FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. LEDNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. LEDNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 2. v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Antonína, opata; ve středu památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; v sobotu památka svaté Anežky, panny a mučednice. V pátek ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Hrdinové (*1947) z Nového Města na Moravě. Příští neděle (3. v liturgickém mezidobí) je zároveň nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve Tříkrálové sbírce naši koledníci v Novém Městě a blízkém okolí vybrali krásných 312.606,- Kč. Pán Bůh ať odplatí všem těm, kteří se na ní podíleli, zvláště koledníkům, organizátorům a všem dárcům za to, že ani v této nelehké době jim není lhostejný osud těch, kteří neměli v životě tolik štěstí.

XVI. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT   

Poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky je dnešní (neděle 15. ledna) Tříkrálový koncert, který se po třech letech konečně uskuteční naživo v našem farním kostele v 17:00 h. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. Všichni jste srdečně zváni!

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

Od 18. ledna do 25. ledna 2023 se i naše farnost zapojí do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš proroka Izajáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo.“ (Iz 1,17). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  

V tomto týdnu se proto v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se letos uskuteční ve středu 18. ledna v 18:00 h v katolickém kostele. Po jejím skončení bude v 19:00 h na faře Lectio divina.

SBÍRKA SVÍČEK

Zbyly vám po adventu a vánočních svátcích nedohořené svíčky příp. vosk? Nevyhazujte je, ale přineste je v průběhu příštího týdne po kterékoliv mši svaté do sakristie. Poslouží k výrobě ohřívacích svíček pro Ukrajinu.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU 

Uskuteční se dnes večer (neděle 15. ledna) příští sobotu 21. ledna v 19:00 h na faře.

skuteční se dnes večer (neděle 15. ledna) v 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení, který se bude konat příští sobotu 21. ledna od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně zve na duchovní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 21. ledna v Brně na Petrově. Téma je „Svatý Augustin: ,Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem. Jak vidíme sami sebe a jak nás vidí Bůh. Vina, sebeúcta a Boží obraz.“ Přednáší ThLic. Petr Šikula, farář v Brně – Líšni. Bližší informace zde.

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM FRANTIŠKEM V LISABONU

Prosíme všechny mladé lidi, kteří zvažují účast na Světových dnech mládeže s papežem Františkem v Lisabonu 1. – 6. srpna 2023, aby se ozvali o. Mirovi pro eventuální společnou koordinaci. Bližší informace o setkání zde.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. ledna 2023

 

Neděle

15. ledna

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodinu Bukáčkovu a Peringerovu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

17. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Středa

18. ledna

18:00

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Čtvrtek

19. ledna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

20. ledna

14:00

Kostelíček: Za + Marii Hrdinovou (pohřební)

18:00

Poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Sobota

21. ledna

7:00

Za + pátera Jaroslava Svobodu

Neděle

22. ledna

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu, Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply