FARNÍ OHLÁŠKY 14. – 21. LEDNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 14. – 21. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme druhou neděli v liturgickém mezidobí. Dnes a příští neděli mimořádně nebude farní kavárna. Úterní ranní mše svatá je v latinském jazyce. Ve středu je památka svatého Antonína, opata. Příští neděle je třetí v liturgickém mezidobí, která je zároveň V. NEDĚLÍ BOŽÍHO SLOVA. Sbírka příští neděle je proto určena na biblický apoštolát (tisk bible).

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA A TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

Ve čtvrtek 18. ledna začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Mottem pro letošní rok je evangelijní výzva „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27). V předvečer modlitebního týdne, tj. ve středu 17. ledna v 18:00 proběhne v evangelickém kostele další EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA. Všichni jste srdečně zváni k tomuto setkání a společné modlitbě. Ve středu proto mimořádně nebude večerní mše svatá ani biblická hodina.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU II   

Zveme mládež naší farnosti na pravidelné děkanátní spolčo mládeže, které se bude konat tento pátek 19. ledna, tentokrát ve Žďáru nad Sázavou II. Začínáme mší svatou v 18:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Poté bude pokračovat spolčo na faře u baziliky.

KONCERT MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA   

Srdečně zveme na další koncert mužského pěveckého sboru NOVOCANTUS a hostů pod vedením Františka Ostrého. Uskuteční se příští neděli 21. ledna v 17:00 ve farním kostele. Zazní „MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA“ od Josefa Schreiera a další drobnější skladby. Vstupné je dobrovolné.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU   

Ve Tříkrálové sbírce koledníci v Novém Městě a blízkém okolí vybrali krásných 365.308,- Kč. Pán Bůh ať odplatí všem dárcům za to, že jim není lhostejný osud těch, kteří neměli v životě tolik štěstí. Jako poděkování přijměte od Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou pozvání na dnešní (neděle 14. ledna) XVII. Tříkrálový koncert, který se uskuteční zde ve farním kostele od 17:00. Zazní koncertní provedení České mše vánoční.

CENY DO SOUTĚŽE NA II. FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER   

Zarezervované lístky na farní společenský večer si můžete vyzvednout od 8:30 do 10:30 na baroku. Ples se blíží, a tak prosíme všechny dárce a sponzory, kteří by chtěli věnovat ceny do soutěže, aby je přinesli v nadcházejícím týdnu na faru, a to od úterý do pátku, nejlépe v úředních hodinách (tj. mezi 9:00 a 17:00).

NOVÁ CENA KATOLICKÉHO TÝDENNÍKU   

Dovolujeme si upozornit, že od 1. ledna 2024 byla upravena cena Katolického týdeníku a to na 30,- Kč za číslo.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. ledna 2024

 

Neděle

14. ledna

DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Zděnka a Františku Stahlovy a živou a † rodinu Stahlovou a Peňázovou

10:30

Za † Ladislava Maříka a živou a † rodinu Maříkovu a Ježkovu

Úterý

16. ledna

7:00

LATINSKÁ (Za † Zdeňka Ptáčka)

Středa

17. ledna

EVANGELICKÝ KOSTEL | 18:00 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Čtvrtek

18. ledna

7:00

Za Boží lid

Pátek

19. ledna

18:00

Za † Ludmilu a Josefa Janů a živou rodinu

Sobota

20. ledna

7:00

Za † rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy, živou a † rodinu Německých a Petříkovu

Neděle

21. ledna

TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ „BOŽÍHO SLOVA“

7:30

Za † rodiče Sadeckých

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Miloslava Kabrdu a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply