FARNÍ OHLÁŠKY 29. SRPNA – 5. ZÁŘÍ 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 29. SRPNA – 5. ZÁŘÍ 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest 5 dětí. V pátek je památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 h poprosíme o dary Ducha svatého do nadcházejícího školního roku a požehnáme aktovky a školní potřeby.

PRVNÍ PÁTEK   

Tento pátek je první v měsíci, mši svaté bude předcházet eucharistická adorace, litanie a svátostné požehnání. Ke svátosti smíření je možné předstoupit v týdnu před každou mší svatou, v případě potřeby i po ní. Otec František Koukal bude u nás zpovídat nikoliv tento, ale až následující týden, tedy ve čtvrtek 9. září od 15:30.

V SOBOTU SE USKUTEČNÍ FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU, PROTO V TENTO DEN NEBUDE RANNÍ MŠE SVATÁ!  

MŠE SVATÉ PRO RODINY S DĚTMI  

Od příští neděle opět začnou mše svaté v 10:30 zvlášť určené pro rodiny s dětmi. Předem upozorňujeme, že v neděli 19. září tato mše svatá nebude.

POZVÁNÍ KE ZPÍVÁNÍ  

Zveme všechny děti, které by rády zpívaly při nedělních mších v 10:30, na první zkoušku po prázdninách, která se bude konat v pátek 3. září v 16:30 na faře v Baroku. Na všechny se moc těší scholička.

FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU  

V sobotu se uskuteční farní pouť na Turzovku. Sraz na parkovišti u Billy v 4:45 h. Před odjezdem (5:00 h) proběhne ještě kontrola certifikátů o očkování a příjezdových formulářů na Slovensko. Příjezdový formulář naleznete a vyplníte na stránkách www.korona.gov.sk/eHranica. Plánovaný návrat ve večerních hodinách. Bližší informace na farním webu a na vývěsce.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ   

V sakristii si můžete i nadále vyzvednout přihlášky dětí na náboženství ve školním roce 2021/2022. Vyplněné jej stačí hodit do poštovní schránky na farním úřadě. Výuka začne na přelomu září a října.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. září 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Michal Fejt a Veronika Kunová z Nového Veselí (původem z Nového Města na Moravě) Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. srpna – 5. září 2021

 

Neděle

29. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Chmelíčkovu, Vetýškovu

a Šolcovu

Pondělí

30. srpna

18:00

Za maminku Annu a děti Marka a Anetku Kristovy s prosbou za Boží posilu

a ochranu Panny Marie

Úterý

31. srpna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

1. září

18:00

Za + rodiče Kuchtovy a živou a + rodinu

Čtvrtek

2. září

7:00

Za duše v očistci

Pátek

3. září

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

4. září

Mše svatá v 11:00 na Turzovce (za Boží lid)

Neděle

5. září

7:30

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

9:00

Na poděkování za 50.let manželského života s prosbou za všechny živé i zemřelé, kteří manžele životem doprovázeli a provází

10:30

VENI SANCTE – Za dary Ducha Svatého

(s žehnáním aktovek a školních potřeb)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply