Archive 29.5.2021

FARNÍ OHLÁŠKY 30. května – 6. června 2021

Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je Svátek Navštívení Panny Marie, v úterý památka svatého Justina, mučedníka, ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně, v sobotu památka svatého Bonifáce. Pátek je první v měsíci. Neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí.

SBÍRKA NA CHARITU

Sbírka na charitu z minulé neděle vynesla 39.531,- Kč. Pán Bůh odplať vaši štědrost!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude poslední májová pobožnost u kapličky ve Studnicích. V případě pěkného počasí vyjdeme od fary pěšky ve 12:45 h (vzdálenost 5,5 km).

NÁBOŽENSTVÍ NA II. STUPNI ZŠ A NA GYMNÁZIU

Vzhledem k aktuálně nastaveným preventivním opatřením bude výuka na druhém stupni ZŠ probíhat ve čtvrtek 13:15-13:45 (6. ročník) a 13:45-14:15 (8. ročník); na gymnáziu rovněž ve čtvrtek v čase 14:40 – 15:25. S rodiči žáků 5., 7. a 9. ročníku ZŠ, kteří by měli o výuku náboženství zájem, je možné domluvit se individuálně.

ČTVRTEK: SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ   

Ke svátosti smíření je možné přistoupit během celého týdne, ve čtvrtek v čase 15:30 – 17:00 bude zpovídat o. Koukal. Od 17:00 do 17:55 bude v kostele možnost tiché adorace. Po mši svaté v 18:00 ze Slavnosti Těla a Krve Páně bude eucharistické požehnání Novému Městu a následná poklona před Nejsvětější Svátostí. Ranní mše svatá ve čtvrtek nebude.

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 2.103 km a nacházíme se několik kilometrů nad francouzským městem Toulouse.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 5. června 2021 hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Martin Polnický z Pohledce a Ilona Komínková z Jiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

INTENCE MŠÍ SVATÝCH

Od úterý 1. června je možné zapisovat úmysly na 2. půlletí 2021. Úmysly je možné zapsat po mši svaté osobně na faře, telefonicky či e-mailem.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. května – 6. června 2021

 

 

Neděle

30. května

 

7:30

Za obrácení manžela

9:00

Za + Ladislava Kromíchala k nedožitým 100. narozeninám, za + manželku Dagmar a rodinu Loubovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

31. května

18:00

Na úmysl celebranta

Úterý

1. června

7:00

Za živé a + rodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

2. června

18:00

Za + Jana Ondráčka

Čtvrtek

3. června

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Za + Jiřího Malého)

Pátek

4. června

14:00

Za + Janu Havelkovou (na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

5. června

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

6. června

7:30

Za + Bohumila Zajíčka, rodiče, živou a + rodinu Zajíčkovu a Mošnerovu

9:00

Za + Františka a Marii Olišarovy, za + sourozence a + manžele Benešovy

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice. Končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Dnešní sbírka je určena na Charitu. V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; ve středu památka svatého Filipa Neriho, kněze; ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.

KONČÍ POVINNOST ON-LINE REGISTRACE NA BOHOSLUŽBY

Od pondělí 24. května 2021 končí povinnost on-line registrace na bohoslužby o nedělích a slavnostech. V platnosti zůstává povinnost nošení respirátorů, desinfekce rukou u vstupu do kostela a dodržování rozestupů (s výjimkou členů jedné domácnosti).

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Radňovicích s možností jít od fary pěšky s odchodem ve 13:30 h. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky ve Studnicích.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Jako obvykle bude možné během mše svaté přistoupit ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni!

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA II. STUPNI ZŠ A GYMNÁZIU  

Od pondělí 24. května 2021 se obnovuje výuka náboženství také na druhém stupni ZŠ a na Gymnáziu. Vzhledem k nemožnosti slučovat ročníky bude výuka na 1. ZŠ prozatím rozdělena do několika dnů a vstupů (rozvrh bude ihned po upřesnění na nástěnce a na webu farnosti). Výuka na gymnáziu bude podle stávajícího rozvrhu.

NOC KOSTELŮ 2021 

V pátek se uskuteční Noc kostelů, do které se kromě obou farností zapojili také novoměstské kulturní instituce. Každou půlhodinu se na několika místech představí významné postavy novoměstské historie. V 18:00, 18:30, 19:00 a 19:30 bude u vchodu do kostela začínat komentovaná prohlídka sgrafit Karla Němce. Ve 20:00 hodin se u evangelického kostela uskuteční koncert písničkáře Karla Vepřeka. Noc kostelů uzavře Ekumenická pobožnost mezi kostely ve 21:00 u kašny sv. Anny v parku. Plakátky s kompletním programem a stanovišti najdete pod kůrem (mezi tiskovinami). PROSÍM POZOR, Z DŮVODU NOCI KOSTELŮ BUDE MŠE SVATÁ V PÁTEK JIŽ V 17:00 HODIN!

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 1.561 kilometrů a necháváme za sebou francouzské město Chambéry.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Dne 5. června 2021 hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Martin Polnický z Pohledce a Ilona Komínková z Jiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. května 2021

 

Neděle

23. května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

7:30

Za + manžela a živou a + rodinu Zdražilovu (nutná rezervace)

9:00

Za + bratra Františka, rodiče Dvořákovy a Blažíčkovi a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

(nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

24. května

18:00

Za poděkování a s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro Janu Hudákovou u příležitosti 70 let života

Úterý

25. května

7:00

Za + rodiče, manžela, sestru, bratra a 3 švagry

Středa

26. května

18:00

Za + Františka Tatíčka a rodinu Fryšavských

Čtvrtek

27. května

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za nemocnou švagrovou Helenu Klímovou

Pátek

28. května

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Žákovu, Večeřovu a Dočkalovu

Sobota

29. května

7:00

Za dobré vysvědčení vnoučat Petra, Martina a Barušky

Neděle

30. května

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za obrácení manžela

9:00

Za + Ladislava Kromíchala k nedožitým 100. narozeninám, za + manželku Dagmar a rodinu Loubovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme 7. neděli velikonoční, která je zároveň dnem modliteb za sdělovací prostředky. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.  Ve čtvrtek je památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze; v pátek svátek Výročí posvěcení katedrály svatých Petra a Pavla. Příští neděle je Slavnost Seslání Ducha Svatého – Letnice. Sbírka z příští neděle je určena na charitativní účely.

V TOMTO TÝDNU MIMOŘÁDNĚ NEBUDOU RANNÍ MŠE V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK!

MISIJNÍ JARMARK – PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do misijního jarmarku, podíleli se na jeho přípravě a organizaci a všem dárcům, kteří nabídli své produkty k prodeji. Jarmark vynesl krásných 50.920,- Kč, které byly odeslány na účet Papežských misijních děl.

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY – PODĚKOVÁNÍ  

Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém Východě z minulé neděle se vybralo 36.833,- Kč. Kéž Pán hojně odplatí vaši štědrost a solidaritu s našimi bratry ve víře, kteří ji na rozdíl od nás nemůžou svobodně vyznávat a jsou pro ni pronásledováni a vražděni.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích s možností jít od fary pěšky s odchodem ve 14:00 h. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky v Radňovicích.

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

Od pondělí 17. května 2021 se obnovuje výuka náboženství na prvním stupni ZŠ. Výuka na druhém stupni ZŠ a na Gymnáziu Vincence Makovského začne v týdnu od 24. května 2021. Rozvrh bude již brzy na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

„JACOBEO2021“

Děkujeme všem, kdo se zapojují do farního putování Jacobeo2021 i těm, kdo se včera – počasí navzdory – přidali k pěší pouti na Zelenou Horu. K sobotnímu večeru (20:00 h) jsme již společně ušli 696 km a momentálně se nacházíme přibližně v polovině německé etapy (mezi Ingolstadtem a Ulmem).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu úklidu kostela rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 23. května 2021

 

Neděle

16. května

 

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka a všechny kněze sloužící v naší farnosti (nutná rezervace)

9:00

za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

17. května

18:00

Za živou a + rodinu Matulovu a dva syny

Úterý

18. května

Mše svatá v tento den není

Středa

19. května

18:00

Za + Vojtěcha Halíka a rodinu Halíkovu

Čtvrtek

20. května

Mše svatá v tento den není

Pátek

21. května

18:00

Za + Václava Louba, syny Davida a Václava a celou rodinu Loubovu

Sobota

22. května

7:00

Za + rodiče Fouskovy a celou živou a + rodinu

Neděle

23. května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

7:30

Za + manžela a živou a + rodinu Zdražilovu (nutná rezervace)

9:00

Za + bratra Františka, rodiče Dvořákovy a Blažíčkovi a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

(nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční, která je zároveň Nedělí modliteb za pronásledované křesťany. Na tento účel je i dnešní sbírka. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V pátek je svátek svatého Matěje, apoštola. Příští neděle je 7. velikonoční.

Dnes v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 proběhne na farním dvoře misijní jarmark.

Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše svatá jak ráno, tak i večer.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI A SVATODUŠNÍ NOVÉNA   V 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Maršovicích, od fary vyjdeme pěšky ve 14:00 h. Májovou začínají také večerní mše svaté (s výjimkou slavností a svátků) Od pátku se po skončení mše svaté modlíme také svatodušní novénu. Příští neděli bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích v 15:00.

POUŤ NA ZELENOU HORU   Všichni jste srdečně zváni na pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu v sobotu 15. května. Pěší poutníci vyjdou od kostela svaté Kunhuty v Novém Městě ve 13:00 hodin, mše svatá pod širým nebem v poutním areálu na Zelené Hoře začíná v 17:00. Doprava zpátky do Nového Města je individuální. Celý program letošní pouti najdete na plakátku ve vývěsce.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021   První svaté přijímání v naší farnosti se uskuteční 20. června 2021 ve mši svaté v 10:30. Eucharistii poprvé letos přijme devět dětí. Provázejme je k tomuto jejich velikému dni ve svých modlitbách!  

„JACOBEO2021“ Pěší pouť na Zelenou horu či ke kapličkám jsou příležitostí k dosažení dalších kilometrů na našem farním putování. K poledni soboty 8. května jsme dorazili z Nového Města do Prahy (společně ušlých 183 km). Aktuální stav putování zjistíte a nové kilometry přidáte přes webové stránky farnosti. Pro všechny poutníky jsou připraveny také odznáčky farního putování „Jacobeo2021“, které jsou k vyzvednutí v krabičce vedle tiskovin v zadní části kostela.

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu Novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. května 2021

 

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

10. května

18:00

Za + Ladislava Holfeuera, + sestru Jiřinu, + rodiče a + švagra Josefa

Úterý

11. května

7:00

Za + pana děkana Jana Daňka (71 let od narození)

a duše v očistci

Středa

12. května

18:00

Za + rodiče Dítětovi a + tetu Věru

Čtvrtek

13. května

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou a + rodinu Furchovu

18:00

Za živou a + rodinu Matulovu

Pátek

14. května

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

15. května

7:00

Za + Antonii Bloudkovou a Františka Bloudka a duše v očistci

Neděle

16. května

 

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka a všechny kněze sloužící v naší farnosti (nutná rezervace)

9:00

za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní putování do Santiaga de Compostela „JACOBEO2021“

Milí farníci!

V letošním tomto roce (s prodloužením až do konce roku 2022) se koná jubilejní Svatojakubský rok. Možnosti putování do zahraničí jsou omezené, a proto všechny velké i malé poutníky a výletníky (nejen) naší farnosti zveme, aby se připojili k farnímu putování „Jacobeo2021“. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce/koni je možné vložit ZDE DO FORMULÁŘE. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky „putovat“ z Nového Města přes Prahu, Kostnici, Ženevu, Saint Jean Pied de Port až do Santiaga de Compostela.

Za všechny putující bude na svátek svatého Jakuba – v neděli 25. července v 9:00 – slavena poutnická mše svatá.

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme pátou neděli velikonoční. V pondělí je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů, ve čtvrtek památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděli, která je šestá velikonoční, proběhne Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu. Pátek je první v měsíci.

BOHOSLUŽBY

Od 26. dubna 2021 platí možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, používat respirátory, při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Pro neděle a slavnosti zůstává povinnost on-line rezervace (kapacita navýšena z 25 na 70 věřících). Kromě lavic využijte také židličky a kostel obsazujte od Černé kaple. Dnešní bohoslužba je zároveň poslední přenášena on-line. Dispens biskupa Vojtěcha od osobní účasti na bohoslužbách a možnost přistoupit po nedělních mších svatých ke svatému přijímání zůstávají v platnosti.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 hod bude májová pobožnost u kapličky v Jiříkovicích. Vzhledem k počasí bude přesun ke kapličce individuální. Na místě prosím dodržujte potřebné rozestupy a ochranu dýchacích cest. Příští neděli se sejdeme v Maršovicích. Májová pobožnost bude také před každou večerní mší svatou.

PRVNÍ PÁTEK

Ve čtvrtek bude od 15:30 na farním dvoře zpovídat o. František Koukal. V pátek bude přede mší svatou tichá (od 17:00) a moderovaná (od 17:30) eucharistická adorace s požehnáním. Ve čtvrtek 17:00 bude mše svatá pro prvokomunikanty a rodiče.

MISIJNÍ JARMARK 

Příští neděli 9. května se v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 na farním dvoře uskuteční misijní jarmark, kterým podpoříme Papežská misijní díla. Produkty k nabídnutí můžete doručit na faru den předem, tedy v sobotu mezi 15:00-18:00 h.  Bližší informace podá p. Lucie Novotná (tel. 605 170 471).

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 

Veliké poděkování všem, kdo se zapojili. V tzv. „postničkách“, které jsme odevzdali Oblastní charitě bylo krásných 6.524,- Kč.

„JACOBEO2021“  

V letošním tomto roce (s prodloužením až do konce roku 2022) se koná jubilejní Svatojakubský rok. Možnosti putování do zahraničí jsou omezené, a proto všechny velké i malé poutníky a výletníky (nejen) naší farnosti zveme, aby se připojili k farnímu putování „Jacobeo2021“. Kilometry z každého individuálního či rodinného výletu, putování, ať už pěšky anebo na kole/koloběžce/koni je možné vložit ZDE. Kilometr po kilometru tak budeme symbolicky putovat z Nového Města přes Prahu, Kostnici, Ženevu, Saint Jean Pied de Port až do Santiaga de Compostela. Za všechny putující bude na svátek svatého Jakuba – v neděli 25. července v 9:00 – slavena poutnická mše svatá. 

TÝDEN PRO RODINU

13. ročník se koná od 8. do 16. května s mottem „Rodinná pohoda není náhoda?“ Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR, možností zapojení je více, stačí si vybrat www.tydenprorodinu.cz. Plakátek se seznamem akcí bude i na nástěnce.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

2. května

 

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi

(nutná rezervace)

9:00

Na úmysl celebranta (on-line přenos, nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30

Pondělí

3. května

18:00

Za + rodiče Králíčkovy a syna, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králičkovu

Úterý

4. května

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

5. května

18:00

Za + Bohumíra Lukáška a celou živou a + rodinu

Čtvrtek

6. května

7:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu Německých a Košíkovu

Pátek

7. května

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

8. května

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu a Hrnčířovu

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace) Po skončení možnost svatého přijímání do 11:30