Farní ohlášky 3. – 10. července 2022

Farní ohlášky 3. – 10. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Prokopa, opata; v úterý Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; ve středu památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

PROSÍM POZOR!!! V úterý o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje a také ve středu v den Upálení mistra Jana Husa budou mše svaté mimořádně ráno v 8:00 h!!!

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE  

Ve sbírce na potřeby kněžského semináře se minulou neděli vybralo 53.116,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

PODĚKOVÁNÍ   

Ve jménu otce děkana Vladimíra Záleského a všech kněží žďárského děkanátu bych chtěl poděkovat všem hospodyňkám naší farnosti, které připravovali skvělé moučníky a jiné pohoštění pro kněžské rekolekce! Veliké díky také p. Malé za veškerý servis, kterého se nám dostávalo.

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ NA VÍTOCHOVĚ   

Farnost Bystřice nad Pernštejnem a věřící z Vítochova zvou na tradiční cyrilometodějskou pouť v úterý 5. července 2022. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v 10:00 h u Vítochovského kostelíčka bude p. Miloslav Kabrda z Brna-Líšně.

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ  

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Letošním motem je biblický verš: „V něm je náš pokoj…“ (Ef 2, 14-22). Přestože přihlašování bylo ukončeno, na konferenci můžete přijet i bez přihlášení a vše potřebné vyřídíte přímo na registraci v pavilonu F. Zatím jsou stále volné i ubytovací kapacity. Bližší informace na http://konference.cho.cz/.

ZAPISOVÁNÍ MŠÍ SVATÝCH NA 2. POLOLETÍ 2022  

Zapisujeme úmysly mší svatých na 2. pololetí 2022. Intence je možné zadat osobně na faře, e-mailem anebo telefonicky.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. července 2022

 

Neděle

3. července

14. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živé a + rodiny Kotovicovy a Paříkovi

9:00

Za živou a + rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

Úterý

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

Za putující Boží lid a za poutníky

Středa

6. července

8:00

Státní svátek: Den upálení mistra Jana Husa

Za + manžela Františka, + oboje rodiče a sourozence

Čtvrtek

7. července

7:00

Za mír v našich rodinách

Pátek

8. července

18:00

Za + rodiče Štorkovy, Bartošovy a + Josefa Štorka

Sobota

9.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

10.července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

 

Prosím pozor!!! V prázdninových měsících červenec a srpen nejsou nedělní mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply