FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ŘÍJNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ŘÍJNA 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

ŘÍJEN – MĚSÍC RŮŽENCE  

Říjen je tradičně měsícem posvátného růžence. Využívejme této silné modlitby a prosme o přímluvu Panny Marie pro sebe i pro celý svět, který potřebuje uzdravení.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKÝCH ŠKOLÁCH   

Začíná v tomto týdnu podle rozvrhu uveřejněného na nástěnkách a na webu farnosti.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH A KOLÁČ PRO HOSPIC  

Diecézní charita Brno a farnost Fryšava zvou na setkání pozůstalých, které se uskuteční v úterý 19. října v 16.30 v kostele a na faře na Fryšavě. Při mši svaté s P. Sylwestrem společně poděkujeme za životy našich zemřelých. Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky na 605 860 760 nebo emailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz. Zároveň Vás prosíme o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

POCTA SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU  

Farnost Bobrová a Horácká muzika Vás srdečně zvou na komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby „Pocta sv. Janu Nepomuckému“, který se uskuteční v neděli 10. 10. 2021 v 19 hodin v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Horácká muzika čerpala při přípravě tohoto pořadu z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. Vstupné je dobrovolné.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 8. října 2021 uzavřou ve farním kostele v Novém Městě na Moravě církevní sňatek Tomáš Štarha ze Zubří a Nina Hájková z Maršovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. října 2021

 

Neděle

3. října

7:30

Za Josefa a Annu Chlebečkovy

a celou živou a + rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Oldřicha a Jarmilu Krejčovy, + rodiče Annu

a Josefa, + sestru Marii a za duše v očistci

Pondělí

4. října

18:00

Za zdraví miminka a jeho maminky

Úterý

5. října

7:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu

Středa

6. října

18:00

Za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

Čtvrtek

7. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Pátek

8. října

18:00

Za + rodiče Fialovy

a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

Sobota

9. října

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a vedení

v těžké životní situaci

Neděle

10. října

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply