Archive 29.3.2023

Farní ohlášky 26. března – 2. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Petra Jana Holečka, Matěje Ptáčka a Matěje Josefa Koláře. Zveme na pobožnosti křížové cesty dnes a příští neděli v 15:00 h a v pátek v 17:30 h.  Příští neděle je Květnou nedělí, kterou vstupujeme do Svatého týdne.

SBÍRKA NA POMNĚNKU

Ve sbírce na dostavbu domova Pomněnka se minulý týden vybralo 107.281,- . Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH PŘED VELIKONOCEMI   

V úterý navštívím nemocné na penzionu. V pátek 31. března dopoledne navštívím nemocné se svátostí smíření před Velikonočními svátky. Laskavě prosím o jejich nahlášení.

ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý 28. března 2023 bude na faře v 18:00 h zasedání Ekonomické rady a poté v 19:00 h Pastorační rady.

ÚKLID OKOLÍ KOSTELA PŘED VELIKONOCEMI   

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu okolí kostela před velikonočními svátky příští sobotu 1. dubna od 9:30 h.

DUCHOVNÍ OBNOVA  

Otcové pallotini zvou na postní duchovní obnovu „Čiňte pokání a věřte evangeliu“, která se uskuteční dnes (tj. neděle 26. 3.), zítra a pozítří v kostelích v Radešínské Svratce, Olešné a Nové Vsi. Obnovu vede P. Artur Cierlicki, SAC. Program najdete na vývěsce a na farním webu.

MISSA CHRISMATIS V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE  

Zveme kluky ministranty do katedrály v Brně na Missu Chrismatis na Zelený čtvrtek. Zájemce hlaste prosím u o. Mira. Pravděpodobně bude vypraven autobus.   

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. března – 2. dubna 2023

 

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města † v březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý

28. března

7:00

Za † Arnošta Kopřivu a † Vlastu a Jaroslava Peckovy

Středa

29. března

18:00

Na poděkování za úspěšně složené zkoušky

Čtvrtek

30. března

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše očistci

Pátek

31. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Janu Německou a † rodiče Hermanovy

Sobota

1. dubna

7:00

Za † Josefa Svobodu, a živou a † rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz |  tel. 776 620 578

Farní ohlášky 19. – 26. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 4. postní, tzv. Laetare. Dnešní mimořádná sbírka poputuje na dostavbu Domova Pomněnka. Křížovou cestu v 15:00 h povede synodální skupinka. V pondělí je slavnost svatého Josefa, proto bude mimořádně večerní mše svatá v 18:00 h. V sobotu je Slavnost Zvěstování Páně, mše svatá bude v obvyklém čase v 7:00 h. Příští neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest malého Petra Jana Holečka, Matěje Josefa Koláře a Matěje Ptáčka.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Ve středu v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Kovářové, roz. Havlišové (*1928) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na večer chval s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí a to příští sobotu 25. března od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá diecézní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v Brně. Setkání nabízí zajímavé přednášky z psychologie a církevního práva, ale také možnost sdílení a duchovní podporu. Bližší informace a přihlášky ZDE.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023    I nadále prosíme o vaše hlasy pro restaurování sochy Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina. Hlasovat můžete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má petrovická skupina 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. března 2023

 

Neděle

19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

„LAETARE“

7:30

Za živou a † rodinu Německých

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu, Melicharovu a Zikmundovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Pondělí

20. března

18:00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Na úmysly společenství modliteb otců

Úterý

21. března

7:00

Za † Zdeňku a Jaroslava Bábíkovy

Středa

22. března

15:00

Kostelíček: Za † Marii Kovářovou (pohřební)

18:00

Za † a živou rodinu Novotnou a Horňasovu

Čtvrtek

23. března

7:00

Za živou a † rodinu Procházkovu a † Mirku Veselskou

Pátek

24. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Jozefa Vyorala, † rodiče a † bratra

Sobota

25. března

7:00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   

Za † rodiče Kučerovy, dceru Ludmilu a živou a † rodinu

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Ohlášky 12. – 19. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 3. postní. Dnešní křížová cesta s bratry evangelíky povede ke Třem křížům. Vyjdeme v 15:00 h z parkoviště u evangelického kostela hřbitova. Pondělí je výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 4. postní. Křížovou cestu v 15:00 h povede synodální skupinka.

SBÍRKA NA POMNĚNKU

Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na dostavbu Domova Pomněnka. Stavbu realizuje Diakonie ČCE. Bližší informace o sbírce, jejím využití i aktuálním stavu stavby najdete v přiloženém dopise zástupců Farního sboru ČCE v Novém Městě na Moravě.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023

I nadále prosíme o podporu restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. do 31. března ZDE.

VÝZVA VSTAŇ! 

Nejen účastníkům Světových dnů mládeže v Lisabonu je určena duchovní příprava Vstaň! Jejím cílem je vést mladé lidi k tomu, aby se připravovali na dobré prožití Světových dnů mládeže, které má být pro účastníky vyvrcholením této pouti, na kterou se vydávají již nyní. Příprava je rovněž pro mladé prostorem k duchovnímu růstu a skrze duchovní podněty se mohou učit hledat své osobní povolání. Bližší informace na www.svetovednymladeze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. března 2023

 

Neděle

12. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Zdeňka Slámu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý

14. března

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

15. března

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

16. března

7:00

Za † rodiny Tlustošovu, Hlavůňkovu a Krátkých

Pátek

17. března

17:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za † Jána Babeje

Sobota

18. března

7:00

Za † Josefa Jinka a rodiny Harvánkovy, Jinkovy a Ševelovy

Neděle

19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Německých

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu, Melicharovu a Zikmundovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

 

DOPIS ZÁSTUPCŮ SBORU ČCE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU SBÍRKOU 19. BŘEZNA 2023

 

V Novém Městě na Moravě 10. března 2023

Milé sestry, milí bratři, 

Rádi bychom vás informovali o aktuálním vývoji stavby Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě, na které náš sbor spolupracuje. Stavba Pomněnky začala v březnu 2022 a dokončená bude v únoru 2024. Jsme tedy za polovinou. Máme hotovou hrubou stavbu a dokončujeme rozvody elektřiny, vody, topení a vzduchotechniky. V průběhu jara letošního roku spustíme příjem žádostí o péči v Pomněnce. Koncem roku pak začneme přijímat první zaměstnance. Pomněnka bude sloužit lidem s demencí, především pak s Alzheimerovou nemocí. Kapacita domova bude 30 lůžek.

Pomněnku bychom rádi otevřeli co nejdříve po dokončení. Rozhodli jsme se tedy podpořit veřejnou sbírku na vybavení Domova Pomněnka takzvanou matchingovou výzvou. Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě proto uvolnil ze svých rezerv 1 milion korun. Za každou vaši darovanou korunu přidáme korunu naši, a to až do výše jednoho milionu korun. Peníze získané touto sbírku poskytneme na nákup nábytku, konkrétně: pečovatelská lůžka, antidekubitní matrace, křesla, stoly, židle, nábytek do kaple, vybavení společné koupelny a další. Drobní dárci se na stavbě a vybavení domova podílejí částkou 21 milionů korun. Na začátku března 2023 jsme již od nich na darech získali 9,8 milionů korun.

Orientační ceny vybavení:

Pečovatelské lůžko 35.000 Kč, antidekubitní matrace 8.000 Kč, noční stolek 7.000 Kč, jídelní židle 6.000 Kč, křeslo rozkládací 12.000 Kč, vanový zvedák 150.000 Kč.

Naši výzvu směřujeme do všech sborů Českobratrské církve evangelické v České republice. Vnímáme však velmi silně také podporu Římskokatolické farnosti v Novém Městě na Moravě. V roce 2022 jste nám umožnili prezentovat Pomněnku v rámci vašeho jarmarku, nebo jste nás podpořili sbírkou v rámci ekumenické bohoslužby. Proto se na vás obracíme i v letošním roce. Předně s prosbou o modlitbu za zdárné dokončení Domova Pomněnka. A také s žádostí o zapojení do naší dárcovské výzvy Milion pro Pomněnku.  

Naši dárcovskou výzvu ukončíme na Svatodušní neděli 28. května 2023. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Podrobnosti vám sdělí Petr Hladík, kurátor Farního sboru ČCE Nové Město na Moravě

Kontakt:

Petr Hladík, telefon: 602 730 793, e-mail: info@domovpomnenka.cz, www.domovpomnenka.cz

Za Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě

 

            Ondřej Ruml, farář                                                           Petr Hladík, kurátor

 

Farní ohlášky 5. – 12. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 2. postní. Příští neděle je 3. postní.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY   

Dnes v 15:00 h. Vede společenství modliteb otců. V pátek je křížová cesta v 17:30 h pod vedením ministrantů. Příští neděli zveme na ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům s bratry evangelíky. Začátek v 15:00 h u evangelického hřbitova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Vzhledem k setkání kněží moravských diecézí na Velehradě nebude v úterý mimořádně mše svatá ani výuka náboženství na II. stupni ZŠ.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023

Prosíme o podporu (hlasováním i sdílením) restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina– Cena Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. do 31. března ZDE.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI  

Postní duchovní obnova v naší farnosti proběhne 21. – 25. března. Misijní jarmark bude letos 7. května a První svaté přijímání 21. května.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. března 2023

 

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Úterý

7. března

V tento den mimořádně není mše svatá!!!

Středa

8. března

18:00

Za † Antona a Emílii Moncmanovy, † Jána a Angelu  Bošnákovy a † Annu Cáderovú

Čtvrtek

9. března

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagra

Pátek

10. března

18:00

Na poděkování za naše rodiče a předky, za zemřelé a za Boží požehnání pro živé

Sobota

11. března

7:00

Za † Ludmilu Špačkovu a † švagra Jaroslava a jejich † rodiny

Neděle

12. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Zdeňka Slámu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz