FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ÚNORA

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ÚNORA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 7. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka z dnešního dne je na Haléř svatého Petra. Mše svaté jsou tomto týdnu podle obvyklého pořádku. V úterý je svátek Stolce svatého Petra, ve středu památka svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 10:30 h bude křest jednoho dítěte.

ZEMŘEL BISKUP FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWITZ   

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996. Prosme dobrého Boha, aby bohatě odměnil léta jeho kněžské a biskupské služby.

VÝZVA K MODLITBĚ A POSTU ZA MÍROVÉ ŘEŠENÍ SITUACE NA UKRAJINĚ

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině. Zároveň vyzývají k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Modlitbu na tento úmysl najdete na vývěsce, na farním webu a vytištěnou u tiskovin vzadu v kostele.

STUDENTSKÝ VELEHRAD   

Zveme všechny (nejen) vysokoškolské studenty na Studentský Velehrad 2022. Jedná se o celostátní setkání vysokoškoláků, které probíhá každé dva roky na poutním místě Velehrad. Letošní 16. ročník na téma „Jeho očima“ se uskuteční v termínu 5.-8. 5. 2022. Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika. Víc informací na nástěnce na stránkách http://studentskyvelehrad.cz/.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Ve středu v 16:30 h na faře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Ve čtvrtek 24. února se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

pátek po mši svaté v 18:45 h v kostele.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. února 2022

 

Neděle

20. února

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

22. února

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Středa

23. února

18:00

Za + Josefa Vyorala, + bratra a + rodiče

Čtvrtek

24. února

8:30

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za duše kněží v očistci

Pátek

25. února

18:00

Za + Jaroslava a Martu Havlíčkových

Sobota

26. února

7:00

Na poděkování za dožitých 85 roků života

a prosbu o Boží ochranu a vedení

pro celou rodinu

Neděle

27. února

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Novotných a + tetu Albínu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Zídkovu,

za děti a vnoučata a jejich rodiny

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply