Farní ohlášky 8. – 15. srpna 2021

Farní ohlášky 8. – 15. srpna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY

8. – 15. srpna 2021

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí.  V pondělí je svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, v úterý svátek svatého Vavřince, mučedníka; ve středu památka svaté Kláry a v sobotu památka svatého Maxmiliána Maria Kolbe, mučedníka. Na příští neděli připadá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

POUŤ NA KOSTELÍČKU

V neděli 15. srpna srdečně zveme na tradiční pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Ranní mše svatá ve farním kostele bude pouze v 7:30. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté v 10:30 na kostelíčku bude P. František Čech, farní vikář v Praze na Chodově a u Komunitního centra Matky Terezy v Praze – Hájích. Ve 14:30 na tom samém místě proběhne slavnostní eucharistické požehnání.

ÚKLID KOSTELÍČKA A HŘBITOVNÍHO AREÁLU

V úterý od 15:00 proběhne úklid areálu hřbitova a kostelíčka k nedělní slavnosti.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST

V sobotu večer v 17.00 prosíme skupinu chlapů, kteří se starají o pódium o jeho postavení a po skončení nedělní mše svaté také o jeho demontáž.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 14. srpna 2021 v 11:00 v si svátost manželství udělí Josef Laštovička z Nové Vsi a Ivona Trödlerová z Radňovic. Následující sobotu 21. srpna 2021 uzavřou manželství v 11:00 Jan Rosol z Měřína a Radka Košíková z Radňovic, ve 12:30 Roman Břečka z Nového Města na Moravě a Hana Drdlová z Bobrové, a ve 14:00 Jan Janíček a Aneta Skalníková, oba ze Žďáru nad Sázavou. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. srpna 2021

 

Neděle

8. srpna

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Jaroslava Trojana a Františka Pohanku a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

Pondělí

9. srpna

18:00

Za + Františku Ondreičkovú (30. výročí úmrtí) a Michala Ondreičku

Úterý

10. srpna

7:00

Za Boží pomoc a vedení ve složité životní situaci

Středa

11. srpna

18:00

Za Miroslava Furcha,

za živou a + rodinu Furchovu

Čtvrtek

12. srpna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

13. srpna

18:00

Za + Syna Petra Valika, živou a + rodinu Valikovu a Chytilovu

Sobota

14. srpna

7:00

Na poděkování za 8 let společného života

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

15. srpna

7:30

Za živou a + Mikešovu a Strakovu

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

Za živé a zemřelé obyvatele Nového Města

 

 

  1. Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz
Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply