Tříkrálová sbírka 2021 v Novém Městě na Moravě a okolí

Tříkrálová sbírka 2021 v Novém Městě na Moravě a okolí

Při letošní sbírce nemohli vyjít do našich ulic koledníci a vykonat svou tradiční pouť. Sbírka se tak musela organizačně přizpůsobit okolnostem i v našem městě. Dobrovolníci umísťovali kasičky do veřejně přístupných míst, roznášeli letáky, či přepisovali požehnání na domech. Sbírka se také přesunula do on-line prostoru. Zprávy o jejím průběhu a možnostech podpory se objevily na webových stránkách a sociálních sítích města a farnosti. Sbírka v Novém Městě a jeho okolí měla neočekávaně příjemný výsledek. Pro služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou naši občané vybrali úžasných 122 578 Kč. Děkujeme!

Michaela Kuchtová
koordinátorka dobrovolníků a Tříkrálové sbírky

 

Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní netradiční Tříkrálovou sbírku. Moc děkuji naší nové tříkrálové asistentce pro Nové Město na Moravě paní Mgr. Lucce Novotné, která se velmi osvědčila a ochotně věnovala svůj čas k pomoci s realizací netradiční Tříkrálové sbírky. Velké díky patří místnímu knězi O. Miroslavu Kulifajovi za pomoc s propagací sbírky a skvělou spolupráci. Poděkovat bych chtěla i pracovníkům městského úřadu za umístění pokladničky v informačním centru a propagaci Tříkrálové sbírky. Díky všem dalším, kteří ochotně umístili pokladničky ve svých provozovnách, a tím umožnili zvýšit výtěžek Tříkrálové sbírky. Děkuji též našim dárcům, kteří to měli letos také náročnější. Museli vynaložit úsilí, dojít na určené místo a vložit svůj příspěvek do pokladničky či darovat prostřednictvím on-line koledy. Díky vám všem!

Ing. Jana Zelená, ředitelka oblastní charity Žďár nad Sázavou

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply