FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. KVĚTNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. KVĚTNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice). Dnešním dnem zároveň končí velikonoční doba. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Michaelky Smetanové, Benjamína Jiřího Škarky a Vojtěcha Havlíka. V 15:00 zveme na májovou pobožnost u kapličky v Petrovicích. V pondělí je Památka Panny Marie, Matky církve; v úterý svátek Výročí posvěcení katedrály svatých Petra a Pavla, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Příští neděle je Slavností Nejsvětější Trojice. Májová pobožnost bude u kapličky ve Studnicích.

POĎĚKOVÁNÍ   

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 41.103,- Kč, tato částka již doputovala na místo určení, tedy na Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste přispěli zakoupením výrobků. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, která se již tradičně postarala o přípravu i zdárný průběh jarmarku.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A PRVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ  

Bude příští neděli 26. května u mše svaté v 10:30. Děti spolu se svými rodiči a sourozenci přistoupí ke svátosti smíření ve čtvrtek 23. května od 16:00 na farním dvoře.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle, s výjimkou úterý, kdy bude z důvodu povinné účasti na formačním setkání bohoslužba slova se svatým přijímáním. Ve středu v 19:00 bude na faře biblická hodina a v pátek po mši svaté v 18:45 příprava snoubenců.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI FRYŠAVA  

Ve čtvrtek 23. května proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Fryšava pod Žákovou horou. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele svatého Matouše, v 8:30 mše svatá.) Ranní mše svatá v 7:00 v Novém Městě zůstává.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. května 2024

 

Neděle

19. května

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (LETNICE)

7:30

Za rodiče Starých, Slezákovy a dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Úterý

21. května

7:00

BOHOSLUŽBA SLOVA SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM

Středa

22. května

18:00

Za Boží dotyk pro mladé lidi a dětí a za dar uzdravení

Čtvrtek

23. května

7:00

Za živou a † rodinu Kollerovu a Sochorovu

Pátek

24. května

18:00

Za manželství, uzdravení vztahů a za služebníky církve

Sobota

25. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

26. května

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Jiřího Svobodu a rodinu Svobodovu, † bratra Karla a rodinu Kincovu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply