FARNÍ OHLÁŠKY 24. března – 1. dubna 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 24. března – 1. dubna 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je šestá postní neděle, tzv. Květná, kterou vstupujeme do Svatého týdne. U všech bohoslužeb dnes 24. března zároveň probíhají VOLBY DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY. V 15:00 zveme k pobožnosti křížové cesty. Na Velký pátek (den přísného půstu) bude křížová cesta ve 13:00 Radňovicích. V sobotu o Velikonoční vigilii v 18:30 přijme iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistii) naše katechumenka Valerie. Příští neděli je Boží hod velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Natálie Vařákové, Mikuláše Lorence a Daniela Iva Běláka.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří jáhnu Jirkovi Dyčkovi a všem vedoucím z řad mládeže naší farnosti za organizaci Víkendu pro děti na faře v Sulkovci. Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou děkuje všem, kdo přispěli v nedělní sbírce potřebným v rámci Dne štědrosti – Neděle pro Charitu. Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády na farním dvoře a také Dáši Trödlerové a spolupracovníkům za přípravu velikonočního čísla farního časopisu Kunhuta, které je k dispozici u východů z kostela.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Do čtvrtka budou bohoslužby v obvyklých časech. V pondělí bude navíc mše svatá také večer v 18:00. Ve středu v 15:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Evy Pelánové († 80) z Nového Města na Moravě (původem z Dlouhého). Kompletní program svátečních bohoslužeb ve Svatému týdnu najdete na plakátku ve vývěsce a farním webu.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy Svatého týdne v čase 15:30 – 18:00 je možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí budou k dispozici 3 kněží, v úterý a ve středu 4 kněží.

LECTIO DIVINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

CO SE STALO S JEŽÍŠEM? 

Žďárské farnosti i letos zvou na tradiční pašijovou hru pod názvem „Co se stalo s Ježíšem?“, která se uskuteční v úterý 26. března od 20:00 h v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

MISSA CHRISMATIS V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Na Zelený čtvrtek 28. března ráno zveme všechny ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály. Kvůli dopravě poprosíme nahlásit ministranty u otce Mira nejlépe do úterního večera (26. března) do 21:00.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM   

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž do 19:00. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 a od 15:00 do 18:00. Sbírka u Božího hrobu je tradičně určena na pomoc pro Svatou zemi.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ A VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  

Příští neděli na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky a ostatní pokrmy. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

PLETENÍ POMLÁZEK NA ORLOVNĚ   

V neděli 31. března od 15:00 do 18:00 cca bude na Orlovně možnost uplést si vlastní pomlázku. Několik proutků bude k dispozici, přesto je vítáno přinést si vlastní. Pro lepší plánovaní akce prosím nahlaste svou účast u Josefa Kuchty (chalng@centrum.cz, tel. 776 114 462).

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK 

 V pátek a v sobotu 5. a 6. dubna 2024 proběhne v presbyterně evangelického kostela Kurz výroby a práce s biblickými postavičkami, na který zbylo ještě několik volných míst. (V pátek proběhne v čase 16:00 – 21:00 a v sobotu v čase 9:00 – 15:00, je potřeba se zúčastnit po celou dobu!). Na kurzu si ušijete jednu biblickou postavičku a naučíte se s ní pracovat. Součástí kurzu je i praktická práce s vybraným úryvkem z Bible. Bližší informace naleznete na stránkách Katolického biblického díla (biblickedilo.cz). Přihlášky posílejte nejpozději do neděle 31. března 2024 evangelickému panu faráři na adresu ondrej.ruml@centrum.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

25. března – 1. dubna 2024

Neděle

24. března

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † rodiče Ondráčkovy, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za květinářské skupinky naší farnosti a jejich rodiny, živé i zemřelé

10:30

Za Boží lid

Pondělí

25. března

18:00

Za uzdravení rodinných vztahů

Úterý

26. března

7:00

Za duše kněží v očistci

Středa

27. března

15:00

Kostelíček: Za † Evu Pelánovou (pohřební)

18:00

Za † rodiče Pustinovy, † manžela Rostislava Pečka, † Josefa Pustinu a † sestry

ZELENÝ ČTVRTEK

28. března

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ Za Boží lid

VELKÝ PÁTEK

29. března

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ

BÍLÁ SOBOTA

30. března

18:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za Boží lid

Neděle

31. března

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Zdražilovy, † 2 sestry a † švagra

9:00

Za živou a † rodinu Cáderovu, Kubíkovu, Trajlinkovu a Kulifajovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

1. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Za † Marii a Josefa Andrlíkovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | mobil 776 620 578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply