Home

K výzvě arcibiskupa Jana Graubnera

Milí farníci,

výzva arcibiskupa Jana Graubnera z minulého týdne nezůstala ani v naší farnosti bez odezvy, a to jak pozitivní, tak negativní.

Arcibiskup v ní vyzval věřící, aby se pro dobro vlastní i druhých nechali očkovat. Osobně se s ním ztotožňuji a myslím, že v současné situaci proti covidu v rukou nemáme lepší nástroj než vakcinaci. Všichni víme, že nefunguje na sto procent. Já sám očkování doporučuji. Respektuji ale svědomí a svobodné rozhodnutí každého člověka, nikoho do očkování nenutím a nikdy nutit nebudu. Přesto si dovolím několik poznámek.

V první řadě ani arcibiskup Graubner k očkování ve své výzvě nikoho nenutí, pouze z autority pastýře prosí. Jde o osobní apel, ne o nátlak, který by v tom možná někdo rád viděl. Udělování svátostí nesmí být očkováním podmíněno, stejně tak účast na bohoslužbách. Někdo nechce, někdo nemůže, někdo se bojí …

Mnozí z vás nejspíš zaregistrovali i reakci na tuto výzvu, kterou je „Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“, který kromě jiného zpochybňuje morálnost vakcín tím, že se poukazuje na jejich přímé vazby s potratovým průmyslem. Jedná se o obvinění velice závažné.

V této souvislosti si ale dovolím citovat osobní svědectví mého přítele, molekulárního biologa a genetika, někdejšího vědeckého pracovníka Biofyzikálního ústavu Akademie věd v Brně a dnes katolického kněze, faráře v brněnském Žebětíně Jiřího Bůžka:

„Strašně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli to má cenu (toto napsat) (…) Ale tváří v tvář prohlubujícím se příkopům, co se týká postojů k očkování mezi křesťany, jsem se přece jen rozhodl to napsat. Je to velmi osobní příběh z doby před dvaceti lety, kdy jsem stál před morálním dilematem ohledně výzkumu, který jsem prováděl na helsinské univerzitě. V naší laboratoři se pro výzkum buněčného cyklu a funkce proteinu p53 používala už před mým příchodem lidská buněčná linie WS1. (Pro neodborníky – je to tenká vrstvička nesmrtelných buněk zvaných fibroblasty, které se pěstují v inkubátoru v živném roztoku na Petriho misce a kultura se udržuje tak, že se několik buněk přenese do nové misky s čerstvým roztokem). A tak jsem s ní samozřejmě začal pracovat také. Po asi dvou letech, kdy už jsme měli dost výsledků k publikování, jsem zapátral po původu této buněčné linie – a zjistil jsem, že pochází z pokožky dvanáctitýdenního embrya ženského pohlaví; už nešlo zjistit, jestli embryo bylo spontánně potraceno nebo jestli potrat byl umělý.

Měl jsem s tím tenkrát velký problém. Mým tehdejším zpovědníkem byl otec Rudolf Larenz, bývalý jaderný fyzik a člen Opus Dei, který ve Finsku působí. Velmi pečlivě jsme to rozlišovali: otec Rudolf dokonce v té věci zavolal svému příteli lékaři a laickému členu OD do Německa. Nakonec jsem s čistým svědomím a s požehnáním otce Rudolfa práci dodělal i s touto buněčnou linií. Práce vyšla v roce 2002 a byla to má poslední, hned poté jsem šel studovat teologii a připravovat se ke kněžství.

Milí přátelé, kteří máte nějaký problém s morálními aspekty očkování proti covidu: Opus Dei je v rámci církve velmi konzervativní hnutí, takže asi nehrozí, že by v těchto otázkách byli jeho členové nějak laxní. Příběh vakcín proti covidu je velmi pravděpodobně naprosto analogický: pokud byly při jejich vývoji použity lidské buňky podobného původu jako WS1, byla to už x-tá generace pěstovaná po desetiletí v Petriho misce. Takže na své obavy klidně zapomeňte…

A mimochodem – podobný postup využívající kultivované lidské buňky byl zcela jistě použit při vývoji mnoha dalších vakcín a léčiv. Pokud byste chtěli být ve Vašem odmítání důslední, doporučuju udělat si seznam všech léků a očkování, které jste kdy v životě brali nebo dostali – a zapátrejte, jak byly vyvíjeny. Obávám se, že po dvou letech práce byste zjistili, že eticky zcela neposkvrněný způsob léčby jsou jen bylinky.“ (konec citátu)

„Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19“ na první pohled působí jako seriózní a fundovaný text, ale již sarkastickým zpitvořením arcibiskupského erbu dvěmi překříženými injekcemi na úvodní stránce demaskuje jeho neprofesionálnost, absenci jakéhokoliv respektu k úřadu arcibiskupa, elementární slušnosti (a také vkusu), která jsou tak typické pro různé dezinformační a konspirační weby. Nemluvě o nepodloženosti některých tvrzení (co by ale bylo ale na jinou a delší diskuzi) hned druhou signatářkou otevřeného dopisu je v současnosti trestně stíhaná paní Soňa Peková, která kromě jiného ještě loni tvrdila, že koronavirus do Vánoc zmizí. Jak „zmizl“, všichni dobře víme.

Bratři a sestry, ani já nechci vnášet do již tak napjaté atmosféry v naší společnosti další rozdělení. Nikdo z vás není a nesmí být nucen dělat cokoliv, co není v souladu s jeho svědomím.

Je ale potřeba si dobře vybrat, komu budeme naslouchat. Jestli Svatému Otci, který o očkování mluví jako o „aktu lásky“, učitelskému úřadu církve, kongregacím, našim biskupům jako svým pastýřům, kteří morálnost použití vakcín potvrdili, naprosté většině odborníků, lékařů a zdravotníků, kteří jsou na rozdíl od nás stále v prvním linii boje s covidem. Anebo raději uvěříme různým povětšinou samozvaným odborníkům (častokrát z jiných oborů), různým videím s kosmetičkami vydávajícími se za zdravotnice, bojovníkům od monitorů a klávesnic a minimálně kontroverzním vědcům, jako je paní Peková?

Kéž Duch Svatý vede naše rozlišování tím správným směrem.

Přeji vám pokojnou a ve zdraví prožitou adventní dobu!

Miroslav Kulifaj, farní administrátor

Žehnací modlitba adventního věnce Anselma Grüna (kterou může pronést kdokoliv)

Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec
a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo.

Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.

Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.

Požehnej těm, kteří jsou nemocní
a trpí sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,
a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.

Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.

Naplňuj svým požehnáním všechny naše blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci
a vůbec ve všem, co prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

(z knih Anselma Grüna „Jsi požehnáním“ a „Moje modlitební kniha“)

FARNÍ OHLÁŠKY 28. listopadu – 5. prosince

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je první adventní. U každé mše svaté požehnáme adventní věnce. Požehnat si je můžete i sami doma, žehnací modlitbu najdete na stránkách farnosti. V úterý je svátek svatého Ondřeje, apoštola; v pátek památka svatého Františka Xaverského, kněze. Pátek je zároveň první v měsíci. Příští neděle je druhá adventní.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

V pátek v 16:30 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

Přímo naváže na páteční mši v 18:00 h.

PRVNÍ PÁTEK

Páteční mši svaté bude od 17:00 h předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek bude zpovídat P. František Koukal a to od 15:30 do 17:00 h.

MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI   

Příští neděli (5. prosince 2021) v závěru mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h čeká všechny děti PŘEKVAPENÍ. (Malá nápověda pro rodiče: stačí se podívat do kalendáře, kdo má druhý den svátek 😉)

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ  

Ranní mše svaté v adventní době (úterky, čtvrtky a soboty) budou rorátní. Všichni jste srdečně zváni k jejich společnému slavení!

NOVÉNA K NEPOSKVRNĚNÉMU POČETÍ PANNY MARIE   

Od zítřka (tj. pondělí 29. listopadu 2021) se budeme po skončení každé mše svaté modlit novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie, zvlášť za ukončení pandemie, za nemocné a oběti nemoci Covid-19.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ PŮLROK 2022  

Telefonicky či osobně v úředních hodinách farní kanceláře, po skončení mše svaté na faře (kromě neděl); e-mailem a sms-zprávou kdykoliv.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. listopadu – 5. prosince 2021

 

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení

v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Pondělí

29. listopadu

18:00

Za duše kněží v očistci

Úterý

30. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu, Zítkovu

a Cimbálnikovu

Středa

1. prosince

18:00

Za + Marii Starou, + manžela Stanislava a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Kučejovu a ochranu Matky Boží

Pátek

3. prosince

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. prosince

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

5. prosince

7:30

Za + Ladislava Mošnera, za živou a + rodinu Mošnerovovu a Zajíčkovu a duše v očistci

9:00

Za + Lubomíra Zdražila, za živou + rodinu Zdražilovu a Kratochvílovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. listopadu 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme neděli Krista Krále, poslední v uplynulém liturgickém roku. Po poslední mši svaté bude křest 5 dětí. V pondělí je památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve středu je památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; ve čtvrtek nezávazná památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděle je první adventní. Na začátku každé mše svaté požehnáme adventní věnce.

SYNODA 2021–2023   

Ve středu v 18:45 h (tj. po večerní mši svaté) jste všichni srdečně zváni do farního kostela na setkání, u kterého bude představeno 10 diskusních témat synodu 2020–2021 a plán práce jednotlivých skupinek. Ti, kteří se chtějí aktivně zapojit do synodálního procesu, ve kterém má Boží lid možnost spolupodílet se na životě církve, budou se moci připojit se k již existujícím diskusním skupinkám. Farním moderátorem a koordinátorem diskusních skupinek je P. Josef Krupica (j.krupica@centrum.cz), na kterého se můžete s případnými dotazy obrátit.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Po skončení bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu.

NOVÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ  

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Pro ostatní akce (včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

 

Neděle

21. listopadu

7:30

Za novou vládu

9:00

Za + Josefu Cíchovou a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a celou živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

22. listopadu

18:00

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku a Boží ochranu a pomoc

pro živou rodinu

Úterý

23. listopadu

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Středa

24. listopadu

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

25. listopadu

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za pokoj pro rodinu Pham a za + předky

Pátek

26. listopadu

18:00

Za + Martina Žajglu

Sobota

27. listopadu

7:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a živou a + rodinu Německých

Neděle

28. listopadu

7:30

Za Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

9:00

Za + rodinu a přátele

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

VÝZVA PŘEDSEDY ČBK MONS. JANA GRAUBNERA

Bratři a sestry!

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

 Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá.

Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat.

Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

 Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

 Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

 + Jan Graubner, předseda ČBK

Farní ohlášky 14. – 21. listopadu 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice. Příští neděle je Nedělí Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest 5 dětí.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude v úterý v 17:00 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek v 18:45 h (tedy po skončení večerní mše svaté) ve farním kostele.

SETKÁNÍ OHLEDNĚ PASTORACE MLÁDĚŽE  

Otec Marek Husák, farář v Jimramově, byl k 1. listopadu 2021 oficiálně jmenován kaplanem pro mládež žďárského děkanátu. Příští sobotu 20. listopadu 2021 zve naše mladé, zvláště (ale nejen) ty, kteří vedou naše společenství mládeže (tj. scholu, scholičku, ministranty případně jiná společenství) k společnému setkání a diskuzi o možných společných aktivitách v rámci děkanátu. Ráno v 7:00 je možné účastnit se mše svaté ve farním kostele. V 8:00 bude na pastoračním centru (na „Baroku“) připravena snídaně a po ní bude následovat diskuze. V případě nenadálého zpřísnění protiepidemických opatření by setkání proběhlo on-line. Jste srdečně zváni!

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ   

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pastoračního asistenta v Diecézním centru mládeže. Bližší informace a požadavky vzadu na nástěnce a na webu DCM.

KALENDÁŘE SE ZAMYŠLENÍMI VOJTĚCHA KODETA A RADIA PROGLAS  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. listopadu 2021

 

Neděle

14. listopadu

7:30

Na úmysl Svatého Otce

9:00

 

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

15. listopadu

18:00

Za + Marii Kabrdovu a živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Úterý

16. listopadu

7:00

Za + Ladislava Holfeuera, + rodiče, + manžele Šedivých, + švagrovou Miladu a + Karla

Středa

17. listopadu

18:00

Za + Miloslava Mrázka, + manželku a sourozence, za Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

18. listopadu

7:00

Za + Jiřího Landori a Boží ochranu pro rodinu

Pátek

19. listopadu

18:00

Za + Jana Kosára

Sobota

20. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Palečkovu

Neděle

21. listopadu

7:30

Za novou vládu

9:00

Za + Josefu Cíchovou a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a celou živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

Farní ohlášky 7. – 14. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí večer je poslední mše svatá na kostelíčku. V úterý je svátek posvěcení Lateránské baziliky, ve středu památka svatého Lva Velikého, papeže; ve čtvrtek svatého Martina, biskupa; v pátek svatého Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

V pátek budu navštěvovat nemocné. Zájemci o návštěvu nemocného v domácnosti se můžou přihlásit v sakristii kostela.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných bude udělena hromadně v pátek u večerní mše svaté v 18:00 h.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. listopadu

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za ty, co se připravují na křest (katechumeny)

10:30

Za Boží lid

Pondělí

8. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK      

Za + rodiče Kučerovy a syny a snachu Marii a Boží pomoc a ochranu

Úterý

9. listopadu

7:00

Za rodinu Kamenských

Středa

10. listopadu

18:00

Za Josefa aAnnu Chlebečkovy a celou živou a + rodinu

Čtvrtek

11. listopadu

7:00

Na úmysl celebranta

Pátek

12. listopadu

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

13. listopadu

7:00

Za + Stanislava Starého, + manželku Marii a živou a + rodinu

Neděle

14. listopadu

7:30

Na úmysl Svatého Otce

9:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 31. října – 7. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 31. neděli v liturgickém mezidobí. Zároveň si připomínáme posvěcení našeho kostela (přesné datum není známo). Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí. V pondělí je Slavnost Všech svatých, v úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve čtvrtek památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h přijmeme do katechumenátu 6 kandidátů.

SBÍRKA MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Ve sbírce určené na misie se minulou neděli vybralo 100.198, – Kč. Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

SVÁTOST SMÍŘENÍ K DUŠIČKÁM  

Těm, kdo doposud z jakéhokoliv důvodu nemohli přistoupit ke svátosti smíření k dušičkovým svátkům, budu k dispozici v pondělí 1. listopadu od 16:00 až do večerní mše svaté v 18:00 ve farním kostele.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Na základě dekretu Apoštolské penitenciárie je v letošním roce, stejně jako v loňském, možné získat odpustky pro zesnulé nejen v obvyklých dnech 1. – 8. listopadu, ale také kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce a (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  

V tento den mají kněží právo sloužit až tři mše svaté za zemřelé. Proto budou v úterý tři mše svaté: ráno v 7:00 hodin ve farním kostele a v 17:00 h a 18:00 h na hřbitovním kostelíčku.

VEČERNÍ MŠE SVATÉ NA KOSTELÍČKU  

Na hřbitovním kostelíčku budou tento týden kromě úterý večerní mše svaté také ve středu a v pátek (v 18:00 h). Ranní mše svaté budou v obvyklých časech ve farním kostele.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. října – 7. listopadu 2021

 

Neděle

31. října

7:30

Za + Adolfa Slezáka, + manželku, oboje rodiče Zdražilovy,

Starých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za všechny, kdo se starali a starají o potřeby kostelů v naší farnosti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

1. listopadu

18:00

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – Za Boží lid

Úterý

2. listopadu

 

PAMÁTKA ZESNULÝCH

7:00

Za + pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

17:00

KOSTELÍČEK – Za + Ignáce a Cecílii Cáderovy a + děti s rodinami, za + rodinu Trajlinkovu

18:00

KOSTELÍČEK – Za + Cyrila a Annu Cáderovy, + Hanku Cáderovou, za + rodinu Kubíkovu

Středa

3. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK – Za živou a + rodinu Ondráčkovu a Štěpánovu

Čtvrtek

4. listopadu

7:00

Na úmysl celebranta

15:00

KOSTELÍČEK – Pohřební mše svatá

Pátek

5. listopadu

18:00

KOSTELÍČEK – Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

6. listopadu

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. listopadu

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za ty, co se připravují na křest (katechumeny)

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ŘÍJNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Ve čtvrtek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů; v pátek památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice. Příští neděli, která je 31. v liturgickém mezidobí, si zároveň připomínáme posvěcení farního kostela svaté Kunhuty. Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Dnešní neděle je po celém světě nedělí misijní. Pán Bůh zaplať za vaše dary v dnešní sbírce, kterými podporujete misijní úsilí svatého Otce, které je zároveň společným úsilím nás všech. Každý z nás se má totiž podílet na hlásání Božího slova a v rámci svých možností jeho šíření po světě podporovat.

VÝSTAVA „40 LET SPOLEČNOSTI SESTER JEŽÍŠOVÝCH“  

Sestry Ježíšovy, které působí v Olešné, vás od úterý 26. října srdečně zvou ke zhlédnutí výstavy mapující 40 let existence Společnosti sester Ježíšových. V kostele jsou vzadu vystavené panely, které v souvislosti s tímto jejich výročím vznikly. Můžete se tak seznámit s historií i současností této řeholní Společnosti, a především společně se sestrami děkovat a vyprošovat dar povolání. Do této Společnosti Sester Ježíšových patří také sestry Marie Novotná a Petra Kučerová, které pocházejí z novoměstské farnosti.

PŘÍPRAVA KATECHUMENŮ 

V pondělí 25. října v 18:45 h bude na faře setkání žadatelů o vstup do katechumenátu (dospělých žadatelů křtu).

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI A SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. ledna 2020 mohou věřící v naší republice získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci už v tomto týdnu (tedy od zítra – pondělí 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je možné přistoupit v tomto týdnu před, případně i po každé mši svaté. Ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 bude zpovídat P. Jiří Paleček.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. – 31. října 2021

 

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu, za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

Pondělí

25. října

18:00

Za + rodiče Musilovy, dva syny, + Annu Částkovou, + Josefa Bartoše a + prarodiče Kadlecovy

Úterý

26. října

7:00

Za zdárný průběh lékařského zákroku a za dar zdraví

Středa

27. října

18:00

Za + Bohumíra Lukáška a živou a + rodinu Lukáškovu

Čtvrtek

28. října

7:00

Za + rodiče Maršálkovy a + bratry

Pátek

29. října

18:00

Za + Karla Zídka, živou a + rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

30. října

7:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

Neděle

31. října

7:30

Za + Adolfa Slezáka, + manželku, oboje rodiče Zdražilovy, Starých a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za všechny, kdo se starali a starají o potřeby kostelů v naší farnosti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 17. – 24. října 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Lukáše, evangelisty; v pátek památka svatého Jana Pavla II., papeže. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Příští neděle je zároveň nedělí misijní. Sbírka bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Z tohoto důvodu se slavnost výročí posvěcení farního kostela (jelikož přesný datum dedikace není znám) přesouvá na neděli následující (31. října 2021).

SYNODA 2021-2023  

Dnes na konci každé mše svaté budeme vzývat Ducha Svatého a prosit za zdárný průběh synody. V naší diecézi začne dnes v neděli 17. října v 16:00 h slavnostní bohoslužbou v katedrále svatých Petra a Pavla, které bude předsedat otec biskup Vojtěch. Všechny důležité informace ohledně synody najdete na nástěnkách, na farních stránkách a také na letáčcích, které jsou pro vás připraveny pod kůrem. Je v nich také modlitba za průběh synody.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 21. října se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Po mši bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu. Pro pracující bude tato možnost také odpoledne mezi 15:00 – 16:00 hodinou.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ TENTO ČTVRTEK NEBUDE  

Tento čtvrtek z důvodu účasti o. Mira na formačním semináři nebude výuka náboženství na I. ŽS a gymnáziu.

PŘIJÍMÁNÍ DO ÚST   

Prosíme všechny ty, kteří z vážných osobních důvodů nechtějí přijímat do rukou, aby z respektu k ostatním přistoupili k eucharistii mezi posledními. Děkujeme za vaši ohleduplnost!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. října 2021

 

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. října

18:00

Za + Evu Petrovou a celou živou a + rodinu

Úterý

19. října

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. října

18:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Čtvrtek

21. října

8:30

REKOLEKCE (Za Boží lid)

Pátek

22. října

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

23. října

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Zítkovu

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu,

za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana XXIII., papeže; v pátek památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve; v sobotu památka svaté Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ  

Farnost Jámy zve dnes 10. října do Slavkovic na Pouť ke svaté Faustyně. Program začíná v 14:45 h korunkou k Božímu milosrdenství. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 bude P. Marián Kalina, farář v Moravské Nové Vsi. Sbírka bude určená na obnovu tornádem zničených kostelů. V 16:30 se uskuteční přednáška „1100 let se sv. Ludmilou“ (s. Ludmila Matysková KMBM) a v 17:30 bude modlitba růžence. Všichni jste srdečně zváni!

SYNODA 2021-2023  

Včera a dnes (9. a 10. října) byl v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. V diecézích celého světa bylo jeho zahájení určeno na neděli 17. října 2021, v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin. Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody s názvem „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jmenoval otec biskup Vojtěch otce biskupa Pavla Konzbula. Bližší informace o synodě najdete ZDE.

PRVNÍ SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

První setkání zájemců o svátost biřmování bude v pátek 15. října v 18:45 (po mši svaté) ve farním kostele. Katechumeni (dospělý zájemci o křest) budou o termínu a místě prvního setkání informováni samostatným e-mailem.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

Jsou k zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU 

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Pondělí

11. října

14:00

Kostelíček: Za + Růženu Růžičkovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a dceru Alenu

Úterý

12. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení v nároční životní situaci

Středa

13. října

14:00

Kostelíček: Za + Blažeje Pelána (pohřební)

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

14. října

7:00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

Pátek

15. října

18:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Sobota

16. října

7:00

Na poděkování za milost obrácení a dar víry s prosbou o ochranu a pomoc v duchovním růstu

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POZVÁNÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K SYNODÁLNÍMU PROCESU

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 – 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7)

Vaši čeští a moravští biskupové

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE  

Říjen je tradičně měsícem posvátného růžence. Využívejme této silné modlitby a prosme o přímluvu Panny Marie pro sebe i pro celý svět, který potřebuje uzdravení.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začíná v tomto týdnu podle rozvrhu uveřejněného na nástěnkách a na webu farnosti.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH A KOLÁČ PRO HOSPIC  

Diecézní charita Brno a farnost Fryšava zvou na setkání pozůstalých, které se uskuteční v úterý 19. října v 16.30 v kostele a na faře na Fryšavě. Při mši svaté s P. Sylwestrem společně poděkujeme za životy našich zemřelých. Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky na 605 860 760 nebo emailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz. Zároveň Vás prosíme o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

POCTA SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU  

Farnost Bobrová a Horácká muzika Vás srdečně zvou na komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby „Pocta sv. Janu Nepomuckému“, který se uskuteční v neděli 10. 10. 2021 v 19 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Horácká muzika čerpala při přípravě tohoto pořadu z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. Vstupné je dobrovolné.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 8. října 2021 uzavřou ve farním kostele v Novém Městě na Moravě církevní sňatek Tomáš Štarha ze Zubří a Nina Hájková z Maršovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. října 2021

 

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha a Jarmilu Krejčovy, + rodiče Annu

a Josefa, + sestru Marii a za duše v očistci

Pondělí

4. října

18:00

Za zdraví miminka a jeho maminky

Úterý

5. října

7:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu

Středa

6. října

18:00

Za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

Čtvrtek

7. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Pátek

8. října

18:00

Za + rodiče Fialovy

a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

Sobota

9. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník (Přístavba)

Středa

11:00 – 11:45

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Úterý

12:00 – 12:45*

Ludmila Malá

5. – 7. ročník

Úterý

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

8. – 9. ročník

Čtvrtek

13:15 – 14:00

Miroslav Kulifaj

* Čas vyučovací hodiny se ještě může změnit

 

2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ročník

Den

Čas

Vyučující

2. ročník

Pondělí

11:30 – 12:15

Ludmila Malá

3. – 4. ročník

Pondělí

12:30 – 13:15

Ludmila Malá

 

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

14:40 – 15:25

Miroslav Kulifaj

 

ZŠ RADŇOVICE

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Úterý

13:10 – 13:55

Ludmila Malá

 

ZŠ POHLEDEC

Ročník

Den

Čas

Vyučující

Všechny ročníky

Čtvrtek

13:40 – 14:25

Tomáš Mahel

 

FARNÍ OHLÁŠKY 26. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pondělí je památka svatého Vincence z Paula, kněze; v úterý Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; ve středu svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; ve čtvrtek památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve, v pátek památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; v sobotu památka svatých andělů strážných. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA  

V úterý na Slavnost svatého Václava bude mše svatá ráno v 8:00 h.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou dnes v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Jako obvykle bude možné během mše svaté přistoupit ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni!

PRVNÍ PÁTEK

V pátek bude od 17:00 h v kostele obvyklý program (eucharistická adorace a požehnání). Ke svátosti smíření bude možné přistoupit v týdnu před (i po) mši svaté. Ve čtvrtek od 15:30 h do 17:00 zpovídá P. Jiří Paleček.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začne v prvním říjnovém týdnu (t. j. od 4. října). Rozvrhy, které se momentálně dolaďují, budou zveřejněny v tomto týdnu na webových stránkách farnosti a také ve farních ohláškách a na nástěnce.

MODLITBA ZA NOVÉHO BISKUPA   

Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny k modlitbě za svého nástupce na brněnském biskupském stolci.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 2 října 2021 uzavřou ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. září – 3. října 2021

 

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Pondělí

27. září

18:00

Na poděkování za 88 let života

Úterý

28. září

8:00

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA (Za národ)

Středa

29. září

18:00

Za živou a + rodinu Močubovu a Ježovu

Čtvrtek

30. září

8:30

REKOLEKČNÍ MŠE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Pátek

1. října

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

2. října

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha Krejčího, + rodiče Annu a Josefa,

+ sestru Marii a za duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Pozvání otce biskupa Vojtěcha k donátorství

Milé sestry, milí bratři,

na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes portál donátor.cz – vynesla dokonce přes 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.

Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, podporovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.

Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží.

Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.

Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze.

Ze srdce každému z vás žehnám.


Váš biskup Vojtěch

Farní ohlášky 19. – 26. září 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek svatého Matouše. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. Příští sobotu bude křest čtyř a v neděli dvou dětí. U nedělní mše svaté v 7:30 h poděkujeme za letošní úrodu a mše svatá v 9:00 h bude obětována za všechny lékaře a zdravotníky v naší farnosti u příležitosti památky svatých Kosmy a Damiána, patronů lékařů.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V TOMTO TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ V UTERÝ A VE ČTVRTEK!

ŽEHNÁNÍ CESTY ŽIVOTA V JÁMÁCH   

Otcové pallotíni a farnost Jámy zvou dnes v neděli 19. září – na žehnání „Cesty života“ na sportovišti v Jámách. Hlavním celebrantem mše svaté v 11:00 h bude P. Jaroslav Čupr, sekretář diecézního biskupa a kanovník katedrální kapituly. Ve 12:00 požehná „Cestu života“ za doprovodu básní Rudolfy Vrbecké určené pro jednotlivá zastavení.

MŠE SVATÁ ZA VLAST

V pátek v 18:00 h bude na pódiu na Vratislavově náměstí slavnostní MŠE SVATÁ ZA VLAST, která otevře letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Bohoslužbu hudebně doprovodí mužský pěvecký sbor Novocantus pod vedením Františka Ostrého. Všichni jste srdečně zváni!

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HARUSŮV KOPEC

Farníci z Radňovic zvou v neděli 26. září pobožnosti křížové cesty na Harusův kopec u příležitosti 10. výročí jejího slavnostního žehnání. Začátek je v 15:00 h u zvoničky v Radňovicích.

DUCHOVNÍ VEČER S PAVLEM STREŽEM

Farnost Žďár nad Sázavou II zve v neděli 26. září v čase od 16:00 do 18:00 h do baziliky na večer chval, přednášku a diskuzi s br. Pavlem Strežem pod názvem „Smíření – hluboká Boží touha“. Jste srdečně zváni!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 2 října 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Petr Blažíček a Barbora Kotovicová. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. září 2021

 

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pondělí

20. září

18:00

Za zemřelého Petra Kosára

Úterý

21. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Středa

22. září

18:00

Za + rodiče Starých, syna Václava a Boží pomoc a ochranu a zdraví pro všechny rodiny

Čtvrtek

23. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

24. září

18:00

MŠE SVATÁ ZA VLAST (Vratislavovo náměstí)

Sobota

25. září

7:00

Za + Miroslava Německého, živou a zemřelou rodinu Německých

Neděle

26. září

7:30

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU (DOŽINKOVÁ)

9:00

ZA LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY NAŠÍ FARNOSTI

10:30

Za boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ZÁŘÍ

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; v úterý svátek Povýšení svatého Kříže; ve středu památka Panny Marie Bolestné, ve čtvrtek památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Zítra – v pondělí 13. září – proběhne v naší farnosti adorační den a zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce. Od 14:00 h bude vystavena Nejsvětější Svátost, v 17:30 h před večerní mší svatou moderovaná eucharistická adorace a svátostné požehnání. Prosím adorující, aby se po půlhodinových intervalech zapsali na seznam, který najdou pod kůrem.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

VE ČTVRTEK A V NEDĚLI V 10:30 H NEBUDE MŠE SVATÁ !!!

 

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ, PŘÍPRAVĚ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ A KŘTU DOSPĚLÝCH 

Přihlašovat se můžete v sakristii kostela.

KALENDÁŘE NA PODPORU STAVBY KOSTELA V BRNĚ-LÍŠNI

V sakristii kostela je možné zakoupit Kalendáře pro rok 2022 s názvem „Bůh nechce smutné tváře…“ Cena kalendáře je 70,- Kč a jeho koupí podpoříte stavbu nového kostela v Brně-Líšni. Na stavbu kostela je možné přispět také na bankovní účet 6005005369/0800. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Více informací o stavbě nového kostela a farnosti na https://www.farnostnovalisen.cz/.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. září 2021

 

Neděle

12. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. září

18:00

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Za + Marii Gronátovou

+ maminku a duše v očistci

Úterý

14. září

7:00

Za + manžela Marka a jeho + tatínka Blažeje Krista, duše v očistci a ochranu Panny Marie

pro živé rodiny

Středa

15. září

18:00

Za + rodiče Potockých a Ptáčkovy a + děti

Čtvrtek

16. září

!

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

17. září

18:00

Za + Jana Kosára

Sobota

18. září

7:00

Za + Martina Žajglu

Neděle

19. září

7:30

Za + dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy, Starých a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

!

MŠE SVATÁ V 10:30 MIMOŘÁDNĚ NENÍ

 

 1. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Pozvánka na setkání mládeže s papežem Františkem v Košicích 14. září 2021

Biskupské gymnázium ve Žďárů nad Sázavou  nabízí poslední volná místa na setkání s papežem Františkem:

 • zažijeme setkání papeže Františka s mládeží v Košicích
 • zúčastníme se mše svaté s kardinálem a arcibiskupem pražským Dominikem Dukou
 • poznáme zajímavá místa na Slovensku
 • podrobnější informace budeme průběžně doplňovat
 • předpokládaná cena 1500 Kč (doprava a 1 nocleh)
 • jídlo s sebou si zajišťuje každý sám
 • účast možná pro osoby s plným očkováním (tj. 14 dní po 2. dávce u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny 21 dní po podání vakcíny, ještě možnost u očkování 1. dávkou + 14 dní po podání první dávky, pokud zároveň prodělali COVID v intervalu maximálně do 180 dnů, nebo osoby do 12 let), nebo pro osoby s negativním výsledkem testu na onemocnění COVID-19 ne starším než 72 hodin od odběru v případě RT-PCR nebo LAMP testu nebo 48 hodin od odběru v případě antigenního testu, nebo pro osoby s dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v období před ne více než 180 dny.
 • přihlášky posílejte na email: tomas.mahel@bigyzr.cz
 • současně je nutné provézt registraci pro očkované na: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/kosice-lokomotiva/
 • pro neočkované s testem atd. na: https://www.navstevapapeza.sk/sk/ucastnik-otp (registrace bude spuštěna v pondělí 6.9. a zde je třeba vybrat při registraci místo „Registrácia na podujatie: 14.9.2021 17:00 – Lokomotíva Košice“)

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. ZÁŘÍ 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

5. – 12. září 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je svátek Narození Panny Marie. Ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 bude ve farním kostele zpovídat otec František Koukal. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

POKRAČUJE PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

I nadále probíhá přihlašování dětí ZŠ na náboženství ve školním roce 2021/2022. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici v sakristii a nově také na farním webu.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 uzavřou ve farním kostele církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí.

MŠE SVATÁ ZA VLAST   

V pátek 24. září v 18:00 h bude pod širým nebem na Vratislavově náměstí sloužena MŠE SVATÁ ZA VLAST. Bohoslužba tak zahájí letošní novoměstské Svatováclavské slavnosti. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň uvítáme jakoukoliv dobrovolnickou pomoc jak při přípravě, tak při samotném průběhu bohoslužby. Bližší informace budou brzy zveřejněny.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  

Dá-li Pán a bude-li dostatečný zájem, svátost biřmování v naší farnosti bude udělována na podzim příštího roku. Předchází ji roční příprava, kterou zahájíme na přelomu měsíce září a října. Zájemci o udělení svátosti křesťanské dospělosti se můžou přihlašovat v sakristii kostela a na farním úřadě (osobně, telefonicky, e-mailem).

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH  

Souběžně s přípravou ke svátosti biřmování začne na podzim také příprava katechumenů – dospělých čekatelů svátostí křesťanské iniciace (křtu, svatého přijímání). Katechumeni tyto svátosti přijmou o velikonoční vigilii v příštím roce. Zájemci se rovněž můžou hlásit v sakristii kostela a na farním úřadě.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. září 2021

 

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého ke studiu

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

Pondělí

6. září

18:00

Za + Pavla Vaculína a + Vlastimila Kříže

Úterý

7. září

7:00

Za uzdravení a obrácení syna Marka Krista, vyřešení případu a Boží ochranu

Středa

8. září

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Čtvrtek

9. září

7:00

Za + babičku Kláru a dědu Jozefa Chovancovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Pátek

10. září

18:00

Za rodinu Kabelkovu, Slámovu, Žákovu a Horňasovu

Sobota

11. září

7:00

Za + babičku Helenu a dědu Antonína Pfefferovi, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

Neděle

13. září

7:30

Za + biskupa Petra Esterku

9:00

Za + Františka Drdlu, rodinu a + rodiče

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATELŮM RADŇOVIC

Drazí obyvatelé obce Radňovice,

obracím se na Vás jako duchovní správce novoměstské farnosti, a tedy i jako zástupce radňovických katolíků.

Jak všichni dobře víte, již od 60. let zde existuje snaha o vybudování nové kaple pro potřeby místních věřících. Jako nástupce zesnulého pana děkana Jana Daňka v podpoře této snahy pokračuji. Hlavním důvodem je, že místní zvonička (dříve používaná jako hasičská zbrojnice), která je majetkem obce a která se k setkávání věřících využívala, již svými parametry těmto účelům nevyhovuje. Navíc je ve špatném technickém stavu a náklady na rekonstrukci tohoto objektu, který nemá významnou kulturně-historickou hodnotu, by byly natolik vysoké, že by bylo výhodnější její svržení a postavení objektu nového.

Proto farnost v souladu s platnou legislativou a řádně schváleným územním plánem obce hodlá uplatnit svůj nárok a na vlastním pozemku postavit kapli. Kapli, která by nesloužila jen mnohým radňovickým věřícím, kteří po ní několik desetiletí touží. Obec by dostala kapli, která by se stala živým místem k setkávání otevřeným pro všechny: byla by zázemím pro různé kulturní akce a koncerty. Její prostory a její okolí by byly důstojným zázemím nejen pro výroční poutě, ale také pro svatební obřady. Hlahol jejího zvonu by opět mohl doprovázet zesnulé obyvatele Radňovic na jejich poslední cestě z rodné vsi. Obec by dostala nové, hodnotné, ale hlavně tepající srdce, kterému by ustoupilo několik čtverečních metrů více či méně sporadicky využívaného travnatého povrchu návsi. Prostoru, který byl pro stavbu kaple již před desetiletími zamýšlen a za tímto účelem také upravován (zavezení části rybníka).

Jsem si vědom, že umístnění kaple v centru obce se zejména u těch obyvatel, kteří se zamýšleným objektem sousedí, a proto by se jich případná změna nejvíc dotkla, vyvolalo vlnu nevole. Farnost, v jejímž čele stojím, však nemá v úmyslu obec rozdělovat, jak je to někdy prezentováno. Nechce si pro sebe zabírat prostor, který jí nepatří, ale chce naprosto legitimně naplnit touhu svých věřících po důstojném svatostánku, který stojí na stejně důstojném místě. Proto každý architektonický projekt (od prvního až po ten aktuální) počítal s umístněním kaple ve středu obce, a nikoliv na její periferii. Jestli má být kaple srdcem, musí být uprostřed těla, nikoliv mimo něj. Koneckonců doba, kdy jsme chtěli Boha a všechno, co s ním souvisí a co jej připomíná, vytěsnit z našeho životního prostoru, je už za námi a snad to tak i zůstane. Myslím si, že nová kaple na návsi, v centru obce, otevřená pro všechny obyvatele a návštěvníky obce, by byla krásným důkazem, že tomu tak skutečně je.

Všechny relevantní připomínky a námitky proti stavbě kaple a jejímu umístnění (jako např. „nemožnost“ konání závodů, zábav či hasičských cvičení v okolí kaple, či uzurpování prostoru dětem) byly již dostatečně vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny v obecním zpravodaji.

Přesto bych Vás rád ještě jednou pozval k veřejné diskuzi, a to ve čtvrtek 9. září 2021 od 19:00 h do kulturního domu v Radňovicích. Pevně věřím, že bude konstruktivní a neponese se v duchu osobních invektiv a vyřizování účtů z minulosti. I proto se na toto setkání s Vámi těším. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Farní administrátor

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Již nyní je možné přihlásit děti na výuku náboženské výchovy na základních školách v Novém Městě na Moravě. Vyplněný formulář můžete vhodit do schránky farního úřadu případně zanechat v sakristii kostela. 

K výuce náboženství na Gymnáziu Vincence Makovského se studenti budou přihlašovat prostřednictvím vedení školy jako v minulém roce.

Miroslav Kulifaj, farní administrátor

FARNÍ OHLÁŠKY 29. SRPNA – 5. ZÁŘÍ 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest 5 dětí. V pátek je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 h poprosíme o dary Ducha svatého do nadcházejícího školního roku a požehnáme aktovky a školní potřeby.

PRVNÍ PÁTEK   

Tento pátek je první v měsíci, mši svaté bude předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou, v případě potřeby i po ní. Otec František Koukal bude u nás zpovídat nikoliv tento, ale až následující týden, tedy ve čtvrtek 9. září od 15:30.

V SOBOTU SE USKUTEČNÍ FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU, PROTO V TENTO DEN NEBUDE RANNÍ MŠE SVATÁ!  

MŠE SVATÉ PRO RODINY S DĚTMI  

Od příští neděle opět začnou mše svaté v 10:30 zvlášť určené pro rodiny s dětmi. Předem upozorňujeme, že v neděli 19. září tato mše svatá nebude.

POZVÁNÍ KE ZPÍVÁNÍ  

Zveme všechny děti, které by rády zpívaly při nedělních mších v 10:30, na první zkoušku po prázdninách, která se bude konat v pátek 3. září v 16:30 na faře v Baroku. Na všechny se moc těší scholička.

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU  

V sobotu se uskuteční farní pouť na Turzovku. Sraz na parkovišti u Billy v 4:45 h. Před odjezdem (5:00 h) proběhne ještě kontrola certifikátů o očkování a příjezdových formulářů na Slovensko. Příjezdový formulář naleznete a vyplníte na stránkách www.korona.gov.sk/eHranica. Plánovaný návrat ve večerních hodinách. Bližší informace na farním webu a na vývěsce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

V sakristii si můžete i nadále vyzvednout přihlášky dětí na náboženství ve školním roce 2021/2022. Vyplněné jej stačí hodit do poštovní schránky na farním úřadě. Výuka začne na přelomu září a října.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí (původem z Nového Města na Moravě) Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. srpna – 5. září 2021

 

Neděle

29. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Chmelíčkovu, Vetýškovu

a Šolcovu

Pondělí

30. srpna

18:00

Za maminku Annu a děti Marka a Anetku Kristovy s prosbou za Boží posilu

a ochranu Panny Marie

Úterý

31. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

1. září

18:00

Za + rodiče Kuchtovy a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. září

7:00

Za duše v očistci

Pátek

3. září

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. září

Mše svatá v 11:00 na Turzovce (za Boží lid)

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 22. – 29. SRPNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

22. – 29. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je svátek svatého Bartoloměje, apoštola; v pátek památka svaté Moniky, v sobotu památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. Mše svaté v týdnu jsou jako obvykle.

MOBILNÍ KONTAKT NA SPRÁVCE FARNOSTI DOČASNĚ NEDOSTUPNÝ  

Z technických důvodů nebude o. Miro dočasně k zastižení na mobilním telefonním čísle. V případě potřeby kontaktujte farní úřad telefonicky na pevnou linku, případně využijte e-mail.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ 

V sakristii můžete vyzvednout tiskopisy přihlášek dětí ze základních škol na náboženství ve školním roce 2021/2022. Vyplněné je stačí hodit do poštovní schránky na farním úřadě. Samotná výuka začne na přelomu září a října a rozvrh bude včas upřesněn.

XXI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD 

Otec Jan Peňáz zve na XXI. pěší (Hvězdicovou) pouť na Velehrad ve dnech 23. – 28. srpna 2021. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

VERNISÁŽ KVĚTINOVÉ VÝZDOBY VE ŽĎÁRSKÉ BAZILICE  

Ve čtvrtek 26. srpna v 16:00 se v bazilice ve Žďáru nad Sázavou uskuteční vernisáž květinové výzdoby, kterou se bude několik dní předem připravovat pod vedením předního slovenského floristy Michala Hauta. Výzdoba bude ke shlédnutí i v následujících dnech.

17. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

V sobotu 28. srpna proběhne u baziliky ve Žďáru 17. diecézní pouť rodin k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Slavnostní mši svaté v 10:00 h na 1. nádvoří zámku bude předsedat Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský diecézní biskup. Program bude pestrý a zároveň zohledňující stávající hygienická opatření. Rodiny, manželé, mládež i děti budou mít možnost prožít krásné chvíle. Všichni jste srdečně zváni!

VÍKENDOVÝ KURZ PARTNERSTVÍ   

Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno nabízí víkendový kurz všem, kteří hledají, jak dobře prožívat období známosti a lépe poznat sebe i druhého. Bližší informace na stránkách http://mladez.biskupstvi.cz/mamre/ a  www.crsp.cz.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. srpna 2021

 

Neděle

22. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

Pondělí

23. srpna

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu

Úterý

24. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

25. srpna

18:00

Za uzdravení nemocného

Čtvrtek

26. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

27. srpna

18:00

Za + Josefa Večeřu a živou a + rodinu Večeřovu

Sobota

28. srpna

7:00

Za nemocnou osobu

Neděle

29. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Chmelíčkovu, Vetýškovu a Šolcovu

 

P. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

15. – 22. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost filiálního kostelíčka. V 9:00 h bude křest dvou dětí. Ve 14:30 bude na kostelíčku loretánské litanie a svátostné požehnání. V pátek je památka svatého Bernarda, opata a učitele církve, v sobotu památka svatého Pia X., papeže. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ 

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Františkovi, kostelníkům, zpěvačkám, varhaníkovi, všem ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kdo  pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU JEN VEČER A NA KOSTELÍČKU 

V následující týden budou pouze večerní mše svaté, tedy v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00 h. V týdnu po pouti jsou tradičně slaveny na kostelíčku. V neděli budu mše svaté již v obvyklých časech ve farním kostele.

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU 4. ZÁŘÍ 2021 

Zbývá posledních 7 volných míst, případní zájemci se můžou přihlásit v sakristii. Podmínkou vstupu na Slovensko je ukončené očkování proti Covidu 19. Odjezd je v 4:45 z parkoviště u supermarketu BILLA, návrat po 20. hodině. Bližší informace najdete vzadu na vývěsce, na farním webu, případně v mailu.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 21. srpna 2021 uzavřou manželství v 11:00 Jan Rosol z Měřína a Radka Košíková z Radňovic, ve 12:30 Roman Břečka z Nového Města na Moravě a Hana Drdlová z Bobrové, a ve 14:00 Jan Janíček a Aneta Skalníková, oba ze Žďáru nad Sázavou.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA   

K dispozici je nové číslo časopisu Kunhuta, a to ve formě tištěné i elektronické (na farním webu).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. srpna 2021

 

Neděle

15. srpna

7:30

Za živou a + Mikešovu a Strakovu

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

Za živé a zemřelé obyvatele Nového Města

Pondělí

16. srpna

18:00

Za + rodiče Zdražilovy, dvě sestry a švagra

Úterý

17. srpna

 

Není ranní mše svatá!

Středa

18. srpna

18:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

a + švagrovou Helenu

Čtvrtek

18. srpna

 

Není ranní mše svatá!

Pátek

20. srpna

18:00

Na poděkování za 60 let společného života

Sobota

21. srpna

 

Není ranní mše svatá!

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

22. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POUŤ NA TURZOVKU 4. ZÁŘÍ 2021 – ORGANIZAČNÍ POKYNY

4:45 – sraz na parkovišti u Billy, kontrola certifikátů o očkování a příjezdových formulářů na Slovensko, v 5 hod odjezd.

Prosím všechny o dochvilnost, lepší aby čekal jednotlivec na autobus než plný autobus na jednotlivce.

Vstup na Slovensko je umožněn pouze těm, kteří mají ukončené očkování (tzn. 14 dní po druhé dávce nebo po jednodávkové vakcíně proti Covidu). Slováci neuznávají nic jiného. Před nástupem do autobusu budu od každého vyžadovat, aby se prokázal platným potvrzením o ukončeném očkování (předejdeme tím případným problémům na hranicích) – v mobilu nebo vytištěný.

Dále je třeba mít u sebe v mobilu nebo v tištěné verzi vyplněný příjezdový formulář na Slovensko.  Formulář naleznete a vyplníte na www.korona.gov.sk/eHranica.

Během jedné delší přestávky bude možné u řidiče zakoupit kávu, čaj, pivo. Cestou v autobuse budete formou přednášek seznámeni s historií zjevení na Turzovce a s důležitými momenty, které se tu během let staly. Přednášky budou proloženy modlitbou růžence, zpěvem, duchovním programem.

Plánovaný příjezd do Turzovky kolem 9:15 hod. Lesní pěšinkou půjdeme do kopce kolem kaple Panny Marie Královny Míru do nového kostela Panny Marie Matky Církve, kde bude v 11 hod. mše svatá.  Pokud stihneme, tak se můžeme zúčastnit i Mariánského večeřadla v původní kapli – rozjímání na první sobotu v měsíci.

Prosím POZOR!!! Každý účastník je povinen s sebou mít roušku a při mši svaté mít zakrytá ústa a nos (dle slov místního pana faráře také zbytečně nekašlat na okolostojící 😊)

Autobus nemůže vyjet nahoru k bazilice. Kdo nepůjde pěšky do kopce (ze zdravotních či osobních důvodů), tomu zajistíme odvoz nahoru místním dopravcem – poplatek za jednu cestu je 1,50 EURO nebo 4O Kč za osobu. Kdo ví, že bude chtít zajistit dopravu, ať se mi ozve, abych to stihl zamluvit.

Během volného rozchodu – možno zúčastnit se mše svaté v 11. a ve 14. hod., navštívit 4 zázračné prameny, které zde vytryskly v souvislosti se zjeveními, možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo se v soukromí během dne pomodlit v původní kapli. Nákup upomínkových předmětů je možné platit jak v českých korunách, tak i v euru. Pozor, vodu v kanystrech a v bandaskách si budete muset nést dolů k autobusu sami!!!

V 15 hod. pěší odchod dolů z kopce ke kostelu v Korni, kde bude čekat autobus. Kdo nepůjde pěšky, pojede dolů kyvadlovou dopravou (stejně jako nahoru). Předpokládaný návrat po 20 hod.

S sebou si vezměte kancionál, kapesné dle vlastního uvážení, svačinu na celý den, vhodné oblečení a obuv (dle předpovědi počasí), dobrou náladu. Kdo ještě nezaplatil, tak v hotovosti během cesty.

Pojištění na cestu není zahrnuto v ceně. Prosím zařiďte si každý sám (kolem 20 Kč na den).

V případě dotazů se ozvěte. Děkuji a těším se na společné putování k Panně Marii.

Václav Šustr

Tel.: 777 640 961

e-mail: vaclav.sustr@post.cz

POZVÁNÍ NA PĚŠÍ POUTĚ

Farnost Radešínská Svratka srdečně zve především děti, které mají prázdniny, na 2 výlety a zároveň pěší poutě:

1. pěší pouť bude v letošním jubilejním roce ke sv. Josefovi v úterý 10. srpna a půjdeme v 8 hod. od kostela v Radešínské Svratce do Znětínku, kde je kaple sv. Josefa a tam budeme mít v 17 hod. mši svatou. Cestou se zastavíme v Obyčtově v poutním chrámu, v Ostrově na zmrzlinu atd.

2. pěší pouť bude v letošním jubilejním roce ke sv. Ludmile v úterý 17. srpna, rovněž v 8 hod. od kostela v Radešínské Svratce do Horní Libochové, kde je kaple sv. Ludmily a tam budeme mít v 17 hod. mši svatou. Cestou navštívíme zámecký park na Moravci a opět bude prostor na zmrzlinu. Na obě poutě zajistíme dopravu zpátky do Radešínské Svratky návrat v 18:30. Je zajištěn doprovod několika vedoucích z tábora, o děti se nemusíte bát. Obě cesty jsou dlouhé zhruba 18 km. Jídlo a pití na celý den si bere každý sám. Pro organizaci cesty zpět se přihlašujte na tel. 777 119 136 (Tomáš Mahel) nebo na: maheltomas@seznam.cz

Farní ohlášky 8. – 15. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

8. – 15. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí.  V pondělí je svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, v úterý svátek svatého Vavřince, mučedníka; ve středu památka svaté Kláry a v sobotu památka svatého Maxmiliána Maria Kolbe, mučedníka. Na příští neděli připadá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

POUŤ NA KOSTELÍČKU

V neděli 15. srpna srdečně zveme na tradiční pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Ranní mše svatá ve farním kostele bude pouze v 7:30. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté v 10:30 na kostelíčku bude P. František Čech, farní vikář v Praze na Chodově a u Komunitního centra Matky Terezy v Praze – Hájích. Ve 14:30 na tom samém místě proběhne slavnostní eucharistické požehnání.

ÚKLID KOSTELÍČKA A HŘBITOVNÍHO AREÁLU

V úterý od 15:00 proběhne úklid areálu hřbitova a kostelíčka k nedělní slavnosti.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST

V sobotu večer v 17.00 prosíme skupinu chlapů, kteří se starají o pódium o jeho postavení a po skončení nedělní mše svaté také o jeho demontáž.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 14. srpna 2021 v 11:00 v si svátost manželství udělí Josef Laštovička z Nové Vsi a Ivona Trödlerová z Radňovic. Následující sobotu 21. srpna 2021 uzavřou manželství v 11:00 Jan Rosol z Měřína a Radka Košíková z Radňovic, ve 12:30 Roman Břečka z Nového Města na Moravě a Hana Drdlová z Bobrové, a ve 14:00 Jan Janíček a Aneta Skalníková, oba ze Žďáru nad Sázavou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. srpna 2021

 

Neděle

8. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Jaroslava Trojana a Františka Pohanku a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

Pondělí

9. srpna

18:00

Za + Františku Ondreičkovú (30. výročí úmrtí) a Michala Ondreičku

Úterý

10. srpna

7:00

Za Boží pomoc a vedení ve složité životní situaci

Středa

11. srpna

18:00

Za Miroslava Furcha,

za živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

12. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

13. srpna

18:00

Za + Syna Petra Valika, živou a + rodinu Valikovu a Chytilovu

Sobota

14. srpna

7:00

Na poděkování za 8 let společného života

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

15. srpna

7:30

Za živou a + Mikešovu a Strakovu

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

Za živé a zemřelé obyvatele Nového Města

 

 

 1. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 1. – 8. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

1. – 8. srpna 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí.  Ve středu je památka svatého Jana Maria Vianneye, kněze; v pátek svátek Proměnění Páně. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 bude zpovídat o. František Koukal. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit před každou mší svatou. V pátek také navštívím nemocné, zájemce prosím hlaste v sakristii. Před večerní mší svatou adorace a svátostné požehnání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 14. srpna 2021 si svátost manželství udělí Josef Laštovička z Nové Vsi a Ivona Trödlerová z Radňovic. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Neděle

1. srpna

7:30

Za živou a + rodinu Kulovu, Dvořákovu a duše v očistci

9:00

Za Marii Horákovou, jejího manžela Oldřicha

a + rodiče Markovy

Pondělí

2. srpna

18:00

Za + Věru Horáčkovu a Josefa Doležala

Úterý

3. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

4. srpna

18:00

Za zemřelého Jiřího a Jindřišku Šperlovy, + rodiče a duše v očistci

Čtvrtek

5. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

6. srpna

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

7. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kolhbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

8. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

za Jaroslava Trojana a Františka Pohanku a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

FARNÍ OHLÁŠKY 25. července – 1. srpna 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí, po mši svaté proběhne křest tří dětí. V pondělí je památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a spolupatronky našeho kostela, v úterý památka svatého Gorazda a druhů, ve čtvrtek památka svaté Marty a v sobotu památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze.  Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 31. července 2021 si svátost manželství udělí Petr Zdražil z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a Markéta Librová z Nového Města na Moravě, v ten samý den vstoupí do manželství také Ondřej Šandera a Martina Kadlecová, oba z Řečice. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vzhledem k tomu, že na Slovensko je umožněn vstup pouze pro osoby, které mají ukončené očkování proti Covidu 19 (tzn. 2 týdny po druhé dávce vakcíny), potřebujeme zjistit, jaká situace je mezi přihlášenými účastníky. Kdo má ukončené očkování nebo druhou dávku vakcíny dostane nejpozději do 20. srpna, tak se na Slovensko dostane zcela bez problémů. Kdo není očkovaný nebo do 20. srpna nestihne druhou dávku, tak na Slovensko nebude vpuštěn, jelikož na hranicích probíhají kontroly. Prosíme tedy všechny přihlášené (včetně náhradníků), aby v přihlašovacím archu v sakristii kostela uvedli u svého jména, zda mají (resp. v dané době budou mít) ukončené očkování. Prosíme, abyste se zatím neodhlašovali. V případě, že by byl vysoký počet osob, které nebudou splňovat podmínky vstupu na Slovensko, jelo by se místo Turzovky na jiné hodnotné poutní místo na území ČR.

NÁVŠTĚVA PAPEŽE FRANTIŠKA V ŠAŠTÍNĚ  

Na středu 15. září se připravuje zájezd na mši svatou s papežem Františkem v Šaštíně na Slovensku. Přesný program bude zveřejněn po zveřejnění oficiálního programu papeže. Podmínky účasti jsou stejné jako u pouti na Turzovku (tzn. 2 dávky očkování). Podrobnosti budou zveřejněny na plakátku, případně je můžete získat u Václava Šustra, mail: vaclav.sustr@post.cz, tel.: 777 640 961.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. července – 1. srpna 2021

 

Neděle

25. července

7:30

Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy

9:00

Za účastníky farního putování Jacobeo 2021

Pondělí

26. července

18:00

Za + rodiče Dvořákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý

27. července

7:00

Za + Františku Frančiakovou a + Mariána Juriša

Středa

28. července

18:00

Za uzdravení

Čtvrtek

29. července

7:00

Za nenarozené děti

Pátek

30. července

18:00

Za + Cyrila a Annu Cáderovy

Sobota

31.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

1. srpna

7:30

Za živou a + rodinu Kulovu, Dvořákovu a duše v očistci

9:00

Za Marii Horákovou, jejího manžela Oldřicha

a + rodiče Markovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 18. – 25. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí, po mši svaté proběhne křest jednoho dítěte. Ve čtvrtek je svátek svaté Marie Magdaleny, v pátek svátek svaté Brigity.  Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest pěti dětí.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. O týden později v sobotu 31. července uzavřou ve farním kostele manželství Petr Zdražil z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a Markéta Librová z Nového Města na Moravě. Později v ten samý den vstoupí do manželství Ondřej Šandera a Martina Kadlecová, oba z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Pro návrat do Nového Města ze Santiaga do Nového Města na Moravě zbývá posledních 239 kilometrů. Za všechny poutníky bude příští neděli v 9:00 obětována slavnostní poutní mše svatá ke cti svatého Jakuba, apoštola

EXERCICIE LECTIO DIVINA 

Od 9. do 17. srpna 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Exercicie povedou P. Martin Sedloň, OMI, P. František Honíšek, CM a P. Tomasz Kazański, SAC. Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com. Více informací zde www.lectiodivina.cz.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. července 2021

 

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

Pondělí

19. července

18:00

Za + rodiče Dvořákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý

20. července

7:00

Za + Vladimíra Tatíčka

Středa

21. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

22. července

7:00

Za + Dr. Jordánovou

Pátek

23. července

18:00

Za Boží pomoc v těžké životní situaci

Sobota

24.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

25. července

7:30

Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy

9:00

Za účastníky farního putování Jacobeo 2021

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 11. – 18. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý památka svatého Jindřicha, císaře; ve středu bl. Hroznaty, mučedníka; ve čtvrtek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve; v pátek Panny Marie Karmelské a v sobotu bl. Česlava a svatého Hyacinta. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest jednoho dítěte.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý váš dar ve sbírce na bohoslovce z minulé neděle. Ta vynesla 74.756,- Kč.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 17. července 2021 hodlají ve farním kostele vstoupit do manželství Michal Trödler původem z Radňovic a Pavlína Tománková původem ze Slavkovic. Další sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte nynější i budoucí novomanžele svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Ve farním putování se vracíme ze Santiaga di Compostella do Nového Města. Na to, abychom se do svátku svatého Jakuba stihli vrátit nám nyní chybí pouhých 1.490 kilometrů (z celkových 6.054 km).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

Rozpis úklidu do konce roku 2021 najdete na nástěnce a na stránkách farnosti.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11.-18. července 2021

 

Neděle

11. července

7:30

Za živou a + rodinu Filipi, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu a osobní úmysl

9:00

Za + Vladimíra Petra

a živou a + rodinu Petrovu

Pondělí

12. července

18:00

Úmysl volný

Úterý

13. července

7:00

Za nemocnou osobu

Středa

14. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a celou živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

15. července

7:00

Úmysl volný

Pátek

16. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu

Sobota

17.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVENCE 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest jednoho dítěte. V pondělí je Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, v úterý památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

SBÍRKA NA POMOC HODONÍNSKU

Mimořádná sbírka z minulé neděle vynesla 201.731,- Kč. Děkujeme za vaši solidaritu a také modlitbu za zasažené obce, za oběti a zraněné.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Dnešní sbírka (4. 7. 2021) je na bohoslovce. V roce 2020 bylo na tento účel v diecézi vybráno 3.315.162,- Kč. Tato částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde se naši bohoslovci připravují ke své službě, na stravné, kolejné a na exercicie seminaristů, kterých máme v tomto školním roce devět.

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

V pondělí bude mše svatá ze slavnosti ráno v 8:00, večerní mše svatá nebude.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA  

Prosíme ty z vás, kteří by mohli nabídnout ze své zahrádky kopretiny na výzdobu kostela na příští týden a také všechny zájemce o aranžování květinové výzdoby o prázdninách, aby kontaktovali p. Malou na telefonním čísle 607 991 958.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 10. července 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Ing. Antonín Martinát z Valašského Meziříčí a Mgr. Jana Zelená z Nového Města na Moravě. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

FARNÍ TÁBOR CHALOUPKY 

Farnost Žďár nad Sázavou II nabízí poslední volná místa na farním táboře Chaloupky. Tábor je v termínu od pondělí 16. do neděle 22. srpna 2021. Je určen pro děti od 2. – 7. třídy. Místo ubytování je fara na Fryšavě a cena je 1.800,- Kč. Zájemci, kontaktujte prosím paní Vladěnku Veselou prostřednictvím e-mailu veselavladenka@seznam.cz

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. července 2021

 

Neděle

4. července

XIII. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu a Kottovu

Pondělí

5. července

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY A HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY

8:00

 

(Za + Rostislava Pečka)

Úterý

6. července

Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice

7:00

Za + sestru Josefu Cíhovou, duše v očistci

a dary Ducha svatého pro celou rodinu

Středa

7. července

18:00

Za + Růženu Mrázkovou, syna, za dary Ducha svatého pro živou rodinu

Čtvrtek

8. července

7:00

Za Boží lid

Pátek

9. července

15:00

Za + Metoděje Vítka

(na kostelíčku, pohřební)

18:00

Na úmysl celebranta

Sobota

10.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

11. července

XIV. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Filipi, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu a osobní úmysl

9:00

Za + Vladimíra Petra

a živou a + rodinu Petrovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 27. 6. – 4. 7. 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest 4 dětí. V pondělí je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý Slavnost svatých Petra a Pavla, hlavních patronů naší brněnské diecéze, v sobotu svátek svatého Tomáše, apoštola. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí

MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ

Na dnešní den (neděle 27. 6. 2021) otec biskup Vojtěch vyhlásil mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na Hodonínsku. Přispět lze také elektronicky přes donátorský portál (https://donator.cz/donator/hodoninsko). Děkujeme za každý projev solidarity (finanční, materiální, případně dobrovolnickou pomoc – různé iniciativy najdete na webu a na sociálních sítích) ale také modlitbu za zasažené obce, za oběti a zraněné.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Sbírka na bohoslovce původně ohlášená na tento den se vzhledem k mimořádnost situace na Hodonínsku přesouvá na příští neděli (4. července 2021).

POŘÁDEK BOHOSLUŽEB O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

V letních měsících červenec a srpen budou mše svaté v týdnu jako obvykle, o nedělích budou mše svaté v 7:30 a v 9:00. Mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 O PRÁZDNINÁCH NEBUDOU a začnou opět v září.

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA 

V úterý – v den slavnosti hlavních patronů diecéze – bude mše svatá večer v 18:00.

UPOZORNĚNÍ: VE ČTVRTEK MIMOŘÁDNĚ NEBUDE RANNÍ MŠE!

PRVNÍ PÁTEK V  MĚSÍCI

Ve čtvrtek 15:30 do 17:30 zpovídá otec F. Koukal. V pátek od 17:00 eucharistická adorace se svátostným požehnáním.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST Do středy 30. června je možné zaslat přihlášku do výběrového řízení na obsazení pracovních míst u brněnského biskupství Finanční účetní a pomocná účetní (obě s pracovištěm Brno, areál Petrov) a Technik stavebních investic pro Brněnsko. Více informací vzadu na vývěsce a na stránkách www.biskupstvi.cz.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 11. – 15. srpna 2021 v Brně na BiGy. Bližší info na https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH POBYTŮ PRO SENIORY  Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory k účasti na tradičních pobytech. V srpnu do Veverské Bítýšky na čtyřdenní pobyt plný cvičení pod vedením odborné lektorky a v září na týden do Jeseníků, kde kromě pohybu na čerstvém vzduchu bude možnost procvičovat také paměť či jemnou motoriku. Součástí týdenního pobytu je duchovní program. Bližší informace najdete na plakátech ve vývěsce a na webu www.spokojenysenior-klas.cz.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY V sobotu 10. července 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Ing. Antonín Martinát z Valašského Meziříčí a Mgr. Jana Zelená z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. června – 4. července 2021 

 

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

28. června

18:00

Za + Bohuslava Vitulu

Úterý

29. června

18:00

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, HLAVNÍCH PATRONŮ

BRNĚNSKÉ DIECÉZE (Za Boží lid)

Středa

30. června

18:00

Za + a živou rodinu Novotných a Horňasovu

Čtvrtek

1. července

 MŠE SVATÁ V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

2. července

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

3. července

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

4. července

7:30

Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ČERVNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 přijalo dnes 9 dětí z naší farnosti poprvé svátost eucharistie. V pondělí je památka svatého Alojze Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek Slavnost Narození Jana Křtitele. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. U poslední mše svaté v 10:30 poděkujeme za uplynulý školní rok. Po jejím skončení bude křest 4 dětí.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 

Sbírka z příští neděle (27. června)  je určena na bohoslovce a kněžský seminář.

MŠE SVATÁ V RADŇOVICÍCH 

Odpoledne v 15:00 h budeme slavit mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna na návsi v Radňovicích. Mše svatá je obětována za všechny živé i zemřelé obyvatele obce a budeme u ní společně prosit za stavbu nové kaple zasvěcené právě Janu Nepomuku Neumannovi.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE 

Ve středu večer v 18:00 bude mše svatá z vigilie Slavnosti Narození Jana Křtitele. Ve čtvrtek (tj. v den slavnosti) bude mše svatá pouze ráno v 8:30 h (rekolekční).

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 24. června budou ve farním kostele rekolekce našeho děkanátu. V 8:00 h začínáme eucharistickou adorací, v 8:30 mše svatá. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí. U mše svaté poděkujeme za dar 70 let jeho života a 43 let kněžství. Všichni jste srdečně zváni!

JACOBEO 2021 

Ve středu 16. června jsme ve farním putování dorazili do cíle naší cesty – Santiaga de Compostela. Všem poutníkům (ať už pěšky či na kole) patří veliké uznání a dík! Do svátku svatého Jakuba v neděli 25. července ještě nějaký čas zbývá. Zvládneme i zpáteční cestu?

POUŤ NA TURZOVKU

Bude v sobotu 4. září 2021. Bližší informace na plakátku ve vývěsce. Zbývají ještě volná místa, zájemci se můžou přihlásit v sakristii, záloha činí 200,- Kč. Předpokládá se, že vzhledem k překračování státní hranice bude nutné buď očkování anebo negativní test na COVID-19 (PCR/antigenní).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 26. června 2021 uzavřou církevní sňatek Filip Sváček z Nového Města na Moravě a Magdalena Trödlerová z Radňovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

VRCHNÍ SESTRA PRO DOMÁCÍ PÉČI

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přijme pracovníka či pracovnici na pozici vrchní sestra pro domácí péči. Více informací na nástěnce a na stránkách www.zdar.charita.cz

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. června 2021

  

Neděle

20. června

7:30

Za studenty maturující v roce 1966

a jejich profesory

9:00

Za + Miroslavu a Františka Šanderovy, dvoje

+ rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (Za Boží lid)

15:00

RADŇOVICE – náves u rybníka

Za obec Radňovice a její živé a + obyvatele

Pondělí

21. června

18:00

Za + Ivu Hájkovou

Úterý

22. června

7:00

Na poděkování za dar povolání

(výročí kněžského svěcení)

Středa

23. června

18:00

VIGILIE NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za + pana děkana Jana Daňka (1. výročí úmrtí)

Čtvrtek

24. června

8:30

Na poděkování za 70 let života a 43 let kněžství

(rekolekční, hlavní celebrant: Mons. Jan Peňáz)

Pátek

25. června

18:00

Za Tatianu Yankovou (23. června – 5. výročí úmrtí), celou rodinu Zídkovu a Kabrdovu 

Sobota

26. června

7:00

Za + rodiče a sourozence a celou živou a + rodinu

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. ČERVNA 2021

Dnes slavíme 11. neděli v meziročním období. V sobotu je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, biskupa. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude příští neděli u mše svaté v 10:30 h. Ke svátosti smíření přistoupí děti poprvé ve čtvrtek od 17:00 h na farním dvoře.

MŠE SVATÁ V RADŇOVICÍCH   

V neděli 20. června v 15:00 h budeme slavit mši svatou pod širým nebem na návsi v Radňovicích. Všichni jste srdečně zváni!

POUŤ NA TURZOVKU

Zájemci o zářijovou pouť se můžou zapisovat v sakristii.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 26. června 2021 uzavřou církevní sňatek Filip Sváček z Nového Města na Moravě a Magdalena Trödlerová z Radňovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

POSILA DO KOSTELNICKÉ SLUŽBY

Uvítáme další posilu do kostelnické služby. Bližší informace v sakristii.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. června 2021

 

Neděle

13. června

7:30

Za + rodiče Starých, dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy a za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Zdenku Rolinkovou

10:30

Za + rodinu Královu a Blažíčkovu

Pondělí

14. června

18:00

Za + Alenu Blahovou a + manžela

Úterý

15. června

7:00

Za dar živé víry pro Adriánu, Franka a Frederiku

Středa

16. června

18:00

Za Karla Zídka a celou rodinu

Čtvrtek

17. června

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Pátek

18. června

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

19. června

7:00

Za + Zdeňka Ptáčka

Neděle

20. června

7:30

Za studenty maturující v roce 1976

a jejich profesory

9:00

Za + Miroslavu a Františka Šanderovy, dvoje

+ rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

15:00

RADŇOVICE – na návsi u rybníka

Za obec Radňovice a její živé a + obyvatele

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. června 2021

Dnes slavíme 10. neděli v meziročním období. Po poslední mši svaté v 10:30 bude křest tří dětí. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

PRVOKOMUNIKANTI   

Ve čtvrtek od 17:00 proběhne na farním dvoře focení na tablo dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Ke svátosti smíření poprvé přistoupí děti následující čtvrtek (17. června 2021) od 17:00 hod. 

NOVOCANTUS VE FARNÍM KOSTELE

Příští neděli 13. června 2021 mši svatou v 9:00 svým zpěvem doprovodí mužský pěvecký sbor Novocantus.

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 2.611 km, nacházíme se na španělském území na úrovni města Logroño.

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ 

V sobotu 19. 6. 2021 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle udělí kněžské svěcení jáhnu Milanu Werlovi (*1984) z farnosti Brno – Obřany a jáhenské svěcení bohoslovci Josefu Janouškovi (*1984) z farnosti Moravské Budějovice. Mysleme na ně ve svých modlitbách!

LETNÍ DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté, a hlavně na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Pro přihlášené do 30. června 2021 je cena za setkání 1500Kč. Všechny informace na webových stránkách: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

POUŤ NA TURZOVKU

září je v plánu farní pouť na Turzovku. Prosím abyste v sakristii nahlásili případný zájem a na jeho základě se upřesní termín.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu Novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. – 13. června 2021

 

 

Neděle

6. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, rodiče, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu

9:00

Za + Františka a Marii Olišarovy, za + sourozence a + manžele Benešovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

7. června

18:00

Na úmysl

Úterý

8. června

7:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi , Paříkovi

15:00

Za + Milana Málika (na kostelíčku – zádušní)

Středa

9. června

18:00

Za manžele v těžké životní situaci a + rodiče Fouskovy

Čtvrtek

10. června

7:00

Za rodinu Matulovu a dva syny

Pátek

11. června

NEJSVĚTĚJŠÍ

SRDCE PÁNĚ

15:00

Za + Jiřího Ptáčka (na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za rodiče Kabelkovy a rodinu Horňasovu

Sobota

12. června

7:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Neděle

13. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Starých , dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi a za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Zdenku Rolinkovou

10:30

Za + rodinu Královu a Blažíčkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 30. května – 6. června 2021

Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je Svátek Navštívení Panny Marie, v úterý památka svatého Justina, mučedníka, ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně, v sobotu památka svatého Bonifáce. Pátek je první v měsíci. Neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí.

SBÍRKA NA CHARITU

Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 39.531,- Kč. Pán Bůh odplať vaši štědrost!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude poslední májová pobožnost u kapličky ve Studnicích. V případě pěkného počasí vyjdeme od fary pěšky ve 12:45 h (vzdálenost 5,5 km).

NÁBOŽENSTVÍ NA II. STUPNI ZŠ A NA GYMNÁZIU

Vzhledem k aktuálně nastaveným preventivním opatřením bude výuka na druhém stupni ZŠ probíhat ve čtvrtek 13:15-13:45 (6. ročník) a 13:45-14:15 (8. ročník); na gymnáziu rovněž ve čtvrtek v čase 14:40 – 15:25. S rodiči žáků 5., 7. a 9. ročníku ZŠ, kteří by měli o výuku náboženství zájem, je možné domluvit se individuálně.

ČTVRTEK: SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ   

Ke svátosti smíření je možné přistoupit během celého týdne, ve čtvrtek v čase 15:30 – 17:00 bude zpovídat o. Koukal. Od 17:00 do 17:55 bude v kostele možnost tiché adorace. Po mši svaté v 18:00 ze Slavnosti Těla a Krve Páně bude eucharistické požehnání Novému Městu a následná poklona před Nejsvětější Svátostí. Ranní mše svatá ve čtvrtek nebude.

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 2.103 km a nacházíme se několik kilometrů nad francouzským městem Toulouse.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 5. června 2021 hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Martin Polnický z Pohledce a Ilona Komínková z Jiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

INTENCE MŠÍ SVATÝCH

Od úterý 1. června je možné zapisovat úmysly na 2. půlletí 2021. Úmysly je možné zapsat po mši svaté osobně na faře, telefonicky či e-mailem.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. května – 6. června 2021

 

 

Neděle

30. května

 

7:30

Za obrácení manžela

9:00

Za + Ladislava Kromíchala k nedožitým 100. narozeninám, za + manželku Dagmar a rodinu Loubovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

31. května

18:00

Na úmysl celebranta

Úterý

1. června

7:00

Za živé a + rodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

2. června

18:00

Za + Jana Ondráčka

Čtvrtek

3. června

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Za + Jiřího Malého)

Pátek

4. června

14:00

Za + Janu Havelkovou (na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

5. června

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

6. června

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, rodiče, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu

9:00

Za + Františka a Marii Olišarovy, za + sourozence a + manžele Benešovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice. Končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Dnešní sbírka je určena na Charitu. V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; ve středu památka svatého Filipa Neriho, kněze; ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.

KONČÍ POVINNOST ON-LINE REGISTRACE NA BOHOSLUŽBY

Od pondělí 24. května 2021 končí povinnost on-line registrace na bohoslužby o nedělích a slavnostech. V platnosti zůstává povinnost nošení respirátorů, desinfekce rukou u vstupu do kostela a dodržování rozestupů (s výjimkou členů jedné domácnosti).

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Radňovicích s možností jít od fary pěšky s odchodem ve 13:30 h. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky ve Studnicích.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Jako obvykle bude možné během mše svaté přistoupit ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni!

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA II. STUPNI ZŠ A GYMNÁZIU  

Od pondělí 24. května 2021 se obnovuje výuka náboženství také na druhém stupni ZŠ a na Gymnáziu. Vzhledem k nemožnosti slučovat ročníky bude výuka na 1. ZŠ prozatím rozdělena do několika dnů a vstupů (rozvrh bude ihned po upřesnění na nástěnce a na webu farnosti). Výuka na gymnáziu bude podle stávajícího rozvrhu.

NOC KOSTELŮ 2021 

V pátek se uskuteční Noc kostelů, do které se kromě obou farností zapojili také novoměstské kulturní instituce. Každou půlhodinu se na několika místech představí významné postavy novoměstské historie. V 18:00, 18:30, 19:00 a 19:30 bude u vchodu do kostela začínat komentovaná prohlídka sgrafit Karla Němce. Ve 20:00 hodin se u evangelického kostela uskuteční koncert písničkáře Karla Vepřeka. Noc kostelů uzavře Ekumenická pobožnost mezi kostely ve 21:00 u kašny sv. Anny v parku. Plakátky s kompletním programem a stanovišti najdete pod kůrem (mezi tiskovinami). PROSÍM POZOR, Z DŮVODU NOCI KOSTELŮ BUDE MŠE SVATÁ V PÁTEK JIŽ V 17:00 HODIN!

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 1.561 kilometrů a necháváme za sebou francouzské město Chambéry.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Dne 5. června 2021 hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Martin Polnický z Pohledce a Ilona Komínková z Jiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. května 2021

 

Neděle

23. května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

7:30

Za + manžela a živou a + rodinu Zdražilovu (nutná rezervace)

9:00

Za + bratra Františka, rodiče Dvořákovy a Blažíčkovi a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

(nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

24. května

18:00

Za poděkování a s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro Janu Hudákovou u příležitosti 70 let života

Úterý

25. května

7:00

Za + rodiče, manžela, sestru, bratra a 3 švagry

Středa

26. května

18:00

Za + Františka Tatíčka a rodinu Fryšavských

Čtvrtek

27. května

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za nemocnou švagrovou Helenu Klímovou

Pátek

28. května

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Žákovu, Večeřovu a Dočkalovu

Sobota

29. května

7:00

Za dobré vysvědčení vnoučat Petra, Martina a Barušky

Neděle

30. května

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za obrácení manžela

9:00

Za + Ladislava Kromíchala k nedožitým 100. narozeninám, za + manželku Dagmar a rodinu Loubovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme 7. neděli velikonoční, která je zároveň dnem modliteb za sdělovací prostředky. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.  Ve čtvrtek je památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze; v pátek svátek Výročí posvěcení katedrály svatých Petra a Pavla. Příští neděle je Slavnost Seslání Ducha Svatého – Letnice. Sbírka z příští neděle je určena na charitativní účely.

V TOMTO TÝDNU MIMOŘÁDNĚ NEBUDOU RANNÍ MŠE V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK!

MISIJNÍ JARMARK – PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do misijního jarmarku, podíleli se na jeho přípravě a organizaci a všem dárcům, kteří nabídli své produkty k prodeji. Jarmark vynesl krásných 50.920,- Kč, které byly odeslány na účet Papežských misijních děl.

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY – PODĚKOVÁNÍ  

Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém Východě z minulé neděle se vybralo 36.833,- Kč. Kéž Pán hojně odplatí vaši štědrost a solidaritu s našimi bratry ve víře, kteří ji na rozdíl od nás nemůžou svobodně vyznávat a jsou pro ni pronásledováni a vražděni.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích s možností jít od fary pěšky s odchodem ve 14:00 h. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky v Radňovicích.

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

Od pondělí 17. května 2021 se obnovuje výuka náboženství na prvním stupni ZŠ. Výuka na druhém stupni ZŠ a na Gymnáziu Vincence Makovského začne v týdnu od 24. května 2021. Rozvrh bude již brzy na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

„JACOBEO2021“

Děkujeme všem, kdo se zapojují do farního putování Jacobeo2021 i těm, kdo se včera – počasí navzdory – přidali k pěší pouti na Zelenou Horu. K sobotnímu večeru (20:00 h) jsme již společně ušli 696 km a momentálně se nacházíme přibližně v polovině německé etapy (mezi Ingolstadtem a Ulmem).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu úklidu kostela rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 23. května 2021

 

Neděle

16. května

 

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka a všechny kněze sloužící v naší farnosti (nutná rezervace)

9:00

za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

17. května

18:00

Za živou a + rodinu Matulovu a dva syny

Úterý

18. května

Mše svatá v tento den není

Středa

19. května

18:00

Za + Vojtěcha Halíka a rodinu Halíkovu

Čtvrtek

20. května

Mše svatá v tento den není

Pátek

21. května

18:00

Za + Václava Louba, syny Davida a Václava a celou rodinu Loubovu

Sobota

22. května

7:00

Za + rodiče Fouskovy a celou živou a + rodinu

Neděle

23. května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

7:30

Za + manžela a živou a + rodinu Zdražilovu (nutná rezervace)

9:00

Za + bratra Františka, rodiče Dvořákovy a Blažíčkovi a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

(nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční, která je zároveň Nedělí modliteb za pronásledované křesťany. Na tento účel je i dnešní sbírka. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V pátek je svátek svatého Matěje, apoštola. Příští neděle je 7. velikonoční.

Dnes v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 proběhne na farním dvoře misijní jarmark.

Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše svatá jak ráno, tak i večer.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI A SVATODUŠNÍ NOVÉNA   V 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Maršovicích, od fary vyjdeme pěšky ve 14:00 h. Májovou začínají také večerní mše svaté (s výjimkou slavností a svátků) Od pátku se po skončení mše svaté modlíme také svatodušní novénu. Příští neděli bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích v 15:00.

POUŤ NA ZELENOU HORU   Všichni jste srdečně zváni na pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu v sobotu 15. května. Pěší poutníci vyjdou od kostela svaté Kunhuty v Novém Městě ve 13:00 hodin, mše svatá pod širým nebem v poutním areálu na Zelené Hoře začíná v 17:00. Doprava zpátky do Nového Města je individuální. Celý program letošní pouti najdete na plakátku ve vývěsce.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021   První svaté přijímání v naší farnosti se uskuteční 20. června 2021 ve mši svaté v 10:30. Eucharistii poprvé letos přijme devět dětí. Provázejme je k tomuto jejich velikému dni ve svých modlitbách!  

„JACOBEO2021“ Pěší pouť na Zelenou horu či ke kapličkám jsou příležitostí k dosažení dalších kilometrů na našem farním putování. K poledni soboty 8. května jsme dorazili z Nového Města do Prahy (společně ušlých 183 km). Aktuální stav putování zjistíte a nové kilometry přidáte přes webové stránky farnosti. Pro všechny poutníky jsou připraveny také odznáčky farního putování „Jacobeo2021“, které jsou k vyzvednutí v krabičce vedle tiskovin v zadní části kostela.

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu Novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. května 2021

 

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

10. května

18:00

Za + Ladislava Holfeuera, + sestru Jiřinu, + rodiče a + švagra Josefa

Úterý

11. května

7:00

Za + pana děkana Jana Daňka (71 let od narození)

a duše v očistci

Středa

12. května

18:00

Za + rodiče Dítětovi a + tetu Věru

Čtvrtek

13. května

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou a + rodinu Furchovu

18:00

Za živou a + rodinu Matulovu

Pátek

14. května

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

15. května

7:00

Za + Antonii Bloudkovou a Františka Bloudka a duše v očistci

Neděle

16. května

 

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka a všechny kněze sloužící v naší farnosti (nutná rezervace)

9:00

za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme pátou neděli velikonoční. V pondělí je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů, ve čtvrtek památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděli, která je šestá velikonoční, proběhne Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu. Pátek je první v měsíci.

BOHOSLUŽBY

Od 26. dubna 2021 platí možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, používat respirátory, při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Pro neděle a slavnosti zůstává povinnost on-line rezervace (kapacita navýšena z 25 na 70 věřících). Kromě lavic využijte také židličky a kostel obsazujte od Černé kaple. Dnešní bohoslužba je zároveň poslední přenášena on-line. Dispens biskupa Vojtěcha od osobní účasti na bohoslužbách a možnost přistoupit po nedělních mších svatých ke svatému přijímání zůstávají v platnosti.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 hod bude májová pobožnost u kapličky v Jiříkovicích. Vzhledem k počasí bude přesun ke kapličce individuální. Na místě prosím dodržujte potřebné rozestupy a ochranu dýchacích cest. Příští neděli se sejdeme v Maršovicích. Májová pobožnost bude také před každou večerní mší svatou.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek bude od 15:30 na farním dvoře zpovídat o. František Koukal. V pátek bude přede mší svatou tichá (od 17:00) a moderovaná (od 17:30) eucharistická adorace s požehnáním. Ve čtvrtek 17:00 bude mše svatá pro prvokomunikanty a rodiče.

MISIJNÍ JARMARK 

Příští neděli 9. května se v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 na farním dvoře uskuteční misijní jarmark, kterým podpoříme Papežská misijní díla. Produkty k nabídnutí můžete doručit na faru den předem, tedy v sobotu mezi 15:00-18:00 h.  Bližší informace podá p. Lucie Novotná (tel. 605 170 471).

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 

Veliké poděkování všem, kdo se zapojili. V tzv. „postničkách“, které jsme odevzdali Oblastní charitě bylo krásných 6.524,- Kč.

„JACOBEO2021“  

V letošním tomto roce (s prodloužením až do konce roku 2022) se koná jubilejní Svatojakubský rok. Možnosti putování do zahraničí jsou omezené, a proto všechny velké i malé poutníky a výletníky (nejen) naší farnosti zveme, aby se připojili k farnímu putování „Jacobeo2021“. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce/koni je možné vložit ZDE. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky putovat z Nového Města přes Prahu, Kostnici, Ženevu, Saint Jean Pied de Port až do Santiaga de Compostela. Za všechny putující bude na svátek svatého Jakuba – v neděli 25. července v 9:00 – slavena poutnická mše svatá. 

TÝDEN PRO RODINU

13. ročník se koná od 8. do 16. května s mottem „Rodinná pohoda není náhoda?“ Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR, možností zapojení je více, stačí si vybrat www.tydenprorodinu.cz. Plakátek se seznamem akcí bude i na nástěnce.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

2. května

 

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi

(nutná rezervace)

9:00

Na úmysl celebranta (on-line přenos, nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30

Pondělí

3. května

18:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

Úterý

4. května

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

5. května

18:00

Za + Bohumíra Lukáška a celou živou a + rodinu

Čtvrtek

6. května

7:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu Německých a Košíkovu

Pátek

7. května

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

8. května

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Hrnčířovu

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30

 

FARNÍ OHLÁŠKY 25. dubna – 2. května 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli velikonoční, zvanou také Neděle Dobrého pastýře. Ve čtvrtek je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, v sobotu památka svatého Josefa, dělníka. Příští neděle je pátá velikonoční.

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Od pondělí neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Při bohoslužbě je dále potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Aby bylo možné výše uvedené podmínky splnit, pro neděle a slavnosti zůstává v platnosti povinnost on-line rezervace, ovšem kapacita se navyšuje ze současných 25 na 70 věřících. V platnosti zůstávají také výjimky z registrace pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty, 3 osoby od zadavatele úmyslu mše svaté a děti do 10 let. Ještě jednou vás prosím, abyste pokud je to možné v lavicích zaujímali místa na sezení označené křížkem (+) a kostel obsazovali od jeho přední části, tj. od Černé kaple. Jenom tak je totiž možné dodržet požadované rozestupy. Kapacity jsou již navýšeny v rezervačním systému, kde se můžete registrovat jak na přidaná místa, tak i na bohoslužby v měsíci červnu. Nově neplatí zákaz zpěvu při bohoslužbě. Od pondělí se rovněž přede mší svatou společně modlíme růženec.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI   

Příští sobotou vstupujeme do mariánského měsíce května. S ním jsou spojeny májové pobožnosti. Probíhat budou v kostele na začátku každé večerní mše svaté, tedy v pondělí, ve středu a v pátek (s výjimkou prvního pátku v měsíci). Každou květnovou neděli v 15:00 hod bude májová pobožnost také u jednotlivých kapliček, které se nachází na území naší farnosti. Pobožnost se bude konat vždy venku před kapličkou za dodržení všech bezpečnostních opatření. Rozpis najdete na plakátku ve vývěsce.   

MISIJNÍ JARMARK   

V neděli 9. května 2021 – dá-li Pán – proběhne na farním dvoře již dvakrát odložený misijní jarmark. Výtěžkem opět podpoříme Papežská misijní díla. Tímto bych chtěl povzbudit a prosit všechny, kdo jsou ochotni věnovat anebo se podílet na výrobě nabízených produktů, aby se co nejdřív ozvali paní Lucii Novotné (kontakt: novotnaluci@seznam.cz, tel. 605 170 471).

Ve čtvrtek v 17:00 bude mše svatá pro komunikanty a jejich rodiče. V sobotu – v den památky svatého Josefa, dělníka – lze získat plnomocné odpustky, které v letošním roce stanovil papež František.

Službu úklidu kostela mají tento týden p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. dubna – 2. května 2021

 

Neděle

25. dubna

 

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu*

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. dubna

18:00

Za + Zdenku Švandovou a + manžela

Úterý

27. dubna

7:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Středa

28. dubna

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

29. dubna

7:00

Za Elišku Svobodovu a živou a + rodinu Svobodovu

Pátek

30. dubna

18:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu

Sobota

1. května

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

 

2. května

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi*

9:00

Na úmysl celebranta * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid*

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. dubna 2021

Dnes je třetí neděle velikonoční. V pátek je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, v sobotu památka svatého Jiří, mučedníka. Příští neděle je čtvrtá velikonoční.

Od zítřka (tj. pondělí 19. dubna) je možné zarezervovat si zbylá místa na nedělní mše svaté ve velikonočním období. I nyní však prosíme o přiměřenost v počtu rezervací a solidaritu s ostatními farníky.

Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb jsou Ježíšova slova: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře v Olomouci, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři 5 bohoslovců z brněnské diecéze, v Římě 3 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci o. Pavel Stuška děkuje jak za materiální podporu semináře tak i modlitby za nastávající kněze.

Ve čtvrtek v 17.00 h bude mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

Příští sobotu 24. dubna se v novoměstském supermarketu BILLA uskuteční Sbírka potravin pro potřebné. Zakoupené trvanlivé potraviny pomohou rodinám i jednotlivcům, kteří se nejen vlivem Covidu ocitli v existenční nouzi. Po vzájemné dohodě mezi organizacemi a na základě potřebnosti proběhne od 8.00 do 16.00 h sbírka pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a od 16.00 do 18.00 h pro obecně prospěšnou společnost Portimo. Bližší informace najdete na stránkách https://zdar.charita.cz/sbirka-potravin/.

Naše farnost se společně s evangelickou zapojí také do 13. ročníku Noci kostelů v pátek 28. 5. 2021. Letošní motto je radostnou oslavou Hospodina a přírody jako jeho stvořitelského díla: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104,20). Noc kostelů proběhne za hygienických omezení, které budou dané době aktuální, letos pouze ve venkovních prostorách. Program bude včas upřesněn.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. dubna 2021

 

Neděle

18. dubna

 

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

19. dubna

18:00

Za dobrý duchovní růst a správné duchovní vedení

Úterý

20. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

21. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Horváthovu a obrácení v rodině Suchých

Čtvrtek

22. dubna

7:00

Za spásu duše zesnulé Věry Beranové

Pátek

23. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

Sobota

24. dubna

7:00

Za nová duchovní povolání

Neděle

 

25. dubna

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

 

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz.

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. dubna 2021

Dnes je druhá neděle velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je památka svatého Martina I., papeže a mučedníka. Příští neděle je třetí velikonoční.

Dnešní neděle je zároveň Neděle Božího milosrdenství. Z technicko-personálních důvodů není dnešní mše svatá (11. dubna) přenášena on-line. Kvůli pandemii se letos nekoná poutní program ve Slavkovicích. Dnešní svátek lze oslavit například rodinným výletem do přírody spojeným s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Rovněž zůstává v platnosti možnost získat plnomocné odpustky. Podmínky pro jejich získání jsou svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Kdo tyto podmínky nemůže dnes splnit, stačí, když se zřekne svých hříchů se záměrem co nejdřív přistoupit ke svatosti smíření, svatému přijímání a pomodlí se na úmysly Svatého otce. Zároveň se dnes u obrazu Božího milosrdenství pomodlí modlitbu „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a přidá k tomu výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti!“.

Dneškem končí velikonoční oktáv, ale ne velikonoční doba a naše radost z Kristova vzkříšení. I nadále nám ji připomíná instalace velikonočního příběhu z kukuřičného šustí, kterou si můžete prohlédnout v zadní části kostela. Autorce – paní Blažkové z Podolí – mockrát děkujeme!

do příští neděle 18. dubna platí možnost maximálně dvou registrací na mše svaté ve velikonočním období zvlášť pro ty, kdo se na mše svaté doposud nedostali. Od pondělí 19. dubna budou k dispozici neobsazená místa.

Sbírka na Bílou sobotu na Svatou zemi (Boží hrob) vynesla 14.590,- Kč. Veliké díky!

Pán Bůh vám odplať také postní úsilí vyjádřené postními pokladničkami. V případě, že jste nenašli nikoho potřebného ve vašem okolí, komu byste ušetřenou částkou přímo pomohli, můžete postní pokladničky odevzdat do příští neděle v sakristii kostela a my je následně předáme diecézní charitě.

Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

Službu úklidu kostela má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. dubna 2021

 

Neděle

11. dubna

 

 

7:30

Za + Ladislava Mošnera, živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu *

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos v tento den mimořádně není)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

12. dubna

18:00

Na úmysl

Úterý

13. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Kabelkovu, Žákovu a Slámovu

Středa

14. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Malých a Čechovu

Čtvrtek

15. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a za + Miroslavu Veselskou

Pátek

16. dubna

18:00

Za + Josefa Doležala a + Věru Horáčkovu

Sobota

17. dubna

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou

a + rodinu Furchovu

Neděle

 

18. dubna

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace 

FARNÍ OHLÁŠKY 28. března – 5. dubna 2021

Dnes slavíme Květnou neděli, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

Ratolesti se dnes přede mší svatou nerozdávají, věřící si přináší vlastní, které jim budou požehnány na začátku každé mše svaté, přičemž zůstávají na svých místech. Omezené množství požehnaných ratolestí bude k dispozici u východu z kostela po mši svaté v 9:00. Ratolesti vám rád požehnám také individuálně.

V zadní části kostela si v čase podávání svatého přijímání (tj. mezi 9:55 – 10:25) můžete vyzvednout vaše požehnané domácí paškálky. Rozsvítit je můžeme společně v našich domácnostech u rodinné bohoslužby (příp. sledování přenosu) o Vigilii Zmrtvýchvstání Páně (tedy na Bílou Sobotu večer).

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Využijte této možnosti zvlášť v pondělí, kdy budou k dispozici 4 kněží. Zpovídat se bude na farním dvoře (resp. Baroku) a v sakristii farního kostela (vchodem zvenku), tedy stejně jako před Vánocemi, a to za přísného dodržování všech hygienických opatření (respirátor FFP2, rozestupy, dezinfekce). Většinu nemocných jsem se svátostmi již navštívil, případné další zájemce prosím přihlaste. Od pondělí do středy jsou mše svaté pouze večer v 18:00.

Na všechny bohoslužby od Zeleného čtvrtka (ráno i večer) až po Velikonoční pondělí (včetně) je nutná on-line rezervace. Ti, kteří se nemůžou zúčastnit bohoslužeb osobně, můžou sledovat jejich přenosy prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Doporučuji zvolit tu bohoslužbu, které předsedá diecézní biskup. Nabídku rozhlasových, televizních a on-line přenosů (včetně těch s našimi biskupy Vojtěchem a Pavlem) najdete na vývěsce a na webu farnosti. Nezapomínejme, že žádný přenos osobní účast na slavení eucharistie zcela nenahradí, a proto se zároveň sjednocujme ve společné modlitbě a rodinných bohoslužbách v našich domácnostech. Zvlášť je doporučována denní modlitba církve (tzv. breviáře). Automaticky vygenerované texty těchto modliteb najdete na www.breviar.cz .

Úklid kostela proběhne ve čtvrtek od 8:00 hod. Službu má novoměstská skupina.

NA ZELENÝ ČTVRTEK po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod.

NA VELKÝ PÁTEK po obřadech Památky umučení Páně bude možné přistoupit individuálně k svatému přijímání a k uctění svatého kříže, a to v čase od 16:30 do 19:00 hod. Z hygienických důvodů kříž ani letos neuctíváme políbením, ale pouze hlubokou úklonou.

NA BÍLOU SOBOTU bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 hod. Během všech soukromých pobožností prosím dodržujte bezpečnostní opatření, zvláště pak potřebné rozestupy! Pro Velikonoční vigilii ve 20:30 platí výjimka ze zákazu nočního vycházení (návrat do místa bydliště).

VELIKONOČNÍ NEDĚLE – Tradiční svěcení velikonočních beránků letos proběhne ve zpřísněném hygienickém režimu. Důkladně zabalené a podepsané beránky přineste do kostela v pátek a v sobotu. Požehnány budou v neděli před první mší svatou v 7:30 a vyzvednout si je můžete v zadní části kostela v čase podávání svatého přijímání (mezi 9:55 – 10:25 a mezi cca 11:30 – 12:00).

V rodinách si v tento den žehnáme velikonoční pokrmy. Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Text žehnací modlitby je následovný:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. 

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ bude jen jedna mše svatá, ráno v 8.00 hod (na rezervaci).

Otec Vojtěch Libra, který nyní působí jako kaplan v Moravských Budějovicích, se na nás obrací s následující prosbou:

Milí přátelé,

prosíme, podpořte kostel v Blížkovicích v hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Máme tak možnost získat výhru od odborné komise až ve výši 150.000 Kč a cenu veřejnosti ve výši 60.000 Kč. Pošlete tedy případně svůj hlas formou sms ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599. Hlasovat je možné z každého telefonního čísla jen jednou. Díky moc předem. Více najdete na stránkách Jihomoravského kraje zde

O. Vojtěch Libra

 

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

28. března – 5. dubna 2021

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného *

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

29. března

18:00

Za + Jiřího Šustra a + rodiče a živou a + rodinu Šustrovu

Úterý

30. března

18:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

31. března

18:00

Za milost obrácení, dar víry a všechny ostatní přijaté dary

ZELENÝ ČTVRTEK

1. dubna

 

7:00

Za biskupy Vojtěcha a Pavla a kněze brněnské diecéze *

(Nutná rezervace)

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ *

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

2. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos)

BÍLÁ SOBOTA

3. dubna

20:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELIKONOČNÍ

NEDĚLE

4. dubna

 

 

7:30

Za + p. děkana Jana Daňka *

9:00

Za + Františka Sýkoru, sestru, rodiče, manžele Caltovi a Stejskalovi * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid *

Po skončení možnost svatého přijímání do 12:00 h.

Pondělí

5. dubna

8:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ*

Za + Petra Barana (Nutná rezervace)

Úterý

6. dubna

7:00

Úmysl volný

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. března 2021

Dnes slavíme 5. neděli postní. V čtvrtek je Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne.

ZVONĚNÍ ZA OBĚTI KORONAVIRU  –   V pondělí uplyne jeden rok od úmrtí první oběti nového koronaviru v České republice. Ve 12:00 se rozezní zvony po celé zemi za oběti pandemie. Vzpomeňme na ně v minutě ticha a také ve svých modlitbách.

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   –   Na čtvrteční večerní mši svatou je nutná rezervace. Mimořádně bude mše svatá také ráno v 7:00 (bez nutnosti rezervace). V tento den nebude mše svatá pro prvokomunikanty.

PAŠKÁLKY –  Do soboty 27. března –  můžete do sakristie, resp. na faru přinést hotové, zabalené a podepsané paškálky. Na Květnou neděli je před první mší svatou požehnáme a v čase podávání svatého přijímání (tj.  9:55 – 10:25) si je budete moci v kostele vyzvednout.

STÁLÁ DUCHOVNÍ A PSYCHOLOGICKÁ KRIZOVÁ POMOC PO TELEFONU –   Jak postupovat v době, kdy není možné chodit na mši svatou, ale i jiné nejrozmanitější otázky duchovního a psychologického charakteru, které současná situace vyvolává, zodpoví P. Mgr. Jindřich Kotvrda: tel. 739 389 136 (9:00 až 17:00 h) a P. Mgr. Jan Pacner: tel. 731 402 777 (po, st, pá 9:00 až 14:00 h).

LOTERIE SVATÉHO JOSEFA   –   Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského připravilo „Loterii svatého Josefa“. Zájemci si v ní mohou vylosovat některou vlastnost svatého Josefa a snažit se ji uskutečňovat ve svém životě. Výhrou jim bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu. Losovat můžete ZDE

KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÝCH TÁBORŮ   –   Sdružení Petrov, z.s., pořádá kurz Hlavní vedoucí dětských táborů akreditovaný MŠMT. Kurz proběhne o víkendu 21. – 23. 5. 2021 na faře v Osové Bítýšce. Přihlašování a více informací na http://www.sdruzenipetrov.cz.

DIECÉZNÍ MINISTRANTSKÝ TÁBOR S BOHOSLOVCI   –   Letos na téma „Přátelé Krále – spojenci“ proběhne v termínu 10. – 17. 7. 2021 v DCŽM v Osové Bítýšce. Program je určen pro ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od ukončené 6. třídy po ukončenou 9.třídu ZŠ (12–15 let). Dotovaná cena je 1.500,- Kč na osobu. Sleva pro další sourozence je 200,- Kč. S případným problémem s výškou příspěvku se neváhejte obrátit na otce Mira, jistě najdeme řešení! Další informace a odkaz na přihlašování ZDE.  

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

21. – 28. března 2021

 

Neděle

21. března

7:30

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu*

9:00

Za + Josefa Jinka, rodiče Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

22. března

18:00

Za rodinu Mahlovu, Okurkovu a + Blaženu Sejkorovou

Úterý

23. března

7:00

Za Josefa Svobodu a živou a + rodinu

Středa

24. března

18:00

Za + Josefa Kuchtu a živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek

25. března

7:00

Za + Jaroslava Pohanku, celou živou a + rodinu a + rodiče Košíkovy

18:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu*

(Nutná on-line rezervace)

Pátek

26. března

18:00

Za + rodiče Starých a + syna Václava a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Sobota

27. března

7:00

Za + Lilly

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného*

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci*

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 14. – 21. března 2021

Dnes slavíme 4. neděli postní. V pátek je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Příští neděle je 5. postní.

Na středu 17. března připadá na Českou republiku den modliteb za oběti pandemie. Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   V pátek 19. března od 18:00 a v sobotu 20. března od 9:00 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede o. Tomáš Koumal, farář u brněnské katedrály a ředitel Diecézního katechetického centra. Je nutná on-line registrace, a to na každý den zvlášť! Pro všechny zájemce ale bude přenášena také živě na youtube kanálu farnosti. Bližší informace o programu najdete na plakátku ve vývěsce. V pátek bude mimořádně mše svatá také ráno v 7:00. Pobožnost křížové cesty večer nebude.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou, po domluvě i jindy.

PAŠKÁLKY   Velikonoční svátky pravděpodobně i letos proběhnou v režimu značných omezení a všichni se chvalozpěvu u paškálu fyzicky zúčastnit nebudeme moci. Lze se však sjednotit duchovně v našich domácnostech, a to v modlitbě u paškálků, které si můžete doma sami vyrobit. V sakristii kostela budou k dispozici svíčky a voskové pláty, které si na ně doma nalepíte (podobně jako u svíčkového betlému o Vánocích). Bližší informace najdete na nástěnce.

FARNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ    V tomto roce se naše pozornost zvlášť upírá k osobě snoubence Panny Marie. Svatý Josef byl skromným, zato zručným a pracovitým tesařem. Proto je nejen dětem určena farní fotografická soutěž s názvem „Můj táta při práci“. Fotografie na toto téma (pokud možno v co největším rozlišení) můžete posílat do konce června na adresu novemesto@dieceze.cz. Menší děti se můžou do soutěže zapojit vlastnoručně nakreslenými / namalovanými obrázky. V létě – jakmile to bude možné – budou tato díla vhodným způsobem vystavena a odměněna.

ÚKLID KOSTELA    Službu úklidu kostela má tento týden radňovická skupina.

Děkujeme, že respektujete aktuální nařízení a že ani v těchto nelehkých časech nezapomínáte na potřeby farnosti. Veliké Pán Bůh zaplať za každý váš dar a za každou modlitbu!

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

14.- 21. března 2021

Neděle

14. března

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za Marii a Miroslava Mrázkovy, rodiče a sourozence a za Boží pomoc a ochranu * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za živou + rodinu Blažíčkovu a Královu*

Pondělí

15. března

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Úterý

16. března

7:00

Za + rodiče Emílii a Ignáce Ďurišových

Středa

17. března

18:00

ZA OBĚTI PANDEMIE (Den modliteb za oběti)

Čtvrtek

18. března

7:00

Za + Josefa Macha a přátele

Pátek

19. března

7:00

Za čtyři generace Josefů Německých

18:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA*

(Nutná rezervace!)

(vysíláno on-line, úmysl: Za + Jozefa Veselého a živou a zemřelou rodinu Fouskovu a Veselých)

Sobota

20. března

7:00

Na úmysl celebranta

9:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA*

(Nutná rezervace!)

(vysíláno on-line, úmysl: Za všechny Josefy a Josefíny v naší farnosti)

Neděle

21. března

7:30

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu*

9:00

Za + Josefa Jinka, rodiče Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

 

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

Farní ohlášky 7. – 14. března 2021

Dnes slavíme 3. neděli postní. V sobotu je výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 4. postní.

Bohoslužby se i nadále konají za stávajících omezení (tj. max 25 věřících, o nedělích a slavnostech nutnost on-line rezervace na www.kunhuta.cz, respirátor FFP2). Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou.

Ve čtvrtek17:00 mše svatá pro prvokomunikanty, v pátek v 17:30 h pobožnost křížové cesty. Od čtvrtka se na začátku každé mše svaté modlíme novénu ke svatému Josefovi.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. března

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu*

9:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi a Paříkovi* (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za + pátera Šafáře a + rodiče a sourozence*

Pondělí

8. března

18:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a jejich + sourozence

Úterý

9. března

7:00

Za + Františku a Ludmilu Dočkalovy

Středa

10. března

18:00

Za + Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Čtvrtek

11. března

7:00

Za + Ludmilu Špačkovu, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

Pátek

12. března

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a Ivana Hegera

Sobota

13. března

7:00

Za živé a zemřelé rodiny Ingrštovy a Andrlovy

Neděle

14. března

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za Marii a Miroslava Mrázkovy, rodiče a sourozence a za Boží pomoc a ochranu * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za živou + rodinu Blažíčkovu a Královu*

Farní ohlášky 28. února – 7. března 2020

Dnes slavíme 2. neděli postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Ve středu je památka svaté Kunhuty, císařovny a řeholnice, patronky našeho farního kostela. Příští neděle je 3. postní.

BOHOSLUŽBY V DOBĚ LOCKDOWNU – Usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021 s platností od pondělí 1. března 2021 nedochází ke změnám v souvislosti s konáním bohoslužeb (tj. max 25 věřících, o nedělích a slavnostech nutnost on-line rezervace, dezinfekce, rozestupy atd.). Vzhledem k šířícím se mutacím koronaviru je však na veřejných místech (kam patří i kostel) vyžadována lepší ochrana dýchacích cest (respirátor FFP2, nanorouška) a její řádné nošení – tedy důkladně zakrytá ústa ale také nos!

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Tento týden nebude čtvrteční zpovídání k prvnímu pátku, ke svátosti smíření však bude možné předstoupit před mší svatou během týdne, po domluvě případně i jindy. V pátek navštívím ty nemocné, kteří o návštěvu požádají a kterých rodiny s takovou návštěvou vysloveně souhlasí. Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci návštěva nemocných před Velikonocemi už nemusí být umožněna. Obecně nenechávejme svátost smíření (nejen) před Velikonocemi na poslední chvíli!

HALÉŘ SVATÉHO PETRA – Ve sbírce na „Haléř svatého Petra“ se i díky většímu příspěvku Bohu známého dárce vybralo 150.086,- Kč. Kéž vám Bůh, který miluje ty, kdo darují s radostí, vaše dary hojně oplatí! 

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ – I tento čtvrtek v 17:00 mše svatá pro letošní prvokomunikanty (děti, které přistoupí letos k prvnímu svatému přijímání) a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTYV pátek před navazující mší svatou v 17:30 h a to v maximálním počtu 25 věřících.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAV pátek 19. a sobotu 20. března 2020 se uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede o. Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově a ředitel Diecézního katechetického centra. Vzhledem k omezením souvisejícím s pandemií koronaviru proběhne obnova především on-line. Bližší informace budou zveřejněny.

MISIJNÍ JARMARK Vzhledem k aktuální situaci se odkládá na vhodnější dobu. Papežská misijní díla můžete podpořit zde.

ÚKLID KOSTELA Tento týden má službu úklidu kostela petrovická skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

28. února – 7. března 2021

 

Neděle

28. února

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu a Kopřivovu *

(online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

1. března

18:00

Za + Jána a Jozefa Babejovi

Úterý

2. března

7:00

Za + Františka Novotnýho, rodiče, švagrovou Miladu a manžele Krátkých

Středa

3. března

18:00

Za + Libuši Lukáškovou a živou a + rodinu

Čtvrtek

4. března

7:00

Za + Bohuslava Běhnounka a duše v očistci

Pátek

5. března

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

6. března

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

7. března

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu*

9:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi a Paříkovi* (on-line přenos) Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za + pátera Šafáře a + rodiče a sourozence*

 * Na nedělní mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. února 2021

Dnes slavíme 1. neděli postní. Ve pondělí je Svátek Stolce svatého apoštola Petra. Příští neděle je 2. postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

HALÉŘ SVATÉHO PETRA – Dnešní sbírka je na „Haléř svatého Petra“. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Do této sbírky je možné přispět i v průběhu celého následujícího týdne do kasičky v sakristii a na faře.

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍVe čtvrtek v 17:00 h bude ve farním kostele první mše svatá pro děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a také pro jejich rodiče. V jejím rámci proběhne první přípravná katecheze. Začátek výuky náboženství na školách bude záviset od platných vládních nařízení.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY – Zveme k pobožnosti křížové cesty před páteční mší svatou v 17:30 h. Prosíme zájemce o její vedení, aby se přihlásili u otce Mira.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAV pátek 19. a sobotu 20. března 2020 se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, kterou povede ThLic. Tomáš Koumal, farář u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně a ředitel Diecézního katechetická centra. Duchovní obnovu bude možné sledovat také on-line na youtube kanálu farnosti.

MISIJNÍ JARMARK – Dá-li Pán a protiepidemická opatření, proběhne tradiční Postní misijní jarmark od neděle 7. do pátku 12. března 2021, a to ve zvláštním zpřísněném režimu. Výtěžkem bychom podpořili Papežská misijní díla. Bližší informace pro ty, kdo se chtějí zapojit do výroby nabízených produktů poskytne paní Lucie Novotná (novotnaluci@seznam.cz, tel. 605 170 471)

POSTNÍ ALMUŽNA – Několik papírových kasiček k Postní almužně je ještě stále k vyzvednutí u nástěnky pod věží.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

21. – 28. února 2021 

Neděle

21. února

7:30

Na úmysl celebranta*

9:00

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu* (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

22. února

18:00

Za živé a + rodiny Paříkovy a Kotovicovy

Úterý

23. února

7:00

Za spásu duší + švagra Jiřího a jeho + bratra Františka

Středa

24. února

18:00

Za živou a + rodinu Humlíčkovu

Čtvrtek

25. února

7:00

Za živou a + rodinu Andrlovu a Matulovu

Pátek

26. února

18:00

Za + Marii Koutnou a živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

Sobota

27. února

7:00

Za + Antonii, Bohuslava, Karla a duše v očistci

Neděle

28. února

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu a Kopřivovu *

(online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na nedělní mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz v sekci Online rezervace. 3 osoby od zadavatele úmyslu a děti do 10 let se registrovat nemusí. 

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor

Farní ohlášky 14. – 21. února 2020

Dnes slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Příští neděle je 1. postní.

POPELEČNÍ STŘEDADen přísného půstu. Rezervace na večerní mši svatou jsou již obsazeny. Těm, kteří mají o tuto svátostinu zájem, bude udělována ve středu před večerní mší svatou, a to v čase 17.15 – 17.45. Popelec bude udělen i při každé mši svaté o 1. postní neděli 21. února 2021 (nutná rezervace). K označování věřících popelem v době pandemie vydala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zvláštní nótu, podle které kněz pronáší formuli „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ pro všechny přítomné pouze jednou a pak sype popel na hlavu jednotlivých věřících a nic přitom neříká.   

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY – V pátek před večerní mší svatou v 17:30.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH – Svátost nemocných byla hromadně udělována na podzim, a to i všem nemocným, které pravidelně navštěvuji. Případné individuální udělení je možné na základě předchozí domluvy. 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 – V prostoru pod věží si můžete vyzvednout papírové kasičky k Postní almužně 2021. Peníze, které v postní době ušetříte, můžete věnovat potřebným ve vašem okolí sami, prostřednictvím farnosti anebo oblastní charity. Bližší informace a dopis prezidenta brněnské diecézní charity Mons. Josefa Zouhara najdete vzadu na vývěsce.

ON-LINE REZERVACE – Počínaje postní dobou je na nedělní mše svaté nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz v sekci Online rezervace. Vy, kteří internet nepoužíváte, kontaktujte prosím otce Mira případně někoho z mladší generace, kdo provede rezervaci za vás. Prozatím se prosím přihlašujte pouze jednu mši svatou. 3 osoby od zadavatele úmyslu a děti do 10 let se registrovat nemusí. 

ÚKLID KOSTELA – Službu úklidu kostela má tento týden Jiříkovická skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

14. – 21. února 2021

 

Neděle

14. února

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovi a živou a + rodinu Královu (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

Pondělí

15. února

18:00

Za nemocnou sestru Lucii, Irenu a bratra Josefa

Úterý

16. února

7:00

Za nemocného člověka

Středa

17. února

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA – NUTNÁ REZERVACE*

(Na úmysl)

Čtvrtek

18. února

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zítkovu a Cimbálnikovu

Pátek

19. února

18:00

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Sobota

20. února

7:00

Úmysl zatím neobsazen

Neděle

21. února

7:30

Na úmysl celebranta*

9:00

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu* (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Tříkrálová sbírka 2021 v Novém Městě na Moravě a okolí

Při letošní sbírce nemohli vyjít do našich ulic koledníci a vykonat svou tradiční pouť. Sbírka se tak musela organizačně přizpůsobit okolnostem i v našem městě. Dobrovolníci umísťovali kasičky do veřejně přístupných míst, roznášeli letáky, či přepisovali požehnání na domech. Sbírka se také přesunula do on-line prostoru. Zprávy o jejím průběhu a možnostech podpory se objevily na webových stránkách a sociálních sítích města a farnosti. Sbírka v Novém Městě a jeho okolí měla neočekávaně příjemný výsledek. Pro služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou naši občané vybrali úžasných 122 578 Kč. Děkujeme!

Michaela Kuchtová
koordinátorka dobrovolníků a Tříkrálové sbírky

 

Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní netradiční Tříkrálovou sbírku. Moc děkuji naší nové tříkrálové asistentce pro Nové Město na Moravě paní Mgr. Lucce Novotné, která se velmi osvědčila a ochotně věnovala svůj čas k pomoci s realizací netradiční Tříkrálové sbírky. Velké díky patří místnímu knězi O. Miroslavu Kulifajovi za pomoc s propagací sbírky a skvělou spolupráci. Poděkovat bych chtěla i pracovníkům městského úřadu za umístění pokladničky v informačním centru a propagaci Tříkrálové sbírky. Díky všem dalším, kteří ochotně umístili pokladničky ve svých provozovnách, a tím umožnili zvýšit výtěžek Tříkrálové sbírky. Děkuji též našim dárcům, kteří to měli letos také náročnější. Museli vynaložit úsilí, dojít na určené místo a vložit svůj příspěvek do pokladničky či darovat prostřednictvím on-line koledy. Díky vám všem!

Ing. Jana Zelená, ředitelka oblastní charity Žďár nad Sázavou

Farní ohlášky 7. – 14. února 2021

Dnes slavíme 5. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka svaté Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Ve Tříkrálové sbírce se v Novém Městě na Moravě a okolitých obcích vybralo 122.578,- Kč, v samotném Novém Městě to bylo 60.997,- Kč. Kasička v našem farním kostele – přestože účast na bohoslužbách je omezená defacto na minimum – se na této sumě podílela částkou úžasných 24.477,- Kč. V této nelehké době je to malý zázrak. Ještě jednou veliké díky všem dárcům!

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Ve středu v 18.45 h zvu rodiče žáků 3. ročníků, kteří letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, na krátké setkání ve farním sále na Baroku.

KONEC VLKA – Lístky na mše svaté na neděli 14. února 2021 budou k dispozici v sakristii a na faře, avšak přednostně pro ty, kteří se na nedělní mši svatou letos nedostali. Prosím pozor! Od příští neděli končí papírový místenkový systém VLK!

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY – Od Popeleční středy (17. února 2021 a to včetně) jej nahradí on-line přihlašování na bohoslužby. Hlavním důvodem je, aby v postní době (ale i po ní) mělo možnost účasti na nedělní mši svaté co nejvíc farníků. Systém přihlašování je jednoduchý a intuitivní. ZDE je potřeba vybrat termín bohoslužby, zadat počet účastníků – členů rodiny (limit je stanoven na 6 osob na jedno přihlášení, pro víc lidí je potřeba další přihlášení), váš e-mail a mobilní telefonní číslo. O potvrzení rezervace budete informování SMS zprávou. Zrušit ji bude možné rovněž on-line a to do 24 hodin před konáním bohoslužby.

PROSÍM, V CELÉ POSTNÍ DOBĚ PŘIHLAŠUJTE SEBE A SVOU RODINU PROZATÍM POUZE NA JEDNU MŠI SVATOU! V PŘÍPADĚ, ŽE ZBYDOU ANEBO SE UVOLNÍ MÍSTA, BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT SE DODATEČNĚ.

Přihlašování je možné již nyní (testovací režim) a to na následující dny: Popeleční středa, 1. až 5. neděle postní a Slavnost svatého Josefa. Na mše svaté v pracovních dnech (pondělí–sobota) rezervace není potřebná, proto (je-li to alespoň trochu možné) využívejte i této možnosti účasti na liturgii. Výjimka z registrace zůstává v platnosti pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty a 3 osoby od zadavatele mešní intence.

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ SENIORŮ – Pokud jde o starší lidi a ty, kteří internet nepoužívají a které nemá kdo ke mši svaté zaregistrovat, ať zavolají anebo přijdou osobně na faru, kde budou zaregistrováni.

ŠÍŘENÍ NAKAŽLIVĚJŠÍ MUTACE KORONAVIRU – Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci v souvislosti s nakažlivější mutací koronaviru prosíme o ještě důkladnější dodržování všech hygienických předpisů: správné nošení roušek, používání dezinfekce, a především dodržování 2metrových rozestupů. Z tohoto důvodu je potřeba, aby i členové jedné domácnosti seděli v lavicích vedle sebe nanejvýš po dvou a aby se maximálně využila celá plocha kostela (včetně Černé kaple).

Svátost smíření a ostatní svátosti budou poskytnuty na základě předchozí domluvy. Neváhejte mě kontaktovat!

O. Miro Kulifaj, administrátor

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

7. – 14. února 2021

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Pondělí

8. února

18:00

Za + Filoménu Kuchtovou a živou a zemřelou rodinu Kuchotovu

Úterý

9. února

7:00

Za živou a + rodinu Jaitnerovu a Vybíralovu

Středa

10. února

18:00

Za živou a + rodinu Nábělkovu a Miluškovu

Čtvrtek

11. února

7:00

Za manžele Fabíkovy a Fuksovy

Pátek

12. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

13. února

7:00

Za + Ľudovíta, Máriu a Mariána Vavríkových

Neděle

14. února

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovi a živou a + rodinu Královu (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

     

FARNÍ OHLÁŠKY 31. ledna – 7. února 2021

Dnes slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, ve středu památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, v pátek památka svaté Agáty, panny a mučednice, v sobotu památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Děkuji všem, kdo pomáhali s úklidem betléma a zbylé vánoční výzdoby.

I nadále platí maximální počet 25 účastníků bohoslužby. Na každou nedělní mši svatou a v tomto týdnu také na Hromnice (tj. v úterý 2. února v 18:00 večer!!!) a svátek svatého Blažeje (tj. středa 3. února v 18:00) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii, resp. na faře).

Hromniční svíčky k požehnání můžete přinést podepsané do sakristie (případně na faru) a vyzvednout si je pak v kostele během týdne (tedy stejným způsobem jako tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu). Ve středu se svatoblažejské požehnání u mše svaté budě udělovat pouze hromadně, po mši svaté také případným zájemcům před kostelem.

Vzhledem k pandemii koronaviru covid-19 se letos nebude konat setkání řeholníků, řeholnic a ostatních osob zasvěceného života brněnské diecéze. Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny řeholníky a řeholnice, aby své sliby obnovili ve svých komunitách a spojili se v modlitbě. V úterý 2. února 2021 v 9 hodin bude za všechny řeholníky obětovat mši svatou.

Vzhledem k závažné epidemiologické situaci tento měsíc prozatím neproběhnou pravidelné návštěvy nemocných.

Tento pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 na baroku zpovídat otec František Koukal z Obyčtova. Již během týdne lze přistoupit ke svátosti smíření také po kterékoliv mši svaté. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

Službu úklidu kostela má tento týden novoměstská skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

31. ledna – 7. února 2021

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balászovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pondělí

1. února

18:00

Na úmysl

Úterý

2. února

18:00

za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

(potřebná místenka)

Středa

3. února

18:00

Úmysl prozatím neobsazený

(potřebná místenka)

Čtvrtek

4. února

7:00

Za Boží lid

Pátek

5. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu

Sobota

6. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Na každou nedělní mši svatou a na Hromnice (úterý 2. února) a na památku svatého Blažeje (středa 3. února) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Farní ohlášky 24. – 31. ledna 2021

Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí. Tuto neděli papež František vyhlásil za neděli Božího Slova. Čerpejme z Božího Slova v našich rodinách zvlášť v této nelehké době, kdy se o nedělích nemůžeme všichni fyzicky účastnit mše svaté. V pondělí je svátek Obrácení svatého Pavla, kterým tradičně vrcholí Týden společných modliteb za jednotu křesťanů. V úterý je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Maximální počet účastníků na bohoslužbách se nemění (max 25 osob), na nedělní mše svaté je i nadále potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Tento týden mimořádně nebude večerní mše svatá ve středu a ranní mše svaté ve čtvrtek a v sobotu. V případě potřeby zaopatření či pohřbu kontaktujte prosím otce Sylwestra Jurczaka z Fryšavy na telefonním čísle 733 741 473.

V sobotu 30. ledna od 9.00 h proběhne úklid betléma, bližší informace u pana kostelníka v sakristii.

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. Ta letos proběhla netradičním způsobem. Svým příspěvkem jste pomohli diecézní charitě, pro kterou je Tříkrálová sbírka stěžejním příjmem. Takto jste zároveň podali pomocnou ruku velikému množství těch, kteří nemají takové štěstí jako většina z nás a naši pomoc potřebují. Upřímné Pán Bůh zaplať!

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA PRO ZÁJEMCE O SLUŽEBNÉ KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

 Počínaje tímto týdnem se obnovují pravidelné služby úklidu kostela.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

24. – 31. ledna 2021

Neděle

24. ledna

7:30

Za rodinu Mrkvičkovou, Slezákovou a Vojtovou

9:00

Za Martu Peňázovou a živé a + členy rodiny Peňázovy a Švecovy (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid

Pondělí

25. ledna

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Matulovu a Pohankovu

Úterý

26. ledna

7:00

Za + manžela a za celou živou a + rodinu Zdražilovu

Pátek

29. ledna

18:00

Za zdraví a Boží pomoc u příležitosti narozenin

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balázsovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 

O. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

Farní ohlášky 17. – 24. ledna 2020

Dnes slavíme 2. neděli v liturgickém mezidobí, v pondělí je památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů, ve čtvrtek památka svaté Anežky Římské, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Zítřkem vstupujeme do Týdne společných modliteb za jednotu křesťanů. Před každou mší svatou se modlíme u obrazu Velehradského palladia – Panny Marie Matky Jednoty křesťanů. Ekumenická bohoslužba, která byla původně na tento týden plánována, se přesouvá na jiný vhodnější termín.

Ještě do příští neděle 24. ledna je možnost přispět do Tříkrálové sbírky na číslo účtu 66008822/0800 (variabilní symbol 77706800), případně do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Kromě kasičky umístněné v prostoru pod kůrem a v Informačním centru najdete kasičky také v prodejně COOP (Žďárská 67), v nemocnici (pavilon 13 – nemocniční lékárna ve spodní části nemocnice), v drogerii TETA (Komenského náměstí 999), ve Zdravěnce Drahuška (Vratislavovo nám. 13) a v prodejně G-květiny a dárkové zboží (Vratislavovo nám. 10). Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Tento týden již farní úřad začíná fungovat v normálním režimu, pravidla pro účast na bohoslužbách zůstávají beze změny.

I nadále se hledá nová posila do kostelnické služby. Případné zájemce prosím, aby se hlásili přímo u mě, případně v sakristii. Děkuji všem za pomoc při snímání vánočních stromků a při úklidu sněhu kolem kostela a fary.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

17. – 24. ledna 2021

 

Neděle

17. ledna

7:30

Za rodinu Bukáčkovku a Peringerovu *

9:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu * (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

18. ledna

18:00

Za zdraví a Boží pomoc k narozeninám

Úterý

19. ledna

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. ledna

18:00

Poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Čtvrtek

21. ledna

7:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Pátek

22. ledna

18:00

Za + paní Havlovou

Sobota

23. ledna

7:00

Za + Jaroslava Pohanku, celou živou a + rodinu a + rodiče Košíkovy

Neděle

24. ledna

7:30

Za rodinu Mrkvičkovou, Slezákovou a Vojtovou*

9:00

Za Martu Peňázovou a živé a + členy rodiny Peňázovy a Švecovy * (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na nedělní bohoslužby je vstup možný pouze s místenkou, kterou si lze vyzvednout v sakristii kostela (vstupem zvenku). Prosím, buďme ohleduplní a dejme možnost účastnit se mše svaté i druhým.  

 

O. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

Mimořádná změna (bohoslužby slova)

Dnes v 10:30 h a v neděli v 10:30 h proběhne v kostele pouze bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání. Vstup je na místenky. Všechny ostatní bohoslužby zůstávají v platnosti. Otec Miro bude mši svatou na daný úmysl sloužit ve stanoveném čase soukromě na faře.

Vzhledem k tomu, že jde o změnu nečekanou a skutečnosti, že bohoslužba slova je podstatně kratší než mše svatá, mnozí z Vás už nedostali možnost přistoupit po jejím skončení ke svatému přijímání.

Přistoupit ke svatému přijímání lze ještě dnes po skončení mimořádné mše svaté v 18:00 h a pak v neděli 3. a 10. ledna po skončení mše svaté v 9:00 (tedy cca do 10:15 h). 

Za případné vzniklé komplikace se omlouvám.

o. Miroslav Kulifaj, administrátor

Tříkrálová sbírka 2021

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
 
Mnohé z vás zajímá, jestli letos v Novém Městě proběhne tradiční Tříkrálová sbírka. Faktem je, že sbírka proběhne! Ale jakým způsobem? To se letos dozvíme doslova „na poslední chvíli“.  Sbírku totiž ovlivňuje epidemiologická situace v České republice a jak koledníky tak dárce hlídá Protiepidemický systém PES. Ten v 5. stupni klasickou koledu nedovoluje a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace k původnímu termínu – tedy 9. lednu 2021 – změnila.
 
Náhradní termín je prozatím stanoven na sobotu 16. ledna 2021. Proto prosíme všechny zájemce, koledníky, kolednice a koledníčky, aby se přihlásili u naší koordinátorky paní Lucie Novotné, a to mailem na novotnaluci@seznam.cz případně telefonicky 605 170 471.
 
Kdyby ani náhradní termín nevyšel, o možnost pomoct charitě určitě nepřijdete!!! Sbírka by v takovém případě proběhla on-line.
 
O aktuální situaci vás budeme průběžně informovat na facebooku a webu farnosti.
 
Podrobnější informace o Tříkrálové sbírce 2021 naleznete na www.zdar.charita.cz.

Individuální prohlídky betléma v kostele svaté Kunhuty

 

Pátek 25. prosince 2020

14:00 – 15:00 h

Sobota 26. prosince 2020

14:00 – 15:00 h

Neděle 27. prosince 2020

14:00 – 15:00 h

Čtvrtek 31. prosince 2020

14:00 – 15:00 h

Pátek 1. ledna 2020

14:00 – 15:00 h

Platí zákaz shromažďování více než 6 osob, od neděle dokonce jen 2 osoby (mimo vlastní domácnost). Při prohlídce betléma dodržujte stejné zásady jako u podávání svatého přijímání po mši svaté (důsledné použití dezinfekce, vstup pouze vchodem pod věží, východ směrem do Vratislavova náměstí, u betléma může být najednou pouze jedna rodina).

Aktuální informace v souvislosti s vyhlášením 5. stupně protiepidemického systému PES

Milí farníci!

Vláda ČR na svém včerejším zasedání schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela, co v našem případě představuje 25 věřících.

Z toho důvodu už žádné volné místenky na bohoslužbu nejsou dostupné.

Dobrou zprávou však je, že stávající již rozdané místenky (až na jednu výjimku) zůstávají v platnosti.

Tou výjimkou je Nový rok, kdy je nutné rozdělit účastníky mše svaté v 10:30. Pro držitele místenek č. 101 – 125 platí původní čas v 10:30, pro držitele místenek č. 126 – 150 bude slavena mimořádná mše svatá v ten samý den v 18:00 h.

Přeji Vám milostiplné a pokojné vánoční svátky v kruhu Vašich blízkých a zvlášť pevné zdraví!

+ o. Miro 

 

Zvláštní režim bohoslužeb o vánočních svátcích

Milí farníci!

Na základě rozhodnutí vlády o přechodu České republiky do 4. stupně protiepidemického systému „PES“ je od pátku 18. prosince 2020 povolena účast na bohoslužbách pouze do 20% kapacity kostela, co v naší farnosti představuje 50 věřících. Vzhledem k zvýšenému zájmu ve vánoční době je nutné účast na bohoslužbách i přes jejich navýšený počet jistým způsobem regulovat. Podle posledního sčítání účastníků bohoslužeb z října 2019 je v neděli navštěvuje v naší farnosti 738, co několikanásobně překračuje povolený limit. Aby možnost zúčastnit se během vánočních svátků mše svaté dostal každý a aby nedošlo k diskriminaci těch, kdo nemají přístup k internetu, bude letos na hlavní vánoční bohoslužby platit jednoduchý místenkový systém „VLK“ (Vánoční Liturgický Kolokátor).

Po skončení každé mše svaté si V NEDĚLI 20. PROSINCE můžete vyzvednout místenky na konkrétní den a čas, a to U VNĚJŠÍHO VCHODU do sakristie. Prosím dodržujte rozestupy, roušky atd. V rámci solidarity s druhými vyzvedejte pouze místenky na jednu bohoslužbu a den. Zbylé místenky budou k dispozici během týdne na faře, případně v sakristii. Bez místenky nebude vstup do kostela umožněn! Výjimku mají kostelníci, varhaníci, kantoři, lektoři a ministranti včetně akolytů.Pro ty, kdo se bohoslužby nemůžou zúčastnit, bude po skončení poslední mše svaté (s výjimkou Štědrého dne) možnost přistoupit ke svatému přijímání. Pamatujte, že i nadále platí biskupský dispens od osobní účasti na mši svaté.

UPOZORNĚNÍ! Současná vládní opatření platí pouze do středy 23. prosince 2020 včetně, a tak je možné, že se budou měnit. O změnách, které by případně nastaly, budete informováni na webových a facebookových stránkách farnosti.

Moc mě to mrzí, ale spravedlivější řešení než místenkový systém se za dané situace hledá těžko. Bezpečnost a zdraví je na prvém místě, proto věřím ve Vaše pochopení a spolupráci.

O. Miro Kulifaj, administrátor

 

Pravidla účasti na bohoslužbách platná od 3. prosince 2020

Krizové opatření vlády ze dne 30. 11. 2020 začalo platit 3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

Svateb a pohřbů se týká bod 9:

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

Společného zpěvu se týká bod 2b:

Zakazuje společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,

Do 3. prosince platí opatření vlády z 20. listopadu, kterým je povoleno, aby se bohoslužeb, svateb a pohřbů účastnilo až 20 osob.

DNES ZAČÍNÁME NOVÉNU NA ZASTAVENÍ PANDEMIE S PROSBOU O PŘÍMLUVU SVATÝCH DĚTÍ

Začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Formou litanií připojme další prosby:

Matko milosrdenství, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.
Svatá Hyacinto i svatý Františku, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.
Svatá Filoméno, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.
Blahoslavená Lauro Vicuña, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.
Svatý Dominiku Savio, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.
Svatá Marie Goretti, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.
Blahoslavení Davide [Daudi] Okelo a Gildo [Jildo] Irwa, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.
Blahoslavená Imeldo Lambertini, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.
Blahoslavený Karle Acutisi, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Božské Dítě Ježíši, vyslyš prosby nás všech, smiluj se nad svým neposlušným lidem a zastav pandemii koronaviru, která dolehla na náš svět. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen.

Žehnání adventních věnců

Během týdne můžete přinést na faru adventní věnce pro své domácnosti. Požehnány budou u mše svaté v 7.30 h o první adventní neděli, vyzvednout si je můžete během podávání svatého přijímání v ten stejný den mezi 11.20 a 12.30 h. 

I když rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen, laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem. Proto se může požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Podrobný návod jak na to naleznete zde.

 

Christmas-Holiday-Sale-Poster-1

Od pondělí mše svaté za účasti 15 věřících

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 je povoleno, aby se bohoslužeb, svateb a pohřbů účastnilo až 15 osob.

Od pondělí 23. listopadu se tedy mše svaté bude moct účastnit zadavatel jejího úmyslu a jim pozvaní věřící do celkového počtu 15 lidí.

Mše svaté budou opět slaveny v řádných časech včetně neděle.

Nedělní mše svatá v 9.00 hod bude i nadále přenášena online.

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH V TÝDNU 23. – 29. LISTOPADU 2020:

Pondělí 23. listopadu v 18.00 za +Marii a Karla Remarovy, Boženu a Jaroslava Dlabačovi a živé rodiny

Úterý 24. listopadu v 7.00 za + Evu Podhrázkou, za rodiče Podhrázkých a rodiče Kučerovy

Středa 25. listopadu v 18.00 za + rodiče Marie a Rudolfa Vlčkovy a jejich + sourozence

Čtvrtek 26. listopadu  v 7.00 za + Františku Michalovu a + Ludmilu a Anežku

Pátek 27. listopadu v 18.00 za rodinu Kociánovu, Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

Sobota 28. listopadu v 7.00 za + Miloslava Mrázka a + manželku Marii, Boží Pomoc a ochranu

Neděle 29. listopadu v 7.30 (úmysl zatím volný), v 9.00 za Boží lid, v 10.30 (úmysl zatím volný)

Miroslav Kulifaj, administrátor farnosti

 

Milí farníci!

Mnozí z Vás se ptají, jak můžou nyní, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, a tudíž ani sbírky, pomoct naší farnosti. Jak jsem již zmiňoval v neděli, nejbezpečnější a nejúčinnější formou pomoci v současné době je donátorství. Váš příspěvek totiž sníží částku, kterou se naše farnost spolupodílí na zajištění pastorace v naší diecézi. Po minulé roky se na tento účel konala mimořádná sbírka. Ta, jak víte, se letos neuskuteční. Proto i menší pravidelný příspěvek většího počtu farníků tuto částku pomůže významně snížit. Přihlásit se lze na https://donator.cz/podporit.

Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

Miro Kulifaj, administrátor farnosti

 

PULS

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATÍCÍ OD 22. ŘÍJNA 2020

Milí farníci,

nové opatření vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078 omezuje volný pohyb osob na nezbytné minimum.

Proto je ode dneška (22. října 2020) až do odvolání dovolena pouze individuální duchovní péče.

MŠE SVATÉ BUDOU PROTO SLAVENY NEVEŘEJNĚ a to na původní úmysly. Nedělní mše svaté v 9.00 budou i nadále přenášeny on-line.

Jsem Vám k dispozici ke svátosti smíření, svátosti nemocných a také podání eucharistie po individuální telefonické domluvě (tel. 566 615 424, novemesto@dieceze.cz).

Farní kostel svaté Kunhuty zůstává i nadále přístupný k soukromé modlitbě.

Pohřby a svatby jsou povoleny s účastí maximálně 10 osob.

Využijme tento čas na setkání s Pánem v Božím slově v našich rodinách a každý večer ve 20.00 se spojme v modlitbě růžence. 

Svatý Jan Pavel II., kterého památku dnes slavíme, nás vyzýval k tomu abychom se nebáli. Stejnou výzvu slyšíme i od našich otců biskupů. Víme, že Bůh své věrné neopouští a všechno zlé má svůj konec.

Myslím na Vás v modlitbě nejen v těchto těžkých chvílích a žehnám Vám!

o. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

 

Výzva biskupů Čech, Moravy a Slezska věřícím: „NEBOJTE SE!“

 

List-biskupu-Nebojte-se

Vyučování náboženství (podzim 2020)

PONDĚLÍ

II. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

 

2. třída

11:45 – 12:30

3. – 4. třída

12:30 – 13:15

5. – 9. třída

podle domluvy (distančně)

ÚTERÝ

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PŘÍSTAVBA

 

2. třída

11:10 – 11:55

RADŇOVICE

2. – 5. třída

13:10 – 13:55

STŘEDA

I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

 

3. třída

12:00– 12:45

5. – 9. třída

podle domluvy (distančně)

ČTVRTEK

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

 

Všechny ročníky

14:35 – 15:00 (ODLOŽENO)

Pouť do Obyčtova (vlakem)

 
Ti, kteří nezvládnou pouť do Obyčtova pěšky, mají možnost využít následující vlakové spojení:
TAM

Spěšný vlak 1780 Pernštejn odjíždí z Nového Města na Moravě v 9.56 hodin,
z Nového Města na Moravě zastávky v 9.59 hodin, z Radňovic v 10.04 hodin.
Do Žďáru nad Sázavou přijíždí v 10.15 hodin. Zde se přestoupí na osobní vlak 11463, který odjíždí v 10.32 hodin a do Ostrova nad Oslavou přijíždí v 10.38 hodin. Mše svatá začne v 11.30 hodin.

ZPÁTKY

Pro návrat je nutné se zase pěšky přesunout do Ostrova nad Oslavou, odkud v 13,13 hodin odjíždí osobní vlak 4610 a do Žďáru nad Sázavou přijíždí v 13.20 hodin. Zde se přestoupí na osobní vlak 14969 s odjezdem 13.38 do Nového Města na Moravě. V Radňovicích zastaví ve 13.49 hodin (zastavuje na znamení, ve vlaku je nutné stisknout červené tlačítko), v Novém Městě na Moravě zastávka zastaví ve 13.53 hodin a v Novém Městě na Moravě v 13.57 hodin. Jízdenku si zakoupíte na nádraží v Novém Městě na Moravě v pokladně, při nástupu v ostatních zastávkách ve vlaku u průvodčího.

Pěší pouť do Obyčtova

 

Všichni jste srdečně zváni na farní pěší pouť do Obyčtova, která se uskuteční 12. září 2020

 

Předběžný program pouti:

7.45   – Sraz u farního kostela v Novém Městě
8.00   – Odchod poutníků do Obyčtova
11.30 – Mše svatá a prohlídka kostela
13.13 – Odjezd vlaku ze stanice Ostrov nad Oslavou
13.57 – Předpokládaný návrat do Nového Města

Změna programu vyhrazena. Půjde se za každého počasí, myslete na to při výběru oblečení. Víc informací o poutním kostele Navštívení Panny Marie zde

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě