FARNÍ OHLÁŠKY 29. října – 5. listopadu

FARNÍ OHLÁŠKY 29. října – 5. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 30.  neděli v liturgickém mezidobí. Dnes mimořádně není v provozu farní kavárna. Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 76.652,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost! Ve středu je Slavnost všech svatých; ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; v sobotu památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 budou přijati do katechumenátu zájemci o přijetí svátosti křtu dospělých.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED DUŠIČKAMI  

V úterý a ve středu od 15:30 h do večerních mší svatých v 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření před dušičkovými svátky. V úterý proto ranní mše svatá nebude! Vedle svatého přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce a jakékoliv modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je svátost smíření jedna z podmínek pro získání odpustků pro duše v očistci v čase od 2. do 8. listopadu.

LECTIO DIVINA 

Ve středu v 19:00 h na faře.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ   

Ve čtvrtek 2. listopadu v den Vzpomínka na všechny věrné zemřelé mají kněží právo sloužit až tři mše svaté. V tento den bude budou mše svaté v 7:00 h a v 16:00 h a to na kostelíčku. Na kostelíčku budou rovněž mše svaté v pátek a v sobotu.

REQUIEM ZA PANA DĚKANA JANA DAŇKA   

Ve čtvrtek v 18:00 h bude ve farním kostele zádušní mše svatá – Rekviem za pana děkana Jana Daňka. U mše svaté zazní Requiem Pavla Křížkovského v podání mužského pěveckého sboru Novocantus.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2024 

Katolické kalendáře různých druhů (včetně cyrilometodějských) jsou i nadále k zakoupení v sakristii.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. října – 5. listopadu 2023

 

Neděle

29. října

30. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně nebude!

9:00

Za živou a † rodinu Humlíčkovou

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Úterý

31. října

18:00!

Za živou a zemřelou rodinu Kosárovu

Středa

1. listopadu

18:00

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

(Za Boží lid)

Čtvrtek

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

7:00

Kostelíček: Za všechny věrné zemřelé

16:00

Kostelíček: Na úmysl Svatého Otce

18:00

Farní kostel: REQUIEM ZA PANA DĚKANA JANA DAŇKA (Hudebně doprovází mužský pěvecký sbor Novocantus)

Pátek

3. listopadu

18:00

Kostelíček: Za † Josefa a Marii Plockovy a † Josefa Šajnera

Sobota

4. listopadu

7:00

Kostelíček: Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

5. listopadu

31. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply