na rok 2023.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. prosince 2022

 

Neděle

11. prosince

TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE (Gaudete)

7:30

Za + Josefa a Annu Chlebečkovy a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Mužátkovu a Šiklovu s prosbou o Boží pomoc ochranu

Úterý

13. prosince

6:50 !

Za živou a + rodinu Černých a oboje + rodiče

Středa

14. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Josefa Kunstmüllera (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Kosárovu

Čtvrtek

15. prosince

6:50 !

Za + rodiče Kuncovy a + sourozence Judovy

Pátek

16. prosince

18:00

Za zemřelé prarodiče z obou stran

Sobota

17. prosince

7:00

Za + tatínka Martina

Neděle

18. prosince

ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za rodiny Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za všechny + z rodin Josefů Petrů z Radňovic s prosbou o Boží milost, hojnost Darů Ducha Svatého a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro jejich živé členy

10:30

Za + Jána a Jozefa Babejových

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 4. – 11. prosince 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá adventní neděle. V úterý je památka svatého Mikuláše, biskupa; ve středu památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Příští neděle je třetí adventní.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Od 8:30 do 14:00 h se zastavte na misijním jarmarku, který se koná na farním dvoře – „Na Baroku“.

LECTIO DIVINA   

Kontemplativní četba písma svatého spojená s modlitbou bude ve středu od 19:00 h na faře.

SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

Ve čtvrtek o Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie nebudou ranní roráty, ale bude pouze večerní mše svatá ze slavnosti v 18:00 h.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

V pátek 9. a sobotu 10. prosince 2022 proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova. Zamyšleními nad slovy 1. kapitoly Janova evangelia „A slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi…“ (Jn 1, 14) nás provede jáhen Jiří Dyčka, který momentálně působí ve farnosti Velké Meziříčí. V sobotu bude proto ranní mše svatá v 8:00 h! Stejně jako na jaře prosíme o přípravu drobného občerstvení na přestávku mezi promluvami. Podrobný program na vývěsce.

SPOLEČENSKÝ VEČER NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI

Jak jistě víte, co do počtu věřících patří naše farnost ve žďárském děkanátu mezi největší, a tak se mnohé rodiny i jednotlivci neznají jinak než jako sousedé z kostelních lavic. Po vánočních svátcích chceme toto napravit, a proto pro vás připravujeme I. společenský večer novoměstské farnosti, na který vás srdečně zveme. Je to příležitost se neformálně se poznat a společně se zabavit u dobrého jídla a hudby. Důležitá není drahá róba ani frak, ale především setkání. Společenský večer se uskuteční v sobotu 28. ledna 2023 od 19:00 h v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. K poslechu a tanci zahraje Radňovická kapela. Předprodej vstupenek v ceně 250,- Kč začíná již dnes na misijním jarmarku. Vítány jsou také jakékoliv sponzorské dary – ceny do soutěže. Bližší informace budou průběžně aktualizovány na farních webových stránkách.

ÚKLID KOSTELA   Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

4. prosince

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

6. prosince

6:50 !

Za živou a + rodinu Svobodovu, Cimbálníkovu a Hrnčířovu (rorátní)

Středa

7. prosince

18:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

8. prosince

18:00 !

SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

(Za živou a + rodinu Německých)

Pátek

9. prosince

18:00

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Za + Marii a Miroslava Mrázkovy, + rodiče a sourozence

Sobota

10. prosince

8:00 !

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Za nová řeholní a kněžská povolání

Neděle

11. prosince

TŘETÍ

ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za + Josefa a Annu Chlebečkovy a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Mužátkovu a Šiklovu s prosbou o Boží pomoc ochranu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 27. listopadu – 4. prosince 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je první adventní neděle. Po poslední mši svaté bude křest malé Amálie Pejchalové. Ve středu je svátek svatého Ondřeje, apoštola; v sobotu památka svatého Františka Xaverského, kněze. Příští neděle je druhá adventní. Po mši svaté pro rodiny v 10:30 h čeká na děti (stejně jak loni) malé překvapení 😉  

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ

S adventní dobou přichází rorátní mše svaté ke cti Panny Marie při svíčkách. PROSÍM POZOR!!! Během adventu budou rorátní mše v úterý a ve čtvrtek začínat o deset minut dřív než obvykle, tedy už v 6:50 h!!! Sobota zůstává beze změny (7:00 h). Všichni jste srdečně zváni, zvlášť studující mládež!

BIBLICKÁ HODINA   

Biblická hodina bude ve středu od 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK   

Tento pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude v čase 15:30 – 17:00 h zpovídat otec František Koukal, ke svátosti smíření bude možné přistoupit také v týdnu před, příp. po každé mši svaté. V pátek dopoledne bude pravidelná měsíční návštěva nemocných. Návštěva nemocných se svátostí smíření před vánočními svátky bude v prosinci, proto je zatím není třeba nahlašovat! V pátek večer bude od 17:00 h tichá od 17:30 h moderovaná adorace, litanie a svátostné požehnání.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Adventní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 4. prosince v čase 8:30 – 14:00 h na Baroku. Vlastní produkty a výrobky, které chcete nabídnout, můžete přinést na faru den předem, v sobotu 3. prosince mezi 15:00 a 17:00 h, po předchozí telefonické domluvě i jindy. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla v České republice.

DOBROVOLNÍCI PRO SPOLEČENSKO-ZÁBAVNÍ PROGRAM FARNÍHO SPOLEČENSKÉHO VEČERA

Součástí lednového farního plesu by měl být také společensko-zábavní program. Chtěl bych poprosit zvlášť mladé lidi, aby nám svým zapojením s jeho tvorbou pomohli. Nějaké nápady by i byli, nyní je potřeba lidi na jejich realizaci. Další setkání dobrovolníků bude v sobotu 3. prosince v 18:00 h v knihovně na Baroku. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc! Bližší info podá Martina Trödlerová. Jak psal již psal otec biskup Pavel v pastýřském listu, jestli má Bůh nějaké ruce, tak jsou to ty naše.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU

V sobotu v 19:00 h na faře. Každá pomocná ruka je i tentokrát vítána!

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA 1. POLOLETÍ 2023  

Zapisujeme úmysly mší svatých na 1. pololetí 2023. Intence je možné zadat osobně v úředních hodinách na faře, e-mailem, případně telefonicky.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

27. listopadu

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za + Ladislava Mošnera, + sourozence, + Bohumila Zajíčka jeho + rodiče a za živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Františka Mužátka a živou a + rodinu Mužátkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

29. listopadu

6:50!

Za ty, kteří trpí domácím násilím (rorátní)

Středa

30. listopadu

18:00

Za + Jarmilu a Oldřicha Krejčích a + Marii Cajzlovou

Čtvrtek

1. prosince

6:50!

Za živou a + rodinu Svobodovu a Zídkovu (rorátní)

Pátek

2. prosince

18:00

Za + Mirku Haukovou

Sobota

3. prosince

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl (rorátní)

Neděle

4. prosince

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 20. – 27. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Na závěr každé mše svaté bude dnes krátká eucharistická adorace. V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý památka svaté Cecílie, mučednice; ve středu památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka; ve čtvrtek památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů, mučedníků; v pátek památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. V pátek v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Hany Kubíkové (*1937) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je první adventní. U každé mše svaté budeme v tento den žehnat adventní věnce.

LECTIO DIVINA   

Lectio divina (rozjímavá četba Písma svatého spojena s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací) bude ve středu od 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, poslední v tomto kalendářním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

LECTIO DIVINA   

Lectio divina (rozjímavá četba Písma svatého spojena s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací) bude ve středu od 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH 

Otcové pallotini srdečně zvou na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení v sobotu 26. listopadu 2022 v 19:00 h do kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích.

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA PAVLA

Biskup Pavel nás v dnešním pastýřském listě vyzývá, abychom v nastávajícím liturgickém roce – zvláště při adoracích – věnovali čas a rozjímání úmyslům za nová kněžská a jáhenská povolání.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA  

Sbírka na katolická média vynesla 76.748,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. listopadu 2022

 

Neděle

20. listopadu

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Josefu Cíchovou, živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

22. listopadu

7:00

Za + Jiřího, Ludvíka, Václava, Josefa, Marii a rodiče Kučerovi

Středa

23. listopadu

18:00

Za živou a + rodinu Škraňákovu, Krejčích a Cajzlovu

Čtvrtek

24. listopadu

8:30

REKOLEKCE

(Za pokoj pro rodinu Pham a za + předky a na úmysly koncelebrujících kněží)

Pátek

25. listopadu

15:00

Kostelíček: Za + Hanu Kubíkovou (pohřební)

18:00

Za + Miroslava Německého a živou a zemřelou rodinu

Sobota

26. listopadu

7:00

Za + Františka Dvořáka a celou živou a + rodinu

Neděle

27. listopadu

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za + Ladislava Mošnera, + sourozence, + Bohumila Zajíčka jeho + rodiče a za živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Františka Mužátka a živou a + rodinu Mužátkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 13. – 20. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice a zároveň státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. V tento den bude mše svatá ráno v 8:00 h. Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA   

Dnešní sbírka (13. 11.) je určena na katolické sdělovací prostředky. Pán Bůh zaplať za každý Váš příspěvek!

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ   

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež (13. – 20.11. 2022). Jeho vyvrcholením bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě za mladé lidi. Věříme, že každá i v našich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace. V naší farnosti budeme na tento úmysl prosit na závěr každé mše svaté modlitbou, kterou najdete vytištěnou na kartičkách u obětních darů v zadní části kostela. V pátek po večerní mši svaté v 18:00 h se setkáme u společné modlitby a eucharistické adoraci za mládež.

SCHŮZKA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU PRO FARNÍ PLES 2023

Schůzka organizačního výboru I. novoměstského farního plesu, který se uskuteční 28. ledna 2023 v kulturním domě, bude v úterý v 18:00 h na faře. Zveme všechny z vás, kteří jste ochotni se na organizaci plesu jakýmkoliv způsobem podílet!

STŘEDEČNÍ VEČERY NAD PÍSMEM SVATÝM: BIBLICKÉ HODINY A LECTIO DIVINA 

Po covidové pauze opět začnou pravidelné středeční setkávání nad Písmem svatým a to ve dvojím formátu. Ve středu 16. listopadu začneme Biblickou hodinou (tj.  komentovanou četbou vybraných kapitol Písma svatého) a týden nato nás čeká Lectio divina (tedy spíše rozjímavá četba Písma svatého spojena s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací). Oba formáty se budou střídat ve dvoutýdenních cyklech se začátkem vždy v 19:00 h na faře. (Biblická hodina ve středy 16., 30. listopadu a 14. prosince 2022, Lectio divina ve středy 23. listopadu, 7. a 21. prosince 2022). 

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. listopadu 2022

 

Neděle

13. listopadu

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

CELEBRUJE OTEC BISKUP PAVEL KONZBUL

(Po mši svaté žehnání opravené sochy

sv. Jana Nepomuckého za presbytářem)

Za rodiny Močubovu a Ježovu a zlepšení jejich vztahů

Úterý

15. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Kollerovu

Středa

16. listopadu

18:00

Za Marii Kabrdovou a živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

17. listopadu

8:00

Den boje za svobodu a demokracii

(Za naše politiky a státníky)

Pátek

18. listopadu

18:00

Za + rodiče Dítětovy

Sobota

19. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Sochorovu a Pospíšilovu a + Ludvíka Lešku

Neděle

20. listopadu

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Josefu Cichovou, živou rodinu a za + Růženu Mrázkovou, + syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 6. – 13. listopadu 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Vojtěcha Blažíčka. Ve středu je svátek Posvěcení lateránské baziliky; ve čtvrtek památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve; v pátek památka svatého Martina, biskupa; v sobotu památka svatého Josafata, biskupa a mučedníka, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

NÁVŠTĚVA BISKUPA PAVLA A ŽEHNÁNÍ SOCHY JANA NEPOMUCKÉHO  

Příští neděli bude mši svatou v 10:30 h celebrovat o. biskup Pavel Konzbul. Na závěr bohoslužby požehná sochu svatého Jana Nepomuckého za presbytářem farního kostela, která právě prošla odbornou opravou.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA 

Příští neděli 13. listopadu 2022 proběhne také celorepubliková kostelní sbírka, jejíž výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům.

POŘAD BOHOSLUŽEB 

V úterý ráno v 7:00 h bude poslední ranní mše svatá na kostelíčku a to v latinském jazyce. Po zbytek týdne již budou bohoslužby v obvyklých časech ve farním kostele.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH 

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou a otec Sylwester Jurczak srdečně zvou na vzpomínkové a modlitební setkání nejen pro ty, kdo v letošním roce přišli o své nejbližší. Uskuteční se v úterý 8. listopadu od 16:00 hkostele svatého Matouše na Fryšavě. Svou účast prosíme potvrďte na tel. 605 860 760 anebo mailem na adrese ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

POZVÁNKA NA SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 

Mládež žďárského děkanátu zve na společenství mládeže, které se uskuteční v pátek 11. listopadu od 19:00 h ve Žďáře nad Sázavou II (klášteře). Všichni jste srdečně zváni!

ZVONY PRO KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA V HARRACHOVĚ 

Na pouti do Říma se s námi  zúčastnili 4 poutnice z krkonošského Harrachova. Počtem věřících malá farnost se snaží umořit dluh za pořízení nových zvonů na farním kostele svatého Václava. V případě, že byste chtěli tuto farnost podpořit, můžete tak učinit přispěním na transparentní účet 115-8332350257/0100.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

6. listopadu

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu  

9:00

Za + Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

Za živé a † rodiny Jinkovy a Juránkovy

Úterý

8. listopadu

7:00

KOSTELÍČEK (LATINSKÁ)

Za † Cyrila a Annu Cáderových

Středa

9. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Pálkovu, Horňasovu, Trödlerovu a Stupkovu

Čtvrtek

10. listopadu

7:00

Za † Ignáce, Cecílii a Hanku Cáderovy a živou a † rodinu Cáderovu a Kubíkovu

Pátek

11. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Martínkovu

Sobota

12. listopadu

7:00

Za nová řeholní a kněžská povolání

Neděle

13. listopadu

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

CELEBRUJE O. BISKUP PAVEL KONZBUL

(Po mši svaté žehnání opravené sochy

sv. Jana Nepomuckého za presbytářem)

Za rodinu Močubovu a Ježovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 30. října – 6. listopadu 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme výroční den posvěcení našeho farního kostela. V úterý je Slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zesnulé (Dušičky), v pátek památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h bude křest malého Vojtěcha Blažíčka.

SBÍRKA NA MISIE 

V minulou neděli se ve sbírce na misie vybralo 101.875,- Kč. Veliké poděkování Vám všem, kteří jste takto podpořili Papežská misijní díla v ČR.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED DUŠIČKAMI  

V pondělí od 15:00 h do 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření před dušičkovými svátky. Vedle svatého přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce a jakékoliv modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je to jedna z podmínek pro získání odpustků pro duše v očistci od 2. do 8. listopadu.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

V úterý o slavnosti Všech svatých bude pouze večerní mše svatá v 18:00 h.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZESNULÉ 

Ve středu v den vzpomínky na zesnulé mají kněží právo sloužit až tři mše svaté za zesnulé. V tento den bude mše svatá v 7:00 h ve farním kostele a v 16:00 h a v 18:00 h ve hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od středečního odpoledne do sobotního rána budou všechny mše svaté pouze na kostelíčku!!!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY 

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

POZDRAV Z ŘÍMA

Otec Miro spolu s poutníky zdraví z farní poutě do Věčného města a děkuje za všechny modlitby, kterými jste je na pouti provázeli a provádíte. Od pondělí bude pořádek bohoslužeb, farní kancelář i náboženství v běžném „provozu“.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. října – 6. listopadu 2022

 

Neděle

30. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple ve farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Úterý

1. listopadu

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

15:00

Mše svatá na Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ulici (Za zesnulé obyvatele domova)

18:00

(Za Boží lid)

Středa

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

7:00

Farní kostel: Za duše v očistci

16:00

Kostelíček! Za duše v očistci

18:00

Kostelíček! Za † p. děkana Jana Daňka

Čtvrtek

3. listopadu

7:00

Kostelíček! Za manžele Mrázkovy u příležitosti 60 let manželství a celou živou a † rodinu Mrázkovu a † dceru Janu

Pátek

4. listopadu

18:00

Kostelíček! Za † rodiče Kučerovy, syny a snachu Marii

Sobota

5. listopadu

7:00

Kostelíček! Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. listopadu

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu  

9:00

Za + Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

Za živé a † rodiny Jinkovy a Juránkovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí, která je zároveň Misijní nedělí. Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla. V pátek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů, v sobotu památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí, v naší farnosti ale v tento den slavíme VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA  

V pondělí odjíždíme na farní pouť do Říma. Plánovaný návrat je v neděli kolem poledne. V případě naléhavé potřeby kněze se prosím obracejte na otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy (tel. 733 741 473).

DŮEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Z důvodu konání farní pouti nebude tento týden ranní mše svatá v úterý a v sobotu. V neděli výjimečně nebude mše svatá pro rodiny v 10:30 h!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

Ve pondělí 24. října ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini srdečně zvou na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení v sobotu 29. října 2022 v 19:00 h do kostela Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce. V 8:00 h začne eucharistickou adorací, po ní v 8:30 mše svatá. Bude příležitost ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 5. listopadu v 11:00 h hodlají v našem farním kostele církevní sňatek uzavřít Martin Veselský a Marie Doležalová t. č. bytem ve Ždírci nad Doubravou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme prosím snoubence svými modlitbami!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice za splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé  (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Dovolení platí po dobu sedmi let a podmínky jsou: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a jakákoliv modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova.

DIECÉZNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ   

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v naší diecézi. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům synody z naší farnosti, zvláště koordinátorovi p. Josefu Krupicovi za koordinaci a za jejich nasazení a podněty, kterými přispěli do synodální diskuze.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

23. října

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Vališovy, + pět synů, + vnuka, a + rodiče Janovy

9:00

Za Boží lid

10:30

ZA MISIE A NA ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA

Pondělí

24. října

13:00

Kostelíček: Za † Jiřího Moravce (*1965) z Nového Města na Moravě (pohřební)

Úterý

25. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Středa

26. října

18:00

Za účastníky farní poutě do Říma

Čtvrtek

27. října

8:30 KNĚŽSKÁ REKOLEKCE (Na úmysl celebranta)

Pátek

28. října

18:00

Za + rodiče Maršálkovy a bratry Jiřího a Josefa

Sobota

29. října

MIMOŘÁDNĚ V TENTO DEN NENÍ MŠE SVATÁ!

Neděle

23. října

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

7:30

Za Boží lid

9:00

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA: Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple v naší farnosti

MIMORÁDNĚ NENÍ MŠE SVATÁ V 10:30!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 16. – 23. října 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; v úterý svátek svatého Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

Ve středu 19. října 2022 ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za paní Marii Jaitnerovou (*1934) z Nového Města na Moravě.

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ MOST MODLITBY  

Příští neděle 23. října je Světovým dnem misií. Sbírka z tohoto dne poputuje jako každoročně na Papežská misijní díla. Od pátku 14. října do soboty 22. října se před každou mší svatou modlíme novénu za misie. V sobotu 22. října v 17:00 h týden modliteb za misie vyvrcholí ve farním kostele tzv. MISIJNÍM MOSTEM MODLITBY: všechny – zvlášť děti a mládež – zveme ke společné modlitbě misijního růžence a eucharistické adoraci za misie. V modlitbách budeme myslet na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky, za šíření evangelia po celém světě, za dar víry a za papeže Františka. Radost ze spojení s Bohem tak společnou modlitbou předáme do potřebných míst světa.

PODPORA GODZONE TOUR 2022  

Někteří z vás možná znají slovenský křesťanský evangelizační projekt Godzone. Od roku 2009 každoročně pro mládež připravuje hudebně-koncertní turné Godzone Tour. Pro letošní turné, které začíná za necelé 2 týdny, organizátorům chybí ještě část rozpočtu. V případě, že to Vaše možnosti v této nelehké době dovolí, pomozte prosím finančním příspěvkem přinést evangelium moderním způsobem tisícům mladých lidí v České republice a na Slovensku. Udělat to můžete kliknutím na https://tour.godzone.sk/podpora/ a vybráním oblasti, kterou chcete podpořit. Bližší informace o projektu, který působí plně v souladu s učením katolické církve pod záštitou KBS najdete na https://godzone.sk/.

IKONOPISECKÝ KURZ VE ŽĎÁRU  

Římskokatolická farnost Žďár II a P. Martin Damian si vás dovolují Vás pozvat na kurz tvorby ikon. Cílem tohoto kurzu je ztišení a jedinečná možnost proniknout do tajemství tvorby křesťanských ikon. Kurz se uskuteční ve dnech 8. – 11. 12. 2022 v křížové chodbě fary ve Žďárském klášteře. V případě zájmu o kurz pište na mail: info@martindamian.cz, případně kontaktujte p. děkana Vladimíra Záleského. Počet míst je omezený, v případě zájmu o kurz neváhejte a přihlaste se včas.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

16. října

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingerovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. října

7:00

Za + Matouše a + Juraje (oběti střelby v Bratislavě) a jejich rodiny

Středa

19. října

14:30

Kostelíček: Za + Marii Jaitnerovou (*1934)

pohřební

18:00

Za živou a + rodinu Německých

Čtvrtek

20. října

7:00

Za nemocné, trpící, osamělé, umírající a duše v očistci

Pátek

21. října

18:00

Za + rodiče Potockých, Ptáčkovy a + děti

Sobota

22. října

7:00

Za živou a + rodinu Humlíčkovu

Neděle

23. října

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Vališovy, + pět synů, + vnuka, a + rodiče Janovy

9:00

Za Boží lid

10:30

ZA MISIE A NA ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 9. – 16. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Jana XXIII., papeže; ve středu památka svatého Radima, biskupa; v sobotu památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h poděkujeme za letošní úrodu.

MIMOŘÁDNÁ BOHOSLUŽBA SLOVA  

V pátek bude mimořádně místo večerní mše svaté v 18:00 h bohoslužba slova se svatým přijímáním.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý od 14:30 h o. Miro navštíví nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, ve středu dopoledne pak navštíví ty nemocné, které z důvodu nemoci nemohl navštívit na první pátek

300 LET VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V BOBROVÉ  

Farnost Bobrová zve dnes (9. října) k oslavám 300. výročí posvěcení farního kostela svatých Petra a Pavla. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v 11:00 h bude P. Pavel Kafka, generální vikář brněnské diecéze. Program pokračuje ve 14:00 h na faře výstavou spolku Putování za Santinim, dílničkami, aktivitami pro děti, kavárničkou a pak ve 14.30 h divadelní scénkou Santiniho stopa. Slavnostní den zakončí přednáška „Stavitel Jan Blažej Santini-Aichel a opat Václav Vejmluva“ s hudebním doprovodem.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ   

Připomínáme dnešní pouť ke svaté Faustyně ve Slavkovicích, na kterou srdečně zvou otcové pallotíni. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 h bude P. Artur Cierlicki SAC.

POUŤ ZA P. KARLEM JANŮ 

Farnost Jámy zve u příležitosti 10. výročí kněžského svěcení rodáka P. Karla Janů na farní pouť do jim spravované farnosti a jejího okolí. Pouť se uskuteční v sobotu 22. října 2022 a její součástí bude prohlídka premonstrátského kláštera v Nové Říši, mše svatá a odpolední setkání s otcem Karlem ve Slavonicích a návštěva karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. Přihlašování u p. Václava Šustra (tel. 777 640 961, vaclav.sustr@post.cz). 

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké pořádá ve dnech 21. – 22. října 2022 Kurz výroby biblických postaviček. Je možné se přihlásit také ke stravě a noclehu. Bližší informace na stránkách www.dumprirody.cz.

ÚKLID KOSTELA   Službu úklidu kostela má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

9. října

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Blažeje Pelána a Karola Skybu

9:00

Za + Mariána Juriše a živou a + rodinu Jurišovou a Frančiakovou

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. října

7:00

Za nenarozené děti, jejich otce a matky a úmysl

Středa

12. října

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých, + Ivana Hegera

Čtvrtek

13. října

7:00

Za svaté a statečné kněze, řeholníky, zasvěcené osoby, za pomoc a ochranu

Pátek

14. října

18:00

!!! MIMOŘÁDNĚ BOHOSLUŽBA SLOVA !!!

(se svatým přijímáním)

Sobota

15. října

7:00

Za Svatého Otce a jeho úmysl

Neděle

16. října

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingerovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. ŘÍJNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Františka z Assisi, ve středu památka svaté Faustiny Kowalské, panny, v pátek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

KONCERT ProfesionáLOVE

Farnost Sněžné zve na koncert žďárského křesťanského rockového seskupení ProfesionáLOVE v rámci pouti v Krásném, který se uskuteční dnes po požehnání ve 13:30 v kostele svatého Václava. Všichni jste srdečně zváni!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ 

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Jana Žigu (*1955) z Písku.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Tento týden začíná na novoměstských základních školách a na gymnáziu výuka náboženství podle již zveřejněného rozvrhu.

LIDOVÉ MISIE V BOHDALOVĚ A NOVÉM VESELÍ  

Ode dneška (2. října 2022) do soboty 8. října se ve farnostech Bohadlov a Nové Veselí uskuteční lidové misie. Součástí programu je každodenní bohoslužba s misijním kázáním, kající světelné procesí, program pro děti a mládež, stavění nového misijního kříže a další. Hlavním kazatelem bude Mons. Jindřich Bartoš, znojemský farář a děkan, někdejší kaplan v naší farnosti. Program na plakátku ve vývěsce.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Bratři pallotini z Jam v roce 20. výročí posvěcení základního kamene kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny a v roce 20. výročí příchodu pallotinů do České republiky srdečně zvou na pouť ke svaté Faustyně příští neděli 9. října 2022. Slavnostní mši svatou v 15.00 h bude celebrovat Artur Cierlicki SAC.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude v čase 15:30 – 17:00 h zpovídat otec František Koukal z Obyčtova, ke svátosti smíření bude možné přistoupit také v týdnu před, resp. po každé mši svaté. V pátek dopoledne jako obvykle navštívím nemocné. Večerní program jako obvykle: v 17:00 h tichá, v 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 8. října ve 13:00 h hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Jan Vašík z Nového Města na Moravě a Iveta Sekničková z Poděšína, oba bytem ve Věcově. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme je svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. října 2022

 

Neděle

2. října

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy a Pelánovy

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za + Oldřicha Škarku a živou a + rodinu Škarkovu

Úterý

4. října

7:00

Za dar uzdravení pro Miloše

14:30

Kostelíček: Za + Jana Žigu (pohřební)

Středa

5. října

18:00

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodovu

a Zelených

Čtvrtek

6. října

7:00

Za dar uzdravení pro Miloše

Pátek

7. října

18:00

Za duše v očistci

Sobota

8. října

7:00

Za +  Vlastu a Stanislava, živou a zemřelou rodinu Horňasovu a úmysl

Neděle

9. října

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Blažeje Pelána a Karola Skybu

9:00

Za + Mariána Juriše a živou a + rodinu Jurišovou a Frančiakovou

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 25. září – 2. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Vincence z Paula, kněze; ve středu Slavnost svatého Václava, mučedníka; ve čtvrtek svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v pátek památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve; v sobotu památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Ve středu o slavnosti svatého Václava mučedníka, hlavního patrona českého národa, bude mše svatá večer v 18:00 h.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Ve čtvrtek 29. června budou kněžské rekolekce našeho děkanátu, první v tomto školním roce. Prosím pozor! Rekolekční mše svatá bude v tento den výjimečně ve filiálním kostele Nanebevzetí Panny Marie („Na kostelíčku“)!!! V 8:00 h začneme jako obvykle eucharistickou adorací, v 8:30 h bude mše svatá za + pana děkana Jana Daňka. Po skončení se s kněžími děkanátu pomodlíme u jeho hrobu a požehnáme jej.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy a samotného průběhu udělování svátosti biřmování v naší farnosti, zvlášť kostelníkům, schole, varhanici, ministrantům, všem těm, kdo uklízeli kostel a jeho okolí, děkujeme za krásnou květinovou výzdobu, za napečené cukroví a jiné občerstvení.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má tento týden p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. září – 2. října 2022

 

Neděle

25. září

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Karla Novotného a živou a + rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

27. září

7:00

Na poděkování za dožitých 89 let

Středa

28. září

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých, + Ivana Hegera

Čtvrtek

29. září

8:30

KNĚŽSKÉ REKOLEKCE NA KOSTELÍČKU

Za + Jana Daňka

Pátek

30. září

18:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Sobota

1. října

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

2. října

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy a Pelánovy

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 18. – 25. září

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka korejských mučedníků – svatého Ondřeje, Pavla a druhů; ve středu svátek svatého Matouše, evangelisty; v pátek památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze a řeholníka. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Michaely Staré z Rokytna a Samuela Šulce z Křídel.

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ  

V pátek ve 14:00 h bude ve farním kostele pohřební mše svatá tragicky zesnulého p. Ivana Hudáka (†49) z Nového Města na Moravě. Obřady posledního rozloučení budou pak na katolickém hřbitově v 15:30 h.

BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI   

Příští sobotu 24. září 2022 u mše svaté v 10:00 h bude emeritní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle v naší farnosti udělovat svátost biřmování. Všichni jste na tuto slavnost srdečně zváni. Poslední setkání biřmovanců s nácvikem samotné slavnosti bude v pátek po večerní mši svaté. Prosíme biřmovance, aby se v den slavnosti dostavili na farní dvůr v půlhodinovém předstihu (tj. v 9:30 h). V tento den se konají Svatováclavské slavnosti i farmářský trh, proto můžou být v centru města problémy s parkováním. Průjezd náměstím ale po domluvě s radnicí zůstane během biřmování umožněn. Upozorňujeme, že v sobotu nebude ranní mše svatá v 7:00 h. Prosím provázejme biřmovance svými modlitbami!

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED BIŘMOVÁNÍM  

Biřmovanci, kmotři a jiní zájemci budou moci ke svátosti smíření přistoupit ve čtvrtek v čase 15:30 – 17:00 h.

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ   

Na nástěnce a na farním webu najdete rozvrhy výuky náboženství na novoměstských školách ve školním roce 2022/23.   

ZASEDÁNÍ FARNÍCH RAD  

V úterý 20. září v 18:00 h bude na faře zasedání nově ustanovené Farní pastorační rady. Ekonomická rada farnosti se sejde na faře ve čtvrtek v 19:30 h.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. září 2022

 

Neděle

18. září

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živé a + rodiny Lemperovy a Plockovy

Úterý

20. září

7:00

Za + manželku, + syna a + oboje rodiče

Středa

21. září

18:00

Za + rodiče starých a syna Václava

Čtvrtek

22. září

7:00

Za + Vladimíra Tatíčka

Pátek

23. září

14:00

Za + Ivana Hudáka (pohřební)

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, vnučku Ladislavu, živou a zemřelou rodinu Fouskovu a Veselých

Sobota

24. září

10:00

MŠE SVATÁ S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

(Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, emeritní biskup)

Neděle

25. září

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Karla Novotného a živou a + rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz |  776 620 578

Farní ohlášky 11. – 18. září 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka Jména Panny Marie, v úterý památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; ve středu svátek Povýšení svatého Kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, v pátek památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 h bude křest Josefa Dvořáka z Radňovic.

UPOZORNĚNÍ

V tomto týdnu mimořádně NEBUDE RANNÍ MŠE SVATÁ VE ČTVRTEK A V SOBOTU!!!

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI   

Dnes je adorační den naší farnosti. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 15:00 h do 19:00 h. Zároveň se modlíme za bohoslovce a v kněžském semináři v Olomouci se dnes rovněž modlí za naši farnost.  

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Novoměstské základní školy rozvrh pro náboženství upřesní až začátkem tohoto týdne. Výuka náboženství na gymnáziu bude stejně jak v uplynulých letech ve čtvrtek v čase 14:40 – 15:25 h.   

BESEDA S BARBORKOU 

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou zve na besedu s Barborkou – domácím hospicem, která se uskuteční v úterý 13. září od 16 hodin v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Setkání povedou vedoucí Domácího hospice Barborka Barbora Boháčová společně s lékařem MUDr. Pavlem Svobodou a knězem a lékařem MUDr. Mgr. Karlem Rozehnalem.

TEOLOGICKÝ KURZ

Do čtvrtka 15. 9. 2022 je možné se přihlásit do Teologického kurzu, které pro nejširší katolickou veřejnost otevírá Biskupství brněnské. Probíhat bude od října 2022 do června 2023 v Brně (16 sobotních setkání od 9:00 do 15:00 h). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, a je nutný jako první stupeň vzdělání jednak pro budoucí katechety na farách, jednak pro zájemce o kurz Služba ve farnosti (ti, kdo mimořádně podávají svaté přijímání, jsou lektory, vedou různé společné modlitby). Elektronickou přihlášku spolu s podrobnějšími informacemi o kurzu naleznete na stránkách Diecézního katechetického centra na <https://kc.biskupstvi.cz>.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4.– 11. září 2022

 

Neděle

11. září

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Jaroslava Mittaga (1. výročí úmrtí)

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za živou a + rodinu Lukáškovu a Doudovu

Úterý

13. září

7:00

Za + Marii Gronátovou a duše v očistci

Středa

14. září

18:00

Za + rodiče Šustáčkovy

Čtvrtek

15. září

MŠE SVATÁ V TENTO DEN NENÍ

Pátek

16. září

18:00

Za + Ludmilu Špačkovu a + Petra Bureše a jejich rodiny

Sobota

17. září

MŠE SVATÁ V TENTO DEN NENÍ

Neděle

18. září

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živé a + rodiny Lemperovy a Plockovy

 V týdnu se v případě zaopatřování a pohřbu obracejte na otce Sylwestra z Fryšavy (733 741 473), případně otce Mariusze ve Svratce (739 354 183)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | tel. 776 620 578

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ZÁŘÍ 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI   

Na příští neděli 11. září připadá Adorační den naší farnosti a současně Den vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Nejsvětější Svátost bude vystavena k návštěvě a tiché modlitbě od 15:00 h do 19:00 h. Prosíme adorující, aby se v půlhodinových intervalech napsali na arch, který je k dispozici u tiskovin.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství jak na základních školách, tak na gymnáziu začne v měsíci říjnu. Momentálně se podle zájmu dolaďují rozvrhy na školách, zveřejněny budou v nejbližších dnech. Děti se přihlašují prostřednictvím třídních učitelů, zároveň však prosíme o vyplnění přihlášek a jejich vhození do schránky v zadní části kostela (kvůli kontaktním údajům na rodiče).  

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 10. září v 10:00 h si zde ve farním kostele svátost manželství udělí Ladislav Mošner a Pavla Polnická, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, a ve 12:00 h pak do manželství vstoupí František Syka z Němčic u Boskovic a Eva Králová z Dolní Rožínky. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek 9. září 2022 po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4.– 11. září 2022

 

Neděle

4. září

23. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za dary Ducha Svatého do nového školního roku pro všechny žáky a studenty

10:30

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

Úterý

6. září

7:00

Za Boží lid

Středa

7. září

18:00

Za + Josefu Coufalovou

Čtvrtek

8. září

7:00

Za živou a + rodinu Okounovu, Benešovu a Černou a Boží ochranu

Pátek

9. září

18:00

Za + Alžbětu a Jana Klíčovy a živé

a + rodiny

Sobota

10. září

7:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

10:00

Za novomanžele

12:00

Za novomanžele

Neděle

11. září

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Jaroslava Mittaga (1. výročí úmrtí)

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za živou a + rodinu Lukáškovu a Doudovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 28. srpna – 4. září 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté (v 7:30 a v 9:00 h) žehnáme žákům a studentům do nového školního a akademického roku. V pondělí je Památka Umučení svatého Jana Křtitele. Ve čtvrtek 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření. V sobotu je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a neděle je 23. v liturgickém mezidobí. Příští nedělí (4. září) opět začínají nedělní mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h.

KŘTY DĚTÍ

V sobotu 3. září v 10:00 h přijme svátost křtu Matěj Toman z Nového Města na Moravě. V neděli 4. září ve mši svaté v 10:30 h bude křest Josefa Dvořáka z Radňovic a po ní Víta Ondráčka ze Zubří.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu v 11:00 h si ve farním kostele svaté Kunhuty udělí svátost manželství Jan Trödler z Radňovic a Marie Novotná z Branišova. V ten samý den ve 13:00 h uzavřou církevní sňatek také Josef Smrž a Marie Sáblíková, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Následující sobotu 10. září v 10:00 h si svátost manželství udělí Ladislav Mošner a Pavla Polnická, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, ve 12:00 h pak do manželství vstoupí František Syka z Němčic u Boskovic a Eva Králová z Dolní Rožínky. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosím, provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření od 15:30 h do 17:00 h. Pátek je první v měsíci, dopoledne navštívím nemocné, večerní program jako obvykle (adorace, litanie, požehnání).

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek 2. září 2022 po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. srpna – 4. září 2022

 

Neděle

28. srpna

22. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Vladimíra Petra, živou a + rodinu Petrovu

Úterý

30. srpna

7:00

Za + Zděnka Ptáčka v den 90. výročí narození

Středa

31. srpna

18:00

Za + p. profesorku Miladu Vávrovou

Čtvrtek

1. září

7:00

Za věrné a čisté srdce těch, kteří zasvětili svůj život Kristu

Pátek

2. září

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry, + švagrovou Marii a + rodiče

Sobota

3. září

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

11:00

Za novomanžele a jejich rodiny

Neděle

4. září

23. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za dary Ducha Svatého do nového školního roku pro všechny žáky a studenty

10:30

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | ( 776 620 578

Farní ohlášky 21. – 28. srpna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka Panny Marie Královny, v úterý památka svaté Růženy z Limy, panny; ve středu svátek svatého Bartoloměje, apoštola; v sobotu památka svaté Moniky. Ve čtvrtek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Josefy Coufalové (*1925) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Na konci mše svaté (v 7:30 a v 9:00 h) požehnáme žákům a studentům do nového školního a akademického roku.

POUŤOVÁ SBÍRKA NA STAVBU KAPLE

O nedělní pouti se ve sbírce na stavbu kaple v Radňovicích vybralo 142.788,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 3. září 2022 v 11:00 h si ve farním kostele svaté Kunhuty udělí svátost manželství Jan Trödler z Radňovic a Marie Novotná z Branišova. V ten samý den ve 13:00 h uzavřou církevní sňatek také Josef Smrž a Marie Sáblíková, oba z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Poslední tři setkání biřmovanců před udělením svátosti budou v pátky 2., 9. a 23. září vždy po večerní mši svaté v 18:00 h. Předem bych chtěl upozornit biřmovance (a jejich nejbližší), že v týdnu před biřmováním (19. – 23. září) by úklid kostela a nejbližšího okolí proběhl za jejich aktivní účasti. Již u před poutí se nám osvědčilo, že čím víc lidí se zapojí, tím dřív je úklid hotový.

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD A DIECÉZNÍ POUŤ RODIN PŘEDKLÁŠTEŘÍ   

Zítra (pondělí 21. srpna) vyráží XXII. pěší pouť na Velehrad. Vyvrcholí mší svatou v bazilice v sobotu 27. srpna v 11:30 h, které bude předsedat biskup Josef Hrdlička. Příští sobotu 27. srpna se rovněž koná brněnská diecézní pouť rodin, poprvé v Předklášteří u Tišnova. Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v 10:15 h bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Plakátky s programem poutí najdete na vývěsce a farním webu.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Jak již jistě víte, na farní pouť do Říma pojedeme autobusem, v nejbližších dnech bude potřeba zaplatit zálohu. V průběhu týdne dostanete e-mailem bližší informace a orientační program pouti.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. srpna 2022

 

Neděle

21. srpna

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

Úterý

23. srpna

7:00

Na poděkování

Středa

24. srpna

18:00

Za + Blaženu Hermanovu, a živou a + rodinu Hermanovu

Čtvrtek

25. srpna

7:00

Za + Václava Kostříže

13:00

Kostelíček: Za + Josefu Coufalovou (pohřební)

Pátek

26. srpna

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

27. srpna

7:00

Za p. Marii Holbovou a rodinu

Neděle

28. srpna

22. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Vladimíra Petra, živou a + rodinu Petrovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Farní ohlášky 14. – 21. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme poutní Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuta z pondělí 15. 8.). V úterý je památka svatého Štěpána Uherského, krále; v sobotu památka svatého Bernarda, opata a učitele církve. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Vojtěchu Kodetovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (14. 8.) podpořili stavbu kaple svatého Jana Nepomuka Neumanna v Radňovicích.

REVITALIZACE KNĚŽSKÉHO HROBU   

Jistě jste si všimli, že revitalizace kněžského hrobu pokračuje, i když ještě není zcela u konce – ještě stále chybí dvě mramorové stély se jmény a letopočty otců Fialy a Daňka. Přes opakované urgence se nám proces nepodařilo urychlit. Důvodem je atypické vyhotovení a materiál (nejedná se o standardní „sériově vyráběný“ náhrobek) a veliké množství zakázek u dodavatele.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU BUDOU NA KOSTELÍČKU   

V tomto týdnu (pondělí – sobota) budou mše svaté v obvyklých časech na kostelíčku. Ve farním kostele bude mše svatá až příští neděli 21. srpna. Proto v tomto týdnu nebude ani pravidelný úklid farního kostela.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA  

K dispozici je nové číslo časopisu Kunhuta, a to ve formě tištěné i elektronické (na farním webu). Děkujeme paní Dagmar Trödlerové za jeho přípravu a zároveň hledáme nové spolupracovníky ochotné pomoct již při tvorbě následujícího čísla (Dušičky).

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. srpna 2022

Upozornění: od pondělí do soboty jsou mše svaté na kostelíčku!

 

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a všechny živé a + obyvatele našeho města)

Pondělí

15. srpna

16:00

Mimořádná mše svatá na nádvoří DSS na Žďárské ulici za zaměstnance a živé a + klienty DSS   

Úterý

16. srpna

7:00

Kostelíček: Za společenství úklidu kostela

Středa

17. srpna

18:00

Kostelíček: Za + Josefa a Marii Plockovy, + Evu Svodovou a a živou rodinu Svobodovu, Drábkovu a Plockovu

Čtvrtek

18. srpna

7:00

Kostelíček: Za + rodiče Vlčkovy a + švagrovou Helenu

Pátek

19. srpna

18:00

Kostelíček: úmysl volný

Sobota

20. srpna

7:00

Kostelíček: Za Boží lid

Neděle

21. srpna

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 7. – 14. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest dvou dětí, Michaela Trávníčka a Markéty Procházkové. V pondělí je památka svatého Dominika, kněze; v úterý svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve středu svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; ve čtvrtek památka svaté Kláry, panny. Příští neděli je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (přesunuto z pondělí 15. srpna).

POUŤ NA KOSTELÍČKU   

Příští neděli 14. srpna 2022 srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. VOJTĚCH KODET, O.Carm. Ve farním kostele bude mše svatá jen ráno v 7:30 h spojená s žehnáním bylin a květin. Sbírka ze všech mší o poutní neděli půjde na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 h bude na kostelíčku slavnostní požehnání.

ÚKLID KOSTELÍČKA 

Prosím dobrovolníky o pomoc s úklidem kostelíčka a nejbližšího okolí k nedělní slavnosti. Vzhledem k tomu, že již několik let uklízí jenom hrstka těch stejných farníků, prosím tedy o pomoc nové posily zvlášť z řad mladších ročníků a také „zástupce“ z jednotlivých obcí patřících do farnosti. Sraz v úterý 9. srpna v 16:00 h na kostelíčku.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST  

Prosím skupinu chlapů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I zde přijdou vhod nové posily zvlášť z řad mladších. Sraz v sobotu 13. srpna v 17:00 h na kostelíčku. 

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu farního kostela má tento týden pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. srpna 2022

  

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha a + rodiče Markovy

Úterý

9. srpna

7:00

Za + Jaroslava Pohanku

Středa

10. srpna

18:00

Za dar živé víry pro děti Milana, Terezu a Eriku

Čtvrtek

11. srpna

7:00

Úmysl volný

Pátek

12. srpna

18:00

Poděkování za dar života a rodiny

Sobota

13. srpna

7:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Neděle

14. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za Novoměstskou farnost a živé a + obyvatele města)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 31. července – 7. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest šesti dětí. V pondělí je památka svatého Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze; v sobotu svátek Proměnění Páně. V úterý ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Jana Kotínského († 86) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest dvou dětí.

PRVNÍ PÁTEK

Pátek je první v měsíci. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit ve čtvrtek od 15:30 h do cca 17:00 h (zpovídá o. František Koukal z Obyčtova) a před příp. po každé mši svaté. V pátek bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Úterý

2. srpna

7:00

Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží

14:00

Kostelíček: Za + Jana Kotínského (pohřební)

Středa

3. srpna

18:00

Za + Petra Pejchala

Čtvrtek

4. srpna

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a nová povolání k duchovnímu stavu

Pátek

5. srpna

18:00

Za + Jaroslava a Jarmilu Německých

Sobota

6. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha, a + rodiče Markovy

FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Jakuba, apoštola; v úterý památka svatého Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; ve středu památka svatého Gorazda a druhů; v pátek památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest pěti dětí: Eduarda Veselého, Václava Pohanky a Ondřeje Havlíka z Nového Města na Moravě a Eduarda a Kryštofa Machalových z Rokytna.

 

II. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Dnes je II. světový den prarodičů a seniorů. Ti mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení. Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů najdete na vývěsce pod věží kostela.

 

SVÁTEK SVATÉ ANNY   

V úterý v 18:00 h bude SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ K ÚCTĚ SVATÉ ANNY, spolupatronky našeho farního kostela. Ranní mše svatá proto v úterý nebude!

 

PĚŠÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ DO SLAVKOVIC 2022   

Zveme všechny, kdo se chtějí připojit k pěším poutníkům na poslední úsek (5 km) pouti k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Sraz v pátek ve 12:30 h na farním dvoře. V 15.00 h bude ve Slavkovicích Korunka k Božímu milosrdenství a po ní v 15:30 mše svatá.

 

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu v 11:00 h uzavřou ve farním kostele sňatek František Štefáček a Petra Polášková, oba z Nového Města na Moravě. Prosíme o modlitbu za budoucí novomanžele!

 

UBYTOVÁNÍ NA FAŘE V SULKOVCI   

Římskokatolická farnost Sulkovec nabízí rodinám a skupinám věřících ubytování na zrekonstruované faře. Bližší informace ZDE.

 

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. – 31. července 2022

 

Neděle

24.července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ

Za seniory naší farnosti

9:00

Za + Romana a Bohumilu Minářovi a živou rodinu Minářovu

Úterý

26. července

18:00

SVÁTEK SVATÉ ANNY

(Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží)

Středa

27. července

18:00

Za živou a + rodinu Přichystalovu, Havlíkovu, Petruskovu a Skoumalovu

Čtvrtek

28. července

7:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

29. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

Sobota

30.července

7:00

Na úmysl celebranta

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů 24. července 2022

„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žl 92,15)


Moje milá, můj milý!


Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (92,15) jsou dobrou zprávou, skutečným
„evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou můžeme světu hlásat u příležitosti druhého Světového dne prarodičů a seniorů. Jsou v rozporu s tím, co si o tomto období života myslí svět, a také s rezignovaným postojem některých z nás starších lidí, kteří od budoucnosti už nic neočekáváme.

Mnoho lidí se stáří bojí. Považují je za jakousi nemoc a jakémukoli kontaktu s ní je lepší se vyhnout. Myslí si, že staří lidé nejsou jejich starostí a měli by pobývat odděleni, třeba v domovech nebo v zařízeních, kde se o ně postarají, abychom o ně nemuseli pečovat my. Je to „kultura skartace“: mentalita, která nám dává pocítit, že se lišíme od těch nejslabších a zranitelných, že se nás nedotýká jejich křehkost a že jsme od „nich a „jejich“ problémů odděleni. Písmo nás učí, že ve skutečnosti je dlouhý život požehnáním a staří lidé nejsou vyděděnci, kterým je třeba se vyhýbat, ale živoucí znamení Boží laskavosti, která daruje život v hojnosti. Požehnaný domov, který opatruje starého člověka! Požehnaná rodina, která ctí své prarodiče!

Stáří je životní období, jemuž neporozumíme snadno ani my, kteří ho již prožíváme. I když k tomu s odstupem času nakonec dojdeme, nikdo z nás se na něj nepřipravil a zdá se, že nás jakoby zaskočilo. Nejvyspělejší společnosti vynakládají mnoho prostředků na tuto životní etapu, ale nepomáhají nám ji pochopit a ocenit; nabízejí plány zdravotní péče, ale ne projekty na plnohodnotné prožití tohoto období. Proto je obtížné hledět do budoucnosti a rozlišovat, jakým směrem se vydat. Na jedné straně jsme v pokušení odmítat stáří tím, že skrýváme vrásky a předstíráme, že jsme stále mladí, zatímco na straně druhé se domníváme, že nemůžeme dělat nic jiného než zklamaně prožívat čas smířeni s tím, že už nemůžeme „přinášet žádný užitek“.

Důchod a děti, které už dosáhly samostatnosti, způsobují, že mnohé z věcí, kterým jsme dříve věnovali čas a energii, už nejsou tak naléhavé… Vědomí, že naše síly ubývají nebo že začíná nemoc, může zpochybnit naše jistoty. Zdá se, že svět se svým rychlým tempem, kterému se snažíme stačit, nám nedává jinou možnost než přijmout za svou myšlenku, že už nejsme k ničemu. A tak se vznáší k nebi modlitba žalmu: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ (71,9).

Tentýž žalm – který uvažuje nad tím, že Pán byl přítomen ve všech obdobích našeho života – nás však vyzývá, abychom i nadále doufali. Až zestárneme a zbělejí nám vlasy, Bůh nám bude stále dávat dar života a nedopustí, aby nás přemohlo zlo. Budeme-li mu důvěřovat, najdeme sílu ho stále chválit (srov. v. 14–20) a zjistíme, že stárnutí není jen přirozené chátrání těla nebo nevyhnutelné plynutí času, ale dar dlouhého života. Stárnutí není odsouzení, nýbrž požehnání!

Proto bychom měli o sebe pečovat a učit se aktivně prožívat aktivní svá léta i z duchovního hlediska: pěstovat svůj vnitřní život vytrvalou četbou Božího slova, každodenní modlitbou, přijímáním svátostí a účastí na liturgii. A spolu se vztahem k Bohu udržovat také vztahy s druhými: především s rodinou, dětmi a vnoučaty, kterým můžeme projevovat svůj láskyplný zájem; a rovněž vztahy s chudými a trpícími lidmi, jimž můžeme být nablízku konkrétní pomocí i modlitbou. To vše nám pomůže, abychom se necítili být pouhými diváky v divadle světa, abychom se neomezovali na „pozorování z balkónu“, na stání u okna, protože život je všude kolem nás. Když naopak zbystříme své smysly, abychom rozpoznali Pánovu přítomnost2, budeme jako „zelené olivy v Božím domě“ (srov. Ž 52,10), budeme se moci stát požehnáním pro ty, kdo žijí vedle nás.


Stáří není neužitečným obdobím, kdy bychom měli zůstat stát stranou a přestat veslovat, ale obdobím, kdy ještě můžeme přinášet ovoce: čeká nás nové poslání, které nás vybízí hledět do budoucnosti. „Výjimečná vnímavost stařeckého věku k projevům pozornosti, hnutím mysli a citům, které nás polidšťují, by se měla stát posláním mnohých seniorů a jejich volbou z lásky vůči novým generacím.“ To je náš příspěvek k revoluci něhy, k duchovní a nenásilné revoluci, k níž vás, milí prarodiče a senioři, zvu, abyste se stali jejími protagonisty.


Svět prožívá těžké období, poznamenané nejprve nečekanou a prudkou bouří pandemie a poté válkou, která poškozuje mír a rozvoj v celosvětovém měřítku. Není náhodou, že se válka vrátila do Evropy v době, kdy odchází generace, která ji zažila v minulém století. Tyto velké krize nás mohou učinit necitlivými vůči existenci jiných „epidemií“ a dalších rozšířených forem násilí, jež ohrožují lidskou rodinu a náš společný domov.


Tváří v tvář tomu všemu potřebujeme hlubokou změnu, obrácení, které odzbrojí srdce a umožní každému rozpoznat v druhém bratra. A my, prarodiče a senioři, máme velkou zodpovědnost: naučit ženy a muže naší doby vnímat druhé se stejným chápajícím a láskyplným pohledem, jaký věnujeme svým vnoučatům. Péčí o druhé jsme pročistili svou lidskost a dnes můžeme být učiteli způsobu života, který je mírumilovný a pozorný k těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše chování může být mylně považováno za slabost nebo poddajnost, ale budou to tiší, kdo dostanou zemi za dědictví, a nikoli ti agresivní a násilničtí (srov. Mt 5,5).


Jedním z plodů, které máme přinášet, je ochrana světa. „Všichni jsme prošli rukama svých prarodičů, kteří nás drželi v náručí.“ Dnes je však čas, abychom drželi ve svých náručích – konkrétní pomocí nebo třeba jen modlitbou – nejen své vnuky, ale i mnohé jiné, vystrašené, které jsme ještě nepotkali a kteří možná utíkají před válkou nebo kvůli ní trpí. Stejně jako svatý Josef, milující a starostlivý otec, chraňme ve svých srdcích děti na Ukrajině, v Afghánistánu, Jižním Súdánu…


Mnozí z nás dozráli k moudrému a pokornému vědomí, které svět tolik potřebuje: nespasíme se sami, štěstí je chléb, který jíme společně. Vydejme svědectví těm, kdo si namlouvají, že osobní naplnění a úspěch najdou v konfrontaci. Dokáže to každý, i ten nejslabší. Už jen to, že umožníme druhým – často lidem z jiných zemí –, aby se o nás starali, je způsob, jak říci, že společný život je nejen možný, ale i nutný.


Drahé babičky a drazí dědečkové, drahé stařenky a drazí starci, v tomto našem světě jsme povoláni být budovateli revoluce něžnosti! Udělejme to tím, že se naučíme se stále častěji a lépe využívat nejcennější nástroj, který máme a který je pro náš věk nejvhodnější: modlitbu. „Staňme se také trochu básníky modlitby, zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta, kterým nás učí Boží slovo.“ Naše důvěrná modlitba může udělat mnoho: může doprovázet bolestný výkřik těch, kdo trpí, a může pomoci změnit srdce. Můžeme být „stálým ‚sborem‘ velkého duchovního chrámu, kde prosebná modlitba a chvalozpěv podporují společenství, které pracuje a zápasí na poli života.“


Světový den prarodičů a seniorů je tedy příležitostí znovu s radostí říci, že církev chce slavit společně s těmi, které Pán – jak říká Bible – „nasytil dny“. Oslavme ho společně! Vyzývám vás, abyste tento den vyhlásili ve svých farnostech a společenstvích; abyste navštívili nejosamělejší seniory doma nebo v domovech, kde pobývají. Postarejme se o to, aby nikdo neprožil tento den v osamění. Mít někoho, na koho se můžeme těšit, může změnit dny, kdy si myslíme, že od budoucnosti už nemáme očekávat nic dobrého. A z prvního setkání se může zrodit nové přátelství. Návštěva osamělých starých lidí je skutkem milosrdenství dnešní doby!


Prosme Pannu Marii, Matku něžnosti, aby nás všechny učinila tvůrci revoluce něžnosti,
abychom společně osvobodili svět od stínu osamělosti a od démona války.


Všem vám a vašim blízkým posílám své požehnání s ujištěním o své láskyplné blízkosti. A vás prosím, nezapomeňte se za mě modlit!

Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 3. května, na svátek svatých apoštolů Filipa a Jakuba

 

FRANTIŠEK

Ohlášky 17. – 24. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. V pátek je svátek svaté Marie Magdalény, v sobotu svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Ve středu v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Zdenky Chocholáčové († 77) z Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek v 15:00 h bude tamtéž pohřební mše svatá p. Františka Laštovičky († 82) z Petrovic. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. V Nové Vsi bude v 10:00 h poutní mše svatá ke svaté Anně. V naší farnosti dnes začínáme novénu před svátkem svaté Anny, spolupatronky farního kostela.

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ  

Příští neděle (24. července 2022) je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem. Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 30. července 2022 v 11:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek František Štefáček a Petra Polášková, oba z Nového Města na Moravě. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

OBNOVA SRDCE 2022   

Na Svatém Hostýně proběhne duchovní obnova pro mladé dospělé na téma „Obnova srdce“. Koná se v termínu 23. – 28. srpna 2022 a přednášet bude o. Rudolf Pitoňák. Bližší informace na nástěnce a webových stránkách farnosti.

TÝDENNÍ POBYT PRO SENIORY V JESENÍKÁCH   Spolek Spokojený senior – KLAS zve seniory k tradičnímu týdennímu pobytu v Jeseníkách (2. – 9. 9. 2022) plnému turistiky, přednášek, večerního promítání a besedování, ale i času pro individuální program a odpočinek. Více informací na nástěnce a webových stránkách farnosti.)

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. července 2022

 

Neděle

17.července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za + manžela Josefa, živou a + rodinu Šiklovu a Kuncovu

Úterý

19. července

7:00

Úmysl volný

Středa

20. července

11:00

Kostelíček: Za + Zdenku Chocholáčovou (pohřební)

18:00

Za + Zdeňka Starého

Čtvrtek

21. července

7:00

Úmysl volný

15:00

Kostelíček: Za + Františka Laštovičku (pohřební)

Pátek

22. července

18:00

Úmysl volný

Sobota

23.července

7:00

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Neděle

24.července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ

Za seniory naší farnosti

9:00

Za + Romana a Bohumilu Minářovi a živou rodinu Minářovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrtor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Farní ohlášky 10. – 17. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; ve středu památka svatého Jindřicha, císaře (manžela svaté Kunhuty); v pátek památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve; v sobotu památka Panny Marie Karmelské. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest malé Viktorie Sofie Fukanové.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 16. července 2022 ve 12:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek Fábio Cursino Vitório zo São José dos Campos (Brazílie) a Vendula Kotíková z Nového Města na Moravě, oba v současné době bytem v Praze 10. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě. Prosím, provázejme snoubence svou modlitbou!

KARMELSKÁ POUŤ V BYSTRÉM U POLIČKY 

Římskokatolická farnost Bystré u Poličky zve všechny mariánské ctitele na pouť k Panně Marii Karmelské, která se uskuteční o víkendu 16. a 17. července 2022. Podrobné informace na plakátku ve vývěsce.

LETNÍ TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2022

Přijďte se osvěžit duchovně, teologicky a společensky na 3. ročník Letního teologického semináře ve dnech 15. až 16. července 2022 na faře Petrov 9. Přednášejícími letos budou P. Zdeněk Drštka a P. David Ambrož. Dodatečné přihlášení je možné (v případě volných míst) na adrese kc.brno@biskupstvi.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. července 2022

 

Neděle

10.července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

Úterý

12. července

7:00

Za nenarozené děti v rodině z obou stran

Středa

13. července

18:00

Za + rodinu Krejčích, živou a + rodinu Cajzlovu, Wasserbauerovu a Petržálkovu

Čtvrtek

14. července

7:00

Za živé a + absolventky Vyšší zdravotnické školy v Novém Městě na Moravě (roč.1953)

Pátek

15. července

18:00

Za + Josefa Vyorala a + rodiče Kápičkovy

Sobota

16.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

17.července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za + manžela Josefa, živou a + rodinu Šiklovu a Kuncovu

V naléhavém případě (zaopatřování) v týdnu d 10. do 15. července 2022 prosím kontaktujte otce Sylwestra Jurczaka (tel. 733 741 473) a otce Karla Janů (tel. 605 173 375)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Farní ohlášky 3. – 10. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Prokopa, opata; v úterý Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; ve středu památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

PROSÍM POZOR!!! V úterý o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje a také ve středu v den Upálení mistra Jana Husa budou mše svaté mimořádně ráno v 8:00 h!!!

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE  

Ve sbírce na potřeby kněžského semináře se minulou neděli vybralo 53.116,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

PODĚKOVÁNÍ   

Ve jménu otce děkana Vladimíra Záleského a všech kněží žďárského děkanátu bych chtěl poděkovat všem hospodyňkám naší farnosti, které připravovali skvělé moučníky a jiné pohoštění pro kněžské rekolekce! Veliké díky také p. Malé za veškerý servis, kterého se nám dostávalo.

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ NA VÍTOCHOVĚ   

Farnost Bystřice nad Pernštejnem a věřící z Vítochova zvou na tradiční cyrilometodějskou pouť v úterý 5. července 2022. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v 10:00 h u Vítochovského kostelíčka bude p. Miloslav Kabrda z Brna-Líšně.

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ  

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Letošním motem je biblický verš: „V něm je náš pokoj…“ (Ef 2, 14-22). Přestože přihlašování bylo ukončeno, na konferenci můžete přijet i bez přihlášení a vše potřebné vyřídíte přímo na registraci v pavilonu F. Zatím jsou stále volné i ubytovací kapacity. Bližší informace na http://konference.cho.cz/.

ZAPISOVÁNÍ MŠÍ SVATÝCH NA 2. POLOLETÍ 2022  

Zapisujeme úmysly mší svatých na 2. pololetí 2022. Intence je možné zadat osobně na faře, e-mailem anebo telefonicky.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. července 2022

 

Neděle

3. července

14. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živé a + rodiny Kotovicovy a Paříkovi

9:00

Za živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

Úterý

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

Za putující Boží lid a za poutníky

Středa

6. července

8:00

Státní svátek: Den upálení mistra Jana Husa

Za + manžela Františka, + oboje rodiče a sourozence

Čtvrtek

7. července

7:00

Za mír v našich rodinách

Pátek

8. července

18:00

Za + rodiče Štorkovy, Bartošovy a + Josefa Štorka

Sobota

9.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

10.července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

 

Prosím pozor!!! V prázdninových měsících červenec a srpen nejsou nedělní mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 26. června – 3. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je na bohoslovce a potřeby kněžského semináře. Po mši svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 hbude křest 3 dětí: Barnabáše Wollnera, Damiána Slavíčka a Aničky Žákové. V měsících červenec a srpen nebudou mše svaté v 10:30 h! V pondělí je památka svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa; v úterý památka svatého Ireneje, mučedníka; ve středu Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

INTRONIZACE NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA  

V den slavnosti diecézních patronů svatých Petra a Pavla ve středu 29. června při mši svaté v 16.00 h převezme nově jmenovaný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul vedení diecéze. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. Příjezd na Petrov autem tento den nebude možný.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU 

Ve čtvrtek 30. června budou ve farním kostele kněžské rekolekce našeho děkanátu, poslední před letními prázdninami. V 8:00 h začínáme eucharistickou adorací, v 8:30 h bude mše svatá. Kněží budou k dispozici pro svátost smíření. Tato možnost bude také odpoledne od 15:3o cca 17:00 h, kdy bude zpovídat otec František Koukal z Obyčtova. Prosíme zvlášť děti a mládež, aby před začínajícími prázdninami přijali svátost smíření. Otec Miro bude zpovídat také před každou mší svatou v týdnu.

PRVNÍ PÁTEK

V prázdninových měsících (červenec a srpen) nebudou obvyklé prvopáteční návštěvy nemocných. V případě potřeby (např. u vážného zhoršení zdravotního stavu) se však neváhejte obrátit na o. Mira. V pátek večer bude obvyklý prvopáteční program: v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. Příprava snoubenců po mši svaté v pátek nebude, ale proběhne se všemi páry individuálně.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 9. července 2022 v 11:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek Matěj Zelený a Karolína Mičíková, oba bytem v Zubří. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě. Prosím, provázejme snoubence svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. června – 3. července 2022

 

Neděle

26. června

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Lukášovu a Doldovu

10:30

Za + Tatianu Yánkovou a rodinu Zídkovu

a Kabrdovu

Úterý

28. června

7:00

Za Boží ochranu a pomoc pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Čadílkovy a Ševelovy

Středa

29. června

18:00

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodovu a Zelených

Čtvrtek

30. června

8:30

REKOLEKČNÍ MŠE SVATÁ

Za živé a + kněze a věřící Žďárského děkanátu

Pátek

1.července

18:00

Za zdraví a bezpečí pro Vasiliye Stolets

Sobota

2.července

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3.července

14. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živé a + rodiny Kotovicovy a Paříkovi

9:00

Za živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Členové pastorační a ekonomické rady farnosti k 22. červnu 2022

FARNÍ PASTORAČNÍ RADA – ČLENOVÉ:

 

Z titulu funkce:

Kulifaj Miroslav (administrátor farnosti)

Harvánek Ladislav (kostelník)

Německá Marie (kostelnice)

Koller Alan (kostelník)

Trödlerová Lenka (kostelnice)

Malá Ludmila (farní zaměstnanec)

 

Dobrovolní kandidáti (bez nutnosti volby):

Dvořák Josef

Havlíková Eva

Močuba Stanislav

Německá Marie

Novotná Lucie

Pařík Zdeněk

 

Jmenováni administrátorem farnosti:

Krupica Josef

Smetana Ondřej

Trödlerová Dagmar

 

 

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI – ČLENOVÉ:

Gregor Jiří

Harvánek Ladislav

Krupica Josef

Novotný Ladislav

Smetana Otakar

Hospodaření farnosti za rok 2021

Celkové náklady farnosti za rok 2021 činili 1.553.564,-, výnosy činili 2.557.373,- Kč. Hospodářský výsledek farnosti je tudíž kladný: +1.003.809,- Kč.

K 22. červnu 2022 je stav běžného účtu 1 770 085,41 Kč, stav na pokladně 21.100,- Kč

Podrobné členění nákladů a výnosů najdete zde:

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor farnosti

Farní ohlášky 19. – 26. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Aloise z Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek Slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Večerní mše svatá z vigilie slavnosti bude již ve středu 22. června v 18:00 a má platnost dne slavnosti. V pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 10:30 h bude křest 3 dětí: Barnabáše Wollnera, Damiána Slavíčka a Aničky Žákové.

POUŤ V RADŇOVICÍCH   

Srdečně zveme na dnešní pouť ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi do Radňovic, která začne mší svatou v 10:30 h na návsi v Radňovicích. Ve 14:00 h požehnáme novou obecní budovu, od 15:00 h hraje k poslechu Radňovická kapela. Program na vývěsce.

OPÉKÁNÍ PRO SCHOL(ičk)U  

Zveme členy naší scholy na rozloučení s končícím školním rokem a opékání na farním dvoře ve čtvrtek 23. června 2022 od 16:00 h. Bližší informace u Marti Trödlerové.

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ

Poslední setkání biřmovanců před letními prázdninami bude mimořádně ve středu po mši svaté v kostele. Ti, kteří se závažných důvodů nemohou zúčastnit, informujte prosím o. Mira e-mailem.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE   

Sbírka příští neděle (26. 6. 2022) je určena na bohoslovce a potřeby kněžského semináře. Sbírka na charitu z minulé neděle (12. 6. 2022) vynesla 42.001,- Kč a sbírka na pronásledované křesťany (22. 5. 2022) 66.811,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

Na příští neděli (26. 6. 2022) byla plánovaná volba do pastorační rady farnosti. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených kandidátů (6) není nutné hlasování. Farní pastorační radů tvoří 6 členů z titulu funkce, 6 „zvolených“ členů a 3 členové jmenováni administrátorem farnosti, tedy dohromady 15 členů. Farní pastorační rada je poradní orgán duchovního správce farnosti, její zřízení je nepovinné. Funkční období rady je 1 rok. Seznam členů obou rad (pastorační i ekonomické) najdete vzadu na vývěsce.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 2. července 2022 v 11:00 h hodlají v kapli svaté Anny v Nové Vsi uzavřít sňatek Pavel Zelený z Nového Města na Moravě a Kateřina Polnická z Nové Vsi. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 26. června 2022

Neděle

19. června

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Marii Zdražilovu, + manžela, + rodiče Zdražilovi, Starých, Slezákovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za + Františka Olišara, + manželku Marii a + sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ

(Za živé a + obyvatele Radňovic)

Úterý

21. června

7:00

Za + Františka Novotnýho, + rodiče, + manželé krátkých a duše v očistci

Středa

22. června

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Na poděkování za dar kněžství

Čtvrtek

23. června

7:00

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za + děkana Jana Daňka

Pátek

24. června

18:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Za + Pavla Vaculína, + Vlastimila Kříže a jeho + sestru Elišku

Sobota

25. června

7:00

Na poděkování za 40 let společného života

Neděle

26. června

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Lukášovu a Doldovu

10:30

Za + Tatianu Yánkovou a rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ČERVNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve středu památka svatého Víta, mučedníka, ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Příští neděle je 12. v mezidobí.  

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY   

Dnešní sbírka (12. 6. 2022) je určena na charitativní účely.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA  

Ve čtvrtek o slavnosti Božího těla bude po mši svaté průvod v okolí kostela s eucharistickým požehnáním Novému Městu a celé zemi a slavnostním zakončením ve farním kostele. V den slavnosti nebude ranní mše svatá!

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ   V pátek po večerní mši svaté na faře (v cca 18:45)

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH   

Příští neděli 19. června 2022 budeme v 10:30 h slavit poutní mši svatou ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi na návsi v Radňovicích. Všichni jste srdečně zváni k této výroční slavnosti. Ve farním kostele nebude v neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h. V Radňovicích také požehnáme novou obecní budovu.

KNĚŽSKÉ A JÁHNENSKÉ SVĚCENÍ V BRNĚNSKÉ DIECÉZI  

V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 h udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijmou jáhni Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice, Jan Kříž z farnosti Blížkovice a novoříšský premonstrát Štěpán Jiří Novák. Jáhenské svěcení přijme bohoslovec Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2022  

Místa na podzimní farní pouť do Říma jsou momentálně zaplněna. I nadále ale zapisujeme náhradníky.  

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Pálková, p. Horňasová a p. Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. června 2022

Neděle

12. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za + sourozence Judovi a + rodinu Judovu a Svatoňovu

9:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Úterý

14. června

7:00

Za + Jiřího Malého a Boží pomoc a ochranu pro jeho děti

Středa

15. června

18:00

Za + Alenu Blahovou, + manžela a duše v očistci a na poděkování rodiny Pham

Čtvrtek

16. června

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží tělo)

Za + Karla Zídka a celou rodinu Zídkovu

a Kabrdovu

Pátek

17. června

18:00

Za rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Sobota

18. června

7:00

Za Boží lid

Neděle

19. června

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Marii Zdražilovu, + manžela, + rodiče Zdražilovi, Starých, Slezákovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za + Františka Olišara, + manželku Marii a

+ sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ

(Za živé a + obyvatele Radňovic)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 5. – 12. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí doba velikonoční. V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka svatého Barnabáše, apoštola. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.  

IV. KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

O nadcházejícím víkendu (10. – 12. června) se ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě uskuteční IV. Kongres o Božím milosrdenství. V PÁTEK A V SOBOTU NEBUDE VE FARNÍM KOSTELE MŠE SVATÁ! Připojíme se ke společnému eucharistickému slavení s otci biskupy v Slavkovicích v pátek v 16.00 h (celebruje Mons. Vojtěch Cikrle, který zasvětí brněnskou diecézi Božímu milosrdenství) a v sobotu v 16:00 h (celebruje Adrian Galbas SAC). V neděli u mše svaté v 15:00 h zasvětí Mons. Jan Graubner Božímu milosrdenství Českou republiku. Prosíme ty, kteří do Slavkovic pojedou autem, aby volná místa nabídli nemotorizovaným farníkům. Přednášky kongresu proběhnou v novoměstském kulturním domě, všichni jste srdečně zváni! Z důvodu kongresu NEBUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI 12. ČERVNA TŘETÍ MŠE SVATÁ V 10:30 h!

NOC KOSTELŮ 2022

Ve spolupráci s bratry evangelíky také letos proběhne Noc kostelů. V pátek 10. června se v kostele svaté Kunhuty a evangelickém kostele můžete těšit na přednášku z historie farního mobiliáře, koncert velkého mužského pěveckého sboru, projekci filmu Raduga – Slavnost duhy s uvedením autora. Vystaven bude taký nejstarší svazek římskokatolické farní kroniky, který prošel odbornou opravou. Noc kostelů zakončí ve 22:00 h ekumenická bohoslužba, na kterou srdečně zveme. Program najdete na plakátcích a na farním webu.   

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2022  

Místa na farní pouť do Říma (25. – 30. října) se rychle zaplňují, proto s přihlášením zbytečně neotálejte. Pojede se autobusem, a kromě Říma navštívíme také Assisi, starobylé mariánské poutní místo Mentorella, klášter Montecassino, Bolsenu (působiště o. Miloše Chrásta) a jiné. V CM putování jsme na 1.389 km pěšky a 1.180 km na kole, tedy někde za Sarajevem.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 18. června 2022 hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Lukáš Jambor a Lucie Kloudová, oba z Pohledce.  Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. června 2022

Neděle

5. června

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Ivu Hájkovou

9:00

Za + Václava Louba, + syny Davida a Václava

10:30

Za Boží lid

Úterý

7. června

7:00

Za + Martu Mužátkovou

Středa

8. června

18:00

Za rodinu Benoni

Čtvrtek

9. června

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Cimbálnikovu

Pátek

10. června

Mše svatá nebude

16:00 h: MŠE SVATÁ VE SLAVKOVICÍCH

Hlavní celebrant: biskup Vojtěch Cikrle

22:00

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA NA ZÁVĚR NOCI KOSTELŮ

Sobota

11. června

Mše svatá nebude

16:00 h: MŠE SVATÁ VE SLAVKOVICÍCH

Hlavní celebrant: biskup Adrian Galbas

Neděle

12. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za + sourozence Judovi a + rodinu Judovu a Svatoňovu

9:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 29. května – 5. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou neděli velikonoční. Dnešní den je také dnem modliteb za sdělovací prostředky. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Adélky Marie Rosolové, Rozárky Matějíčkové a Tomáše Mráze. V pondělí je památka svaté Zdislavy, matky a dobrotitelky lidu; v úterý svátek Navštívení Panny Marie; ve středu památka svatého Justina, mučedníka; ve čtvrtek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; v pátek památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

úterý v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Hrubešové (*1947) z Rovného.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice). U mše svaté v 10:30 h bude křest Barborky Přichystalové. Po jejím skončení bude křest Vanessky Dvořákové.

NOVÝ BISKUP BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

Svatý otec František v poledne 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který po dosažení 75 let věku zaslal loni papeži Františkovi svůj abdikační dopis, se dnem jmenování nového brněnského biskupa stává emeritním brněnským biskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante brněnské diecéze, a to do slavnosti svatých Petra a Pavla 29. června 2022, kdy se při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále svatých Petra a Pavla nový biskup ujme kanonického vedení diecéze.

MÁJOVÁ POBOŽNOST   

Dnes v 15:00 h bude poslední letošní májová pobožnost u kapličky ve Studnicích.

PRVNÍ PÁTEK  

Na tento týden připadá první pátek v měsíci červnu, který je zároveň měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit ve čtvrtek od 15:30 h do cca 17:00 h (zpovídá o. František Koukal z Obyčtova) a před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večer bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. Po mši svaté bude na faře příprava snoubenců.  

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 4. června 2022 hodlají v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou uzavřít církevní manželství Jiří Vopršal a Natálie Atanasiadu, oba bytem Nové Město na Moravě. V další sobotu 11. června 2022 v našem farním kostele uzavřou manželství Charlie Robert Redman z Bristolu (UK) a Daniela Pejchalová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini srdečně zvou na IV. Kongres o Božím milosrdenství, který se uskuteční ve dnech 10. – 12. června 2022 ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě. V pátek 10. června u mše svaté v 16.00 h zasvětí emeritní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle naši diecézi Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem sobotní mše svaté v 16:00 h bude Mons. Adrian Galbas SAC, arcibiskup – koadjutor v Katovicích. V neděli 12. června u mše svaté v 15:00 h zasvětí tentokrát nově jmenovaný pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner Božímu milosrdenství celou Českou republiku.

PŘEDNÁŠKY KONGRESU SE BUDOU KONAT V KULTURNÍM DOMĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ.

Není nutná registrace, proto prosím využívejme hojně této mimořádné příležitosti k vlastnímu duchovnímu vzdělávání a růstu, zvlášť když se nám naskytla přímo ve farnosti. Svatý Cyprián řekl: „Kde je biskup, tam je církev.“ Proto prosím podpořme kongres také svou účastní na eucharistickém slavení s otci biskupy. Podrobný program kongresu najdete na plakátech ve vývěskách kostela, na webových a facebookových stránkách farnosti a také v tištěné podobě vzadu pod kůrem (u ostatních tiskovin).

VOLBA DO PASTORAČNÍ RADY   

V neděli 26. června 2022 proběhne volba do nově se ustanovující pastorační rady farnosti. Prosíme ty z Vás, kteří by byli ochotni se touto formou na chodu našeho farního společenství podílet, aby kandidaturu oznámili o. Mirovi do příští neděle 5. června 2022.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. května – 5. června 2022

 

Neděle

29. května

VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + Josefa Košíka a + rodiče

9:00

Za + Františku a Zdeňka Stahlovi a živou a + rodinu Peňázovu a Stahlovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

31. května

7:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou živou a + rodinu Pohankovu, za + Josefa Košíka a jeho + rodiče

15:00

Kostelíček: Za + Marii Hrubošovou (pohřební)

Středa

1. června

18:00

Za + Jana Ondráčka

Čtvrtek

2. června

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovi

Pátek

3. června

18:00

Za + rodiče Švandovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Švandovou

Sobota

4. června

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

5. června

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Ivu Hájkovou

9:00

Za + Václava Louba, + syny Davida a Václava

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 22. – 29. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. K prvnímu svatému přijímání dnes přistoupilo dvacet dětí. Dnešek je zároveň dnem modliteb za pronásledované křesťany. Sbírka z dnešního dne půjde na pomoc křesťanům v nouzi, zvláště v oblasti Blízkého Východu. Po poslední mši svaté bude křest Elenky Navrátilové. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V sobotu 28. května v 11:30 h bude mše svatá se křtem dvou dětí: Josefa Antonína a Jakuba Tomáše Mazánkových. Příští neděle je sedmá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Adélky Marie Rosolové, Rozárky Matějíčkové a Tomáše Mráze.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA   

Ve dnech 25. – 30. října 2022 se uskuteční farní pouť do Říma. Bližší informace budou průběžně doplňovány na farním webu a na vývěsce. Zájemci se můžou hlásit u otce Mira (nejlépe e-mailem na novemesto@dieceze.cz se zanecháním telefonického kontaktu). Otec Miro rád zodpoví i případné dotazy týkající se pouti. 

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 26. května se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude během adorace a mše svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření. Vzhledem k tomu, že na tento den připadá Slavnost Nanebevstoupení Páně, bude kromě ranní rekolekční také večerní mše svatá v 18:00 h.

CHVÁLY 4G (NEJEN) PRO BIŘMOVANCE: DUCH SVATÝ A CHARISMATA  

Páteční mší svatou a následnou přípravou na biřmování nás provede společenství Chvály 4G. Tématem večera bude Duch svatý a jeho charismata. Všichni (nejen biřmovanci, pro které je večer součástí přípravy) jste srdečně zváni!

POZVÁNÍ NA KONCERT   

Farnost Žďár nad Sázavou – zámek zve koncert „STABAT MATER“ Giovanniho Battisty Pergolesiho v podání sboru Akordum z Prahy. Koncert se uskuteční v pátek 27. května 2022 v 19:00 h v poutním kostele na Zelené Hoře. Vstupné je dobrovolné a koncert je věnován matkám zemřelých obětí války na Ukrajině.

MÁJOVÁ POBOŽNOST

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Radňovicích. Po jejím skončení bude v obecní budově krátké představení alternativního architektonického návrhu zamýšlené kaple. Příští neděli se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

SVATODUŠNÍ NOVÉNA  

Počínaje pátkem 27. května se na začátku každé mše svaté modlíme Novénu k Duchu Svatému.

NOC KOSTELŮ 2022  

V pátek 10. června 2022 se novoměstské chrámy otevřou v rámci Noci kostelů 2022. Program začne mší svatou v 17:00 h. Detaily budou zveřejněny na plakátcích, letácích, webových a facebookových stránkách farnosti. Prosíme dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit a pomoct s organizací, aby se přihlásili u kostelníků v sakristii. O pomoc dobrovolníků budeme prosit také pro Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně.  

VOLBA DO PASTORAČNÍ RADY   

V neděli 26. června 2022 proběhne volba do nově se ustanovující pastorační rady farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Proto prosíme ty z Vás, kteří by byli ochotni se touto formou na chodu našeho farního společenství podílet, aby kandidaturu oznámili do slavnosti Seslání Ducha Svatého, tedy neděle 5. června 2022 (včetně). Farní pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je poradní orgán duchovního správce farnosti. Na rozdíl od farní ekonomické rady, která v naší farnosti také existuje, není její zřízení povinné. Její postavení upravuje kánon 536 CIC.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. května 2022

Neděle

22. května

VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy, + sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

24. května

7:00

 Za ty, kdo se starají o kostely a kapličky farnosti

Středa

25. května

18:00

Za + Jiřinu a Emiliána Šustrovi, živou a + rodinu Šustrovu a Fouskovu

Čtvrtek

26. května

 

8:30

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Na úmysl hlavního celebranta (REKOLEKČNÍ)

18:00

Za Boží lid

Pátek

27. května

18:00

MŠE SVATÁ + CHVÁLY 4G (Za svaté kněze, milost věrnosti a nová duchovní povolání)

Sobota

28. května

7:00

Za + Josefa Hlaváčka

11:30

Na úmysl celebranta (mše svatá se křtem 2 dětí)

Neděle

29. května

VII. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + Josefa Košíka a + rodiče

9:00

Za + Františku a Zdeňka Stahlovi a živou a + rodinu Peňázovu a Stahlovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Základní informace k farní pouti do Říma 25. – 30. října 2022

PŘEDPOKLÁDANÝ ODJEZD A NÁVRAT   

Podle zvoleného způsobu odjezd v pondělí 24. října (autobus, vlak) případně v úterý 25. října (letecky). Návrat v sobotu 29. října (letecky), případně v neděli 30. října ráno (autobus, vlak).

DOPRAVA   

Způsob dopravy se zpřesňuje, zvažuje se skupinová doprava autobusem (momentálně se zpracovává cenový odhad), otevřena zůstává možnost dopravy po vlastní ose (autem, autobusem, vlakem, letecky).

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Apartmány v blízkosti Vatikánských muzeí (Cena ubytování za osobu na 4 noci: 3.380,- Kč*, bez snídaně – apartmány jsou vybaveny kuchyňkami) a Poutní dům Velehrad (Cena ubytování za osobu na 4 noci: 3.850,- Kč* se snídaní s možností večeře). Stravování si každý zajišťuje sám.

PROGRAM

Bude časem upřesněn. Počítá se s návštěvou nejdůležitějších křesťanských (papežské baziliky, katakomby, vatikánská muzea) a antických památek ve městě Římě a nejbližším okolí a s bohoslužbami na význačných místech dějin křesťanství. V případě dostatečného zájmu, a tedy naplnění a vypravení autobusu možnost výletů do okolí Říma, zastávka v Assisi na cestě do Říma a v Bolseně (působiště p. Miloše Chrásta) na zpáteční cestě.

CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU

V tuto chvíli ještě není známá, bude se odvíjet od počtu přihlášených, a tedy především od ceny dopravy. Proto je dobré přihlásit se co nejdříve (nejlépe e-mailem na novemesto@dieceze.cz) pro zjištění skutečného zájmu, a následnou včasnou volbu nejvhodnějšího způsobu dopravy. Vstupné, stravu a cestovní pojištění si každý účastník platí sám.

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 15. – 22. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté přijme svátost křtu Mia Marie Smržová. V pondělí je svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech; v pátek památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze; v sobotu svátek Výročí posvěcení katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté v 10:30 h (První svaté přijímání) bude křest malé Elenky Navrátilové z Rožné.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A PRVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ   

První svaté přijímání bude v naší farnosti příští neděli 22. května u mše svaté v 10:30 h. K první svátosti smíření děti přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 19. května od 16:00 h. Po ní bude pro děti a jejich rodiče na farním dvoře malá slavnost s grilováním. Ostatní budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v týdnu před každou mší svatou.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ   

V pátek po mši svaté v 19:45 h na faře.

MÁJOVÁ POBOŽNOST

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích. Příští neděli se setkáme u kapličky v Radňovicích.

FARNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVATÝMI CYRILEM A METODĚJEM  

K pátečnímu večeru máme za sebou 592 km pěšky a 54 km na kole. Vzadu pod kůrem jsou pro vás zdarma k dispozici poutní odznáčky. Nabídky některých poutních zájezdů (např. „Po stopách Jana Sarkandra“, do Medjugorje a na Turzovku) najdete na vývěsce pod věží.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 28. května 2022 v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna uzavřou svátostné manželství Vít Německý z Nového Města na Moravě a Marie Kuncová ze Slavkova u Brna. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

POUŤ NA ZELENOU HORU

Děkujeme všem účastníkům včerejší pouti na Zelenou horu. Zvláštní poděkování patří novoměstskému sboru pod vedením p. Lidušky Malé za hudební doprovod poutní mše svaté.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

15. května

V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + p. faráře Karla Fialu (30. výročí úmrtí), za + P. Jaroslava Svobodu a všechny kněze a řeholníky

10:30

Za Boží lid

Úterý

17. května

7:00

Za + rodiče Lukešovi, živou a + rodinu Lukešovu

Středa

18. května

18:00

Na poděkování za 60 let života a za celou živou a

+ rodinu Drdlovou

Čtvrtek

19. května

7:00

Za + Ladislava Holfeuera, za + Jiřinu Šedivou a + manžela a + švagrovou Miladu

Pátek

20. května

18:00

Za + rodiče Kromíchalovy a Loubovy

Sobota

21. května

7:00

Za + a živou rodinu Horňasovu a duše v očistci

Neděle

22. května

VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy + sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 8. – 15. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní čtvrtá velikonoční neděle je zároveň Nedělí Dobrého Pastýře. V pátek je památka Panny Marie Fatimské, v sobotu svátek svatého Matěje, apoštola. Příští neděle je pátá velikonoční.

V týdnu budou mše svaté jako obvykle, ve středu v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Aleše Chocholáče (*1938), v pátek ve 12:00 h na témže místě pohřební mše svatá za + Františka Kučeru (*1934) V pátek u večerní mše svaté bude možné přijmout svátost nemocných. V neděli po poslední mši svaté přijme svátost křtu Mia Smržová.

NOVOMĚSTSKÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Srdečně zveme na novoměstskou pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu v sobotu 14. května. Pěší poutníci vyjdou od kostela svaté Kunhuty v Novém Městě ve 13:00 h, mše svatá na Zelené Hoře začíná v 17:00 h. Hlavním celebrantem je p. Václav Hejč z Křižanova, bohoslužbu doprovodí sbor z Nového Města na Moravě. Kompletní program pouti najdete na plakátku ve vývěsce a na webu farnosti.

MÁJOVÁ POBOŽNOST  

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Maršovicích. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky v Petrovicích.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY   

Připomínáme dnešní (8. 5.) koncert duchovní hudby v 18:00 h v kostele svaté Kunhuty. Koncert pořádá AKVARTETO ve spolupráci s farností a městem. Zazní skladby J.S. Bacha, G. F. Händela, B. M. Černohorského, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a F. Schuberta. Vstupné je dobrovolné.

BIŘMOVANCI  

Přípravné setkání biřmovanců v pátek po večerní mši svaté.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem mladým z naší farnosti, kteří se účastnili sobotního setkání mládeže Žďárského děkanátu, zvlášť organizátorům Ondrovi Smetanovi a Martině Trödlerové, která měla na zdárném průběhu setkání největší podíl.

POUŤ DO BLATNICE A KNĚŽDUBU  

Farnost Radešínská Svratka zve na pouť nejen starších na poutní místo Blatnice pod Svatým Antonínkem, do Kněždubu k hrobu P. Jindřicha Petruchy a do kostela Panny Marie Růžencové v obci Louka v pondělí 30. května 2022. Bližší informace na vývěsce.

FARNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVATÝMI CYRILEM A METODĚJEM  

Ve farním putování z Nového Města do Soluně máme za sebou 499 kilometrů a momentálně se nacházíme někde mezi Terchovou a Budapeští, nejspíš někde u Trnavy 😉

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

8. května

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka

9:00

Za + Marii Kabrdovu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

10:30

Za + Libuši a Bohumíra Lukáškovi a celou živou a + rodinu Lukáškovu

Úterý

10. května

7:00

Za nemocné osoby

Středa

11. května

15:00

Za + Aleše Chocholáče (kostelíček – pohřební)

18:00

Za + pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

Čtvrtek

12. května

7:00

Za + rodiče Synkovy, živou a + rodinu Synkovu

Pátek

13. května

12:00

Za + Františka Kučeru (kostelíček – pohřební)

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

14. května

7:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou živou a + rodinu

17:00

ZELENÁ HORA – Novoměstská farní pouť ke svatému Janu Nepomuckému

Neděle

15. května

V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + p. faráře Karla Fialu (30. výročí úmrtí), za + P. Jaroslava Svobodu a všechny kněze a řeholníky

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 1. – 8. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je třetí velikonoční. V pondělí je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; v úterý svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů; v pátek památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o čtvrté neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle, v úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku poslední rozloučeníp. Martou Mužátkovou (*1946).

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Ještě jednou srdečně zveme všechny mladé na setkání mládeže z celého žďárského děkanátu, které se uskuteční na farním dvoře a v kostele svaté Kunhuty v sobotu 7. května 2022 od 10:00 h. Čeká na vás bohatý program, diskuzní skupinky, katecheze, společné hry. Hlavním celebrantem mše svaté ve 14:30 h bude žďárský děkan o. Vladimír Záleský. Přihlašovat se je možné QR kódem nebo na facebookových stránkách mládeže žďárského děkanátu. Registrace není pro účast závazná.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Srdečně zveme na komorní koncert duchovní hudby v neděli 8. května 2022 v 18:00 hodin do našeho farního kostela. Koncert pořádá hudební spolek AKVARTETO ve spolupráci s římskokatolickou farností a městem Nové Město na Moravě. Vystoupí sopranistka Karolína Grebeníčková, absolventka Pražské konzervatoře a žačka italského pedagoga Paola de Napoliho. Na varhany ji doprovodí Marek Peňáz, absolvent Novoměstské ZUŠ a student Brněnské konzervatoře. Na violoncello zahraje Vanda Teocharisová. Zazní vybrané árie z kantát J.S. Bacha, G. F. Händela, B. M. Černohorského, G. B. Pergolesiho a A. Vivaldiho. Zazní také skladby A. Dvořáka a F. Schuberta. Všichni jste srdečně zváni!

MÁJOVÁ POBOŽNOST   

Dnes bude májová pobožnost v 15:00 h u kapličky v Jiříkovicích. Příští neděli se v 15:00 h setkáme u kapličky v Maršovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. května 2022

 

Neděle

1. května

III. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za + Josefa Německého, + rodiče a živé sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

3. května

7:00

Za Boží lid

Středa

4. května

18:00

Za + rodiče Sadeckých, + Josefa Štorka,

+ rodiče Furchovy a živou rodinu

Čtvrtek

5. května

7:00

Za + Josefa Německého, za živou a + rodinu

Pátek

6. května

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

7. května

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

14:30

MŠE SVATÁ DĚKANÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE

(Za mládež žďárského děkanátu)

Neděle

8. května

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka

9:00

Za + Marii Kabrdovu,

za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

10:30

Za + Libuši a Bohumíra Lukáškovi a celou živou a + rodinu Lukáškovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 24. dubna – 1. května

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je neděle Božího milosrdenství. V pondělí je svátek svatého Marka, evangelisty; v pátek svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je třetí velikonoční. Po poslední mši bude křest tří dětí: Mariany Slovákové, Martina a Lucie Štarhových.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Srdečně zveme všechny mladé na setkání mládeže z celého žďárského děkanátu, které se uskuteční na farním dvoře a v kostele svaté Kunhuty v sobotu 7. května 2022. Čeká na vás bohatý program, diskuzní skupinky, katecheze, společné hry. Hlavním celebrantem mše svaté bude žďárský děkan o. Vladimír Záleský. Přihlašovat se je možné QR kódem nebo na facebookových stránkách mládeže žďárského děkanátu. Registrace není pro účast závazná, ale pomůže organizátorům zajistit dostatečný počet obědů. Přípravný tým se setká v neděli 1. května 2022 ve 14:00 h na novoměstské faře.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na dnešní pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 h bude Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. K získání plnomocných odpustků je nutné v tento den přistoupit ke svatému přijímání. Ke svátosti smíření bude možné ve Slavkovicích přistoupit dnes od 9.00 do 19.00 h.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 28. dubna se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude během adorace a mše svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření. Odpolední zpovídání k prvnímu pátku v tento den mimořádně nebude!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK NAŠÍ FARNOSTI   

I letos se uskuteční májové pobožnosti u jednotlivých kapliček na území novoměstské farnosti. Ta první bude příští neděli 1. května 2022 v 15:00 h v Jiříkovicích. Rozpis májových pobožností najdete na plakátcích ve vývěskách. Zároveň probíhá i farní putování za svatým Cyrilem a Metodějem a připravujeme se na novoměstskou pouť na Zelenou horu 14. května 2022.

POSTNÍ ALMUŽNA 2022  

Postničky prosíme přinést do neděle 1. 5. do sakristie.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

Bude v kostele v pátek po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. dubna – 1. května 2022

 

Neděle

24. dubna

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovi a + dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Ladislava Mošnera, + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a duše v očistci

Úterý

26. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovi

Středa

27. dubna

18:00

Za rodiče Starých, + syna, zdraví Boží pomoc a ochranu pro všechny rodiny

Čtvrtek

28. dubna

8:30

Za rodinu Kučerovu a děti, za + Vlastu Viktorovu a Antonína Beránka

Pátek

29. dubna

18:00

Za prohloubení víry pro naše rodiny

Sobota

30. dubna

7:00

Za mír a pokojné vztahy v rodinách, mezi národy

Neděle

1. května

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za + Josefa Německého, + rodiče a živé sourozence

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 17. – 24. dubna 2022

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční, začátek Velikonočního oktávu. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. Zítra (na Velikonoční pondělí) bude mše svatá v 8:00 h, v úterý ve 14:30 h je na kostelíčku pohřební mše svatá za + Jaroslava Komínka.

VÍKEND PRO MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY NA FAŘE V SOBOTÍNĚ  

Srdečně zveme všechny ministranty (a také kluky, kteří o ministrování uvažují) společně s jejich tatínky na víkendovku v Sobotíně. Odjezd v pátek odpoledne, návrat nejpozději v neděli kolem poledne. Hlásit se můžete u vedoucího ministrantů Ondry Smetany (mail: ondrsmetana@seznam.cz, tel. 777 559 901), který poskytne také potřebné informace o dopravě, programu atd.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou všechny do Slavkovic na pouť o svátku Božího milosrdenství příští neděli 24. dubna. Mše svatá v 10:30 h pro rodiny s dětmi proto v našem kostele v tento den nebude! Hlavním celebrantem mše svaté v 10:30 h ve Slavkovicích bude P. Max Kašparů, mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. Bližší informace a kompletní program jsou na plakátku ve vývěsce.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v neděli bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření a to od 9.00 do 19.00 h.

FARNÍ PUTOVÁNÍ SA SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM   

Podobně jako loni i letos zveme k farnímu putování. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce, je možné vložit do formuláře v samostatné sekci na stránkách farnosti. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky „putovat“ z Nového Města přes poutní místa Lutršték, Velehrad, Terchovou, Sarajevo, Bargalu až do řecké Soluně. I letos budou k dispozici poutní odznáčky. Bližší informace na nástěnkách a na farním webu. Začínáme již zítra (tj. v pondělí 18. dubna 2022).

POĎĚKOVÁNÍ

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 46.028,-, částka již doputoval na místo určení, kterým jsou Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Speciální poděkování patří i letos rodině Novotných, která se postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh této již tradiční akce.

Děkujeme také všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky na Ukrajinu případně přispěli na její dopravu. Děkuji také paní Malé, Německé a p. účetnímu Pavlovi Krejčímu, kteří potraviny a všechny ostatní předměty denní potřeby roztřídili a připravili na expedici. Z naší farnosti jsme poslali 67 „banánovek“, celkově se tedy i s ostatními zapojenými farnostmi jedná o cca 6 tun humanitární pomoci, která vyrazí na Ukrajinu již zítra, v pondělí kolem poledne.

Chtěl bych také z celého srdce poděkovat za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků: kostelníkům, ministrantům, lektorům a akolytům, varhaníkům, sboru a všem zpěvákům, p. Malé za vedení sboru, přípravu liturgické hudby, a květinovou výzdobu kostela a také všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. dubna 2022

 

Neděle

17. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za + Františka Sýkoru, + sestru a rodiče, + manžele Caltovi a Stejskalovi

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro rodinu Trojanovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za + Jiřího Svobodu a + rodiče Svobodovy a Kincovi)

Úterý

19. dubna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro paní Annu Šaclovou

14:30

Kostelíček: Za + Jaroslava Komínka (pohřební)

Středa

20. dubna

18:00

Za + Marii a Miloslava Mrázkovy

Čtvrtek

21. dubna

7:00

Za + rodinu Tlustošovu, Hlavůňkovu a Krátkých

Pátek

22. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + sourozence a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Sobota

23. dubna

7:00

Za + Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Neděle

24 .dubna

 

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovi a + dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Ladislava Mošnera, + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 18. DUBNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V nastávajícím svatém týdnu (pondělí až čtvrtek) budou pouze večerní mše svaté vždy v 18:00 h. Kompletní program bohoslužeb ve svatému týdnu najdete na plakátku na nástěnkách.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Dnešní misijní jarmark se vzhledem k počasí přesouvá na baroko v původním čase 8:30 – 14:00 h Všichni jste srdečně zváni! Děkujeme také všem, kteří jste v tomto týdnu přispěli do potravinové sbírky na Ukrajinu.

CHVÁLY 4G  

Srdečně zveme na modlitební setkání a Večer chval s projektem Chvály 4G od 18:00 h do farního kostela. Pobožnost křížové cesty, která bývala tradičně na Květnou neděli, bude v Radňovicích letos výjimečně na Velký pátek ve 13:00 h.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí a úterý bude k dispozici 5, ve středu 4 kněží. V pondělí od 13:00 do 15:00 h budu navštěvovat se svátostí smíření nemocné v DSPS na Žďárské, v úterý dopoledne navštívím ty nemocné v domácnostech, které jsem nenavštívil k prvnímu pátku. Prosím o jejich nahlášení.

MISSA CHRISMATIS 2022 V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Zvu ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály na Zelený čtvrtek ráno. Prosím o nahlášení zájemců vedoucímu ministrantů Ondrovi Smetanovi do úterý 12. dubna. Po návratu bude ministrantská schůzka s nácvikem velikonoční liturgie.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM  

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž v čase od 16:30 do 19:00 h. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 h.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Neděle

10. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + rodiče Kuncovi, živou a + rodinu Kuncovu a Boží pomoc a ochranu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. dubna

18:00

Za rodinu Suchomelovu a Františka Joukla

(původní úmysl z 14. dubna ráno)

Úterý

12. dubna

18:00

Za + Ludmilu Malou, + manžela a + syna Jiřího

Středa

13. dubna

18:00

Za + rodiče Potockých a Ptáčkovy, a + děti

ZELENÝ ČTVRTEK

14. dubna

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ (Za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

15. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ (Velikonoční obřady)

BÍLÁ SOBOTA

16. dubna

20:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

SE KŘTEM DOSPĚLÝCH  (Za Boží lid)

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

17. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za + Františka Sýkoru, + sestru a rodiče, + manžele Caltovi a Stejskalovi

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro rodinu Trojanovu

10:30

Za Boží lid

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

18. dubna

8:00

(Za + Jiřího Svobodu a + rodiče Svobodovy a Kincovi)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 3. – 10. dubna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je pátá postní neděle. Příští je tzv. Květná neděle, kterou vstupujeme do Svatého týdne. V úterý ve 14:30 h ve bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Jaroslavy Lukešové a ve čtvrtekten samý čas pohřební mše svatá paní Vlasty Dostálové.

SBÍRKA TRVANLIVÝCH POTRAVIN PRO UKRAJINU   

Novoměstská farnost se připojuje k iniciativě žďárských farností ve sbírce trvanlivých potravin pro Ukrajinu. Potraviny a jiné věci denní potřeby můžete přinést (nejlépe již v krabicích tzv. „banánovkách“) od pondělí do pátku (4. – 8. dubna 2022) vždy v čase 16:00 – 17:00  na novoměstskou faru. Seznam vhodných a nevhodných darů najdete na nástěnce a na farním webu. Dary se odvezou nákladním autem do farností Chust a Bohdan na Ukrajině, kde je řeckokatoličtí kněží budou distribuovat do oblastí přímo zasažených válkou. Část proviantu bude poskytnuta ukrajinské armádě.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Jarní misijní jarmark se uskuteční na Květnou neděli 10. dubna 2022 v čase 8:30 – 14:00 h na farním dvoře. Výrobky, které chcete poskytnout, přineste na faru (na baroko) v sobotu 9. dubna mezi 15:00 a 17:00 h. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla. Letos bude na jarmarku také stánek s prezentací Domova se speciálním režimem Pomněnka, který bude v našem městě sloužit především lidem s Alzheimerovou chorobou.

CHVÁLY 4G NA KVĚTNOU NEDĚLI  

Projekt Chvály 4G a římskokatolická farnost zvou na modlitební setkání a Večer chval, které se uskuteční na Květnou neděli v 18:00 h v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Všichni jste srdečně zváni! Prosím POZOR, křížová cesta na Květnou neděli nebude!

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Zveme naši mládež na Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem, kde se můžete obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek a nových kamarádství. Setkání se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8:00 h. Akce je určená pro mládež brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Více informací o průběhu na facebookové události a webu https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

PŘIHLÁŠKY DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE  

V brněnské diecézi jsou letos 4 přihlášky do kněžského semináře. Jedna z nich je z našeho žďárského děkanátu. Prosíme a zároveň děkujeme za Vaše modlitby o nová kněžská a řeholní povolání.

BIŘMOVÁNÍ 2022  

Svátost biřmování bude v naší farnosti udělována v sobotu 24. září 2022 v 10:00 h otcem biskupem Vojtěchem.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

Neděle

3. dubna

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Svobodu a živou a + rodinu

9:00

Za + P. Jozefa Košťáka SDB

10:30

Za Boží lid

Úterý

5. dubna

7:00

Za + Davida Hotárka a + Vladimíra Tlustoše

14:30

Kostelíček: Za + Jaroslavu Lukešovou (pohřební)

Středa

6. dubna

18:00

Za duše v očistci a trpící děti migrantů

Čtvrtek

7. dubna

7:00

Za rodinu Kučerovu a děti

a + Vlastu Viktorovu a Antonína Beránka

14:30

Kostelíček: Za + Vlastu Dostálovou (pohřební)

Pátek

8. dubna

18:00

Za + Václava, Jiřího, Josefa, Ludvíka a Marii Kučerovi

Sobota

9. dubna

7:00

Na poděkování za 42 let společného života

Neděle

10. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + rodiče Kuncovi, živou a + rodinu Kuncovu a Boží pomoc a ochranu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 27. března – 3. dubna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je čtvrtá postní neděle. Po poslední mši svaté bude křest malé Josefínky Dvořákové. Příští neděle je pátou postní. U mše svaté v 9:00 h proběhne 3. skrutinium našich katechumenů.

KŘÍŽOVÉ CESTY A RŮŽENEC ZA MÍR   

Pobožnosti křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 h pod vedením ministrantů a v neděli v 15:00 h. Dnešní křížovou cestu vede společenství modliteb otců. Každý den v 18:30 h je možné se připojit ve farním kostele k modlitbě růžence za mír na Ukrajině.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 31. března se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ke svátosti smíření bude vzhledem k prvnímu pátku možné přistoupit také ve čtvrtek odpoledne v čase 15:30 – 17:00 h. Zpovídá otec František Koukal z Obyčtova a otec Sylwester Jurczak z Fryšavy. V týdnu lze přistoupit ke svátosti smíření před (případně i po) každé mši svaté.

PRVNÍ PÁTEK   

V úterý odpoledne navštívím klienty DSPS na Žďárské, v pátek dopoledne pátek navštívím nemocné. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

HISTORIA MAGISTRA VITAE 2022

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II (Zámek) srdečně zve na cyklus přednášek z historie, architektury a dějin umění v sobotu 2. dubna v 18:00 h (Ing. arch. Zdeněk Chudárek: Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v letech 1994 až 2010) a v sobotu 9. dubna v 18:00 h (Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.: Modely a kresby, aneb jak projektoval barokní architekt). Bližší informace na plakátku ve vývěsce. Přednášky budou probíhat v Klášteře v křížové chodbě. Vstupné dobrovolné.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V JÁMÁCH A SLAVKOVICÍCH

Farnost Jámy zve na postní duchovní obnovu ve dnech 1. – 3. dubna (pátek, sobota, neděle). Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. března – 3. dubna 2022

 

Neděle

27. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Ondráčkovi, dceru, 3 syny,

Boženu Koutnou a Bohumila Novotného

9:00

Za + rodiče Hadačovi a + dva syny

10:30

Za Boží lid

Úterý

29. března

7:00

Za rodiče Cermanovy a dceru Lidmilu

Středa

30. března

18:00

Za + Michala Ondreičku, + manželku Františku,

+ zetě Petra a Jozefa a + vnuka Petra

Čtvrtek

31. března

8:30

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za + Jaroslava Pohanku

Pátek

1. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Potměšilovu, duše v očistci,

za dceru a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Sobota

2. dubna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů,

Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3. dubna

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Svobodu a živou a + rodinu

9:00

Za + P. Jozefa Košťáka SDB

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. 3. 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je třetí postní neděle. V pátek je slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle je čtvrtou nedělí postní

Dnes po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Emilie Laštovičkové a Josefa Hanycha. Ve středu v 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Marii Marečkovou. Příští neděli bude křest malé Josefínky Dvořákové.

CELONOČNÍ ADORACE ZA MÍR A 24 HODIN PRO PÁNA   

Z pátka na sobotu (25. – 26. března) zveme k celonoční adoraci za mír. Začínáme pobožností křížové cesty v pátek v 17:20 h, končíme v sobotu ranní mší svatou v 7:00 h. Adorace je součástí iniciativy 24 hodin pro Pána, která se koná v duchu výzvy papeže Františka z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. Plánované setkání biřmovanců v pátek večer proto nebude. Kompletní program najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

ZASVĚCENÍ RUSKA A UKRAJINY NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 

V ten samý den (tj. pátek 25. března) od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

UVOLNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Vzhledem k dalšímu uvolnění protiepidemických opatření nejsou od pondělí 14. března u bohoslužeb povinné respirátory. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k návratu do kostelů, fyzické účasti na bohoslužbách a svátostech, zvláště pak svátosti smíření. Při bohoslužbách obnovíme pozdravení pokoje a znovu bude umožněno přijímat eucharistii do úst. Nejpozději od Velikonoční vigilie by se měla vrátit do kostelních kropenek svěcená voda.

POMOC UKRAJINSKÝM RODINÁM V NOUZI  

Otec biskup Vojtěch se v současné uprchlické krizi na všechny věřící obrací s prosbou o konkrétní pomoc v duchu evangelijních slov: „byl jsem na cestě a ujali jste se mě…“ Vyzývá nás, abychom se všude tam, kde je to možné, postarali o přijetí ukrajinských obyvatel a jejich podporu v době, kdy si sami nemohou pomoci. Podle možností jim nabídněme přístřeší v našich domovech, ve volných objektech vhodných k bydlení, nabídněme pomoc a doprovázení. Je potřeba počítat s tím, že tato pomoc může být dlouhodobá. Celé znění listu biskupa Vojtěcha najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti. Vítané jsou a budou také pracovní nabídky. Na faře v prostorách pastoračního centra již našla zázemí rodina z Charkova (maminka a dvě děti), další rodinu očekáváme.

SBÍRKA NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Sbírka na organizaci setkání mládeže vynesla 50.069,- Kč. Veliké Pán Bůh zaplať! 

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

20. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Jinka a rodiny Jinkovy, Harvánkovy

a Ševelovy

9:00

Za živou a + rodinu Dlabačovu a Remarovu

10:30

Za + Jiřího Šustra, + rodiče a živou rodinu

Úterý

22. března

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Mirku Veselskou

Středa

23. března

14:30

Kostelíček: Za + Marii Marečkovou (pohřební)

18:00

Za + Ludvíka a Marii Kučerovi

Čtvrtek

24. března

7:00

Na úmysl celebranta

Pátek

25. března

18:00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Novotnou

Sobota

26. března

7:00

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

Neděle

27. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Ondráčkovi, dceru, 3 syny, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného

9:00

Za + rodiče Hadačovi a + dva syny

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři 

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.
 
Vaši čeští a moravští biskupové

Farní ohlášky 13. – 20. března 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá postní neděle a zároveň výroční den zvolení papeže Františka. Dnešní sbírka je na podporu Celostátního setkání mládeže a Světových dnů mládeže. V sobotu je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, mše svatá bude proto mimořádně v 8:00 h. Příští neděle je třetí postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA  

Dnes v 15:00 h zveme k ekumenické křížové cestě, ve které budeme zvlášť prosit za mír na Ukrajině. Vyjdeme od evangelického hřbitova a půjdeme ke Třem křížům. Křížová cesta bude také v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h (v kostele).

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU UKRAJINY  

Všichni jste srdečně zváni na benefiční Koncert mladých talentů na podporu Ukrajiny, který se uskuteční dnes od 17:00 h v Horácké galerii. Účinkují bývalí žáci ZUŠ Jana Štursy, kteří pokračují ve studiu hudby na vyšších uměleckých školách (Magdaléna Sváčková, Simona Mojžíšová, Šárka Blechová, Ondřej Horňas a Marek Peňáz).

SYNODA 2023 – SETKÁNÍ SYNODNÍCH SKUPINEK  

V pátek po mši svaté bude v 18:30 h na pastoračním centru (na Baroku) společné setkání synodálních skupinek. Veliké poděkování patří všem, kteří jste se do synodálního procesu v rámci práce ve skupinkách zapojili, zvláště pak farnímu koordinátorovi p. Josefu Krupicovi.

PŘÍPRAVNÁ ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA K DĚKANÁTNÍMU SETKÁNÍ MLÁDEŽE

V sobotu ve 14:00 h na faře zveme zástupce mládeže na organizační schůzku k připravovanému děkanátnímu setkání mládeže, které se uskuteční v Novém Městě na Moravě v sobotu 7. května 2022. Stále probíhá přihlašování na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové ve dnech 9. – 14. srpna 2022.

MISIJNÍ JARMARK 2022  

Misijní jarmark se letos uskuteční na Květnou neděli 10. dubna 2022. Výtěžkem z prodeje produktů tradičně podpoříme Papežská misijní díla. Zájemci o výrobu produktů a bližší informace kontaktujte p. Lucii Novotnou (tel. 605 170 471).    

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. března 2022

 

Neděle

13. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za + Ludmilu Špačkovou, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

10:30

Za + Miroslava Německého a celou živou a + rodinu

Úterý

15. března

7:00

Za živé a + rodiny Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

16. března

18:00

Za + Vlastu a + Jaroslava Peckovy a + Arnošta Kopřivu

Čtvrtek

17. března

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek

18. března

11:00 (původně 15:00 h)

Kostelíček: Za + Jaroslava Slámu (pohřební)

18:00

Za + rodinu Krejčovu a Cajzlovu a živou rodinu Cajzlovu

Sobota

19. března

8:00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

(Za živou a + rodinu Německých)

Neděle

20. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Jinka a rodiny Jinkovy, Harvánkovy a Ševelovy

9:00

Za živou a + rodinu Dlabačovu a Remarovu

10:30

Za + Jiřího Šustra, + rodiče a živou rodinu

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. BŘEZNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je první postní neděle. Pět našich katechumenů bylo dnes přijato mezi čekatele křtu. Příští neděle je druhá postní a na tento den připadá výroční den zvolení papeže Františka. Sbírka z příští neděle bude na podporu Celostátního setkání mládeže (srpen 2022, Hradec Králové) a Světových dnů mládeže (srpen 2023, Lisabon). V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Marty Řádkové. V sobotu bude mše svatá v rámci postní duchovní obnovy mimořádně v 9:00 h.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování Vám všem, kteří jste přispěli do sbírek uplynulých neděl. Ve sbírce na Haléř svatého Petra se vybralo 81.053,- Kč a ve sbírce na pomoc Ukrajině dokonce 205.622,- Kč. Pán Bůh ať oplatí vaši štědrost a solidaritu s potřebnými. Jako farnost jsme také nabídli ubytování pro uprchlíky na pastoračním centru. Veliké poděkování všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomáháte. Prosím, i nadále vkládejme do našich modliteb všechny, kdo trpí válečnými konflikty na Ukrajině a po celém světě.

EKUMENICKÁ POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY KE TŘEM KŘÍŽŮM   

Společně s bratry evangelíky zveme k ekumenické křížové cestě ke Třem křížům, ve které budeme zvlášť prosit za mír na Ukrajině. Pobožnost se uskuteční příští neděli 13. března. V 15:00 h vyjdeme od evangelického hřbitova a půjdeme společně ke Třem křížům.

KŘÍŽOVÉ CESTY

Křížové cesty jsou jinak v postní době vždy v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h.

MODLITBA RŮŽENCE ZA MÍR NA UKRAJINĚ  

Po celou postní dobu se každý den v 18:30 h budeme ve farním kostele modlit růženec za mír na Ukrajině.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Postní duchovní obnova se uskuteční v pátek a v sobotu 11. – 12. března 2022. Povede ji P. Pavel Kafka, správce fondu PULS a administrátor farností Domašov a Svatoslav. Prosíme šikovné hospodyňky o přípravu drobného občerstvení ve farním sále na přestávky mezi sobotními promluvami.   

POSTNÍ ALMUŽNA 2022   

I letos charita pořádá postní almužnu. „Postničky“ jsou k dispozici pod kůrem u tiskovin a letošní výtěžek půjde na podporu Charitní záchranné sítě a také na zajištění dopravy klientů charity do denních stacionářů Rosa a Nesa. Bližší informace na www.postnialmuzna.cz.

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

6. března

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + pátera Šafáře, + rodiče, + sourozence a živou a + rodinu Mikešovu

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

8. března

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Středa

9. března

18:00

Za + Jána Babeje

Čtvrtek

10. března

7:00

Za duše kněží v očistci

Pátek

11. března

14:30

Kostelíček: Za + Martu Řádkovou (pohřební)

18:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (1. den)

(Za + rodiče Dítětovi a + tetu Věru)

Sobota

12. března

9:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (2. den)

(Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl)

Neděle

13. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za + Ludmilu Špačkovou, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

10:30

Za + Miroslava Německého a celou živou a + rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 27. února – 6. března

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 8. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní kostelní sbírka půjde na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Na příští týden připadá Popeleční středa, den přísného půstu, kterým vstupujeme do postní doby, ve čtvrtek je památka svaté Kunhuty. Pátek je první v měsíci, příští neděle je 1. postní.

VÝZVA PAPEŽE FRANTIŠKA KE DNI POSTU ZA MÍR  

Svatý otec František vyzývá věřící, aby ze středy 2. března, tedy Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuje k tomu, aby se v onen den věřící intenzivně věnovali modlitbě a postili se za co nejdřívější mírové řešení situace na Ukrajině.

SVÁTEK SVATÉ KUNHUTY   

Ve čtvrtek je památka svaté Kunhuty, patronky našeho farního kostela. Pro naši farnost je tento den svátečním, proto v tento den bude slavnostní mše svatá mimořádně večer v 18:00 h! Od 15:30 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. U bohoslužby požehnáme novou sochu svaté Kunhuty.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY

Budou v postní době vždy v pátek před večerní mší svatou v 17:30 h (pod vedením ministrantů) a v neděli v 15:00 h (pod vedením jednotlivých společenství z naší farnosti). Prosíme zástupce společenství o zapsání.

PŘIJETÍ KATECHUMENŮ MEZI ČEKATELE KŘTU  

Při nedělní bohoslužbě v 9:00 h bude přijato 5 našich katechumenů mezi čekatele křtu. Přípravné setkání katechumenů proběhne ve středu v 16:30 h na faře. Provázejme je svými modlitbami!

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU  

Pod kůrem je k dispozici Malý průvodce postní dobou. Pro každý všední den období přípravy na Velikonoce v něm najdete biblický citát a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili vzhledem k 245. výročí založení brněnské diecéze kněží s křestním jménem Petr nebo Pavel. Průvodce je k dispozici také jako aplikace (stáhnout můžete zde: jak pro Android, tak pro iOS).

PŘEDNÁŠKA MAXE KAŠPARŮ VE ŽĎÁRU  

Sdružení křesťanských seniorů ve Žďáru nad Sázavou ve spolupráci s farností u svatého Prokopa zvou na přednášku Maxe Kašparů s názvem „Choroby současné rodiny“, která se uskuteční v pátek 4. března v kostele svatého Prokopa po mši svaté v 18:00 h. Víc informací na nástěnce.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Také letos se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, a to v pátek a v sobotu 11. – 12. března 2022. Povede ji P. Pavel Kafka, správce fondu PULS a administrátor farností Domašov a Svatoslav.

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

Letos bude probíhat v rámci výuky náboženství na základních školách. K prvnímu svatému přijímání přistoupí žáci 3. ročníků. Prosím rodiče o jejich nahlášení u p. Ludmily Malé. Samotná slavnost bude v neděli 22. května.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. února – 6. března

 

Neděle

27. února

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Novotných a + tetu Albínu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Zídkovu, za děti a vnoučata a jejich rodiny

Úterý

1. března

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Středa

2. března

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA – Za + Bohuslava Běhounka a živou rodinu

Čtvrtek

3. března

18:00

SVÁTEK SVATÉ KUNHUTY – (Za všechny živé a zemřelé novoměstské farníky)

Pátek

4. března

18:00

Za + Jana a Janu Hradecký a + Ivana Hegera

Sobota

5. března

7:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Neděle

6. března

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + pátera Šafáře, + rodiče, + sourozence a živou a + rodinu Mikešovu

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ÚNORA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 7. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka z dnešního dne je na Haléř svatého Petra. Mše svaté jsou tomto týdnu podle obvyklého pořádku. V úterý je svátek Stolce svatého Petra, ve středu památka svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 10:30 h bude křest jednoho dítěte.

ZEMŘEL BISKUP FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWITZ   

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996. Prosme dobrého Boha, aby bohatě odměnil léta jeho kněžské a biskupské služby.

VÝZVA K MODLITBĚ A POSTU ZA MÍROVÉ ŘEŠENÍ SITUACE NA UKRAJINĚ

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině. Zároveň vyzývají k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Modlitbu na tento úmysl najdete na vývěsce, na farním webu a vytištěnou u tiskovin vzadu v kostele.

STUDENTSKÝ VELEHRAD   

Zveme všechny (nejen) vysokoškolské studenty na Studentský Velehrad 2022. Jedná se o celostátní setkání vysokoškoláků, které probíhá každé dva roky na poutním místě Velehrad. Letošní 16. ročník na téma „Jeho očima“ se uskuteční v termínu 5.-8. 5. 2022. Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika. Víc informací na nástěnce na stránkách http://studentskyvelehrad.cz/.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Ve středu v 16:30 h na faře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Ve čtvrtek 24. února se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

pátek po mši svaté v 18:45 h v kostele.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. února 2022

 

Neděle

20. února

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

22. února

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Středa

23. února

18:00

Za + Josefa Vyorala, + bratra a + rodiče

Čtvrtek

24. února

8:30

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za duše kněží v očistci

Pátek

25. února

18:00

Za + Jaroslava a Martu Havlíčkových

Sobota

26. února

7:00

Na poděkování za dožitých 85 roků života

a prosbu o Boží ochranu a vedení

pro celou rodinu

Neděle

27. února

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Novotných a + tetu Albínu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Zídkovu,

za děti a vnoučata a jejich rodiny

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

MODLITBA ZA MÍROVÉ ŘEŠENÍ SITUACE NA UKRAJINĚ

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš…
 
Zdrávas, Maria...
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Farní ohlášky 13. – 20. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU  

Budou jako obvykle. Ve středu ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Josefa Macka.

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Koná se na celém světě, v České republice u příležitosti svátku Stolce svatého Petra (22. února). Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století a výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

úterý v 16:30 h na faře.

VÍKENDOVKA PRO MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY  

Srdečně zveme všechny ministranty (a také kluky, kteří o ministrování uvažují) společně s jejich tatínky na prodloužený víkend do podhůří Jeseníků. Zázemím třídenního pobytu (pátek–neděle, 22. – 24. dubna 2022) bude fara v Sobotíně. Bližší informace poskytne vedoucí ministrantů Ondra Smetana (mail: ondrsmetana@seznam.cz, tel. 777 559 901). Přihlášky posílejte na adresu novemesto@dieceze.cz.

VÝZVA OTCE BISKUKPA VOJTĚCHA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE  

Milé sestry a bratři! Jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. + Váš biskup Vojtěch

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. února 2022

 

Neděle

13. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Václava Okurku

10:30

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Úterý

15. února

7:00

Za Boží pomoc a vedení

v nároční životní situaci

Středa

16. února

14:00

Kostelíček: Za + Josefa Macka (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Bloudkovu

Čtvrtek

17. února

7:00

Za uzdravení v rodině

Pátek

18. února

18:00

Za živé a + farníky z Pohledce

Sobota

19. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

20. února

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. ÚNORA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je památka svaté Scholastiky, panny; v pátek památka Panny Marie Lurdské. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU   

V úterý mimořádně nebude mše svatá v 7:00 h. Vzhledem k jarním prázdninám ve žďárském okrese nebude ani mše svatá pro rodiny s dětmi v neděli 13. února v 10:30 h. Ve středu v 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Josefa Svobodu. Všechny ostatní bohoslužby budou podle obvyklého pořádku. V tomto týdnu nebude rovněž výuka náboženství na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu.

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH   

V pátek je zároveň světový den nemocných. Mysleme na všechny nemocné ve svých modlitbách. Vzhledem k tomu, že se svátost nemocných udělovala 12. listopadu, hromadné udělování v tento den nebude.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

V pátek po večerní mši svaté v 18:45 h.

UPOZORNĚNÍ NA SEKTU SINČCHONDŽI   

Zvláště mládež studující v Praze a Brně bych chtěl upozornit na působení sekty SINČCHONDŽI. Je to nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech se od křesťanství zásadně odchyluje. Její členové občas postávají u vchodů kostelů a kontaktují věřící, především mladé lidi. K tomu, aby zaujali, používají různé manipulativní techniky (a to i ve virtuálním světě) – pozvání na kávu, nabídku lekcí angličtiny či biblického studia. Pod těmito záminkami navazují přátelství a postupně vám změní život k nepoznání: počínaje zanedbáváním povinností, konče odtrhnutím od víry, přátel i rodiny. Prosíme, dávejte si pozor na osoby, které takto chtějí navázat kontakt.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. – 13. února 2022

 

Neděle

6. února

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

9:00

Za + za Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

8. února

7:00

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Středa

9. února

14:00

Kostelíček: Za + Josefa Svobodu (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a + dceru Alenu

Čtvrtek

10. února

7:00

Za + manžele Fabíkovy a Fuksovy

Pátek

11. února

18:00

Za rodinu Smetanovu

Sobota

12. února

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Neděle

13. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Václava Okurku

10:30

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Ohlášky 30. ledna – 6. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 4. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana Bosca, kněze; ve středu svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice; ve čtvrtek je památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka; v sobotu památka svaté Agáty, panny a mučednice. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

HROMNICE   

Ve středu si na večerní mši svatou můžete přinést svíce, tzv. „hromničky“ k požehnání.

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ   

Bude udělováno v den památky, tj. ve čtvrtek u ranní mši svaté. Těm, kteří se mše svaté nemohou zúčastnit bude tato svátostina udělena v pátek u večerní mše svaté.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH   

V úterý odpoledne budu navštěvovat klienty DPS na Žďárské ulici. V pátek v dopoledních hodinách budu navštěvovat ostatní nemocné. Prosím o jejich nahlášení v sakristii kostela.

PRVNÍ PÁTEK   

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek budou od 15:30 do 17:00 h zpovídat o. František Koukal a o. Sylwester Jurczak. V týdnu lze přistoupit ke svátosti smíření před (případně i po) každé mši svaté. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Ve středu v 16:30 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

V pátek po večerní mši svaté v 18:45 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. ledna – 6. února 2022

 

Neděle

30. ledna

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + P. Jaroslava Svobodu

10:30

Za + dědečka Martina

Úterý

1. února

7:00

Za živé a + rodiny Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

2. února

18:00

HROMNICE    Za + Blažeje Pelána, živou a + rodinu Pelánovu

Čtvrtek

3. února

7:00

Za + dědečka Martina

Památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka

Pátek

4. února

18:00

Za + Jiřího Kučeru

Sobota

5. února

7:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

Neděle

6. února

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

9:00

Za + za Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí a zároveň neděle Božího Slova. Dnešní sbírka je určena Českému katolickému biblickému dílu na tisk bible.  V pondělí je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve; v úterý Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola; ve středu památka svatých Timoteje a Tita, biskupů; v pátek památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

ZEMŘEL P. JAROSLAV SVOBODA  

V pátek 21. ledna si Hospodin k sobě povolal P. Jaroslava Svobodu, faráře v Pohořelicích. Otec Jaroslav – tehdy čerstvý novokněz – nastoupil do naší farnosti 16. července 1990 jako kaplan společně s novým farářem – otcem Karlem Fialou. Od dubna 1991 byl zároveň excurrendo administrátorem blízké farnosti Sněžné. Mše svatá za zesnulého otce Jaroslava bude v našem farním kostele příští neděli v 9:00 h. Kéž ho Bůh za jeho pastýřskou službu odmění věčnou radostí v nebi!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme za každý váš příspěvek do tříkrálové sbírky. Ve všech kasičkách na Novoměstsku se vybralo krásných 268.479,- Kč, z toho výtěžek z kasičky v našem kostele činil 14.025,- Kč. Pán Bůh odplať vaši štědrost, obzvlášť v této době, která kvůli rostoucím cenám není jednoduchá a mnozí se ocitají v těžké finanční situaci.

PODĚKOVÁNÍ   

Osobně bych chtěl poděkovat všem, kteří jste se v hojném počtu zúčastnili čtvrteční ekumenické bohoslužby. Vyslali jsme tak jasný signál, že jsme těmi, kteří jsou otevřeni, touží po jednotě a spojení v modlitbě. V modlitbě, kterou naše rozdělená společnost, naše země a naše město potřebují a potřebovat budou.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 27. ledna se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, v 8:30 h mše svatá.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. – 30. ledna 2022

 

Neděle

23. ledna

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc

a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. ledna

7:00

Za uzdravení v rodině

Středa

26. ledna

18:00

Za + rodiče Zdražilovy, + sestry a + švagra

Čtvrtek

27. ledna

8:30

REKOLEKCE (Za věřící a kněze děkanátu)

Pátek

28. ledna

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu a duše v očistci

Sobota

29. ledna

7:00

Za zdraví, Boží pomoc a vedení

Neděle

30. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + P. Jaroslava Svobodu

10:30

Za + dědečka Martina

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Kázání o. Miroslava na ekumenické bohoslužbě 20. ledna 2022 v kostele ČCE v Novém Městě na Moravě

Drahé sestry a drazí bratři v Kristu,

je pro mne velikou ctí promluvit dnes ve zdejším chrámu Páně u dnešní ekumenické bohoslužby. Přiznám se, že když jsem přemýšlel nad tím, který úryvek z Písma Svatého pro tuto příležitost zvolit, tak jsem si dlouho nedokázal vybrat. A tak Duch Svatý zasáhl skrze Ekumenickou radu církví tím, že perikopu – ze které je zároveň motto právě probíhajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů – sama stanovila. Je to prvních dvanáct veršů druhé kapitoly Matoušova evangelia. Tedy text, který ještě stále máme v živé paměti: dnes jsou to přesně dva týdny od slavnosti Theofanie – tedy Zjevení Páně vzdělancům z Dálného Východu.

„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ jsou slova, která nás v 21. století spojují s neznámými mudrci z před dvou tisíciletí. I my patříme k těm, kteří proto, aby poznali a dotkli se Krista, musí také vystoupit ze své „komfortní zóny“, z pohodlí svých domovů, aby se den, co den vydávali na někdy dobrodružnou, někdy náročnou, někdy radostnou, někdy bolestnou a strastiplnou cestu hledání a nalézání a nalézání Božího Syna.

To však není všechno. Dnes tato slova spojují i nás – křesťany, tedy kteří se hlásíme a kteří patříme Kristu – ze dvou početně největších křesťanských denominací v Novém Městě. Ať už patříme do církve katolické či evangelické, všichni toužíme hledat, nalézat a klanět se tomu, který se z lásky k nám všem stal malým bezbranným dítětem, který se stal člověkem, aby s námi sdílel všechno to dobré i zlé, všechny radosti i starosti všechny plusy i mínusy všeho toho, co v sobě nese „býti člověkem“. Společně se klaníme tomu, který se z lásky k nám všem vydal k potupné smrti na dřevě kříže.

Evangelium je na informace o mudrcích z Východu poněkud skoupé – nevíme, odkud byli, jakými vědami kromě astrologie se zabývali, jaké náboženství či filosofii vyznávali, dokonce i na jejich počet pouze usuzujeme podle triády předložených darů. Je dost možné, že dříve, než se na obloze objevila hvězda oznamující zrození krále a označující ono místo, kde se setkalo nebe se zemí, tak se navzájem neznali. Spojilo je světlo, které zazářilo nad Betlémem. A toto světlo září i nám dnes, a tak jak před dvěma tisíci let spojilo orientální mudrce, tak dnes chce spojit i nás – katolíky i evangelíky – ve společném klanění a modlitbě před tím, který je Králem králů a Pánem pánů.

Sestry a bratři, mudrcové od východu byli dětmi své doby a prostředí, ve kterém se lidsky a intelektuálně formovali. Možná ve své činnosti vycházeli z různých předpokladů, možná se ve své vědecké činnosti drželi různých metod a postupů, a možná k tomu používali také různých nástrojů. Přesto hvězda nad Betlémem zazářila všem a oni ji následovali. To samé platí pro nás: ať už se cesty a způsoby našeho hledání toho, který je Láska a zároveň Tajemství, v něčem různí, předmět tohoto hledání je pouze jeden a Boží spása a jeho spása je pro nás pro všechny. Všichni jsme povoláni k tomu abychom – jak to píše svatý Pavel v listu Efezským – byli dětmi světla!

A právě tato skutečnost nám umožňuje setkat a setkávat se u společné bohoslužby, jakou je právě ta dnešní. Víme, že hvězda přivedla mudrce z Orientu nejdříve do Jeruzaléma, na dvůr paranoidního a mocichtivého krále Heroda. Přes zákeřnost svého úmyslu však sám Herodes nechává svolat velekněze a znalce Božího slova, aby se vůbec zorientoval a zjistil, kde se má Mesiáš narodit. A oni mu odpovídají slovy Písma: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ Co k tomu říct? Hvězda na nebi je signálem – znamením, ale tím přesným kompasem k nalezení právě narozeného Mesiáše je Písmo svaté! Boží slovo bylo hlavním a nejspolehlivějším kompasem již tehdy, a stejně tak má být nejdůležitějším orientačním bodem také pro nás dnes. A není potřeba dodávat, že tento kompas máme jako křesťané společný! Je to náš společný dar a poklad, který máme uchovávat a kterým se máme řídit.

Jak důležitý je tento kompas ve společenství vás – drazí bratři evangelíci – již na první pohled dokazuje důstojné centrální umístnění kazatelny, tedy místa, ze kterého každou neděli nasloucháte Božímu slovu. Velikou úctu k Božímu slovu v katolických kostelích zase projevujeme v liturgii, kdy je Boží slovo neseno ve slavnostním průvodu, v doprovodu hořících svící a uctíváno vonným kadidlem a někdy slavnostně předzpěvováno.

Projevy úcty jsou různé, svěřený poklad v Božím Slově, v Písmu svatém je stejný. A tak jak před dvěma tisíci let, tak i dnes: odlišné jsou cesty, jediný je cíl: stejný Bůh, Pán a Otec nás všech.

A proto bratři a sestry společně s mudrci od Východu předstupme před Našeho krále, kterého narození oznámila zářící hvězda. Vzdejme mu čest a chválu a obraťme se na něj ve společné modlitbě, za obě naše farní společenství, za náš národ, za naše město a za celý zraněný a rozdělený svět, který naše společné modlitby potřebuje!

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Antonína, opata; v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v pátek památka svaté Anežky, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí (a zároveň nedělí Božího Slova).

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE!!!   

Dnešní XV. Tříkrálový koncert z epidemických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou a to v 17:00 h.

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA A SBÍRKA NA BIBLI   

Příští neděle je podle přání papeže Františka nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ   

Od 18. ledna do 25. ledna 2022 se společně s věřícími v České republice zapojíme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2) Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA   

V tomto týdnu se v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna v 18:00 h v kostele Českobratrské církve evangelické na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě. Bohoslužbu doprovodí zpěvy z Taizé. Všichni jste srdečně zváni!

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude na faře v úterý v 17:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. ledna 2022

 

Neděle

16. ledna

 

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

19. ledna

18:00

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

20. ledna

7:00

Za + Jaroslava Švandu a + manželku Zdenku

18:00

Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele

Pátek

21. ledna

18:00

Za + bratra Karla a úmysl dárce

Sobota

22. ledna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Silvii

Neděle

23. ledna

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 9. – 16. ledna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční období. V naší farnosti budou v tento den pokřtěny dvě děti. Příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 – PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem koledníkům za jejich nasazení navzdory chladnému počasí. Ve jménu Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace sbírky a také Vám, kteří jste svým přispěním pomohli těm, kteří to potřebují.  

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ   

Ještě stále je možné se do sbírky přispět, Tříkrálová kasička bude dnes i během celého příštího týdne vzadu v kostele u tiskovin. Činnost diecézní charity můžete podpořit také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do dalších kasiček k tomu určených (v Drogerii Teta, v lékárně Dr.Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu, ve Zdravěnce Drahuška, v prodejně COOP pod nemocnicí a v nemocniční lékárně.) Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h. Z epidemiologických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou.

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH   

Tento týden opět začíná výuka na 2. stupni ZŠ a na Gymnáziu Vincence Makovského.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ    

Bude v pátek po večerní mši svaté (tedy v 18:45 h)

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. ledna 2022

 

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných

a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

12. ledna

18:00

Za + rodiče Švandovy a + vnuka Pavla

Čtvrtek

13. ledna

7:00

Za + Miroslava Německého

Pátek

14. ledna

18:00

Za + rodiče Košíkovi a úmysl dárce

Sobota

15. ledna

7:00

Za nemocné, trpící a umírající

Neděle

16. ledna

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. Ve čtvrtek je Slavnost Zjevení Páně. Příští neděle je Svátek Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. V tento den budou v naší farnosti křty dvou dětí.

MŠE SVATÉ V PONDĚLÍ OD 1. LEDNA

S platností od 1. ledna 2022 NEBUDOU (s výjimkou slavností a zasvěcených svátků) PONDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÉ V 18:00 H. Časový harmonogram ostatních bohoslužeb ve farnosti zůstává nezměněný.  

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ   

Ve čtvrtek bude mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně v 18:00 h. Ranní mše svatá v 7:00 proto v tento den nebude.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Příští sobotu 8. ledna 2022 proběhne v rámci platných protiepidemických pravidel tradiční Tříkrálová sbírka. I nadále pro ni hledáme koledníky a vedoucí skupinek (tj. děti a dospělé nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Sraz koledníků bude v sobotu v 8:00 h na faře.

DALŠÍ MOŽNOSTI DAROVÁNÍ

Činnost žďárské diecézní charity můžete podpořit bezpečně také bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800 (variabilní symbol 777966800), QR platbou, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz a také hotově do kasiček k tomu určených. Ty se nacházejí v Drogerii Teta, v lékárně Dr. Max, v Informačním centru v Horáckém muzeu a ve Zdravěnce Drahuška. Jedna z kasiček je umístněná také v kostele v prostoru pod kůrem (tam, kde bývá k dispozici Katolický týdeník a jiné tiskoviny). V týdnu přibydou další dvě kasičky: v prodejně COOP (pod nemocnicí) a v lékárně v areálu nemocnice. Další informace o sbírce najdete na www.zdar.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022   

Tradiční XV. Tříkrálový koncert věnovaný všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům sbírky se uskuteční (dá-li Pán a protiepidemická opatření) v neděli 16. ledna 2022 v 17:00 h ve farním kostele svaté Kunhuty.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. ledna 2022

 

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Úterý

4. ledna

7:00

Za + Františka Malého a + sestry Marii a Jiřinu

Středa

5. ledna

18:00

Za + rodiče Slámovy a + syny Františka a Jiřího

Čtvrtek

6. ledna

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

18:00

Za + Josefa Košíka a + rodiče

Pátek

7. ledna

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, + vnučku, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

8. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Neděle

9. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + rodiče Humlíčkovy, Kosteckých, Koutných a + Jiřího Hrona

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy a za živou rodinu Královu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 26. prosince – 2. ledna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek svaté rodiny. Ve mších svatých obnovíme manželské sliby. V pondělí je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; v úterý Svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek končí občanský rok; v sobotu je zasvěcený svátek – Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Příští neděle je 2. nedělí po Narození Páně.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení o Vánocích: dárcům a stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, Martině Trödlerové a scholičce, ministrantům, akolytům, Lidušce Malé za květinovou výzdobu, Vítku Německému za vánoční video. Osobitě bych chtěl poděkovat všem členům ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, která zazněla o půlnoční mši svaté, zvláště pak sbormistryni Jarče Vlčkové za spoustu práce a času. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ   

pondělí ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Vlasty Horňasové.

ZÁVĚR ROKU A SLAVNOST MATKY BOŽÍ   

V pátek (na Silvestra) bude mše svatá v 17:00 h na poděkování za uplynulý rok. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé tiché adoraci do 19:00 h. V sobotu – na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou dvě mše svaté v 7:30 a v 9:00 h.

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen dnes od 14:00 do 16:00 h a ve stejných časech také na Silvestra, na Nový rok, a v neděli 2. a 9. ledna 2022.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Pro letošní sbírku, která se (pokud to epidemiologická opatření dovolí) bude konat v sobotu 8. ledna 2022 hledáme koledníky a vedoucí skupinek (nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471