Farní ohlášky 28. května – 4. června 2023

Farní ohlášky 28. května – 4. června 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost seslání Ducha Svatého, kterou končí doba Velikonoční. Dnešní sbírka je na účely charity. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky.  V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý památka svaté Zdislavy; ve středu svátek Navštívení Panny Marie; ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v pátek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; v sobotu památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes se setkáme u poslední májové pobožnosti v 15:00 h u kapličky v Petrovicích. V 17:00 h jste zase srdečně zváni do Moravské galerie na Koncert mladých talentů. Vystoupí Magdaléna Sváčková, Ondřej Horňas, Šárka Blechová a Simona Mojžíšková.

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 h do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pravidelné návštěvy nemocných jsou přesunuty až na následující týden.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pondělí v 15:00 h bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Martou Lukešovou (†81) z Petrovic, v úterý v 15:00 h bude na tom samém místě pohřební mše svatá za p. Ladislava Pejchala (†77) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

NOC KOSTELŮ 2023

V pátek 2. června zveme společně s bratry evangelíky širokou veřejnost na Noc kostelů. Mottem letošního ročníku pod záštitou starosty města Michala Šmardy je citát z knihy Moudrosti: „Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost“ (Mdr 7, 30). Můžete se těšit na komentované prohlídky barokní freskové výzdoby v Černé kapli, lukostřelecký turnaj a vědomostní kvíz v parku u evangelického kostela či meditaci u varhan (s hudebním doprovodem Marka Peňáze). Letos se poprvé připojí taky hřbitovní kostelíček Nanebevzetí Panny Marie, kde bude každou celou hodinu (19:00, 20:00 a 21:00) krátká komentovaná prohlídka interiéru a souběžně tam bude probíhat výstava historického liturgického oblečení (nejen) pro pohřební liturgii. Noc kostelů vyvrcholí ve 22:30 h společnou EKUMENICKOU MODLITBOU CHVAL V EVANGELICKÉM KOSTELE pod vedením společenství Modliteb otců. Zpívá celý kostelvšichni jste srdečně zváni, abyste se připojili nejen ke společné modlitbě, ale také společnému zpěvu! Texty a noty písní jsou ke stažení ZDE. Podrobný program Noci kostelů je na plakátech a také na stránkách www.nockostelu.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu konání Noci kostelů v pátek 2. června bude večerní mše svatá již v 16:30 h!!!

JARNÍ POUŤ (NEJEN) STARŠÍCH 

V pondělí 5. června se uskuteční tradiční jarní pouť nejen starších farnosti Radešínská Svratka a okolí, tentokrát do Orlických hor na poutní místa Neratov, Králíky a Klášterec nad Orlicí. Přihlašujte se prosím na tel. 777 119 136. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

HLEDÁ SE NOVÝ KOLEGA/KOLEGYNĚ 

Národní centrum pro rodinu rozšiřuje tým a hledá nového kolegu nebo kolegyni, který by se chtěl podílet na dobrém díle v oblasti rodinné politiky, primární prevence rozpadu vztahů a spolupráci s našimi, církevními, centry pro rodinu v ČR. Bližší informace na farním webu.

S ŘEHOLNÍKY VE VYSOKÝCH TATRÁCH  

Stejně jako v minulých letech i letos milosrdní bratři pořádají pro mladé muže hledající své povolání výlet do Tater. Na programu budou vedle vysokohorské turistiky v krásné přírodě různé duchovní aktivity a samozřejmě možnost rozhovorů. Podrobnější informace a přihlášky: prevor@milosrdni.cz nebo volejte na číslo +420 608 745 700. Přihlašování do 11. června 2023. Bližší informace na webu biskupstvi.cz.

WEBINÁŘE CENAPu   

Centrum naděje a pomoci (CENAP), které pomáhá lidem žít bez poškozování zdraví a bez eticky sporných postupů, nabízí rodičům i prarodičům mladších školáků a předškoláků jednorázový on-line webinář s názvem „Jak mluvit s dětmi o sexu“. Snoubencům jsou určeny webináře „Umění komunikace“ a „O manželství a sexualitě“. Kompletní nabídka kurzů je na https://www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. května – 4. června 2023

 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

30. května

7:00

Za + Jarmilu a Oldřicha Krejčích a † Františka a Marii Cajzlových

15:00

Kostelíček: Za † Ladislava Pejchala (pohřební)

Středa

31. května

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

1. června

7:00

Na poděkování a prosbu za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pátek

2. června

!!! 16:30

Za duše v očistci

Sobota

3. června

7:00

Za živou a † rodinu Německých, Vlčkovu a Zídkovu

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | ☎  +420 776 620 578 |  www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply