Farní ohlášky 17. – 24. října 2021

Farní ohlášky 17. – 24. října 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 29. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Lukáše, evangelisty; v pátek památka svatého Jana Pavla II., papeže. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

MISIJNÍ NEDĚLE 2021  

Příští neděle je zároveň nedělí misijní. Sbírka bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Z tohoto důvodu se slavnost výročí posvěcení farního kostela (jelikož přesný datum dedikace není znám) přesouvá na neděli následující (31. října 2021).

SYNODA 2021-2023  

Dnes na konci každé mše svaté budeme vzývat Ducha Svatého a prosit za zdárný průběh synody. V naší diecézi začne dnes v neděli 17. října v 16:00 h slavnostní bohoslužbou v katedrále svatých Petra a Pavla, které bude předsedat otec biskup Vojtěch. Všechny důležité informace ohledně synody najdete na nástěnkách, na farních stránkách a také na letáčcích, které jsou pro vás připraveny pod kůrem. Je v nich také modlitba za průběh synody.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 21. října se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Po mši bude na farním dvoře možnost zakoupit náboženskou literaturu. Pro pracující bude tato možnost také odpoledne mezi 15:00 – 16:00 hodinou.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ TENTO ČTVRTEK NEBUDE  

Tento čtvrtek z důvodu účasti o. Mira na formačním semináři nebude výuka náboženství na I. ŽS a gymnáziu.

PŘIJÍMÁNÍ DO ÚST   

Prosíme všechny ty, kteří z vážných osobních důvodů nechtějí přijímat do rukou, aby z respektu k ostatním přistoupili k eucharistii mezi posledními. Děkujeme za vaši ohleduplnost!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. října 2021

 

Neděle

17. října

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy, + Karla Skyvu a + Blažeje Pelána

9:00

Za + rodiče Gregorovy, + syna a Boží ochranu a pomoc pro jejich děti

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. října

18:00

Za + Evu Petrovou a celou živou a + rodinu

Úterý

19. října

7:00

Za + rodiče Cermanovy a + dceru

Středa

20. října

18:00

Za + rodiče Kučerovy a + děti

Čtvrtek

21. října

8:30

REKOLEKCE (Za Boží lid)

Pátek

22. října

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

23. října

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Zítkovu

Neděle

24. října

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu,

za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za živou a + rodinu Poulovu z Nového Města

10:30

Za + rodiče Vaněrkovy, Mužátkovy, za + Jana Lišku, za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply