Farní ohlášky 14. – 21. května 2023

Farní ohlášky 14. – 21. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany. Po mše svaté v 9:00 h bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. V úterý je svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech; ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. Zároveň v tento den začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého – svatodušní novéna. V sobotu je památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze. Příští neděle je sedmá velikonoční.

POĎĚKOVÁNÍ   

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 31.556,- Kč, tato částka již doputovala na místo určení, tedy na Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, která se již tradičně postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh jarmarku. Zároveň bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se účastnili čtvrtečního benefičního koncertu Horácké muziky pro nemocnou holčičku Emily a pomohli tak částkou 30.000,- Kč, které budou využity na podporu její rehabilitace. Zvlášť bych chtěl poděkovat paní Evě Havlíkové za samotný nápad a také organizaci benefičního koncertu.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

V úterý z důvodu účasti na povinném formačním setkání kněží mše svatá nebude!!! Slavnost Nanebevstoupení budeme slavit již vigilií ve středu večer v 18:00 (s platností pro následující den). Ve den slavnosti (tj. ve čtvrtek) bude mše svatá pouze ráno v 7:00 h.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude v naší farnosti příští neděli ve mši svaté v 10:30 h. K eucharistii letos poprvé přistoupí 21 dětí. K první svátosti smíření přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 18. května od 16:00 na baroku. Poté proběhne nácvik liturgie a zahradní slavnost pro prvopřijímající děti, jejich rodiče a sourozence. Ostatní rodinní příslušnici a všichni zájemci budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v pátek a to od 17:00 h do 18:00 h ve farním kostele.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Maršovic. Případní pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 14:00 h. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023 

Začalo přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. července. Zvací dopis najdete ZDE. Formulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května. Patronem letošního 24. ročníku je arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

OSLAVY 30 LET CHARITY   

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou srdečně zve na hlavní část oslav 30. výročí jejího vzniku, která se uskuteční v pátek 26. května 2023 na nádvoří zámku ve Žďáru nad Sázavou. V programu pátečních oslav jsou večerní koncerty v Pivovarském dvoře, na kterých vystoupí zpěvák Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, pražský disco-Balkán band Circus Brothers a funk folková formace Heblo z Ostravy. O spojení s místní komunitou se v odpoledním programu na prvním nádvoří žďárského zámku postarají Zelenohorští muzikanti, zámečtí hasiči a žďárští městští policisté s ukázkami činnosti a techniky. Pro návštěvníky oslav je dále připravena komentovaná prohlídka areálu zámku. V 17:00 h hodin bude v bazilice slavnostní mše svatá. Předprodej vstupenek na koncerty (do zpoplatněné zóny pro koncerty od 18:00 h) probíhá na pokladně a v online prodeji žďárského zámku a to do 25. května 2023. Cena vstupenky je 350,- Kč (500,- Kč na místě).

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. května 2023

 

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 dnes mimořádně nebude!!!

Úterý

16. května

Mše svatá dnes mimořádně nebude!!!

Středa

17. května

18:00

VIGILIE ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za † p. děkana Daňka a duše v očistci)

Čtvrtek

18. května

7:00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Pátek

19. května

18:00

Na poděkování za dar života, víry, manželství a rodiny

Sobota

20. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a †  rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply