Hospodaření farnosti za rok 2021

Hospodaření farnosti za rok 2021

Celkové náklady farnosti za rok 2021 činili 1.553.564,-, výnosy činili 2.557.373,- Kč. Hospodářský výsledek farnosti je tudíž kladný: +1.003.809,- Kč.

K 22. červnu 2022 je stav běžného účtu 1 770 085,41 Kč, stav na pokladně 21.100,- Kč

Podrobné členění nákladů a výnosů najdete zde:

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor farnosti

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply