Farní ohlášky 2. – 9. července 2023

Farní ohlášky 2. – 9. července 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka z minulé neděle na bohoslovce a církevní školství vynesla 51.384,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost! V pondělí je svátek svatého Tomáše, apoštola; v úterý památka svatého Prokopa, opata; ve středu slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; ve čtvrtek památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ DEN  

Ve jménu celé farnosti bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se podíleli na přípravě Farního dne: přípravy farní zahrady a dvora, stolů a lavic, aktivit pro děti, za pečení cukroví a přípravu jiného občerstvení, za obsluhu v kavárně, při vydávání občerstvení až po následný úklid. Zvláštní poděkování patří Josefu Dvořákovi, Dáši Trödlerové a dalším z vás za perfektní catering 😉 A díky vám všem, co jste přišli, za vytvoření skvělé přátelské atmosféry.

FARNÍ KAVÁRNA   

Po mši svaté jste srdečně zváni na farní dvůr, resp. na baroko do „Farní kavárny“. Chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali s jejím zařizováním, Ottu Smetanovi za pomoc při výběru vybavení a jeho dopravě, Jaroslavu Maršálkovi za zapojení všeho potřebného zařízení, chlapům Trödlerovým (Jendovi, Vojtovi a synům) a Martinu Košíkovi za úpravy terénu pro nové venkovní sezení na farním dvoře, Marku Přichystalovi za zprovoznění rezervačního systému pro služby v kavárně na farních stránkách. Předem zároveň moc děkuji vám všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří jste ochotní se na této službě našemu farnímu společenství o jednotlivých nedělích podílet. Přihlašovat/odhlašovat se můžete na farním webu v sekci FARNÍ KAVÁRNA.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Úterní ranní mše svatá bude v latinském jazyce. V ten samý den v 15:00 h na kostelíčku pohřební mše svatá za † Františka Javorského (*1932) z Nového.   Úterní večerní slavnostní poutní mši svaté v 18:00 h v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou bude předsedat novoříšský opat Marian Rudolf Kosík OPraem. V oba státní svátky v tomto týdnu (tj. ve středu a ve čtvrtek) bude v našem kostele ranní mše svatá v 8:00 h!

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI   Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. V pátek dopoledne navštívím nemocné, večer od 17:30 h bude tichá adorace s požehnáním s Nejsvětější svátostí

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. července 2023

 

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

4. července

7:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

15:00

Kostelíček: Za † Františka Javorského (pohřební)

Středa

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE    Za † rodiče Cermanovy a † děti

Čtvrtek

6. července

8:00

DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

Za dar lásky a uzdravení vztahů v rodině

Pátek

7. července

18:00

Za † Josefa Vyorala, † rodiče Šustáčkovy a † rodiče Kápičkovy

Sobota

8. července

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply