Farní ohlášky 10. – 17. září 2023

Farní ohlášky 10. – 17. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 23.  neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka Jména Panny Marie; ve středu památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek svátek Povýšení svatého kříže; v pátek památka Panny Marie Bolestné, v sobotu památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI  

V pondělí 11. září je adorační den naší farnosti. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 15:00 h. Prosíme o zápis adorujících v půlhodinových intervalech. V 18:00 h začne moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, která bude zakončena svátostným požehnáním. Adorační den je zároveň dnem vzájemných modliteb farností za bohoslovce.

BOHOSLUŽBY SLOVA V TOMTO TÝDNU  

Z důvodu účasti o. Mira na poutním zájezdu ve Francii bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek v obvyklých časech místo mše svaté bohoslužba slova se svatým přijímáním

KONTAKT V PŘÍPADĚ POTŘEBY KNĚZE

V případě potřeby kněze v následujícím týdnu (zaopatřování) kontaktujte prosím o. Sylwestra (tel. 733 741 473), resp. o. Mariusze (tel. 730 584 839), pro případnou domluvu posledního rozloučení zase jáhna Jiřího (608 837 159).

MŠE SVATÉ NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU A VÝZDOBA KOSTELA  

Příští neděli 17. září budeme děkovat za úrodu našich polí, sadů a zahrad. Mše svaté budou pouze v 7:30 a v 9:00 h! Mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h mimořádně nebude! Prosíme ochotné zemědělce a zahrádkáře o zapůjčení různých plodin k výzdobě kostela. Pro domluvu kontaktujte p. Malou (tel. 607 991 958).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. září 2023

  

Neděle

10. září

23. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Karla Novotného a za živou a † rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

Pondělí

11. září

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

15:00 – 18:00

Tichá adorace před Nejsvětější Svátostí

18:00

Moderovaná adorace a svátostné požehnání

Úterý

12. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa

13. září

18:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Čtvrtek

14. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

15. září

18:00

Mše svatá    (Za † rodiče Šustáčkovy)

Sobota

16. září

7:00

Mše svatá    (Za † Ludmilu Špačkovu a † rodiče Špačkovy a Houdkovy)

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply