FARNÍ OHLÁŠKY 26. LISTOPADU – 3. PROSINCE

FARNÍ OHLÁŠKY 26. LISTOPADU – 3. PROSINCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce. Také dnes zveme do farní kavárny! Středa je „červená“, je to den solidarity s pronásledovanými křesťany. Ve čtvrtek je svátek svatého Ondřeje, apoštola. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal) a to od 15:30 do 17:00. Příští neděle je první adventní. U každé mše svaté budeme žehnat adventní věnce a na závěr mše svaté v 10:30 bude pro děti připraveno překvapení!!!

Sbírka na katolické sdělovací prostředky z minulé neděle vynesla 49.285,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost! Program ve farnosti v tomto týdnu je jako obvykle: Lectio Divina ve středu na faře od 19:00 a setkávání maminek s dětmi na orlovně v pátek od 8:30. Připomínáme dnešní koncert pro hospic Vysočina v Radešínské Svratce (v 17:00) a děkovnou adoraci před Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení ve Slavkovicích v sobotu 2. prosince od 19:00.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE   

Ve čtvrtek proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Radešínská Svratka. Od 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Z důvodu rekolekce ve čtvrtek nebude mše svatá ráno, ale večer a to v 17:00 h (celebruje P. Tomáš Petráček).

VEČER S HOSTEM: TOMÁŠ PETRÁČEK  

Společně s bratry evangelíky zveme v rámci „Večerů s hostem“ na čtvrteční (30. 11.) přednášku historika prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. na téma „Křesťanství, hodnoty, tradice v proměnách dějin“. Přednáška se bude konat od 18:00 v presbyterně evangelického kostela.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S VOJTĚCHEM SUCHÝM SJ 

Do adventní doby vstoupíme farní duchovní obnovou, kterou letos povede p. Vojtěch Suchý SJ, který jako kaplan působil v naší farnosti. Obnova začíná páteční mší svatou v 18:00 a končí eucharistickou adorací a svátostným požehnáním v sobotu dopoledne. (Páteční adorace tedy nebude). Prosíme o přípravu drobného občerstvení ke kávě na přestávky během sobotních promluv. Program obnovy najdete ZDE.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ORLOVNĚ   

Zveme děti všech věkových kategorií a jejich rodiče ke společnému předvánočnímu tvoření. To proběhne příští neděli 3. prosince od 14:00 do (cca) 18:00novoměstské orlovně na Soškově ulici. Bude připraveno několik variant tvoření a také tělocvična pro aktivity s dětmi. Svoje výrobky si můžete odnést, ale menší vámi vytvořené dárky můžou také potěšit nemocné, které bude otec Miro navštěvovat před vánočními svátky. A konečně jedním společně vytvořeným dárkem potěšíme klienty DSS na Žďárské ulici. Srdečně zveme! Stačí přijít, veškerý materiál ke tvoření i drobné občerstvení jsou zajištěny.

SETKÁNÍ MODLITEB MATEK V JIMRAMOVĚ   

V sobotu 2. prosince 2023 proběhne v Jimramově setkání s koordinátorkami Modliteb matek. Pokud vás zajímá spiritualita tohoto modlitebního hnutí (jak, kde a proč se maminky setkávají k modlitbě či co znamená „odevzdání dětí do Božích rukou“), jste srdečně zvány. Pozvání je nejen pro maminky, ale také pro babičky i ženy, které své mateřství prožívají duchovně. Společně se také pomodlíme modlitby matek tak, jak se je modlí maminky ve skupinkách téměř po celém světě. Setkání začíná po ranní mši svaté v 9:00, předpokládané ukončení kolem 11:45.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cíchovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež (38. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

Úterý

28. listopadu

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše v očistci

Středa

29. listopadu

18:00

#RED WEDNESDAY / ČERVENÁ STŘEDA

Za novomanžele

Čtvrtek

30. listopadu

Mimořádně v 17:00 !!!

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v tomto měsíci (celebruje p. Petráček)

Pátek

1. prosince

18:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl (celebruje p. Suchý)

Sobota

2. prosince

Mimořádně

v 8:00 !!!

Za † Mirku Haukovou (celebruje p. Suchý)

Neděle

3. prosince

PRVNÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera, † sourozence Bohumila Zajíčka a živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za † manžela, tatínka, dědečka a celou živou a zemřelou rodinu Drdlovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply