FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. června 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. června 2021

Dnes slavíme 10. neděli v meziročním období. Po poslední mši svaté v 10:30 bude křest tří dětí. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

PRVOKOMUNIKANTI   

Ve čtvrtek od 17:00 proběhne na farním dvoře focení na tablo dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Ke svátosti smíření poprvé přistoupí děti následující čtvrtek (17. června 2021) od 17:00 hod. 

NOVOCANTUS VE FARNÍM KOSTELE

Příští neděli 13. června 2021 mši svatou v 9:00 svým zpěvem doprovodí mužský pěvecký sbor Novocantus.

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 2.611 km, nacházíme se na španělském území na úrovni města Logroño.

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ 

V sobotu 19. 6. 2021 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle udělí kněžské svěcení jáhnu Milanu Werlovi (*1984) z farnosti Brno – Obřany a jáhenské svěcení bohoslovci Josefu Janouškovi (*1984) z farnosti Moravské Budějovice. Mysleme na ně ve svých modlitbách!

LETNÍ DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Účastníci se mohou těšit na workshopy a přednášky se zajímavými hosty, večer chval, mše svaté, a hlavně na setkání s otci biskupy i se svými vrstevníky z celé brněnské diecéze. Pro přihlášené do 30. června 2021 je cena za setkání 1500Kč. Všechny informace na webových stránkách: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm.

POUŤ NA TURZOVKU

září je v plánu farní pouť na Turzovku. Prosím abyste v sakristii nahlásili případný zájem a na jeho základě se upřesní termín.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu Novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. – 13. června 2021

 

 

Neděle

6. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, rodiče, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu

9:00

Za + Františka a Marii Olišarovy, za + sourozence a + manžele Benešovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

7. června

18:00

Na úmysl

Úterý

8. června

7:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi , Paříkovi

15:00

Za + Milana Málika (na kostelíčku – zádušní)

Středa

9. června

18:00

Za manžele v těžké životní situaci a + rodiče Fouskovy

Čtvrtek

10. června

7:00

Za rodinu Matulovu a dva syny

Pátek

11. června

NEJSVĚTĚJŠÍ

SRDCE PÁNĚ

15:00

Za + Jiřího Ptáčka (na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za rodiče Kabelkovy a rodinu Horňasovu

Sobota

12. června

7:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Neděle

13. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Starých , dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi a za Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Zdenku Rolinkovou

10:30

Za + rodinu Královu a Blažíčkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply