Farní ohlášky 7. – 14. května 2023

Farní ohlášky 7. – 14. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme pátou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové. V sobotu je památka Panny Marie Fatimské. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. Účelová sbírka příští neděle je na pronásledované křesťany.

POUŤ NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI NA ZELENOU HORU 

Příští sobotu 13. května budeme společně s křižanovskou a heřmanovskou farností putovat ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou Horu. Pěší poutníci budou odcházet ve 14:00 h od fary. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté v 18:00 h na Zelené hoře bude P. Josef Pohanka, farář v Křižanově. Bohoslužbu hudebně doprovodí žďárský sbor z farnosti u svatého Prokopa. Pan děkan Vladimír Záleský a farnost Žďár nad Sázavou II zvou všechny na poutní slavnost i v následující den, tj. v neděli. Z tohoto důvodu mimořádně nebude příští neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h !!!

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Po každé dnešní mši svaté se v čase 8:30 – 12:30 h zastavte na farním dvoře na jarním misijním jarmarku! Pod zahradním průjezdem na farní dvůr Vám budou k dispozici vyřazené knižní tituly z farní knihovny. Ty si můžete zdarma (případně za dobrovolný příspěvek) rozebrat.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI  

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Jiříkovic. Pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 13:30 h. Příští neděli se setkáme u kapličky v Maršovicích.

BENEFIČNÍ KONCERT HORÁCKÉ MUZIKY PRO EMILY

Všechny srdečně zveme na benefiční Koncert pro Emily. Horácká muzika se v něm představí se svým pásmem „Pocta svatému Janu Nepomuckému“. Koncert se uskuteční v našem farním kostele ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:00 h. Výtěžek benefice půjde na nákup nového auta pro pětiletou Emily trpící dvěma vzácnými nevyléčitelnými diagnózami – spinální svalovou atrofií prvního typu a angelmanovým syndromem. Bližší informace o příběhu malé Emily ZDE.

POSTNÍ ALMUŽNA  V postničkách se v naší farnosti letos vysbíralo 2.706,- Kč. Pán Bůh zaplať za každou korunu, kterou jste podpořili místní charitní záchranní síť, kterou naše oblastní charita pomůže lidem v existenční nouzi.

BIBLICKÁ HODINA  

Jako obvykle ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. května 2023

 

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

Úterý

9. května

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

10. května

18:00

Za dary Ducha Svatého, za moudrost, odvahu a dar pokoje a jednoty pro všechny kněze

Čtvrtek

11. května

7:00

Za † pana děkana Jana Daňka a za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Pátek

12. května

18:00

Za † Marii Kabrdovou, živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Sobota

13. května

7:00

Za † P. Karla Fialu, † P. Jaroslava Svobodu a za všechny † kněze našeho děkanství

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 v tento den mimořádně nebude!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply