Archive 30.10.2020

Milí farníci!

Mnozí z Vás se ptají, jak můžou nyní, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, a tudíž ani sbírky, pomoct naší farnosti. Jak jsem již zmiňoval v neděli, nejbezpečnější a nejúčinnější formou pomoci v současné době je donátorství. Váš příspěvek totiž sníží částku, kterou se naše farnost spolupodílí na zajištění pastorace v naší diecézi. Po minulé roky se na tento účel konala mimořádná sbírka. Ta, jak víte, se letos neuskuteční. Proto i menší pravidelný příspěvek většího počtu farníků tuto částku pomůže významně snížit. Přihlásit se lze na https://donator.cz/podporit.

Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!

Miro Kulifaj, administrátor farnosti

 

PULS

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATÍCÍ OD 22. ŘÍJNA 2020

Milí farníci,

nové opatření vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078 omezuje volný pohyb osob na nezbytné minimum.

Proto je ode dneška (22. října 2020) až do odvolání dovolena pouze individuální duchovní péče.

MŠE SVATÉ BUDOU PROTO SLAVENY NEVEŘEJNĚ a to na původní úmysly. Nedělní mše svaté v 9.00 budou i nadále přenášeny on-line.

Jsem Vám k dispozici ke svátosti smíření, svátosti nemocných a také podání eucharistie po individuální telefonické domluvě (tel. 566 615 424, novemesto@dieceze.cz).

Farní kostel svaté Kunhuty zůstává i nadále přístupný k soukromé modlitbě.

Pohřby a svatby jsou povoleny s účastí maximálně 10 osob.

Využijme tento čas na setkání s Pánem v Božím slově v našich rodinách a každý večer ve 20.00 se spojme v modlitbě růžence. 

Svatý Jan Pavel II., kterého památku dnes slavíme, nás vyzýval k tomu abychom se nebáli. Stejnou výzvu slyšíme i od našich otců biskupů. Víme, že Bůh své věrné neopouští a všechno zlé má svůj konec.

Myslím na Vás v modlitbě nejen v těchto těžkých chvílích a žehnám Vám!

o. Miro Kulifaj, administrátor farnosti

 

Výzva biskupů Čech, Moravy a Slezska věřícím: „NEBOJTE SE!“

 

List-biskupu-Nebojte-se