Ohlášky 17. – 24. července 2022

Ohlášky 17. – 24. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. V pátek je svátek svaté Marie Magdalény, v sobotu svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy. Ve středu v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Zdenky Chocholáčové († 77) z Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek v 15:00 h bude tamtéž pohřební mše svatá p. Františka Laštovičky († 82) z Petrovic. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. V Nové Vsi bude v 10:00 h poutní mše svatá ke svaté Anně. V naší farnosti dnes začínáme novénu před svátkem svaté Anny, spolupatronky farního kostela.

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ  

Příští neděle (24. července 2022) je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem. Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 30. července 2022 v 11:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek František Štefáček a Petra Polášková, oba z Nového Města na Moravě. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

OBNOVA SRDCE 2022   

Na Svatém Hostýně proběhne duchovní obnova pro mladé dospělé na téma „Obnova srdce“. Koná se v termínu 23. – 28. srpna 2022 a přednášet bude o. Rudolf Pitoňák. Bližší informace na nástěnce a webových stránkách farnosti.

TÝDENNÍ POBYT PRO SENIORY V JESENÍKÁCH   Spolek Spokojený senior – KLAS zve seniory k tradičnímu týdennímu pobytu v Jeseníkách (2. – 9. 9. 2022) plnému turistiky, přednášek, večerního promítání a besedování, ale i času pro individuální program a odpočinek. Více informací na nástěnce a webových stránkách farnosti.)

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. července 2022

 

Neděle

17.července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za + manžela Josefa, živou a + rodinu Šiklovu a Kuncovu

Úterý

19. července

7:00

Úmysl volný

Středa

20. července

11:00

Kostelíček: Za + Zdenku Chocholáčovou (pohřební)

18:00

Za + Zdeňka Starého

Čtvrtek

21. července

7:00

Úmysl volný

15:00

Kostelíček: Za + Františka Laštovičku (pohřební)

Pátek

22. července

18:00

Úmysl volný

Sobota

23.července

7:00

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Neděle

24.července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ

Za seniory naší farnosti

9:00

Za + Romana a Bohumilu Minářovi a živou rodinu Minářovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrtor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply