Archive 26.6.2021

FARNÍ OHLÁŠKY 27. 6. – 4. 7. 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest 4 dětí. V pondělí je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý Slavnost svatých Petra a Pavla, hlavních patronů naší brněnské diecéze, v sobotu svátek svatého Tomáše, apoštola. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí

MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ

Na dnešní den (neděle 27. 6. 2021) otec biskup Vojtěch vyhlásil mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na Hodonínsku. Přispět lze také elektronicky přes donátorský portál (https://donator.cz/donator/hodoninsko). Děkujeme za každý projev solidarity (finanční, materiální, případně dobrovolnickou pomoc – různé iniciativy najdete na webu a na sociálních sítích) ale také modlitbu za zasažené obce, za oběti a zraněné.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Sbírka na bohoslovce původně ohlášená na tento den se vzhledem k mimořádnost situace na Hodonínsku přesouvá na příští neděli (4. července 2021).

POŘÁDEK BOHOSLUŽEB O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

V letních měsících červenec a srpen budou mše svaté v týdnu jako obvykle, o nedělích budou mše svaté v 7:30 a v 9:00. Mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 O PRÁZDNINÁCH NEBUDOU a začnou opět v září.

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA 

V úterý – v den slavnosti hlavních patronů diecéze – bude mše svatá večer v 18:00.

UPOZORNĚNÍ: VE ČTVRTEK MIMOŘÁDNĚ NEBUDE RANNÍ MŠE!

PRVNÍ PÁTEK V  MĚSÍCI

Ve čtvrtek 15:30 do 17:30 zpovídá otec F. Koukal. V pátek od 17:00 eucharistická adorace se svátostným požehnáním.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST Do středy 30. června je možné zaslat přihlášku do výběrového řízení na obsazení pracovních míst u brněnského biskupství Finanční účetní a pomocná účetní (obě s pracovištěm Brno, areál Petrov) a Technik stavebních investic pro Brněnsko. Více informací vzadu na vývěsce a na stránkách www.biskupstvi.cz.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 11. – 15. srpna 2021 v Brně na BiGy. Bližší info na https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH POBYTŮ PRO SENIORY  Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory k účasti na tradičních pobytech. V srpnu do Veverské Bítýšky na čtyřdenní pobyt plný cvičení pod vedením odborné lektorky a v září na týden do Jeseníků, kde kromě pohybu na čerstvém vzduchu bude možnost procvičovat také paměť či jemnou motoriku. Součástí týdenního pobytu je duchovní program. Bližší informace najdete na plakátech ve vývěsce a na webu www.spokojenysenior-klas.cz.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY V sobotu 10. července 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Ing. Antonín Martinát z Valašského Meziříčí a Mgr. Jana Zelená z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. června – 4. července 2021 

 

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

28. června

18:00

Za + Bohuslava Vitulu

Úterý

29. června

18:00

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, HLAVNÍCH PATRONŮ

BRNĚNSKÉ DIECÉZE (Za Boží lid)

Středa

30. června

18:00

Za + a živou rodinu Novotných a Horňasovu

Čtvrtek

1. července

 MŠE SVATÁ V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

2. července

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

3. července

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

4. července

7:30

Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ČERVNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 přijalo dnes 9 dětí z naší farnosti poprvé svátost eucharistie. V pondělí je památka svatého Alojze Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek Slavnost Narození Jana Křtitele. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. U poslední mše svaté v 10:30 poděkujeme za uplynulý školní rok. Po jejím skončení bude křest 4 dětí.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 

Sbírka z příští neděle (27. června)  je určena na bohoslovce a kněžský seminář.

MŠE SVATÁ V RADŇOVICÍCH 

Odpoledne v 15:00 h budeme slavit mši svatou ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna na návsi v Radňovicích. Mše svatá je obětována za všechny živé i zemřelé obyvatele obce a budeme u ní společně prosit za stavbu nové kaple zasvěcené právě Janu Nepomuku Neumannovi.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE 

Ve středu večer v 18:00 bude mše svatá z vigilie Slavnosti Narození Jana Křtitele. Ve čtvrtek (tj. v den slavnosti) bude mše svatá pouze ráno v 8:30 h (rekolekční).

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek 24. června budou ve farním kostele rekolekce našeho děkanátu. V 8:00 h začínáme eucharistickou adorací, v 8:30 mše svatá. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí. U mše svaté poděkujeme za dar 70 let jeho života a 43 let kněžství. Všichni jste srdečně zváni!

JACOBEO 2021 

Ve středu 16. června jsme ve farním putování dorazili do cíle naší cesty – Santiaga de Compostela. Všem poutníkům (ať už pěšky či na kole) patří veliké uznání a dík! Do svátku svatého Jakuba v neděli 25. července ještě nějaký čas zbývá. Zvládneme i zpáteční cestu?

POUŤ NA TURZOVKU

Bude v sobotu 4. září 2021. Bližší informace na plakátku ve vývěsce. Zbývají ještě volná místa, zájemci se můžou přihlásit v sakristii, záloha činí 200,- Kč. Předpokládá se, že vzhledem k překračování státní hranice bude nutné buď očkování anebo negativní test na COVID-19 (PCR/antigenní).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 26. června 2021 uzavřou církevní sňatek Filip Sváček z Nového Města na Moravě a Magdalena Trödlerová z Radňovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

VRCHNÍ SESTRA PRO DOMÁCÍ PÉČI

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přijme pracovníka či pracovnici na pozici vrchní sestra pro domácí péči. Více informací na nástěnce a na stránkách www.zdar.charita.cz

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. června 2021

  

Neděle

20. června

7:30

Za studenty maturující v roce 1966

a jejich profesory

9:00

Za + Miroslavu a Františka Šanderovy, dvoje

+ rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (Za Boží lid)

15:00

RADŇOVICE – náves u rybníka

Za obec Radňovice a její živé a + obyvatele

Pondělí

21. června

18:00

Za + Ivu Hájkovou

Úterý

22. června

7:00

Na poděkování za dar povolání

(výročí kněžského svěcení)

Středa

23. června

18:00

VIGILIE NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za + pana děkana Jana Daňka (1. výročí úmrtí)

Čtvrtek

24. června

8:30

Na poděkování za 70 let života a 43 let kněžství

(rekolekční, hlavní celebrant: Mons. Jan Peňáz)

Pátek

25. června

18:00

Za Tatianu Yankovou (23. června – 5. výročí úmrtí), celou rodinu Zídkovu a Kabrdovu 

Sobota

26. června

7:00

Za + rodiče a sourozence a celou živou a + rodinu

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. ČERVNA 2021

Dnes slavíme 11. neděli v meziročním období. V sobotu je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, biskupa. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude příští neděli u mše svaté v 10:30 h. Ke svátosti smíření přistoupí děti poprvé ve čtvrtek od 17:00 h na farním dvoře.

MŠE SVATÁ V RADŇOVICÍCH   

V neděli 20. června v 15:00 h budeme slavit mši svatou pod širým nebem na návsi v Radňovicích. Všichni jste srdečně zváni!

POUŤ NA TURZOVKU

Zájemci o zářijovou pouť se můžou zapisovat v sakristii.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 26. června 2021 uzavřou církevní sňatek Filip Sváček z Nového Města na Moravě a Magdalena Trödlerová z Radňovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

POSILA DO KOSTELNICKÉ SLUŽBY

Uvítáme další posilu do kostelnické služby. Bližší informace v sakristii.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. června 2021

 

Neděle

13. června

7:30

Za + rodiče Starých, dvoje rodiče Zdražilovy, Slezákovy a za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Zdenku Rolinkovou

10:30

Za + rodinu Královu a Blažíčkovu

Pondělí

14. června

18:00

Za + Alenu Blahovou a + manžela

Úterý

15. června

7:00

Za dar živé víry pro Adriánu, Franka a Frederiku

Středa

16. června

18:00

Za Karla Zídka a celou rodinu

Čtvrtek

17. června

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Pátek

18. června

18:00

Za + rodiče Nedvědovy, živou a + rodinu Fouskovu, Veselých a Pejchalovu

Sobota

19. června

7:00

Za + Zdeňka Ptáčka

Neděle

20. června

7:30

Za studenty maturující v roce 1976

a jejich profesory

9:00

Za + Miroslavu a Františka Šanderovy, dvoje

+ rodiče a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

15:00

RADŇOVICE – na návsi u rybníka

Za obec Radňovice a její živé a + obyvatele

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. června 2021

Dnes slavíme 10. neděli v meziročním období. Po poslední mši svaté v 10:30 bude křest tří dětí. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

PRVOKOMUNIKANTI   

Ve čtvrtek od 17:00 proběhne na farním dvoře focení na tablo dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Ke svátosti smíření poprvé přistoupí děti následující čtvrtek (17. června 2021) od 17:00 hod. 

NOVOCANTUS VE FARNÍM KOSTELE

Příští neděli 13. června 2021 mši svatou v 9:00 svým zpěvem doprovodí mužský pěvecký sbor Novocantus.

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 2.611 km, nacházíme se na španělském území na úrovni města Logroño.

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ 

V sobotu 19. 6. 2021 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle udělí kněžské svěcení jáhnu Milanu Werlovi (*1984) z farnosti Brno – Obřany a jáhenské svěcení bohoslovci Josefu Janouškovi (*1984) z farnosti Moravské Budějovice. Mysleme na ně ve svých modlitbách!

LETNÍ DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté, a hlavně na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Pro přihlášené do 30. června 2021 je cena za setkání 1500Kč. Všechny informace na webových stránkách: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

POUŤ NA TURZOVKU

září je v plánu farní pouť na Turzovku. Prosím abyste v sakristii nahlásili případný zájem a na jeho základě se upřesní termín.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu Novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. – 13. června 2021

 

 

Neděle

6. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, rodiče, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu

9:00

Za + Františka a Marii Olišarovy, za + sourozence a + manžele Benešovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

7. června

18:00

Na úmysl

Úterý

8. června

7:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi , Paříkovi

15:00

Za + Milana Málika (na kostelíčku – zádušní)

Středa

9. června

18:00

Za manžele v těžké životní situaci a + rodiče Fouskovy

Čtvrtek

10. června

7:00

Za rodinu Matulovu a dva syny

Pátek

11. června

NEJSVĚTĚJŠÍ

SRDCE PÁNĚ

15:00

Za + Jiřího Ptáčka (na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za rodiče Kabelkovy a rodinu Horňasovu

Sobota

12. června

7:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Neděle

13. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Starých , dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi a za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Zdenku Rolinkovou

10:30

Za + rodinu Královu a Blažíčkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz