All posts by Mgr. Miroslav Kulifaj

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční, která je zároveň Nedělí modliteb za pronásledované křesťany. Na tento účel je i dnešní sbírka. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V pátek je svátek svatého Matěje, apoštola. Příští neděle je 7. velikonoční.

Dnes v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 proběhne na farním dvoře misijní jarmark.

Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše svatá jak ráno, tak i večer.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI A SVATODUŠNÍ NOVÉNA   V 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Maršovicích, od fary vyjdeme pěšky ve 14:00 h. Májovou začínají také večerní mše svaté (s výjimkou slavností a svátků) Od pátku se po skončení mše svaté modlíme také svatodušní novénu. Příští neděli bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích v 15:00.

POUŤ NA ZELENOU HORU   Všichni jste srdečně zváni na pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu v sobotu 15. května. Pěší poutníci vyjdou od kostela svaté Kunhuty v Novém Městě ve 13:00 hodin, mše svatá pod širým nebem v poutním areálu na Zelené Hoře začíná v 17:00. Doprava zpátky do Nového Města je individuální. Celý program letošní pouti najdete na plakátku ve vývěsce.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021   První svaté přijímání v naší farnosti se uskuteční 20. června 2021 ve mši svaté v 10:30. Eucharistii poprvé letos přijme devět dětí. Provázejme je k tomuto jejich velikému dni ve svých modlitbách!  

„JACOBEO2021“ Pěší pouť na Zelenou horu či ke kapličkám jsou příležitostí k dosažení dalších kilometrů na našem farním putování. K poledni soboty 8. května jsme dorazili z Nového Města do Prahy (společně ušlých 183 km). Aktuální stav putování zjistíte a nové kilometry přidáte přes webové stránky farnosti. Pro všechny poutníky jsou připraveny také odznáčky farního putování „Jacobeo2021“, které jsou k vyzvednutí v krabičce vedle tiskovin v zadní části kostela.

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu Novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. května 2021

 

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

10. května

18:00

Za + Ladislava Holfeuera, + sestru Jiřinu, + rodiče a + švagra Josefa

Úterý

11. května

7:00

Za + pana děkana Jana Daňka (71 let od narození)

a duše v očistci

Středa

12. května

18:00

Za + rodiče Dítětovi a + tetu Věru

Čtvrtek

13. května

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou a + rodinu Furchovu

18:00

Za živou a + rodinu Matulovu

Pátek

14. května

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

15. května

7:00

Za + Antonii Bloudkovou a Františka Bloudka a duše v očistci

Neděle

16. května

 

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka a všechny kněze sloužící v naší farnosti (nutná rezervace)

9:00

za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní putování do Santiaga de Compostela „JACOBEO2021“

Milí farníci!

V letošním tomto roce (s prodloužením až do konce roku 2022) se koná jubilejní Svatojakubský rok. Možnosti putování do zahraničí jsou omezené, a proto všechny velké i malé poutníky a výletníky (nejen) naší farnosti zveme, aby se připojili k farnímu putování „Jacobeo2021“. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce/koni je možné vložit ZDE DO FORMULÁŘE. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky „putovat“ z Nového Města přes Prahu, Kostnici, Ženevu, Saint Jean Pied de Port až do Santiaga de Compostela.

Za všechny putující bude na svátek svatého Jakuba – v neděli 25. července v 9:00 – slavena poutnická mše svatá.

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme pátou neděli velikonoční. V pondělí je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů, ve čtvrtek památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděli, která je šestá velikonoční, proběhne Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu. Pátek je první v měsíci.

BOHOSLUŽBY

Od 26. dubna 2021 platí možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, používat respirátory, při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Pro neděle a slavnosti zůstává povinnost on-line rezervace (kapacita navýšena z 25 na 70 věřících). Kromě lavic využijte také židličky a kostel obsazujte od Černé kaple. Dnešní bohoslužba je zároveň poslední přenášena on-line. Dispens biskupa Vojtěcha od osobní účasti na bohoslužbách a možnost přistoupit po nedělních mších svatých ke svatému přijímání zůstávají v platnosti.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 hod bude májová pobožnost u kapličky v Jiříkovicích. Vzhledem k počasí bude přesun ke kapličce individuální. Na místě prosím dodržujte potřebné rozestupy a ochranu dýchacích cest. Příští neděli se sejdeme v Maršovicích. Májová pobožnost bude také před každou večerní mší svatou.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek bude od 15:30 na farním dvoře zpovídat o. František Koukal. V pátek bude přede mší svatou tichá (od 17:00) a moderovaná (od 17:30) eucharistická adorace s požehnáním. Ve čtvrtek 17:00 bude mše svatá pro prvokomunikanty a rodiče.

MISIJNÍ JARMARK 

Příští neděli 9. května se v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 na farním dvoře uskuteční misijní jarmark, kterým podpoříme Papežská misijní díla. Produkty k nabídnutí můžete doručit na faru den předem, tedy v sobotu mezi 15:00-18:00 h.  Bližší informace podá p. Lucie Novotná (tel. 605 170 471).

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 

Veliké poděkování všem, kdo se zapojili. V tzv. „postničkách“, které jsme odevzdali Oblastní charitě bylo krásných 6.524,- Kč.

„JACOBEO2021“  

V letošním tomto roce (s prodloužením až do konce roku 2022) se koná jubilejní Svatojakubský rok. Možnosti putování do zahraničí jsou omezené, a proto všechny velké i malé poutníky a výletníky (nejen) naší farnosti zveme, aby se připojili k farnímu putování „Jacobeo2021“. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce/koni je možné vložit ZDE. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky putovat z Nového Města přes Prahu, Kostnici, Ženevu, Saint Jean Pied de Port až do Santiaga de Compostela. Za všechny putující bude na svátek svatého Jakuba – v neděli 25. července v 9:00 – slavena poutnická mše svatá. 

TÝDEN PRO RODINU

13. ročník se koná od 8. do 16. května s mottem „Rodinná pohoda není náhoda?“ Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR, možností zapojení je více, stačí si vybrat www.tydenprorodinu.cz. Plakátek se seznamem akcí bude i na nástěnce.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

2. května

 

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi

(nutná rezervace)

9:00

Na úmysl celebranta (on-line přenos, nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30

Pondělí

3. května

18:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

Úterý

4. května

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

5. května

18:00

Za + Bohumíra Lukáška a celou živou a + rodinu

Čtvrtek

6. května

7:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu Německých a Košíkovu

Pátek

7. května

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

8. května

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Hrnčířovu

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30

 

FARNÍ OHLÁŠKY 25. dubna – 2. května 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli velikonoční, zvanou také Neděle Dobrého pastýře. Ve čtvrtek je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, v sobotu památka svatého Josefa, dělníka. Příští neděle je pátá velikonoční.

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Od pondělí neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Při bohoslužbě je dále potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Aby bylo možné výše uvedené podmínky splnit, pro neděle a slavnosti zůstává v platnosti povinnost on-line rezervace, ovšem kapacita se navyšuje ze současných 25 na 70 věřících. V platnosti zůstávají také výjimky z registrace pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty, 3 osoby od zadavatele úmyslu mše svaté a děti do 10 let. Ještě jednou vás prosím, abyste pokud je to možné v lavicích zaujímali místa na sezení označené křížkem (+) a kostel obsazovali od jeho přední části, tj. od Černé kaple. Jenom tak je totiž možné dodržet požadované rozestupy. Kapacity jsou již navýšeny v rezervačním systému, kde se můžete registrovat jak na přidaná místa, tak i na bohoslužby v měsíci červnu. Nově neplatí zákaz zpěvu při bohoslužbě. Od pondělí se rovněž přede mší svatou společně modlíme růženec.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI   

Příští sobotou vstupujeme do mariánského měsíce května. S ním jsou spojeny májové pobožnosti. Probíhat budou v kostele na začátku každé večerní mše svaté, tedy v pondělí, ve středu a v pátek (s výjimkou prvního pátku v měsíci). Každou květnovou neděli v 15:00 hod bude májová pobožnost také u jednotlivých kapliček, které se nachází na území naší farnosti. Pobožnost se bude konat vždy venku před kapličkou za dodržení všech bezpečnostních opatření. Rozpis najdete na plakátku ve vývěsce.   

MISIJNÍ JARMARK   

V neděli 9. května 2021 – dá-li Pán – proběhne na farním dvoře již dvakrát odložený misijní jarmark. Výtěžkem opět podpoříme Papežská misijní díla. Tímto bych chtěl povzbudit a prosit všechny, kdo jsou ochotni věnovat anebo se podílet na výrobě nabízených produktů, aby se co nejdřív ozvali paní Lucii Novotné (kontakt: novotnaluci@seznam.cz, tel. 605 170 471).

Ve čtvrtek v 17:00 bude mše svatá pro komunikanty a jejich rodiče. V sobotu – v den památky svatého Josefa, dělníka – lze získat plnomocné odpustky, které v letošním roce stanovil papež František.

Službu úklidu kostela mají tento týden p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. dubna – 2. května 2021

 

Neděle

25. dubna

 

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu*

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. dubna

18:00

Za + Zdenku Švandovou a + manžela

Úterý

27. dubna

7:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Středa

28. dubna

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

29. dubna

7:00

Za Elišku Svobodovu a živou a + rodinu Svobodovu

Pátek

30. dubna

18:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu

Sobota

1. května

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

 

2. května

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi*

9:00

Na úmysl celebranta * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid*

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. dubna 2021

Dnes je třetí neděle velikonoční. V pátek je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, v sobotu památka svatého Jiří, mučedníka. Příští neděle je čtvrtá velikonoční.

Od zítřka (tj. pondělí 19. dubna) je možné zarezervovat si zbylá místa na nedělní mše svaté ve velikonočním období. I nyní však prosíme o přiměřenost v počtu rezervací a solidaritu s ostatními farníky.

Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb jsou Ježíšova slova: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře v Olomouci, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři 5 bohoslovců z brněnské diecéze, v Římě 3 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Rektor arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci o. Pavel Stuška děkuje jak za materiální podporu semináře tak i modlitby za nastávající kněze.

Ve čtvrtek v 17.00 h bude mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

Příští sobotu 24. dubna se v novoměstském supermarketu BILLA uskuteční Sbírka potravin pro potřebné. Zakoupené trvanlivé potraviny pomohou rodinám i jednotlivcům, kteří se nejen vlivem Covidu ocitli v existenční nouzi. Po vzájemné dohodě mezi organizacemi a na základě potřebnosti proběhne od 8.00 do 16.00 h sbírka pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a od 16.00 do 18.00 h pro obecně prospěšnou společnost Portimo. Bližší informace najdete na stránkách https://zdar.charita.cz/sbirka-potravin/.

Naše farnost se společně s evangelickou zapojí také do 13. ročníku Noci kostelů v pátek 28. 5. 2021. Letošní motto je radostnou oslavou Hospodina a přírody jako jeho stvořitelského díla: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104,20). Noc kostelů proběhne za hygienických omezení, které budou dané době aktuální, letos pouze ve venkovních prostorách. Program bude včas upřesněn.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. dubna 2021

 

Neděle

18. dubna

 

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

19. dubna

18:00

Za dobrý duchovní růst a správné duchovní vedení

Úterý

20. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

21. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Horváthovu a obrácení v rodině Suchých

Čtvrtek

22. dubna

7:00

Za spásu duše zesnulé Věry Beranové

Pátek

23. dubna

18:00

Za + Ludvíka Kučeru, + bratry a rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

Sobota

24. dubna

7:00

Za nová duchovní povolání

Neděle

 

25. dubna

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

 

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz.

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. dubna 2021

Dnes je druhá neděle velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je památka svatého Martina I., papeže a mučedníka. Příští neděle je třetí velikonoční.

Dnešní neděle je zároveň Neděle Božího milosrdenství. Z technicko-personálních důvodů není dnešní mše svatá (11. dubna) přenášena on-line. Kvůli pandemii se letos nekoná poutní program ve Slavkovicích. Dnešní svátek lze oslavit například rodinným výletem do přírody spojeným s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Rovněž zůstává v platnosti možnost získat plnomocné odpustky. Podmínky pro jejich získání jsou svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Kdo tyto podmínky nemůže dnes splnit, stačí, když se zřekne svých hříchů se záměrem co nejdřív přistoupit ke svatosti smíření, svatému přijímání a pomodlí se na úmysly Svatého otce. Zároveň se dnes u obrazu Božího milosrdenství pomodlí modlitbu „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a přidá k tomu výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti!“.

Dneškem končí velikonoční oktáv, ale ne velikonoční doba a naše radost z Kristova vzkříšení. I nadále nám ji připomíná instalace velikonočního příběhu z kukuřičného šustí, kterou si můžete prohlédnout v zadní části kostela. Autorce – paní Blažkové z Podolí – mockrát děkujeme!

do příští neděle 18. dubna platí možnost maximálně dvou registrací na mše svaté ve velikonočním období zvlášť pro ty, kdo se na mše svaté doposud nedostali. Od pondělí 19. dubna budou k dispozici neobsazená místa.

Sbírka na Bílou sobotu na Svatou zemi (Boží hrob) vynesla 14.590,- Kč. Veliké díky!

Pán Bůh vám odplať také postní úsilí vyjádřené postními pokladničkami. V případě, že jste nenašli nikoho potřebného ve vašem okolí, komu byste ušetřenou částkou přímo pomohli, můžete postní pokladničky odevzdat do příští neděle v sakristii kostela a my je následně předáme diecézní charitě.

Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

Službu úklidu kostela má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. dubna 2021

 

Neděle

11. dubna

 

 

7:30

Za + Ladislava Mošnera, živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu *

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos v tento den mimořádně není)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

12. dubna

18:00

Na úmysl

Úterý

13. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Kabelkovu, Žákovu a Slámovu

Středa

14. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Malých a Čechovu

Čtvrtek

15. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a za + Miroslavu Veselskou

Pátek

16. dubna

18:00

Za + Josefa Doležala a + Věru Horáčkovu

Sobota

17. dubna

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou

a + rodinu Furchovu

Neděle

 

18. dubna

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace 

FARNÍ OHLÁŠKY 28. března – 5. dubna 2021

Dnes slavíme Květnou neděli, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

Ratolesti se dnes přede mší svatou nerozdávají, věřící si přináší vlastní, které jim budou požehnány na začátku každé mše svaté, přičemž zůstávají na svých místech. Omezené množství požehnaných ratolestí bude k dispozici u východu z kostela po mši svaté v 9:00. Ratolesti vám rád požehnám také individuálně.

V zadní části kostela si v čase podávání svatého přijímání (tj. mezi 9:55 – 10:25) můžete vyzvednout vaše požehnané domácí paškálky. Rozsvítit je můžeme společně v našich domácnostech u rodinné bohoslužby (příp. sledování přenosu) o Vigilii Zmrtvýchvstání Páně (tedy na Bílou Sobotu večer).

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Využijte této možnosti zvlášť v pondělí, kdy budou k dispozici 4 kněží. Zpovídat se bude na farním dvoře (resp. Baroku) a v sakristii farního kostela (vchodem zvenku), tedy stejně jako před Vánocemi, a to za přísného dodržování všech hygienických opatření (respirátor FFP2, rozestupy, dezinfekce). Většinu nemocných jsem se svátostmi již navštívil, případné další zájemce prosím přihlaste. Od pondělí do středy jsou mše svaté pouze večer v 18:00.

Na všechny bohoslužby od Zeleného čtvrtka (ráno i večer) až po Velikonoční pondělí (včetně) je nutná on-line rezervace. Ti, kteří se nemůžou zúčastnit bohoslužeb osobně, můžou sledovat jejich přenosy prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Doporučuji zvolit tu bohoslužbu, které předsedá diecézní biskup. Nabídku rozhlasových, televizních a on-line přenosů (včetně těch s našimi biskupy Vojtěchem a Pavlem) najdete na vývěsce a na webu farnosti. Nezapomínejme, že žádný přenos osobní účast na slavení eucharistie zcela nenahradí, a proto se zároveň sjednocujme ve společné modlitbě a rodinných bohoslužbách v našich domácnostech. Zvlášť je doporučována denní modlitba církve (tzv. breviáře). Automaticky vygenerované texty těchto modliteb najdete na www.breviar.cz .

Úklid kostela proběhne ve čtvrtek od 8:00 hod. Službu má novoměstská skupina.

NA ZELENÝ ČTVRTEK po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod.

NA VELKÝ PÁTEK po obřadech Památky umučení Páně bude možné přistoupit individuálně k svatému přijímání a k uctění svatého kříže, a to v čase od 16:30 do 19:00 hod. Z hygienických důvodů kříž ani letos neuctíváme políbením, ale pouze hlubokou úklonou.

NA BÍLOU SOBOTU bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 hod. Během všech soukromých pobožností prosím dodržujte bezpečnostní opatření, zvláště pak potřebné rozestupy! Pro Velikonoční vigilii ve 20:30 platí výjimka ze zákazu nočního vycházení (návrat do místa bydliště).

VELIKONOČNÍ NEDĚLE – Tradiční svěcení velikonočních beránků letos proběhne ve zpřísněném hygienickém režimu. Důkladně zabalené a podepsané beránky přineste do kostela v pátek a v sobotu. Požehnány budou v neděli před první mší svatou v 7:30 a vyzvednout si je můžete v zadní části kostela v čase podávání svatého přijímání (mezi 9:55 – 10:25 a mezi cca 11:30 – 12:00).

V rodinách si v tento den žehnáme velikonoční pokrmy. Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Text žehnací modlitby je následovný:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. 

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ bude jen jedna mše svatá, ráno v 8.00 hod (na rezervaci).

Otec Vojtěch Libra, který nyní působí jako kaplan v Moravských Budějovicích, se na nás obrací s následující prosbou:

Milí přátelé,

prosíme, podpořte kostel v Blížkovicích v hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Máme tak možnost získat výhru od odborné komise až ve výši 150.000 Kč a cenu veřejnosti ve výši 60.000 Kč. Pošlete tedy případně svůj hlas formou sms ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599. Hlasovat je možné z každého telefonního čísla jen jednou. Díky moc předem. Více najdete na stránkách Jihomoravského kraje zde

O. Vojtěch Libra

 

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

28. března – 5. dubna 2021

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného *

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

29. března

18:00

Za + Jiřího Šustra a + rodiče a živou a + rodinu Šustrovu

Úterý

30. března

18:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

31. března

18:00

Za milost obrácení, dar víry a všechny ostatní přijaté dary

ZELENÝ ČTVRTEK

1. dubna

 

7:00

Za biskupy Vojtěcha a Pavla a kněze brněnské diecéze *

(Nutná rezervace)

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ *

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

2. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos)

BÍLÁ SOBOTA

3. dubna

20:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELIKONOČNÍ

NEDĚLE

4. dubna

 

 

7:30

Za + p. děkana Jana Daňka *

9:00

Za + Františka Sýkoru, sestru, rodiče, manžele Caltovi a Stejskalovi * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid *

Po skončení možnost svatého přijímání do 12:00 h.

Pondělí

5. dubna

8:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ*

Za + Petra Barana (Nutná rezervace)

Úterý

6. dubna

7:00

Úmysl volný

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

2020 ©, Řísmkokatolická farnost sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě