Home

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K POŘBU PANA DĚKANA

S otcem Janem se rozloučíme v pondělí 29. června 2020. Mše svatá začne ve 14 hodin, hlavním celebrantem bude o. biskup Vojtěch Cikrle.

Vstup do kostela bude umožněn nejprve kněžím a nejbližší rodině, pro ostatní bude kostel otevřen nejdříve od 13 hodin. Vzhledem k velkému počtu pozvaných smutečních hostů a předpokládanému vysokému počtu účastníků nebude možné, aby se všichni dostali přímo do kostela. Prosíme proto o shovívavost. K sezení můžete využít laviček rozmístěných kolem kostela a v parku. Zde bude také nainstalováno ozvučení, díky kterému bude možno sledovat průběh mše svaté. Toalety ve farním klubu budou otevřeny. Květinové dary, nenoste, prosím, do kostela. Pokládat je můžete na trávník podél živého plotu směrem od dlouhých schodů z náměstí. Odtud budou převezeny na hřbitov. Po skončení obřadů půjde smuteční průvod na místní hřbitov, kde bude otec Jan uložen.

Zádušní mši svatou bude také možno sledovat on-line. Odkaz ke sledování najdete na webu naší farnosti. Přenos začne asi 15 minut před začátkem mše svaté.

Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk (* 11. 5. 1950 + 23. 6. 2020)

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti.

Já jsem já. Vy jste vy.

Čím jsem pro vás byl, jsem i nadále.

Oslovujte mě, jak jste mě vždy oslovovali.

Mluvte se mnou, jako jste to vždy dělali.

Nepoužívejte jiný tón.

Netvařte se slavnostně ani smutně.

Dále se smějte tomu, co nás společně rozesmávalo.

Modlete se, usmívejte se, myslete na mne, modlete se za mne.

Nechť se mé jméno vyslovuje doma jako před tím.

Bez jakéhokoliv důrazu, bez sebemenšího stínu.

Život není jiný, než býval.

Nit není přestřižena.

Proč bych vám měl sejít z mysli?

Jen proto, že jsem vám sešel z očí?

Nejsem daleko, jen na protější straně cesty. 

Paul Claudel