All posts by Mgr. Miroslav Kulifaj

FARNÍ OHLÁŠKY 25. července – 1. srpna 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí, po mši svaté proběhne křest tří dětí. V pondělí je památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a spolupatronky našeho kostela, v úterý památka svatého Gorazda a druhů, ve čtvrtek památka svaté Marty a v sobotu památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze.  Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 31. července 2021 si svátost manželství udělí Petr Zdražil z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a Markéta Librová z Nového Města na Moravě, v ten samý den vstoupí do manželství také Ondřej Šandera a Martina Kadlecová, oba z Řečice. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vzhledem k tomu, že na Slovensko je umožněn vstup pouze pro osoby, které mají ukončené očkování proti Covidu 19 (tzn. 2 týdny po druhé dávce vakcíny), potřebujeme zjistit, jaká situace je mezi přihlášenými účastníky. Kdo má ukončené očkování nebo druhou dávku vakcíny dostane nejpozději do 20. srpna, tak se na Slovensko dostane zcela bez problémů. Kdo není očkovaný nebo do 20. srpna nestihne druhou dávku, tak na Slovensko nebude vpuštěn, jelikož na hranicích probíhají kontroly. Prosíme tedy všechny přihlášené (včetně náhradníků), aby v přihlašovacím archu v sakristii kostela uvedli u svého jména, zda mají (resp. v dané době budou mít) ukončené očkování. Prosíme, abyste se zatím neodhlašovali. V případě, že by byl vysoký počet osob, které nebudou splňovat podmínky vstupu na Slovensko, jelo by se místo Turzovky na jiné hodnotné poutní místo na území ČR.

NÁVŠTĚVA PAPEŽE FRANTIŠKA V ŠAŠTÍNĚ  

Na středu 15. září se připravuje zájezd na mši svatou s papežem Františkem v Šaštíně na Slovensku. Přesný program bude zveřejněn po zveřejnění oficiálního programu papeže. Podmínky účasti jsou stejné jako u pouti na Turzovku (tzn. 2 dávky očkování). Podrobnosti budou zveřejněny na plakátku, případně je můžete získat u Václava Šustra, mail: vaclav.sustr@post.cz, tel.: 777 640 961.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. července – 1. srpna 2021

 

Neděle

25. července

7:30

Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy

9:00

Za účastníky farního putování Jacobeo 2021

Pondělí

26. července

18:00

Za + rodiče Dvořákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý

27. července

7:00

Za + Františku Frančiakovou a + Mariána Juriša

Středa

28. července

18:00

Za uzdravení

Čtvrtek

29. července

7:00

Za nenarozené děti

Pátek

30. července

18:00

Za + Cyrila a Annu Cáderovy

Sobota

31.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

1. srpna

7:30

Za živou a + rodinu Kulovu, Dvořákovu a duše v očistci

9:00

Za Marii Horákovou, jejího manžela Oldřicha

a + rodiče Markovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 18. – 25. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí, po mši svaté proběhne křest jednoho dítěte. Ve čtvrtek je svátek svaté Marie Magdaleny, v pátek svátek svaté Brigity.  Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest pěti dětí.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. O týden později v sobotu 31. července uzavřou ve farním kostele manželství Petr Zdražil z Nové Vsi u Nového Města na Moravě a Markéta Librová z Nového Města na Moravě. Později v ten samý den vstoupí do manželství Ondřej Šandera a Martina Kadlecová, oba z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte snoubence svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Pro návrat do Nového Města ze Santiaga do Nového Města na Moravě zbývá posledních 239 kilometrů. Za všechny poutníky bude příští neděli v 9:00 obětována slavnostní poutní mše svatá ke cti svatého Jakuba, apoštola

EXERCICIE LECTIO DIVINA 

Od 9. do 17. srpna 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Exercicie povedou P. Martin Sedloň, OMI, P. František Honíšek, CM a P. Tomasz Kazański, SAC. Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: lectiodivinacz@gmail.com. Více informací zde www.lectiodivina.cz.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. července 2021

 

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

Pondělí

19. července

18:00

Za + rodiče Dvořákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý

20. července

7:00

Za + Vladimíra Tatíčka

Středa

21. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

22. července

7:00

Za + Dr. Jordánovou

Pátek

23. července

18:00

Za Boží pomoc v těžké životní situaci

Sobota

24.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

25. července

7:30

Za + Annu a Arnošta Stehlíkovy

9:00

Za účastníky farního putování Jacobeo 2021

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 11. – 18. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý památka svatého Jindřicha, císaře; ve středu bl. Hroznaty, mučedníka; ve čtvrtek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve; v pátek Panny Marie Karmelské a v sobotu bl. Česlava a svatého Hyacinta. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest jednoho dítěte.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý váš dar ve sbírce na bohoslovce z minulé neděle. Ta vynesla 74.756,- Kč.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 17. července 2021 hodlají ve farním kostele vstoupit do manželství Michal Trödler původem z Radňovic a Pavlína Tománková původem ze Slavkovic. Další sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte nynější i budoucí novomanžele svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Ve farním putování se vracíme ze Santiaga di Compostella do Nového Města. Na to, abychom se do svátku svatého Jakuba stihli vrátit nám nyní chybí pouhých 1.490 kilometrů (z celkových 6.054 km).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

Rozpis úklidu do konce roku 2021 najdete na nástěnce a na stránkách farnosti.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11.-18. července 2021

 

Neděle

11. července

7:30

Za živou a + rodinu Filipi, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu a osobní úmysl

9:00

Za + Vladimíra Petra

a živou a + rodinu Petrovu

Pondělí

12. července

18:00

Úmysl volný

Úterý

13. července

7:00

Za nemocnou osobu

Středa

14. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a celou živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

15. července

7:00

Úmysl volný

Pátek

16. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu

Sobota

17.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVENCE 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest jednoho dítěte. V pondělí je Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, v úterý památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

SBÍRKA NA POMOC HODONÍNSKU

Mimořádná sbírka z minulé neděle vynesla 201.731,- Kč. Děkujeme za vaši solidaritu a také modlitbu za zasažené obce, za oběti a zraněné.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Dnešní sbírka (4. 7. 2021) je na bohoslovce. V roce 2020 bylo na tento účel v diecézi vybráno 3.315.162,- Kč. Tato částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde se naši bohoslovci připravují ke své službě, na stravné, kolejné a na exercicie seminaristů, kterých máme v tomto školním roce devět.

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

V pondělí bude mše svatá ze slavnosti ráno v 8:00, večerní mše svatá nebude.

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA  

Prosíme ty z vás, kteří by mohli nabídnout ze své zahrádky kopretiny na výzdobu kostela na příští týden a také všechny zájemce o aranžování květinové výzdoby o prázdninách, aby kontaktovali p. Malou na telefonním čísle 607 991 958.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 10. července 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Ing. Antonín Martinát z Valašského Meziříčí a Mgr. Jana Zelená z Nového Města na Moravě. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

FARNÍ TÁBOR CHALOUPKY 

Farnost Žďár nad Sázavou II nabízí poslední volná místa na farním táboře Chaloupky. Tábor je v termínu od pondělí 16. do neděle 22. srpna 2021. Je určen pro děti od 2. – 7. třídy. Místo ubytování je fara na Fryšavě a cena je 1.800,- Kč. Zájemci, kontaktujte prosím paní Vladěnku Veselou prostřednictvím e-mailu veselavladenka@seznam.cz

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. července 2021

 

Neděle

4. července

XIII. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu a Kottovu

Pondělí

5. července

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE, PATRONŮ EVROPY A HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY

8:00

 

(Za + Rostislava Pečka)

Úterý

6. července

Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice

7:00

Za + sestru Josefu Cíhovou, duše v očistci

a dary Ducha svatého pro celou rodinu

Středa

7. července

18:00

Za + Růženu Mrázkovou, syna, za dary Ducha svatého pro živou rodinu

Čtvrtek

8. července

7:00

Za Boží lid

Pátek

9. července

15:00

Za + Metoděje Vítka

(na kostelíčku, pohřební)

18:00

Na úmysl celebranta

Sobota

10.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

11. července

XIV. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Filipi, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu a osobní úmysl

9:00

Za + Vladimíra Petra

a živou a + rodinu Petrovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 27. 6. – 4. 7. 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest 4 dětí. V pondělí je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý Slavnost svatých Petra a Pavla, hlavních patronů naší brněnské diecéze, v sobotu svátek svatého Tomáše, apoštola. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí

MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ

Na dnešní den (neděle 27. 6. 2021) otec biskup Vojtěch vyhlásil mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na Hodonínsku. Přispět lze také elektronicky přes donátorský portál (https://donator.cz/donator/hodoninsko). Děkujeme za každý projev solidarity (finanční, materiální, případně dobrovolnickou pomoc – různé iniciativy najdete na webu a na sociálních sítích) ale také modlitbu za zasažené obce, za oběti a zraněné.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Sbírka na bohoslovce původně ohlášená na tento den se vzhledem k mimořádnost situace na Hodonínsku přesouvá na příští neděli (4. července 2021).

POŘÁDEK BOHOSLUŽEB O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

V letních měsících červenec a srpen budou mše svaté v týdnu jako obvykle, o nedělích budou mše svaté v 7:30 a v 9:00. Mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 O PRÁZDNINÁCH NEBUDOU a začnou opět v září.

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA 

V úterý – v den slavnosti hlavních patronů diecéze – bude mše svatá večer v 18:00.

UPOZORNĚNÍ: VE ČTVRTEK MIMOŘÁDNĚ NEBUDE RANNÍ MŠE!

PRVNÍ PÁTEK V  MĚSÍCI

Ve čtvrtek 15:30 do 17:30 zpovídá otec F. Koukal. V pátek od 17:00 eucharistická adorace se svátostným požehnáním.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST Do středy 30. června je možné zaslat přihlášku do výběrového řízení na obsazení pracovních míst u brněnského biskupství Finanční účetní a pomocná účetní (obě s pracovištěm Brno, areál Petrov) a Technik stavebních investic pro Brněnsko. Více informací vzadu na vývěsce a na stránkách www.biskupstvi.cz.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 11. – 15. srpna 2021 v Brně na BiGy. Bližší info na https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH POBYTŮ PRO SENIORY  Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory k účasti na tradičních pobytech. V srpnu do Veverské Bítýšky na čtyřdenní pobyt plný cvičení pod vedením odborné lektorky a v září na týden do Jeseníků, kde kromě pohybu na čerstvém vzduchu bude možnost procvičovat také paměť či jemnou motoriku. Součástí týdenního pobytu je duchovní program. Bližší informace najdete na plakátech ve vývěsce a na webu www.spokojenysenior-klas.cz.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY V sobotu 10. července 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Ing. Antonín Martinát z Valašského Meziříčí a Mgr. Jana Zelená z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. června – 4. července 2021 

 

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

28. června

18:00

Za + Bohuslava Vitulu

Úterý

29. června

18:00

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, HLAVNÍCH PATRONŮ

BRNĚNSKÉ DIECÉZE (Za Boží lid)

Středa

30. června

18:00

Za + a živou rodinu Novotných a Horňasovu

Čtvrtek

1. července

 MŠE SVATÁ V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

2. července

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

3. července

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

4. července

7:30

Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ČERVNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 přijalo dnes 9 dětí z naší farnosti poprvé svátost eucharistie. V pondělí je památka svatého Alojze Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek Slavnost Narození Jana Křtitele. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. U poslední mše svaté v 10:30 poděkujeme za uplynulý školní rok. Po jejím skončení bude křest 4 dětí.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 

Sbírka z příští neděle (27. června)  je určena na bohoslovce a kněžský seminář.

MŠE SVATÁ V RADŇOVICÍCH 

Odpoledne v 15:00 h budeme slavit mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna na návsi v Radňovicích. Mše svatá je obětována za všechny živé i zemřelé obyvatele obce a budeme u ní společně prosit za stavbu nové kaple zasvěcené právě Janu Nepomuku Neumannovi.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE 

Ve středu večer v 18:00 bude mše svatá z vigilie Slavnosti Narození Jana Křtitele. Ve čtvrtek (tj. v den slavnosti) bude mše svatá pouze ráno v 8:30 h (rekolekční).

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 24. června budou ve farním kostele rekolekce našeho děkanátu. V 8:00 h začínáme eucharistickou adorací, v 8:30 mše svatá. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí. U mše svaté poděkujeme za dar 70 let jeho života a 43 let kněžství. Všichni jste srdečně zváni!

JACOBEO 2021 

Ve středu 16. června jsme ve farním putování dorazili do cíle naší cesty – Santiaga de Compostela. Všem poutníkům (ať už pěšky či na kole) patří veliké uznání a dík! Do svátku svatého Jakuba v neděli 25. července ještě nějaký čas zbývá. Zvládneme i zpáteční cestu?

POUŤ NA TURZOVKU

Bude v sobotu 4. září 2021. Bližší informace na plakátku ve vývěsce. Zbývají ještě volná místa, zájemci se můžou přihlásit v sakristii, záloha činí 200,- Kč. Předpokládá se, že vzhledem k překračování státní hranice bude nutné buď očkování anebo negativní test na COVID-19 (PCR/antigenní).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 26. června 2021 uzavřou církevní sňatek Filip Sváček z Nového Města na Moravě a Magdalena Trödlerová z Radňovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

VRCHNÍ SESTRA PRO DOMÁCÍ PÉČI

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přijme pracovníka či pracovnici na pozici vrchní sestra pro domácí péči. Více informací na nástěnce a na stránkách www.zdar.charita.cz

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. června 2021

  

Neděle

20. června

7:30

Za studenty maturující v roce 1966

a jejich profesory

9:00

Za + Miroslavu a Františka Šanderovy, dvoje

+ rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (Za Boží lid)

15:00

RADŇOVICE – náves u rybníka

Za obec Radňovice a její živé a + obyvatele

Pondělí

21. června

18:00

Za + Ivu Hájkovou

Úterý

22. června

7:00

Na poděkování za dar povolání

(výročí kněžského svěcení)

Středa

23. června

18:00

VIGILIE NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za + pana děkana Jana Daňka (1. výročí úmrtí)

Čtvrtek

24. června

8:30

Na poděkování za 70 let života a 43 let kněžství

(rekolekční, hlavní celebrant: Mons. Jan Peňáz)

Pátek

25. června

18:00

Za Tatianu Yankovou (23. června – 5. výročí úmrtí), celou rodinu Zídkovu a Kabrdovu 

Sobota

26. června

7:00

Za + rodiče a sourozence a celou živou a + rodinu

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. ČERVNA 2021

Dnes slavíme 11. neděli v meziročním období. V sobotu je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, biskupa. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude příští neděli u mše svaté v 10:30 h. Ke svátosti smíření přistoupí děti poprvé ve čtvrtek od 17:00 h na farním dvoře.

MŠE SVATÁ V RADŇOVICÍCH   

V neděli 20. června v 15:00 h budeme slavit mši svatou pod širým nebem na návsi v Radňovicích. Všichni jste srdečně zváni!

POUŤ NA TURZOVKU

Zájemci o zářijovou pouť se můžou zapisovat v sakristii.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 26. června 2021 uzavřou církevní sňatek Filip Sváček z Nového Města na Moravě a Magdalena Trödlerová z Radňovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

POSILA DO KOSTELNICKÉ SLUŽBY

Uvítáme další posilu do kostelnické služby. Bližší informace v sakristii.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. června 2021

 

Neděle

13. června

7:30

Za + rodiče Starých, dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy a za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Zdenku Rolinkovou

10:30

Za + rodinu Královu a Blažíčkovu

Pondělí

14. června

18:00

Za + Alenu Blahovou a + manžela

Úterý

15. června

7:00

Za dar živé víry pro Adriánu, Franka a Frederiku

Středa

16. června

18:00

Za Karla Zídka a celou rodinu

Čtvrtek

17. června

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Pátek

18. června

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

19. června

7:00

Za + Zdeňka Ptáčka

Neděle

20. června

7:30

Za studenty maturující v roce 1976

a jejich profesory

9:00

Za + Miroslavu a Františka Šanderovy, dvoje

+ rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

15:00

RADŇOVICE – na návsi u rybníka

Za obec Radňovice a její živé a + obyvatele

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě