Farní ohlášky 11. – 18. července 2021

Farní ohlášky 11. – 18. července 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý památka svatého Jindřicha, císaře; ve středu bl. Hroznaty, mučedníka; ve čtvrtek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve; v pátek Panny Marie Karmelské a v sobotu bl. Česlava a svatého Hyacinta. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest jednoho dítěte.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Upřímné Pán Bůh zaplať za každý váš dar ve sbírce na bohoslovce z minulé neděle. Ta vynesla 74.756,- Kč.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 17. července 2021 hodlají ve farním kostele vstoupit do manželství Michal Trödler původem z Radňovic a Pavlína Tománková původem ze Slavkovic. Další sobotu 24. července 2021 si svátost manželství udělí Rostislav Koláček a Aneta Šmerhovská z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme provázejte nynější i budoucí novomanžele svými modlitbami!

JACOBEO 2021

Ve farním putování se vracíme ze Santiaga di Compostella do Nového Města. Na to, abychom se do svátku svatého Jakuba stihli vrátit nám nyní chybí pouhých 1.490 kilometrů (z celkových 6.054 km).

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

Rozpis úklidu do konce roku 2021 najdete na nástěnce a na stránkách farnosti.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11.-18. července 2021

 

Neděle

11. července

7:30

Za živou a + rodinu Filipi, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu a osobní úmysl

9:00

Za + Vladimíra Petra

a živou a + rodinu Petrovu

Pondělí

12. července

18:00

Úmysl volný

Úterý

13. července

7:00

Za nemocnou osobu

Středa

14. července

18:00

Za uzdravení Miroslava Furcha a celou živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

15. července

7:00

Úmysl volný

Pátek

16. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu

Sobota

17.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. července

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Josefa Šikla, + dvoje rodiče a + dvoje bratry

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply