Farní ohlášky 22. – 29. října 2023

Farní ohlášky 22. – 29. října 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 29.  neděli v liturgickém mezidobí, která je zároveň nedělí misijní. Dnešní sbírkou podporujeme Papežská misijní díla v České republice. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Polnického z Pohledce a Valerie Fejtové z Ostrova nad Oslavou. Ve čtvrtek slavíme slavnost Výročí posvěcení kostela, v sobotu svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

SETKÁNÍ MLADÝCH K FARNÍMU PLESU  

Zveme mládež (nejen) z naší farnosti, která by se stejně jako letos tak i v lednu příštího roku ráda zapojila do přípravy kulturního programu farního plesu. První „brainstormingové“ setkání bude již dnes (neděle 22. října) od 15:00 h na faře (na baroku).

GODZONE TOUR   

Ve čtvrtek odpoledne mládež našeho děkanátu vyráží na koncert Godzone Tour do Brna. Autobus bude odjíždět v 15:50 z Radňovic (autobusová zastávka) a v 16:00 z Nového Města (od výjezdu z autobusového nádraží). Návrat v pozdních večerních hodinách. Pro bližší informace kontaktujte jáhna Jirku (e-mail: dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159)

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

V pátek 27. října brzy ráno vyrážíme na třídenní farní pouť na Slovensko. Navštívíme poutní místa Skalka nad Váhom, Butkov, Rajecká Lesná, Staré Hory, Hronský Beňadik a historická města Banská Bystrica, Trnava a Nitra. Pojedeme dvěma autobusy, takže kdyby se chtěl někdo na poslední chvíli přidat, několik míst je ještě k dispozici. Zájemci pište na novemesto@dieceze.cz.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Vzhledem k farní pouti BUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI POUZE JEDNA MŠE SVATÁ A TO V 9:00 h!!! Využijte proto prosím možnosti bohoslužeb v nedalekých Slavkovicích (v sobotu v 17:00 h s nedělní platností a v neděli v 10:30 a v 17:00 h).

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ A SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH  

V úterý 24. října bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Josefem Majerem (*1933) z Nového Města na Moravě. V ten samý den se v kostele svatého Matouše na Fryšavě uskuteční setkání těch, kterým v uplynulém roce zemřel někdo blízký. Případnou účast prosím potvrďte na telefonicky na čísle 605 860 760 anebo e-mailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. listopadu 2023 v 11:00 h v kostele svaté Maří Magdaleny v Olešné chtějí uzavřít církevní svatbu snoubenci Karolína Krejčí a Tomáš Ondráček z Maršovic, farnost Nové Město na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami.

PO STOPÁCH ARCIBISKUPA STOJANA 

V sousední farnosti Radešínská Svratka se uvolnilo několik volných míst na zítřejší (pondělí 23. října) poutní zájezd po stopách arcibiskupa A. C. Stojana. Případní zájemci můžou kontaktovat Tomáše Mahela (e-mail: MAHELTomas@seznam.cz, tel. 777 119 136) Odjezd autobusu z Nového Města na Moravě je v 5:25 h, předpokládaný návrat kolem 20:00 – 21:00 hod. Cena zájezdu je 700 kč.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Blíží se měsíc listopad, ve kterém vzpomínáme na zemřelé. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu, po splnění obvyklých podmínek: přijetí svátosti smíření; eucharistie; modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas Maria, zde jiná modlitba)). Předpokladem je úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu. Toto dovolení platí do roku 2027.

DĚKOVNÉ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou každou první sobotu měsíce na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích. Nejbližší se bude konat příští sobotu 4. listopadu 2023 od 19:00 h.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2024

Katolické kalendáře různých druhů (včetně cyrilometodějských tzv. „čtecích“) jsou k zakoupení v sakristii.

ÚKLID KOSTELA   

Službu má tento týden radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. října 2023

 

Neděle

22. října

29. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Kabelkovu, Kociánovu a Pálkovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Šustra, † rodiče a živou rodinu

Úterý

24. října

7:00

Za rodinu Svobodovou, Zítkovou, Cimbálnikovou a Hrnčířovou

Středa

25. října

18:00

Na poděkování za dar života a Boží ochranu pro děti a vnoučata

Čtvrtek

26. října

7:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Fišmonovy, Tesařovy

Pátek

27. října

18:00

Za † Milana Siváka

Sobota

28. října

7:00

Za † rodiče Maršálkovy a † bratry Jiřího a Josefa

Neděle

29. října

30. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně nebude!

9:00

Za živou a † rodinu Humlíčkovou

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply