Farní ohlášky 23. – 30. dubna 2023

Farní ohlášky 23. – 30. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí neděli velikonoční. V pondělí je památka svatého Jiří, mučedníka; v úterý svátek svatého Marka, evangelisty; v sobotu svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je čtvrtá velikonoční. V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miroslava Bartoše (*1926) z Nového Města na Moravě. V neděli poslední mši svaté bude křest čtyř dětí: Lenky Štempelové, Emy Šimkové, Davida a Dominika Kršky.

SCHŮZKA K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM   

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na dnešní děkanátní přípravné setkání v 15:00 h na faře. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pro účast na setkání je nutné on line přihlášení zde. Registrovat se lze pouze do zítřka, tj. pondělí 24. dubna 2023!!!

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Kněžská rekolekce žďárského děkanátu v tomto týdnu mimořádně nebude v Novém Městě na Moravě, ale v Bystřici nad Pernštejnem. V 8:30 h budeme v tamním kostele svatého Vavřince děkovat za 30 let Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou. Proto ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě mimořádně nebude mše svatá ráno, ale až večer v 18:00 h.

TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ   

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání. Kromě modliteb v průběhu celého týdne bude ve čtvrtek od 15:30 tichá a od 17:30 moderovaná eucharistická adorace za nová kněžská a řeholní povolání. Rozpis je vzadu na stolku s obětními dary, prosím o zapsání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Zveme všechny katechety a katechetky a také všechny věřící pedagogy z naší farnosti na setkání katechetů žďárského děkanství, které se uskuteční příští sobotu 29. dubna od 9:00 h do 11:00 h v Dětské skupině Hvězdička na Libické ulici 1 ve Žďáře nad Sázavou. Program setkání na plakátcích ve vývěsce a na farním webu.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 29. dubna od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

Pro veliký zájem o farní pouť na Slovensko v termínu 27. – 29. října 2023 vypravujeme druhý autobus. Případní zájemci se tak můžou i nadále hlásit na adrese novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Librová a paní Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. dubna 2023

 

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. dubna

7:00

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru, † rodiče, † švagra a † synovce Josefa

Středa

26. dubna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

27. dubna

18:00 !!!

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Pátek

28. dubna

14:30

Kostelíček: Za † Miroslava Bartoše (*1926)

(pohřební)

 

18:00

Za živou a † rodinu Černých a Svobodovu

Sobota

29. dubna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci dubnu

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply